★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 144




                                               

Inflacja w Polsce

Dla utrzymania inflacji w Polsce na optymalnym poziomie, zgodne z danych Narodowego banku Polskiego, a przepisami ustawy o NBP powiedzieć, że głównym celem Narodowego banku polskiego jest utrzymanie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspier ...

                                               

Innowacyjność polskiej gospodarki

Innowacyjnej gospodarki-to zdolność i motywacja przedsiębiorców do badania, doskonalenia i rozwoju produkcji, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do powstania nowych produktów, doskonaleniu tech ...

                                               

Iracko-Polska Izba Handlowa

Iracko-polska izba Handlowo-przemysłowa – organizacja samorządowa, który przyczynia się do rozwoju stosunków gospodarczych między dwoma krajami.

                                               

Irlandzko-Polska Izba Handlowa

Irlandzko-polska izba Handlowo-przemysłowa jest niezależną organizacją non-profit, która promuje i wspiera irlandzko-polskiego handlu i inwestycji. Został on stworzony w 2005 roku pod nazwą Irlandzkiej izby. W 2015 roku przeprowadziła rebranding ...

                                               

Izba Coachingu

Kameralny coaching – polski oddział organizacji poinformowały o niepodległości, który reprezentuje interesy środowiska coachingowego w Polsce. Pierwszy na świecie izby Handlowo-przemysłowej, która zrzesza firmy, które świadczą usługi w zakresie c ...

                                               

Izba Gospodarcza Polmed

Narodowy gospodarczy wyrobów medycznych izby "POLMED" – polska organizacja w branży wyrobów medycznych. Założona w 2002 roku, producenci i dystrybutorzy sprzętu medycznego, wcześniej zrzeszonych w Stowarzyszeniu producentów i dystrybutorów sprzęt ...

                                               

Izba Gospodarcza Polska - Korea Południowa

Izba handlowo-przemysłowa Rosja – korea Południowa została założona w 2008 roku w celu promowania gospodarczych, handlowych i kulturalnych stosunków między Polską i Koreą południową.

                                               

Izba Gospodarki Elektronicznej

Izba gospodarki elektronicznej – Organizacja samorządu gospodarczego, działające na podstawie ustawy z 30 maja 1989 roku. w biurach gospodarczej. Organizacja została założona w 2013 roku, pracując na rzecz rozwoju polskiej branży e-commerce poprz ...

                                               

Izba Handlowa Polsko-Kolumbijska

Izba przemysłowo-handlowa polsko-Columbia w Warszawie, aktywny w okresie międzywojennym, bilateralne izby przemysłowo-handlowej za zadanie rozwój stosunków gospodarczych między dwoma krajami. Izba miała siedzibę w St-Oboźnej 11 1935-1938. Został ...

                                               

Izba Handlowa Polsko-Peruwiańska

Izba przemysłowo-handlowa polsko-peruwiańskie, aktywny w okresie międzywojennym, bilateralne izby przemysłowo-handlowej za zadanie rozwój stosunków gospodarczych między dwoma krajami. Izby miały swoją siedzibę w St-Oboźnej 11 1938. Po 1945 roku n ...

                                               

Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Izrael

Izba przemysłowo-handlowa Polska–Izrael przyczynia się do rozwoju stosunków gospodarczych, handlowych i kulturalnych stosunków między Polską a Izraelem.

                                               

Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-RPA

Izba przemysłowo-handlowa Polska-RPA w okresie 1990-1992 roku, niefunkcjonująca obecnie, Organizacja samorządu gospodarczego, który ma cele rozwoju dwustronnych stosunków gospodarczych między dwoma krajami.

                                               

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

Izba przemysłowo-handlowa w Krakowie izba przemysłowo-handlowa powstała w większości w granicach Austrii 14 listopada 1850 roku jako izby Handlowo-przemysłowej i przemysłu w Krakowie. Działali zgodnie z postanowieniami austriackiego stowarzyszeni ...

                                               

Izba Wydawców Prasy

Izba wydawców okresowych, Krajowe biuro do władzy gospodarczej podmiotów gospodarczych prowadzących działalność związaną z publikacją i kolportażem prasy-urodziła się 30 marca 1996 roku z inicjatywy Europejskiej wydawców okresowych i Krajowego st ...

                                               

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Izba zarządzających funduszami i aktywami jest organizacją zrzeszającą na zasadzie dobrowolności, działa na rosyjskim rynku funduszy inwestycyjnych.

                                               

Kongres 590

Kongres-590 – cykliczne, roczne gospodarczy wydarzenie, na którym spotkają się przedstawiciele polskiego biznesu, nauki, polityki i prawa, a także zagraniczni goście. To arena dla wymiany myśli, poglądów i doświadczeń polskich przedsiębiorców, me ...

                                               

Krajowa Izba Gospodarcza

Krajowa izba gospodarcza jest Organizacją samorządu gospodarczego, działające na podstawie ustawy z 30 maja 1989 roku. w izbach gospodarczych, oparta na bazie danych polskiej izby handlowej. Krajowa izba gospodarcza zrzesza na zasadzie dobrowolno ...

                                               

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Narodowego gospodarczej elektroniki i telekomunikacji, izba powstała w 1992 roku i działa na podstawie ustawy biur gospodarczej. Izba w sąd okręgowy w Warszawie XX wydział gospodarczy Krajowego rejestru sądowego, pod numerem 0000200670. Izba jest ...

                                               

Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa

Krajowa rada winiarstwa i Miodosytnictwa organizacji, która zrzesza producentów wina, pić miód i importerów i inne podmioty związane z rynku wina. Reprezentuje interesy branży wobec organów administracyjnych, lokalnych władz i społeczności. W 201 ...

                                               

Kurdyjsko-Polska Izba Handlowa

Kurdyjski-polska izba Handlowo-przemysłowa – izba Handlowo-przemysłowa, przy wsparciu polsko-kurdyjski stosunki gospodarcze oraz reprezentuje i chroni interesy polskich i kurdyjskich firm członkowskich. Izba ma przedstawicielstwo w Irbilu w Iraku.

                                               

Lista 100 najbogatszych Polaków tygodnika "Wprost”

Lista 100 najbogatszych polaków tygodnika "wprost" – coroczny ranking stu obywateli polskich z największymi zgromadzonych środków sporządzony przez redakcję tygodnika "wprost". Bogatych ludzi w Polsce od 2012 roku, ponad 750 tys. zł. i ich roczny ...

                                               

Miód z serwatki

Miód z serwatki – dania kuchni polskiej, tworzone w czasie okupacji. Twórcą technologii produkcji miodu, serum został dr Eugeniusz Pijanowski później profesor, założyciel wydziału technologii Rolno-spożywczej SGGW. Ogłoszenie o możliwości produkc ...

                                               

Model MaMoR2

Model MaMoR2 jest wspólną modelu obliczeniowego równowagi, który pozwala badać niektóre aspekty gospodarki w przyszłości regionalnym poziomu Wojewódzkiego. Za pomocą tego modelu przeprowadzono analizę łącznego wpływu Narodowego planu rozwoju w la ...

                                               

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP

Gospodarczej nagrody Prezydenta Polski-jest to nagroda, gospodarczej, przyznawanej raz w roku Prezydent Polski. Nagroda prezydenta Rp odbędzie się nagradzanie najlepszych przedsiębiorców w kraju, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki, prom ...

                                               

Narodowa Rada Rozwoju

Krajowa rada ds. rozwoju – Komitetu Doradczego Prezydenta Federacji Rosyjskiej. Celem Rada pełni rolę Doradczą ekspercko i pracować na decyzje strategiczne dla państwa.

                                               

Narodowy fundusz inwestycyjny

Narodowy fundusz inwestycyjny – fundusz inwestycyjny typu zamkniętego, spółki akcyjne, utworzone na koszt skarbu państwa, działając zgodnie z ustawą o NEH, który stracił życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i kodeks handlowy.

                                               

Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza

Holendersko-polska izba Handlowo-przemysłowa - izby Handlowo-przemysłowej na rzecz handlu między Holandią i Polską. Pomysł jej powołania powstało w 1997 roku, podczas oficjalnej wizyty w Polsce z Królowa Beatrix. Rok później organizacja Zrzeszeni ...

                                               

Norwesko-Polska Izba Handlowa

Norwesko-polskiej izby Handlowo-przemysłowej Organizacji gospodarczej odnowienie wsparcia norwesko-polskie stosunki gospodarcze, a także prezentacji i chronioca interesy norweskich i polskich firm. Izba prowadzi działania, które wpływają korzystn ...

                                               

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej

Odznaka Za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej – polskie usuwania wydziału cywilnego minęło ministra gospodarki, zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r., jak honorową nagrodę w postaci honoro ...

                                               

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny określający cele strategiczne i szczegółowe badania w kierunku gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym. Realizować plany budowy niskoemisyjnej gospodarki w związku z przyjęciem w 2007 ...

                                               

Plan Hausnera

Plan Hausnera plan naprawy finansami państwa Republiki autorstwa ex-wicepremier i minister gospodarki i pracy i polityki społecznej Jerzy Hausner z. Plan został przyjęty przez Rząd Leszka Millera w dniu 27 stycznia 2004 roku, jego realizacja równ ...

                                               

Podstawowe stopy procentowe NBP

Podstawowych stóp procentowych Narodowego banku – polityka pieniężno-kredytowa narzędzia banku Centralnego w Polsce, służące do regulacji ilości pieniędzy na rynku polskim. Umieszczenie wysokość NBP wpływa na wzrost stóp procentowych na rynku mię ...

                                               

Pola (program)

Pole – Polska poprawić ust-na podstawie kodów kreskowych dla danego produktu, informacje na temat jego producenta. Pozwala szybko uzyskać informacje na temat producenta, prawa własności na kapitał przedsiębiorstwa, zatrudnienia pracowników w Pols ...

                                               

Polska A i B

Polska "i "B – znajomość i symbol polskiej regionów ważne dysproporcjach w ekonomiczny i społeczny poziom rozwoju, w tym i komunikacja, przemysł, kultura i inne. Wyraz Polski "A", która symbolizuje udział krajów z najwyższym, a Polska "B" na niżs ...

                                               

Polska Fundacja Narodowa

Polska Narodowa fundacja – utworzony w 2016 roku w Polsce, fundusz utworzony 17 skarbu Państwa. Według premier-wpływy z Fundacją Szydło "przy użyciu siły i energię ze skarbu państwa, będą budować marki Polska". W pierwszym roku działalności fundu ...

                                               

Polska Grupa Supermarketów

Polska grupa supermarketów – niezależnych detalistów w przemyśle spożywczym, łącząc własny kapitał. ASG łączy, w szczególności, top marki na rynku, Делика i Minuta8. Grupa powstała w grudniu 2002 roku. początkowo w Warszawie grupa supermarket z i ...

                                               

Polska Izba Druku

Polska Izba druku - Narodowa organizacja samorządu gospodarczego, stowarzyszenia Drukarzy został założony 27 października 1992 roku. Reprezentuje interesy gospodarcze podmiotów działających w sferze przemysłu poligraficznego na terenie całego kraju.

                                               

Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego

Polska izba gospodarcza towarzystw, prac społecznych – Organizacja samorządu gospodarczego, stowarzyszenia społeczne firmy budowlanej, a także współpracujących instytucji, organizacji i podmiotów gospodarczych. Siedziba izby jest stolica Warszawa ...

                                               

Polska Izba Handlowa dla Bliskiego Wschodu

Izbie handlowej Polski na Bliskim Wschodzie, pracując w okresie międzywojennym, izby Handlowo-przemysłowej za zadanie rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy Polską i krajami Bliskiego Wschodu. Po 1945 roku nie została przywrócona do działania.

                                               

Polska Izba Handlowa w Australii

Polskiej izby handlowej w Australii – została założona w 1990 roku, organizacja KDP polski, mające na celu rozwój dwustronnych stosunków gospodarczych między Australią i Polską. Aparat posiada 2 biura - w Adelaide i Poznaniu.

                                               

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Izba działa na podstawie ustawy o przedstawicielstwach gospodarczych z 30 maja 1989 roku i ma prawo do wyrażania swoich poglądów i ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednimi ...

                                               

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej

Polskiej izby komunikacji elektronicznej-organizacja zrzeszająca 110 firm działających w branży MEDIÓW elektronicznych, w tym operatorów szerokopasmowych i związanych producentów, dystrybutorów sprzętu i usług. Szczupak należy do Krajowej izby Ha ...

                                               

Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Polskiej izby konstrukcji stalowych w Organizacji samorządu gospodarczego, utworzonych na Walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbyło się 17 czerwca 1996 roku. Głównym zadaniem izby jest wieloaspektowe działania na rzecz rozwoju branży konstr ...

                                               

Polska Izba Książki

Polska izba książki, ogólnokrajowa organizacja samorządu gospodarczego, skupiające wydawców jak i księgarnie, Hurtownie, handel książkami, działalność wydawnicza, a także wszystkich firm związanych z rynkiem książki. Szczyt transakcji w 2013 roku ...

                                               

Polska Izba Mleka

Polska izba mleka – największej w Polsce organizacji przemysłu mleczarskiego, działa od 2008 roku, stworzony z inicjatywy spółdzielni i produktów mlecznych, a także firm współpracujących z mleczarstwem, łączy największych polskich producentów i p ...

                                               

Polska Izba Przemysłu Targowego

Polska izba przemysłu targowego-organizacja zrzeszająca firmy związane z rynkiem przemysłu. Od lutego 2007 roku w Poznaniu. Powstał na miejscu istniejącego od 1993 roku na polskim rynku firmy. Postawiła sobie za cel integrację środowiska rynku, o ...

                                               

Polska Klasyfikacja Działalności

Polska klasyfikacja działalności jest umownie przyjęty, hierarchicznie uporządkowany podział kompleks działań społeczno-gospodarczych, które sprzedają jednostki. PKD 2004 zainstalowano również znaki, nazwy i zakres klasyfikacji ugrupowania na pię ...

                                               

Polska w rankingach

Artykuł jest zmiana pozycji Polski w rankingu państw. W przypadku rankingu wielowymiarowych tabel wartości punktów ze względu na większą abstrakcyjność tej wielkości i zmienności, z powodu wprowadzania od czasu do czasu, zmiany w metodologii obli ...

                                               

Polsko-Afrykańska Izba Przemysłowo-Handlowa

Polsko-afrykańska izba gospodarcza – założona w 2013 roku pod nazwą polsko-afrykańskiej izby Handlowo-przemysłowej, organizacji samorządu terytorialnego, mających na celu rozwój stosunków gospodarczych między Polską a krajami kontynentu Afrykańsk ...

                                               

Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza

Polsko-Amerykańska izba handlowa powstała w 2004 roku, aby inspirować i przyczynić się do rozwoju stosunków gospodarczych między partnerami z Polski i USA. Głównymi celami izby są: Możliwość kontaktów pomiędzy partnerami z obu krajów. Działania s ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie