★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 147
                                               

Landowska (krater wenusjański)

Landowska – krater na powierzchni Wenus średnicy 33 km i znajduje się w 84.6° szerokości geograficznej północnej i 74.3° długości geograficznej wschodniej. Decyzją Międzynarodowej unii astronomicznej w 1985 roku, został nazwany na cześć polska pi ...

                                               

Lubieniecki (krater księżycowy)

Lubieniecki – krater uderzeniowy na Księżycu, położony na północno-zachodnim skraju Mare Nubium, na północny-zachód od Буллиальдус krateru. Powierzchni krater został zalany sklep, które wyciekły z sąsiedniego morza przez szczelinę w Południowo-Ws ...

                                               

Lublin (krater)

Lublin – krater na powierzchni planetoidy Matylda średnicy 6.5 km, położony jest w 55.3° szerokości geograficznej północnej i 156.8° na Zachód. Decyzją Międzynarodowej unii astronomicznej w 2000 roku został nazwany na cześć polskiego miasta Lubli ...

                                               

Mickiewicz (krater merkuriański)

Mickiewicz – uderzeniowy krater na powierzchni Merkurego, znajdującego się w 23.5° Północnej i 102.5° na Zachód, o średnicy 115 km Międzynarodowej Unii Astronomicznej nadano nazwę na cześć polskiego poety Adama Mickiewicza.

                                               

Montes Carpatus

Montes Carpatus – łańcuch gór na Księżycu wzdłuż południowego brzegu morza Deszczów. Współrzędne selenograficzne stanowią ☾ 14.5°c. ø 24.4°edukacja ma średnicę około 361 km. nazwa pochodzi od gór Karpat, położonych w Europie. Ten strome pasma, w ...

                                               

Nałkowska (krater wenusjański)

Nałkowska – krater na powierzchni Wenus o średnicy 22.2 km, znajduje się on w 28.1° szerokości geograficznej północnej i 290° długości geograficznej wschodniej. Decyzją Międzynarodowej unii astronomicznej w 1994 roku, został nazwany na cześć pols ...

                                               

Oleśnicka (krater wenusjański)

Oleśnicka – krater na powierzchni Wenus średnicy 33 km i znajduje się na 18.3° szerokości geograficznej północnej i 210.9° długości geograficznej wschodniej. Decyzją Międzynarodowej unii astronomicznej w 1994 roku, został nazwany na cześć polskie ...

                                               

Puławy (krater marsjański)

Puławy – krater na powierzchni Marsa o średnicy od 51.84 km, położony jest w 36.8° szerokości geograficznej południowej i 76.7° na Zachód. Decyzją Międzynarodowej unii astronomicznej w 1979 roku, został nazwany na cześć polskiego miasta Puławy.

                                               

Puńsk (krater marsjański)

Punskas okręgu określa krater na powierzchni Marsa o średnicy 11.6 m, znajduje się w 20.8° i szerokości 41.2° na Zachód. Decyzją Międzynarodowej unii astronomicznej w 1976 roku, został nazwany od polskiej wsi punskas okręgu określa.

                                               

Rypin (krater marsjański)

Rypin-krater na powierzchni Marsa o średnicy 18.4 km, położony jest na 1.3 stopni szerokości geograficznej południowej i 41° na Zachód. Decyzją Międzynarodowej unii astronomicznej w 1976 roku, został nazwany na cześć polskiego miasta ryb.

                                               

Sierpiński (krater księżycowy)

Sierpiński – krater na powierzchni Księżyca o średnicy 69 km, położony jest w 27.2° szerokości geograficznej południowej i 154.5° długości geograficznej zachodniej. Decyzją Międzynarodowej unii astronomicznej w 1970 roku, został nazwany na cześć ...

                                               

Skłodowska (krater księżycowy)

Skłodowskiej krater na powierzchni Księżyca o średnicy 127 km, znajduje się w 18.2° szerokości geograficznej południowej i 95.5 stopni długości geograficznej wschodniej. Decyzją Międzynarodowej unii astronomicznej w 1970 roku, został nazwany pols ...

                                               

Skłodowska (krater marsjański)

Skłodowskiej – uderzeniowy krater na powierzchni Marsa o średnicy około 110 km, położony jest w 33.52° szerokości geograficznej północnej i 357.05° długości geograficznej wschodniej. Decyzją Międzynarodowej unii astronomicznej w 1973 roku, został ...

                                               

Smoluchowski (krater księżycowy)

Смолуховского krater na powierzchni Księżyca o średnicy od 83 km, położony jest w 60.3° szerokości geograficznej północnej i 96.8° na Zachód. Decyzją Międzynarodowej unii astronomicznej w 1970 roku, został nazwany na cześć polskiego fizyka Marian ...

                                               

Sternfeld (krater księżycowy)

Sternfeld – księżycowy krater znajduje się na niewidocznej z Ziemi stronie Księżyca. Leży na południe od krateru Paschen, i na wschód od krateru Лодыгин. Sternfeld mocno ucierpiały dziedzinie, w związku z kolejnym obejmują zapobieganie kolizji. W ...

                                               

Śniadecki (krater księżycowy)

Snyadetsky – krater na powierzchni Księżyca o średnicy 41.13 km, położony jest w 22.29° szerokości geograficznej południowej i 168.84° na Zachód. Decyzją Międzynarodowej unii astronomicznej w 1970 roku, został nazwany na cześć polskiego astronoma ...

                                               

Vistula Valles

Wisła-Wales dolin na powierzchni Marsa o długości 190 km, 23.5° szerokości geograficznej północnej i 102.5° na Zachód. To w 1985 roku, nazwa pochodzi od łacińskiej nazwy Wisły.

                                               

Vitello (krater księżycowy)

Вителло krater na powierzchni Księżyca o średnicy 42 km, znajduje się na 30.4° szerokości geograficznej południowej i 37.5° na Zachód. Decyzją Międzynarodowej unii astronomicznej w 1935 roku, został nazwany na cześć polskiego fizyk, matematyk i f ...

                                               

Wanda (krater wenusjański)

Wanda krater na powierzchni Wenus o średnicy 21.7 km, położony jest w° 71.3 n i 323.1° długości geograficznej wschodniej. Decyzją Międzynarodowej unii astronomicznej w 1985 roku, został nazwany na cześć popularnej polskie imię Wanda. Krater położ ...

                                               

Wapowski (krater księżycowy)

Вэфовский, niewielki krater na powierzchni Księżyca o średnicy 11.45 km, położonym na 83.08° szerokości geograficznej południowej i 53.79° długości geograficznej wschodniej, w o wiele większej krateru Scotta. Decyzją Międzynarodowej unii astronom ...

                                               

Wróblewski (krater księżycowy)

Wróblewski – krater na powierzchni Księżyca o średnicy 21 km, położony jest w 24° szerokości geograficznej południowej, 152.8° długości geograficznej wschodniej. Decyzją Międzynarodowej unii astronomicznej w 1976 roku, został nazwany na cześć pol ...

                                               

Zosia (krater wenusjański)

Zosia – krater na powierzchni Wenus średnicy 10.5 km, położony jest w 18.9° szerokości geograficznej południowej i 109.2 stopni długości geograficznej wschodniej. Decyzją Międzynarodowej unii astronomicznej w 1997 roku został nazwany na cześć pop ...

                                               

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Generalny dyrektor ochrony środowiska jest centralnym organem administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody, wykonując swoje zadania przy pomocy Generalnej dyrekcji ochrony środowiska. W siedzibie generalnego dyrektora ...

                                               

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Starszy inspektor ochrony-środowiska centralny organ powołuje Prezesa Rady Ministrów i kontrolowane przez Ministerstwo ochrony środowiska. Kieruje działalnością inspekcji ochrony środowiska. Do końca 1998 / 1999 r. w randze wiceministra.

                                               

Inspekcja Ochrony Środowiska

Inspekcja ochrony środowiska – dwuinstancyjna instytucją, pod kierownictwem ministra ochrony środowiska, składający się z Głównego inspektoratu ochrony środowiska oraz 16 wojewódzkich inspektoratów. Działalność inspekcji kieruje powołany na stano ...

                                               

Klasyfikacja jakości wód w Polsce

Klasyfikacja jakości wody w Polsce – system klasyfikacji jakości wód powierzchniowych i podziemnych opiera się na ich szerokim rozumieniu stanu ekologicznego lub przydatności do użytku. W krajach Unii europejskiej stosuje się pięcioklasowy system ...

                                               

Komisja Ochrony Środowiska

Komitet ochrony środowiska jest częścią komisji stałych Senatu podczas V kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku zostały zawarte w komisji rolnictwa i ochrony środowiska. Przedmiot działalności tej komisji były: ochrona środowiska i ksz ...

                                               

Kryteria oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce

Kryteria oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce są dostępne do pomiaru parametrów środowiska wodnego, które są wykorzystywane w monitoringu jakości wody w Polsce w celu oceny ich stanu ekologicznego, tj. ocenić ich jakość. Począt ...

                                               

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo środowiska polski rząd tworzył na 29 marca 1972 r., Ministerstwo gospodarki na ścieżkę i ochrony środowiska. Opowiada się minister środowiska, które po 9 stycznia 2018 roku. kieruje działem administracji rządowej środowisku. Od 15 li ...

                                               

Monitoring skażeń promieniotwórczych w Polsce

Radioaktywnego kontroli w Polsce – tworzenie regularnych pomiarów skażeń promieniotwórczych i rejestracja i analiza wyników tych pomiarów do wczesnego wykrywania zmian promieniowania alfa, beta i gamma w środowisku. Monitorowanie odbywa się na po ...

                                               

Ostrzeżenia i alarmy o skażeniach w Polsce

Ostrzeżenia i alarmy o skażeniach w Polsce – sposoby informowania o wystąpieniu lub możliwości wystąpienia zanieczyszczenia powietrza, wód, gleby lub żywności w danym miejscu. Metody te zostały opisane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sty ...

                                               

Dzień Edukacji Narodowej

Edukacja – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego został ustanowiony 27 kwietnia 1972 r. określone ustawą-karta praw i obowiązków nauczyciela Dzień nauczyciela. Od 1982 roku, zgodnie z ustawą Dnia nauczyciela mapa obchodzony jest jako naro ...

                                               

Arkusz organizacyjny szkoły

Arkusz instytucjonalnej szkoły, przewidzianych przepisami prawa dokument, sporządzony przez dyrektora szkoły i określa cała organizacja nauczania, wychowania i wsparcia szkoły na bieżący rok szkolny. Jest podstawą do określenia tygodniowy rozkład ...

                                               

Awans zawodowy nauczycieli

Rozwój zawodowy nauczycieli sformalizowany i zdefiniowanych w procesie legislacyjnym rozwoju zawodowego nauczycieli, ich osobowemu rozwoju i poprawy jakości funkcjonowania, używając ich miejsca w systemie edukacji. Został wprowadzony w 2000 roku. ...

                                               

Biblioteka Edukacji Dorosłych

Biblioteka edukacji dorosłych-to seria publikacji, wydanych za szkolenia Andragogiczne społeczeństwa. Edytor biblioteki edukacji dorosłych, od 1993 do 2008 roku był profesorem, doktorem nauk, Anna Wesołowska. Tę funkcję wykonują społecznie.

                                               

Biblioteki pedagogiczne

Biblioteka pedagogiczna biblioteka specjalistyczna dla rozwoju i doskonalenia nauczycieli i pedagogizacji firm. Zgodnie z rozporządzeniem men, w szczególności wsparcie nauki i rozwoju zawodowego pracowników pedagogicznych i wspierania działalnośc ...

                                               

Cyfrowa szkoła

Cyfrowa szkoła – "rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła". Program składa się z 4 elementów: E-uczeń: cyfrowe urządzenia kupić dla ucznió ...

                                               

E-podręczniki

e-podręczniki do kształcenia ogólnego, rządowego programu "Rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli w stosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła". W ramach projektu w latach 2012-2015, przygotowany 18 darmowy ebook i 250 ...

                                               

Egzamin dojrzałości

Egzamin końcowy – egzamin państwowy, w formie pisemnej i ustnej, dostęp do ukończeniu szkoły, do 2005 roku. W wyniku reformy edukacji w 2005 roku zastąpił szkolny egzamin w nowej formule.

                                               

Egzamin poprawkowy

Poprawkowy egzamin rodzaju egzaminu reklamy. Egzamin dotyczy studentów lub studentów, którzy nie otrzymali w odpowiednim czasie zaliczenia przedmiotu lub przedmiotów. Współczynniki korekcyjne stosuje się do egzaminu studentów, którzy otrzymali ro ...

                                               

Głos Nauczycielski

"Głos nauczyciela ": tygodnik społeczno-edukacja – tygodnik wydawany od 1917 roku w Warszawie, najpierw co miesiąc, a raz na dwa tygodnie, w 1926 roku, jak raz w tygodniu. Założona jako czasopismo Skojarzenie pedagogicznych szkół języka polskiego ...

                                               

Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut badań edukacyjnych – polski instytut naukowo-badawczy, prowadząca interdyscyplinarne badania w obszarze funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, p ...

                                               

Jakość kwalifikacji (Polska Rama Kwalifikacji)

Jakość kształcenia jakość kształcenia odnosi się do jego funkcjonalności dla osób, które otrzymałeś lub starają się dostać, za środowisko społeczne, w którym przywiązuje się do kwalifikacji funkcji. Definicja jakości kwalifikacji odnosi się do pr ...

                                               

Kantorat

Kantorat – w przeszłości, w kościele protestanckiej politycznej jednostką szkoły parafialnej lub ewangelicka dom modlitwy. Pojęcie to oznacza również, grupa wokalna, realizowanych przez serwis, lub jego pozycji.

                                               

Karta Nauczyciela

Karta nauczyciela – działać w Polsce w 1982 roku. regulujących prawa i obowiązki nauczycieli. Jest pragmatyką zawodową, a to oznacza, że gdy stosunek pracy osób podlegających jej, ona bierze górę nad roboczym kodem.

                                               

Kierownik gospodarczy (oświata)

Kierownik ds. ekonomiczno - administracyjnej w pracy w działach szkoleniowych. Ekonomiczny dyrektor jest bezpośrednim przełożonym dla opiekunów, a także realizuje zadania w zakresie gospodarki inwentarzowej i inwestycji i remontów w szkole. W wię ...

                                               

Klub Przodujących Szkół

Klub z najlepszych szkół w kraju ruch społeczny działa w ramach Krajowego stowarzyszenia dla szkoły. Inicjatorem jej powstania w 1986 roku, był profesor Mikołaj Kozakiewicz. Klub zrzesza firmy, które są skuteczne organizacyjnej, edukacyjnej i zdr ...

                                               

Kodeks ucznia

Uczeń kod-jest to zestaw praw i obowiązków uczniów, określa relacje między uczniem i nauczycielem w procesie uczenia się, w tym uczenia się i wychowania, respektujący zasadę wspierania rodziców w wychowaniu. Istnieją dwa kodu ucznia, opracowanych ...

                                               

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Konferencja rektorów akademickich szkół polskich jest dobrowolnym zrzeszeniem rektorów polskich szkół wyższych, które mają prawo na przyznanie tytułu naukowego doktora lub równorzędnego zgody. Został założony 7 czerwca 1997 roku. Obecnie 105 orga ...

                                               

Krajowy system kwalifikacji

Krajowego systemu kwalifikacji, GBS – kompleks działań związanych z potwierdzeniem wpływu kształcenia na potrzeby rynku pracy, społeczeństwa obywatelskiego oraz indywidualnego rozwoju uczących się na podstawie krajowego kwalifikacyjnej na ramię. ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie