★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 180
                                               

Metoda pozyskiwania drewna

Sposób pozyskania drewna, system uzyskiwania drewna – technologia produkcji nieobrobionego drewna z lasu lub plantacji drzew szybko rosnących, według sposobu transportu drewna. Najczęstszym klasyfikacja przyjmuje jako kryterium podziału: Miejsce ...

                                               

Międzynarodowy List Przewozowy CMR

Konwencja CMR Międzynarodowy przewozowy jest podstawowym dokumentem, na podstawie wysyłka. Zazwyczaj dokument CMR wydawane w 3-ch egzemplarzach, z których każdy ma równą moc prawną. Spedytor nie podpisuje listów, gdyż to zadanie należy do nadawcy ...

                                               

Nota gotowości

Zauważ, nuta gotowości – dokument potwierdzający trampowego przybycia statku w porcie załadunku lub rozładunku, a także jego gotowość do wykonywania operacji ładunku. Oczekiwania nuta jest przekazywana czarterującemu lub jego agenta, przez kapita ...

                                               

Paleta (logistyka)

Paleta – z podniesioną platformą przeznaczoną do transportu i przechowywania towarów. Palety są zazwyczaj wykonane z drewna i mają standardowe wymiary: 1000 × 1200 mm 800 × 1200 mm.

                                               

Pas bezpieczeństwa

Pas – pas z tkaniny lub tworzywa sztucznego, zamontowany w samochodzie lub w samolocie, który, po konsolidacji, w szczególności, w celu ochrony ludzi przed uszkodzeniem w razie zderzenia lub gwałtownego hamowania pojazdu lub samolotu dostały się ...

                                               

Pas transportowy

Pasek do transportu element służy do zabezpieczenia ładunków podczas transportu. Rola pasów bezpieczeństwa systemu transportowego jest absorpcja siły działające na ładunek podczas jazdy. Wpływają one na ograniczenie strat, które mogą wystąpić pod ...

                                               

Pasażer

Pasażer – osoba korzystająca z pojazdu, który nie kierować pojazdem. Pasażer, jak człowiek, który jeździ w transporcie publicznym, jak, na przykład, pojazdu. Pasażerskich stacji osób podróżujących pociągiem lub na stacji, zanim podróż pociągiem l ...

                                               

Pasażerokilometr

Pasażerokilometr stosowanych w pasażerskich przewozach jednostka miary pracy przewozowej spółki przewozów pasażerskich w określonym czasie. Przykład: gdy transport na liniach tramwajowych, kiedy trasę o długości 5 km w 1 pełny kurs skorzystało w ...

                                               

Pochylenie podłużne

Mechanizm tilt, nachylenie łożysko, mechanizm pochylenie podłużne – transport samochodowym lub kolejowym: wartość, która opisuje różnicę w wysokości między dwoma punktami obwodnicy lub dworca odniesioną na odległość, wymianę te punkty.

                                               

Podatek od środków transportowych

Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku. o podatkach i opłatach lokalny "Legislacyjnym urzędowym" do 2019 roku. 1170 poz.

                                               

Pojemność ładunkowa

Ładowność wyraża się w metrach sześciennych lub stóp sześciennych maksymalna moc jest dostępna w pojeździe do przewozu ładunków. Nośność statków mierzona luzem ładunków, pojemnik na ziarna i łącznej pojemności do przechowywania ładunku na cewkę. ...

                                               

Praca przewozowa

Praca przewozowa w transporcie: produkt wykonany z pojazdu: długość dróg i W zakresie przewozów pasażerskich liczby przewożonych osób, przeznaczonych osobowy, wynik jest wyrażona w pasażerokilometrach pass km. W międzynarodowej towarowo – ilość t ...

                                               

Prędkość handlowa

Nazwa prędkość jest to iloraz odległości, rozdzielający punkt początkowy i końcowy trasy pokonywanej przez ruch i czas, w którym tę drogę przeszedł. Tytuł prędkość zależy od prędkości, z jaką pojazd się porusza, i czas postoju na przystankach poś ...

                                               

Prędkość maksymalna

Prędkość maksymalna – maksymalna możliwa do osiągnięcia prędkości w ruchu w poziomie. To zależy od konstrukcji pojazdu i otoczenia.

                                               

Prime Air

Premier Lotniczym Usługa przyszłości przedstawiona w sklepie internetowym Amazon.com składa się z lotów bezzałogowych samolotów, tzw. dronów, które będą dostarczać przesyłki Ekspresowe, zakupionego w tym sklepie internetowym do domu klienta. Prze ...

                                               

Procedura odprawy czasowej

Procedura odprawy czasowej pozwala na wykorzystywanie towarów, Unii celnej, który był przeznaczony dla reeksportu. Procedura ta nie pozwala przetwarzania, przerobu lub konsumpcji tych towarów. W odniesieniu do towarów, które zostały objęte proced ...

                                               

Procedura uproszczona

Uproszczona procedura – procedura ta pozwala zastąpić tradycyjne zgłoszenia celnego zgłoszenia elektronicznego w urząd celny o dostarczeniu towarów do miejsca, w którym kroki są wykonywane w wyniku stosowania procedury uproszczonej. Uproszczona p ...

                                               

Projekt CIVITAS II CARAVEL

"Burgos, Genui, Kraków i Stuttgart zamierza stworzyć nową kulturę przyjaznego dla środowiska transportu publicznego w miastach europejskich na wsparcie ciągłego rozwoju, dla dobra obywateli i bezpieczny dostęp dla wszystkich". Celem tych miast je ...

                                               

Przegląd Komunikacyjny

Przegląd Stowarzyszenie – miesięcznik naukowo-techniczny, zwrócili się do przedstawicieli branży transportowej i dla studentów specjalności transportu. Na łamach czasopisma omawiane są zagadnienia techniczne, ekonomiczne i prawne, związane z szer ...

                                               

Przeprawa

Skrzyżowanie – ruch ludzi, aktywów, z drugiej strony niektóre naturalne bariery, takie jak rzeki, pasma górskie, kanały. Uważa się, że to nie jest łatwe, powoduje kłopoty i problemy do pokonania. Słowo to jest używane jako metafora i używa go jak ...

                                               

Przepustowość infrastruktury transportowej

Przepustowości infrastruktury transportowej – maksymalna liczba pojazdów, które mogą w jednostce czasu przeniesienia przez określony element infrastruktury komunikacyjnej, linii lub punktu.

                                               

Przetwarzanie pod kontrolą celną

Przetwarzanie pod kontrolą celną jest procedura odprawy celnej, która pozwala importować towary, które nie są wspólne w naturze standardów w obszarze unii europejskiej, w celu przetwarzania tych produktów i, aby uniknąć produktów w wyniku tych pr ...

                                               

Przewoźnik lotniczy

Filtr powietrza przewoźnik – osoba prawna ma prawo do wykonywania przewozu lotniczego na podstawie koncesji – w przypadku polskiego przewoźnika, lub na podstawie aktu właściwego organu obcego państwa – w przypadku z zagranicznymi lotniczymi.

                                               

Przewóz kabotażowy

Transport kabotażowy to termin oznaczający dwóch różnych sposobów transportu towarów i osób, odpowiednio, morskiej, powietrznej i lądowej: Kabotażowa wysyłka jest żegluga pomiędzy portami tego samego państwa. Jeśli jest to zrobione w obrębie jedn ...

                                               

Rondo kropelkowe

Rondo-дрип typu Ronda, zostały skonstruowane w taki sposób, że przypomina kształt kropli. Charakterystycznym dla tego typu Ronda polega na tym, że koło nie można, chyba, że w połączeniu z innymi polami kropelkowym, wtedy można to obejść objeżdżaj ...

                                               

Rondo turbinowe

Rondo turbo to innowacyjne rozwiązanie dla systemu pasów ruchu na rondzie z dwoma lub więcej pasami. Pojawił się w 1998 roku w Holandii. Jego organizacja wymaga od kierowcy przed wyjściem na wejściu wybrać kierunek poruszania się i prawo do wybor ...

                                               

Ryczałt paliwowy

W tym czasie paliwa – popularna nazwa metody rozliczania kosztów podróży służbowych przy użyciu pracowników prywatnych pojazdów, delegowanych przez biuro firmy, w której pracują. Obecnie w praktyce stosuje się tylko do lotów wykonywanych w samoch ...

                                               

Sieć transportowa

Sieć transportowa-to grupa punktów, transportu i występujących powiązań pomiędzy systemu transportowego w postaci autostrad, przeznaczone dla osób, przepływu towarów i przejazdu pojazdów.

                                               

Skrzynia (opakowanie)

Skrzynia - rodzaj opakowania, zazwyczaj z drewna, używane do przewozu ładunków, szczególnie na długich dystansach. W opakowanie chroni produkt przed uszkodzeniami, które są szczególnie narażone na morskiej. Prostopadłościenne pudełka wykonane są ...

                                               

Skrzynka (na butelki)

Pudełko – opakowanie do transportu szklanych butelek standardowych kształtach i rozmiarach i wielokrotnego użytku odbywa się jeden raz, zazwyczaj wykonane z drewna lub metalu, obecnie najbardziej odporny na uderzenia tworzywa sztucznego. W zależn ...

                                               

Spedycja

Działalność wyprawy, polegająca na organizowaniu przewozu towaru. Aby uzyskać działalności transportowo-spedycyjnej, w ramach funkcjonującego systemu transportowego przyczyniły się dwa warunki: Nazwa – sprowadzająca do efektu rozdzielenia się pra ...

                                               

Standard BSP

BSP oznacza, że sposób dystrybucji, wystawiania uniwersalnych dokumentów przewozowych i innych form opodatkowania rozliczeniom i ich rozliczeń pomiędzy przewoźnikami i sprawdzać agentów. Źródło: IATA

                                               

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Stowarzyszenie inżynierów i techników komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej – organizacji, naukowo-techniczne, zrzesza inżynierów i techników w zawodach, związanym z transportem drogowym i kolejowym. Stowarzyszenie należy do federacji Stowarzysze ...

                                               

Tabor wojskowy

Tabor wojskowo – transportowego obóz, poruszając się z armią. Wraz z obozem w taborach wziął oprogramowanie i wyposażenie armii, wraz z taborami porusza się w warsztat naprawy sprzętu wojskowego, żywności i lazarety. Poszło, to na nogi i poniósł ...

                                               

Takt (transport)

Pokonać, uciec do biją – uciekaj z lokalnego lub dalekobieżnego transportu publicznego w stałych odstępach czasu, na przykład, dziesięciominutowy taktu, czas taktu. Zaletą pracy w rytm muzyki-to łatwość zapamiętywania użytkownika harmonogramem i ...

                                               

Teleportacja

Teleportacja – hipotetyczny skali makroskopowej proces przenoszenia obiektów z jednego miejsca w inne, bez zachowania ciągłości istnienia obiektu w przestrzeni. Słowo teleportacji został użyty po raz pierwszy prawdopodobnie przez Charles Fort. Pr ...

                                               

Teleporter międzygwiezdny

Teleporter międzygwiezdny lub międzygwiazdowy – hipotetyczny technologia w świecie science-fiction, głównie w tak zwanej kosmicznej opery, który pozwala teleportować ludzi lub obiektów od układów planetarnych lub galaktyk. Technologia ta pojawia ...

                                               

TEU

TEU-jednostka objętości, często używane w odniesieniu do portów i statków. To jest równoważna objętości kontenera o długości 20 stóp. Nazwa jednostki pochodzi od standardowego kontenera o wymiarach 20 × 8 × 8.5 stóp, czyli 6.10 x 2.44 x 2.59 m, c ...

                                               

Tonokilometr

Tonokilometr – stosowane w transporcie, znane jednostce transportowej pracy, przeprowadzonego przez środek transportu towarowego, wskazując, że przewozu jednej tony ładunku na jeden kilometr.

                                               

Towar wspólnotowy

Towary wspólnoty towary: Uzyskane lub wyprodukowane na obszarze celnym wspólnoty wyłącznie z towarów, o których mowa w 2. albo z towarów, o których mowa w 1. i 2. Całkowicie uzyskane na obszarze celnym wspólnoty, bez udziału towarów przywożonych ...

                                               

Trade in Services Agreement

Porozumienie w sprawie handlu usługami – proponowane międzynarodowe porozumienie między 24 uczestników, w tym Unia Europejska i STANY zjednoczone. Jej celem jest liberalizacja handlu międzynarodowego w sferze usług, takich jak bankowość, opieka z ...

                                               

Transport bimodalny

To bimodalnej transport naczepa transport samochodowy i kolejowy. Każdy blok bimodalna składa się z kilku podstawowych elementów: Dwa zestawów kołowych. (Two wheel pairs) Hamulca. (Brake) Adapter. Trailer, choć nie wchodzi w skład grupy, to też w ...

                                               

Transport indywidualny

Wysłać indywidualne – jeden z dwóch rodzajów transportu według podziału ze względu na obecność użytkowników. Obejmuje metody transportu, z wyjątkiem transportu publicznego. Wysyłanie indywidualnych zaspokaja potrzeby transportowe konkretnej osoby ...

                                               

Transport intermodalny

Transport intermodalny – przewóz towarów z więcej niż jednym środkiem transportu. Najważniejszą zasadą jest użycie tylko jednej jednostce transportowej, np. kontenera lub na zdejmowana karoseria, na drodze transportu, bez przeładunku samego towar ...

                                               

Transport kombinowany

Mieszane transportu – przewozu ładunków, które mają więcej niż jednej gałęzi transportu. Regułą jest wykorzystanie tylko jednej jednostki ładunku na całej trasie przewozu i wykorzystania transportu kolejowego, żeglugi śródlądowej lub morza, przy ...

                                               

Transport leśny

Transport leśny – przewóz towarów – przede wszystkim drewna i żywicy, sadzonek, owoców, runa leśnego, materiały budowlane itp. lub osób, za pomocą środków transportu, związane z gospodarką leśną. Transport lasu, tylko w jednym kierunku przepływu ...

                                               

Transport linowy

Transport wiadro-jest to jeden z pojazdów lądowych. Można podzielić na transport lądowy i napowietrzny. Ten pierwszy pod nazwą канаткой-coupe ponadto, na stacji kolejki-pole i kolejek linowych. Zgodnie z brzmieniem ustawy O publicznym transporcie ...

                                               

Transport Miejski i Regionalny

Transport miejski i regionalny – istnieje od 1982 naukowy magazyn wydawany przez Stowarzyszenie inżynierów i techników stowarzyszenie Rzeczypospolitej Polskiej. Tytuł publikuje artykuły z zakresu technicznych i nauk ekonomicznych.

                                               

Transport multimodalny

Transport multimodalny oznacza przewóz pasażerów lub ładunków z użyciem dwóch lub więcej rodzajów transportu. W transporcie multimodalnym można zmienić jednostki transportowej.

                                               

Transport wewnętrzny

Transportu wewnętrznego, związanego z grupy transportu, czyli przechodząc przez jedną firmę, granicy, dzielącej transportowe granicy zakładu.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie