★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 148
                                               

Ustrój polityczny Polski

System polityczny Rzeczypospolitej polsko – struktury organizacyjnej państwa polskiego, jest określony w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie narodowe 2 kwietnia 1997 roku. Zgodnie z jego treścią Rzeczpospolita Pols ...

                                               

17. województwo

17. region – określenie hipotetycznych następujące polskie województwa, związane z ofertami utworzyć nową prowincję z terytoriów 16 istniejących. Istnieją lub istniały w okresie przygotowania reformy administracyjnej, zgodnie z sugestiami wojewód ...

                                               

Amnestia maturalna

Maturalna amnestia – неконституционная zmiana nieobowiązującego już Dekret O warunki i sposób oceny, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach w Polsce, w lipcu 2006 r. minister eduka ...

                                               

Bezpieczeństwo energetyczne

Bezpieczeństwo energetyczne – stan gospodarki, pozwalając na pokrycie przyszłego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadnione, zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. Stan ten zapewnia dywersyfi ...

                                               

Biuro poselskie

Zgodnie z ustawą O wykonywaniu mandatu posła i senatora, poseł i senator tworzy przedstawicielstwa w sejmie, Senacie lub posełsko-Senat, aby wspierać swoją działalność na terenie. Pomysł posła, w recepcji kancelarii kojarzy się przede wszystkim w ...

                                               

Zasada BMW

Zasada BMW używane w potocznym języku polskim, aby określić niektóre ruchy polityki kadrowej instytucji, takich jak rząd, armia itp. pejoratywnie cechy komentujące ludzi promowane i awansowanych. Zasada BMW opisuje sytuację, w której, jego zdanie ...

                                               

Doktryna obronna Rzeczypospolitej Polskiej

Doktryny obronnej Federacji Rosyjskiej przyjęty przez Komitet Obrony 21 lutego 1990 roku, jest rządowym dokumentem, którego celem było dostarczenie nowej polityki wojskowej w Polsce w świetle przemian w Europie Środkowej w 1989 roku. To była pier ...

                                               

Eurosceptycyzm w Polsce

Eurosceptycyzm w Polsce – wyrazili w polskim postawa wrogości w stosunku do głębszej integracji w UE, zwiększając jego nowych państw członkowskich w odniesieniu продвигаемого postulować pochodzenie polskich z UE. Jest to element eurosceptycyzmu o ...

                                               

Inicjatywa 3/4

Inicjatywa 3 / 4 była politycznym wydarzeniem w czasie prezydenckiej kampanii wyborczej w 1995 roku, którego inicjatorem był poseł Lnie Jan Maria Rokita, i przewodniczący Wojciech Модельски. Nazwa inicjatywy było zareagować na fakt, że 3 / 4 wybo ...

                                               

IV Rzeczpospolita

IV Rzeczpospolitej, IL RP – slogan polityczny, postulujący konieczność wprowadzenia radykalnych zmian w Konstytucji państwa polskiego, przeciwutleniacze początkowo, publicystów, używane w 2005 kampanii wyborczej, w szczególności przez prawo i spr ...

                                               

Komisja ds. Likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych

Komisji ds. likwidacji wojskowych służb informacyjnych – komisja powstała 22 lipca 2006 r. z zadaniem inwentaryzacji majątku trwałego użytku i zasobów ludzkich, pobierana na podstawie decyzji polskich wojskowych służb informacyjnych. Komisji likw ...

                                               

Komisja majątkowa

Komitety własność komisji Ministerstwa spraw wewnętrznych z 1989 roku, rozpatrujące zwrot kościołów i innych społeczeństw, zbiorowa własność, tak zwana martwa ręka nieruchomości nabytych na rzecz skarbu państwa w okresie PRL-u, zgodnie z ustawą z ...

                                               

Komisja Michnika

W Michnika komisja – nieoficjalna nazwa zespołu badawczego, na wniosek Henry Samsonowicza, minister edukacji narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego było stać się akty ШБ. Grupa pracowała od 12 kwietnia do 27 czerwca 1990 r. w archiwach Minist ...

                                               

Lista Wildsteina

Lista Wildsteina – nazwa nadana spisowi imion, nazwiska i niektóre bazy danych, która indeksie katalogu archiwalnych zasobów, ustawa o Instytucie pamięci narodowej, po jego można ipn-u przez Bronisława Wildsteina, publicystę "Republiki" i dystryb ...

                                               

Noc teczek

W nocy folder – zwroty używane w publicystyce dla określenia wydarzeń w nocy z 4 czerwca 5 czerwca 1992 roku związane z odwołaniem rządu Jana Olszewskiego. Przyczyną odwołania było lustracji życia publicznego w Polsce. To był jeden z najbardziej ...

                                               

Pampersi

Pampersi – definicja dziennikarskiej środowisku, zgrupowanego wokół Wiesława Walendziaka w okresie, kiedy występował jako szefa telewizji polskiej. Wprowadzony do programu TVP jest konserwatywnej. Grupa zaliczano takich ludzi, jak: Dominik Zdort ...

                                               

Patrick Edery

W młodości uczył się w liceum Louis Pasteura, a następnie uzyskał tytuł magistra w dziedzinie business-uprawnienia na faculté de prawa w Lille. Jako pisarz związany z tygodniowym "w Valeurs actuelles" "nowoczesne wartości" i dziennika "Figaro". B ...

                                               

Plan Balcerowicza

Plan pakietu reform Balcerowicza, ekonomicznego i biologicznego odbywa się w ciągu 111 dni, której realizacja rozpoczęła się 1 stycznia 1990 roku. Nazwa ta pochodzi od nazwiska kierownika tych reform Leszka Balcerowicza, ówczesnego wicepremiera i ...

                                               

Plan Beksiaka

Plan Beksiaka – plan opracowany w 1989 roku, zespół ekonomistów pod kierunkiem Janusza Beksiaka: Stefan Куровский, Jakub Gruszecki Aleksander Jędraszczyk, stycznia Winiecki.

                                               

Plan Sachsa-Liptona

Plan Sachsa-Lipton – programy Jeffrey Саксом i Davidem Липтоном wprowadziła do Senatu komitetu ekonomicznego latem 1989 roku. Ten plan transformacji polskiej gospodarki na rynku dzięki swojej szybkiej i radykalnej liberalizacji. Kluczem do stabil ...

                                               

Precedencja w Polsce

Precedencja w Polsce – kolejność starszeństwa podczas oficjalnych spotkań władz państwowych. W Polsce nie ma aktu prawnego, który ustanawiałby oficjalny precedencję stanowiska.

                                               

Procedura budżetowa w Polsce

Budżetowych procedur, w Polsce – proces prawnie określonych zasad postępowania z budżetem. Pierwsza część procedury jest przygotowanie projektu budżetu na następny rok. W przypadku nieprzestrzegania rząd zmuszony podjąć budżet prowizorium. Gdy us ...

                                               

Rada Dialogu Społecznego

Rada dialogu społecznego, forum dialogu społecznego przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu, wyznaczony zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 roku. o Radzie dialogu społecznego i innych instytucji dialogu społecznego.

                                               

Raport Macierewicza

Raport Sezonie – potoczna nazwa przygotowanego pod kierunkiem S. likwidatora Anthony rozwoju Makarewicz, związane z działalnością organów wywiadu wojskowego. w III RP.

                                               

Reforma centrum administracji w 1997

Centrum reformy administracyjnej w roku 1997 – przyjęty uchwałami rządu premier Józef i rządu Włodzimierz Cimoszewicza i prawa, przyjęte przez Sejm w 1996 i 1997 roku, w tym zmiany w ustawa Konstytucyjna. Przygotowany i realizowany za pomocą spec ...

                                               

Stany Zjednoczone Polski

Stany Zjednoczone polsko – polityczna koncepcja niezrealizowanych odrodzonego państwa Polskiego, opracowany przez Ignacego Jana Paderewskiego. Po raz pierwszy został zaprezentowany w Pomnik Paderewskiego, dostarczane prezydent stanów ZJEDNOCZONYC ...

                                               

Strategia dla Polski

Strategii współpracy polsko – średnim programu reform strukturalnych i społeczno-gospodarczego opracowany w 1994 roku profesor Grzegorz W. Kołodko, wicepremier i minister finansów. Skuteczna realizacja Strategii wzrostu PKB na mieszkańca w latach ...

                                               

Strategia sektorowa

Strategia sektora – jest to dokument, plan, w którym określa warunki, cele i kierunki rozwoju w określonym obszarze. Ponadto, branżowa strategia obejmuje: Definicja wdrożenia systemu i Ram finansowych wyników realizacji. Prognoza trendów rozwojow ...

                                               

Świecka szkoła

"Świecka szkoła" – polska obywatelska inicjatywa ustawodawcza w sprawie zniesienia finansowania religii z budżetu państwa. Inicjatorzy akcji był Leszek Jażdżewski i Katarzyna Lubnauer. Akcja była skierowana na reprezentację w Sejmie RP projekt us ...

                                               

TKM

BMT – jest używany przez niektórych polityków i dziennikarzy obrazowe określenie relations w polskiej polityce i problemy, ograniczające jej.

                                               

Trockizm w Polsce

W okresie międzywojennym powstało kilka małych grup trockistowskich. Największym z nich był "opozycja PPC" członkiem Komunistycznej partii Polski. Zespół został założony w 1932 roku, w pierwszej kolejności wśród byłych działaczy Bundu, nie akcept ...

                                               

Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych

Komisji trójstronnej ds. społeczno-gospodarczych – długie Polska Instytut dialogu społecznego. Został on stworzony w oparciu o przedstawicieli rządu, organizacji pracodawców prywatnych i związków zawodowych. Kompetencje komitetu: definiowanie wsk ...

                                               

Układ (slogan polityczny)

Łódź – termin używany w polskiej polityce w pierwszej dekadzie XXI wieku. Po wypowiedzi głównych przedstawicieli "świata", w szczególności jej lidera i byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego, polski, istnieje nieoficjalna system stosunków definiu ...

                                               

Wojna na górze

Wojna na górze-to popularna nazwa dla konfliktu, który wybuchł w 1990 roku Lech Wałęsa, przewodniczący Niezależnego się nszz" Solidarność i rządu T. Mazowieckiego. Wojny na górze był wynik ogniskującego w wewnętrznej solidarności konflikt między ...

                                               

Wolność, Całość, Niepodległość

Wolność, całość, niepodległość dewizą Od początków kościuszkowskiego. Hasło zostało umieszczone na sztandarach powstańczych sił podczas kostochkovaja powstania, wraz z innymi, na przykład, śmierć albo zwycięstwo, albo równości, wolności, tylko. L ...

                                               

Wotum zaufania

Głosowanie została podjęta na przedterminowe wybory w rezolucji parlamentu w systemie organów władzy parlamentu i Rady ministrów, że zaufanie do działań rządu, skrócenia procesu przeznaczenia publicznych lub aprobująca jego bieżącej działalności.

                                               

Zero tolerancji dla przemocy w szkole

Zero tolerancji dla przemocy w szkołach – projekt rządu przedstawił minister edukacji Romana Giertycha dnia 3 listopada 2006 r. w Gdańskiej gimnazjum nr 2, jej celem jest, zdaniem autora, powinien być "ukrócenie przemocy i agresji, a także zwięks ...

                                               

Zespół Rzeczników Platformy Obywatelskiej

Grupa przedstawicieli platformy Obywatelskiej – wewnętrznego personelu platformy Obywatelskiej, powołany uchwałą nr 03 / 64 / 2006 Zarządu Krajowego "platformy Obywatelskiej", od 10 stycznia 2006 r. w sprawie utworzenia grupy przedstawicieli plat ...

                                               

System prawny Polski

Zgodnie z artykułem 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej źródłami obowiązkowych prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Akty prawa miejscowego na obszarze działania organów, które wyróżniają je. Konstytucji. (The Constitution) Ratyfikacja umów mi ...

                                               

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny – specjalny внесудебный organu egzekucyjnego, potwierdzającego istnienie wymagalnej należności banku, w odniesieniu do osoby, która raz sprawiło, że bank albo ten, który był dłużnikiem banku, za bezpieczeństwo należności ...

                                               

Dowód osobisty w Polsce

Po upadku prl-u, muszą mieć paszport w Polsce nadal utrzymuje się, złagodzono kary za nieprzestrzeganie przepisów. Z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 roku. o tożsamości należy, że każdy dorosły obywatel Polski, który mieszka w Polsce trzeba mieć pas ...

                                               

Instytut Nauk Prawnych PAN

Instytut nauk prawnych Polskiej akademii nauk – instytut Naukowo-badawczy Polskiej akademii nauk z siedzibą w Pałacu Staszica w Warszawie. Jest jednym z najbardziej poważne znaczenie i potencjału kadrowego instytucji naukowo-badawczych, instytutó ...

                                               

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Instytut sprawiedliwości – Polska instytucja naukowa z siedzibą w Warszawie, której celem są działania, mające na celu doprowadzenie do polskiego ustawodawstwa, zgodnie z międzynarodowo normami prawnymi, w tym przepisów Unii Europejskiej.

                                               

Kara śmierci w Polsce

Kara śmierci w Polsce – najwyższy wymiar kary z uwzględnieniem stale w Polsce od początku powstania państwa polskiego w czasie zaborów w trzech stanach zaborcze do końca lat 80-tych. XX wieku. Anulowane w postępowaniu, w 1998 roku, w końcu, we ws ...

                                               

Karta stałego pobytu Rzeczypospolitej Polskiej

Karta stałego miejsca zamieszkania Rzeczypospolitej Polskiej – dokument uprawniający osoby bez obywatelstwa polskiego na noclegi i podjąć pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawanie zezwolenia na pobyt należy złożyć stosowne oświadcz ...

                                               

Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Komitet nauk prawnych Polskiej akademii nauk oddział Polskiej akademii nauk, założona w 1952 roku. Zakres działania Komitetu obejmuje zagadnienia prawa, w tym: historia prawa, historia doktryn politycznych i prawnych, a także badania poświęcone k ...

                                               

Kontradyktoryjny model procesu karnego w prawie polskim

Kontradyktoryjny model procesu stworzony w systemie anglo-saskiego. Zakłada się, że najbardziej efektywnym sposobem na poznanie prawdy jest spór między równorzędnymi stronami, które odgrywa kluczową inicjatywy. Rozgrywa się przed neutralnym sędzi ...

                                               

Legalizacja pobytu cudzoziemca

Cudzoziemiec, który zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi uzyskać kartę stałego pobytu. Jest to dokument, który potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium rzeczypospolitej Polskiej i uprawnia ...

                                               

NIP

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) – dziesięciocyfrowy kod, służący do identyfikacji podatników w Polsce. Wprowadziła go prawa z października 1995 r. i weszła w życie w 1996 roku. Przekazywane za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego. Od 1 ...

                                               

Obywatelstwo polskie

Obywatelstwo polskie – zgodnie z polskim prawem, obywatele polscy-to osoby, które mają obywatelstwo polskie. Będąc obywatelem Polski, a obywatel innego państwa nie może powoływać się na prawne kompetencje organów władzy państwowej Federacji Rosyj ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie