★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 176
                                               

Pokój negatywny i pozytywny

Ilość negatywnych i pozytywnych kategoriach, w wyniku badań pokoju i konfliktów, spędził norweski socjolog Johana Galtunga w 1964 roku. W swoich rozważaniach postanowił podzielić świat na dwie kategorie: Pokój pozytywnych – stan, w którym, oprócz ...

                                               

Prywatne przedsiębiorstwo militarne

Prywatne firmy wojskowe – przedmiot wykonywania zadań wojskowych, w przeciwieństwie do biznesu zabezpieczeń, które sprowadzają się do wykonania zadań w zakresie ochrony. Dynamiczny rozwój prywatnych przedsiębiorstw wojskowych wskazuje na naruszen ...

                                               

Publiczny rejestr on-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży

Państwowy rejestr-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży – Prado strona internetowa, darmowa baza danych, dostępna w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej, który dostarcza informacji o dokumentach tożsamości i dokumentów ...

                                               

Rada Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

Rada Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej jest kolegiata organem doradczym w zakresie bezpieczeństwa państwa, o których mowa w ustępie 1 artykułu 83, litewski. g Konstytucji Federacji Rosyjskiej i wchodzi w skład Administracji Prezydenta Federacji ...

                                               

Radiolatarnia

Latarnia morska radio transmisji lub odbioru transmisji radiowej sygnału radiowego systemu nawigacyjnego. Sygnał wysyłany jest w określonych odstępach czasu i zawiera kod radia Latarnia morska na przykład, postać. Sygnał ten może być również prze ...

                                               

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa NZ nr 1373

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1373, uchwała, która została przyjęta w przeddzień Rada Bezpieczeństwa ONZ na 4385-m posiedzeniu w dniu 28 września 2001 roku w wyniku zamachów terrorystycznych, które miały miejsce w USA z 11 września 2001 ro ...

                                               

Safe operating area

Bezpieczne miejsce do pracy, SOA – bezpieczne miejsce pracy, w którym urządzenie może pracować bez ryzyka przebicia lub uszkodzenia w wyniku samonagrzewania. W przeciwnym razie, to prądowo-wejście napięcia, przy której urządzenie może pracować be ...

                                               

Safety Integrity Level

Sił – poziom nienaruszalności bezpieczeństwa elektryczne, elektroniczne i mechaniczne, mogą być stosowane również do oprogramowania. Poziom Sil określona ilość zadziałań usterki / błędy, określane są parzyste. Istnieją dwa różne awarii z sił, aby ...

                                               

Secure by design

Bezpieczna konstrukcja – program, w którym podstawową zasadą jest odpowiednie luzu na etapie projektu, tak, że to bezpieczne miejsce.Gdy program został zrealizowany, liczba włamań spadła o 30%, a subiektywne poczucie bezpieczeństwa wzrosło do 70%.

                                               

Siły zbrojne

Siły zbrojne – siły i środki wydzielane przez państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej, obrony, ujęte w całość, składającą się z różnych rodzajów wojsk i służb.

                                               

Słowicza podłoga

Słowicza podłoga – budowlanymi podłogi na korytarzach i w gabinetach japońskich władców, aby chronić przed niepostrzeżonego i niechciane włamań do wewnętrznych komnat zamku. Takie podłogi są zaprojektowane zostały tak, że pod wpływem ciśnienia, s ...

                                               

Grzegorz Sobolewski

Grzegorz Соболевский-polski oficer i wykładowca, pułkownik wojska polskiego, profesor nauk społecznych, doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie.

                                               

Spadochron

Spadochron – to pojazd, który wykorzystuje opór powietrza, aby zmniejszyć prędkość opadania w atmosferze, aby bezpieczne wylądowanie wisi konia, sprzętu lub ładunków. Spadochrony dla przeznaczenia dzieli się na: poszukiwawczo-ratowniczych, desant ...

                                               

Stopnie zagrożenia lawinowego

Ocena zagrożenia lawinowego – skala pięciostopniowa, które służą do oznaczenia prawdopodobieństwa zejścia lawiny w górach. Skala jest powszechnie stosowany w ratowniczych na arenie międzynarodowej, to działa także w Polsce. Stopień zagrożenia ogł ...

                                               

Strategia bezpieczeństwa Republiki Austrii (2013)

Strategia bezpieczeństwa Republiki Austrii – raport o wewnętrznej i zagranicznej i bezpieczeństwa Republiki Austrii, uchwalona przez parlament w lipcu 2013 roku.

                                               

Strażnicy Teksasu

Strażnicy Teksasu – typ amerykański policji, założone w 1835 roku, kształtowała się jednak, około dziesięciu lat temu w celu ochrony granic nowo powstałego stanu Teksas. Rangers jednostka elity, wszyscy członkowie bardzo dobrze wyszkolony, że jes ...

                                               

Sygnalizacja świetlna

Najczęściej na świecie "edytuj" w ściśle określonych odstępach czasu, wskazanie cyklicznie w odpowiednich proporcjach czasowych dla każdej strony, w zależności od ruchu na stronie dla ruchu o dużym natężeniu lub zapewniających priorytet w kierunk ...

                                               

Sygnały kajakowe

Sygnały kajakowe – grupa sygnałów podawanych na kayaker przede wszystkim o bezpieczeństwo na trasie i techniki wiosłowania. Najczęściej podawany za pomocą wiosła, przynajmniej ręcznie. System znaków powstał z uwagi na to nie zawsze jest możliwe g ...

                                               

System alarmowy

System sygnalizacji włamania i napadu – grupa urządzeń, których pracownicy często zabezpieczyć obiekt przed włamaniem lub pożarem. Systemów, kradzieży z włamaniem sygnalizacji najczęściej stosuje się pasywne czujniki podczerwieni reagujące na ruc ...

                                               

System alarmowy EAS

EAS system przeciwkradzieżowy. Angielska nazwa elektronicznego nadzoru artykułów. Składa się z anteny, które emitują pole elektromagnetyczne, które stymuluje metki z języka angielskiego. tagi i blok przetwarzania danych. Istnieje kilka rodzajów s ...

                                               

System IALA

System мамс – Międzynarodowa morskiego systemu oznakowania nawigacyjnego. Intensywny rozwój żeglugi stało się okazją do rozwoju prawie jednolite oznakowania morskich wód żeglownych. Zabił Międzynarodowego stowarzyszenia służb oznakowania nawigacy ...

                                               

System lądowania na dwie radiolatarnie NDB

System lądowania dwa sygnały NDB – forma lądowania wg IFR systemu, za pomocą własnych stan prowadzą dwa na pokładzie automatycznych radiokompasów, z podaniem współrzędnych dwóch naziemnych radiolatarnie bezkierunkowe.

                                               

System nagłośnienia ewakuacyjnego

System audio ewakuacji, zaprojektowany, aby uprościć proces ewakuacji ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Składa się z jednego lub kilku wzmacniaczy elektroakustycznych, które rządzą zewnętrznymi głośnikami w całym ...

                                               

System zarządzania bezpieczeństwem w obiekcie

System zarządzania bezpieczeństwem w obiekcie, SMS – globalnego systemu zintegrowanego systemu bezpieczeństwa budynku lub obiektu w całości. System pozwala na zarządzanie wszystkimi systemami bezpieczeństwa w domu. Jest jednym z najważniejszych s ...

                                               

Tandem (spadochron)

Tandem – specjalny spadochron, bardzo duże, wyszkoleni i poświęcone skoki spadochronowe dla dwóch osób. Spadochron podwójne, czyli tandem został zbudowany na przełomie lat 70-tych. 80. XX wieku w USA. Po użyciu pierwszego typu tandem spadochronem ...

                                               

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 Narodowy bezpłatny i anonimowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, otwarty 7 dni w tygodniu od 12 godzin do 2 godzin. Dostępne w spójny europejski numer 116111, połączenie nie pokazano w rachun ...

                                               

Terrain Awareness and Warning System

Krajobrazy świadomości i systemu alarmy, urządzenia, komponenty zainstalowane na pokładzie statków powietrznych, aby zapobiec pilotów zbliża się do powierzchni Ziemi.

                                               

Zabezpieczenie druku

Bezpieczeństwo włókna. (Security fibers) Tajny przepis na stworzenie bazy drukowego papieru lub tworzyw sztucznych. Broki. Znak wodny. (Watermark) Bezpieczeństwo wątków. (Thread safety) Ochrona chemiczne, które chronią dokument od usunąć bez pozo ...

                                               

Zarządzanie Bezpieczeństwem Funkcjonalnym

Zarządzanie bezpieczeństwo funkcjonalne ЗБФ zarządzania na podstawie koncepcji bezpieczeństwa i rejestracja standardów standard Międzynarodowej komisji elektrotechnicznej IEC 61508 i IEC61511 norma sektorową i inne. Klasyczne pojęcia z zakresu be ...

                                               

Zawór bezpieczeństwa

Zawór bezpieczeństwa – zawór, który otwiera się automatycznie w momencie, gdy ciśnienie gazu przekracza dopuszczalną wartość, aby zapobiec eksplozji kotła, zbiornika, rurociągu, itp. pierwszy raz użyłem go Denis Papin w 1681 zbudowany w szybkowar ...

                                               

Gastronomia

Catering – rodzaj działalności, składający się w prowadzeniu gastronomii. Sztuka gotowania i podawania potraw, doświadczenie gotowania. Gastronomiczne oraz wiedzy o produktach, ich wartości odżywczej, racjonalne gotowanie kulinarne tradycje i zwy ...

                                               

Catering linii gorącej

Gorącego zasilania-jest to jeden ze sposobów służby pod kuchnią. W celu utrzymania stałej temperatury pokarmu od gotowania poprzez transportu, dozowania po zwolnieniu towarów do konsumpcji krajowej po schłodzeniu do temperatury podanej do spożyci ...

                                               

Food Studies

Badania żywności jest krytyczne badanie żywności i jego związek z historią, sztuką, nauką i społeczeństwem itp. Zwane badania żywności definicja nauki społeczno-humanistyczne zjednoczenie wokół przedmiotów związanych z jedzeniem, jego produkcji, ...

                                               

Kuchnia polowa

W kuchni podłoga w kuchni jest przystosowany do wygodnego transportu. Jest używany głównie organizacjami wojskowymi w pobliżu linii frontu lub innym trudnym terenie. Mniej powszechne na dużych imprezach na świeżym powietrzu. Najczęściej występuje ...

                                               

Kuk

Kucharz okrętowy kucharz – osoba z załogi płytą na kraft z zaświadczenie wydane Morskiej administracją. Pomóc to tzw. zegar działalności. Obowiązki Cooka niezbędne do gotowania i troski o to, że brakuje składników do żywności i wody pitnej. Obowi ...

                                               

The World’s 50 Best Restaurants

San Pellegrino 50 najlepszych restauracji na świecie nagroda w dziedzinie gastronomii, istniejąca od 2002 roku w czasopiśmie kulinarnym restauracja na podstawie smakosze sporządzana ankietę, restauratorów, szefów kuchni i kulinarnych krytyków. Po ...

                                               

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta w Poznaniu

Zespół Szkoły, Restauracje. Carl Libelta w Poznaniu – zespół szkół gastronomicznych, położony w Poznaniu na ulicy. Podkomorskiej 49 na Kasztelanowie w miejscowości samorządu terytorialnego Grunwald południe. Zespół składa się z college u gastrono ...

                                               

Geografia społeczno-ekonomiczna

Geografia społeczno-ekonomiczna – geografia nauka, która bada różne aspekty ludzkiej działalności, w tym społeczne i ekonomiczne konsekwencje tej działalności w geograficznej przestrzeni. Jeden z dwóch głównych działów geografii.

                                               

Anekumena

Anekumena – obszary na kuli ziemskiej jest w pełni oddzielony od człowieka i niewykorzystywany ekonomicznie, w przeciwieństwie do ekumeny, czyli terenów, mieszka i subekumeny – terytoria tymczasowo mieszka. W anekumeny należą, na przykład, obszar ...

                                               

Cybergeografia

Cybergeografia – dział geografii, studiuje przestrzenne natura sieci komputerowych, a zwłaszcza internetu, a także elektronicznych "miejsca", istniejących na ekranach naszych komputerów, czyli w cyberprzestrzeni z punktu widzenia społecznego, gos ...

                                               

Czynnik lokalizacji

Czynnik lokalizacji – czynnik, który wpływa na wybór lokalizacji, rodzaju i wielkości firmy, obiekt lub grupę obiektów na określonym terenie. Miejsce przedmiotu może być produkcji przemysłowej uprawy roślin, infrastruktury technicznej, osiedli mi ...

                                               

Dobro pozycjonalne

Witamy pozycjonalne – termin wprowadzony przez Fred Хиршем w 1976 roku, definiowanie produktów i usług, których wartość szacowano w zasadzie w stosunku do innych. Na przykład, wartość domu szacuje się na podstawie wiedzy o wartości domach sąsiadó ...

                                               

Dojazd do pracy

Dojazd do pracy – regularne, codzienne wycieczki z miejsca zamieszkania do miejsca pracy lub nauki. W USA istnieje termin podmiejskich szkół, pokazując szkół, które mają kilka schronisk lub u których nie brakuje miejsc, gdzie można wynająć mieszk ...

                                               

Dynamiczna teoria zasobów

Dynamiczna teoria zasobów do jej założycielem powszechnie uważa się, Dawida Ricardo. Teoria ta głosi, że ilość zasobów jest ograniczona, ograniczone tylko naszą wiedzę o nich. Rozwój społeczeństwa nie musi doprowadzić do katastrofy, bo rozwijając ...

                                               

Efekt zatłoczenia

Efekt przeciążenia-to termin związany z faktem wyrządzenia szkody przez pewną rzecz dobra publicznego, lub dobra zbiorowego z powodu przepełnienia. Aby zmniejszyć indywidualne korzyści przewagę w stosunku do całkowitych kosztów wraz ze wzrostem l ...

                                               

Ekumena

Экумена – obszarów kuli ziemskiej stale zajmowanych i użytkowanych w domu poprawy. Początkowo ekumene uważano tylko w obszarze znanym ludności Śródziemnomorskiego kręgu. Obszary nieznane uważa się, że zostały błędnie podjęte przez pustynię i nazy ...

                                               

Garb migracyjny

Migracja garb: Gromadzenie krótkim migracji, w wyniku migracji popytu doznał w przeszłości. Krótkoterminowe nasilenie migracji wynikających z liberalizacji handlu i inwestycji przepływów między urolodzy интегрировался ekonomicznie krajów.

                                               

Geografia behawioralna

Geografia behawioralna-to naukowe podejście do geografii ciekawe percepcji i zachowań człowieka dla wyjaśnienia zjawisk i procesów społecznych w przestrzeni. To rozwinęło się jako reakcja na leczenie człowieka w wyjaśnianiu jego zachowanie jak me ...

                                               

Geografia ekonomiczna

Ekonomiczna geografia – dział geografii społeczno-ekonomicznej, techniczno-ekonomicznej działalności człowieka. To nauka na styku ekonomii i geografii.

                                               

Geografia komunikacji

Geografia komunikacji – sekcja geografii ekonomicznej, badająca rozwój i rozmieszczenie transportu i komunikacji, rozwój, rozmieszczenie i oświetlenie działalności różnych działów komunikacji na tle warunków środowiska geograficznego. Geografia k ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie