★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 195
                                               

Biograf

Biograf – autor biografii, czyli szczegółowy i pełny opis życia jakiejś znaczącej postaci, które, w dodatku do złożenia cv oraz wnieśli znaczący wkład w poznanie opis, dokumentacja lub systematyzacji wiedzy o tym. Termin "biograf" - to wspaniale, ...

                                               

Biskupi Kościoła w Polsce

Biskupi kościoła katolickiego w Polsce – polski słownik biograficzny Piotra Niteckiego dokumenty i nauk społecznych w Warszawie w 1992 roku. Słownik zawiera informacje biograficzne o biskupach paznokci od Jordana i Ungera w wyznaczonym dniu 25 ma ...

                                               

Blood in the Water: The Attica Prison Uprising of 1971 and Its Legacy

Krew w wodzie: powstanie więzieniu Attica w 1971 roku i jego dziedzictwo zostało opublikowane w książce 2016 roku amerykański historyk Heather Ann Thompson, poświęcona buntu w więzieniu Attica w 1971 roku. Książka jest efektem ponad 10 lat badań. ...

                                               

Blue Smoke

Niebieski dym: lost Świt Nowej Zelandii muzyka popularna 1918-1964 przyznawana jest książka autorstwa Chrisa Bourkea wczesnej historii muzyki w Nowej Zelandii, opublikowane Оклендского uniwersytetu druku. Burke jest autorem muzyki, który pisze o ...

                                               

Bolszewizm – totalitaryzm – rewolucja – Rosja. Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918–1939)

Bolszewizm – totalitaryzm – rewolucja w Rosji. Początki sowietologii i badania systemów totalitarnych w Polsce – dwutomowa książka Marka Kornata to historia i w tym samym czasie, refleksje o Polsce myśleć dwudziestolecia międzywojennego wobec reż ...

                                               

Braunbuch

Brązowej książce. Wojskowy UND Naziverbrecher w der Republice Federalnej. Staat, gospodarka, armia, Verwaltung, Justiz, nauki – książka autorstwa Alberta Нордена, celownik, opublikowanej w 1965 roku w Niemieckiej Republice Demokratycznej, który z ...

                                               

Chronica Gallica z 452 roku

Czeskiej stronie Галлика 452 - źródło historii, napisanej w formie vintage, odziedziczone od późnej starożytności. Jest to najstarszy z zachowanych produktem historycznego, pochodzący z Galii. Spis treści czasopismo koncentruje się głównie na his ...

                                               

Comité international des sciences historiques

Komitet międzynarodowych nauki historii) Międzynarodowego stowarzyszenia historyków z całego świata.

                                               

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae

Obudowa Скрипторам Historiae Byzantinae obudowa nazywa Bonnense wydanie bizantyjskich źródeł. Seria rozpoczęła się Бартольд Georg Нибур przez jego wydanie pism Agatiasza 1828.

                                               

Czarna księga komunizmu

Czarna księga komunizmu książka, wydany w 1997 roku, napisana przez francuskich autorów, związane z narodowym centrum badań naukowych La. Polskie wydanie 1. wydanie 10 maja 1999 roku. Stéphane Courtois, Nicolas Vert, Jean-Louis Panné, Andrzej Пач ...

                                               

Czarna Ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie

Monografia stanowi nowe spojrzenie i wyjaśnienie zjawiska Holocaustu. Snyder opisuje zjawiska, które doprowadziły do śmierci żydów. Uwzględnia również z punktu widzenia polaków. Amerykański badacz uważa, że Holocaust jest "centralnym wydarzeniem ...

                                               

Człowiek człowiekowi wilkiem

Człowiek człowiekowi wilkiem: przeżyłem w ГУЛАГе – pamiętnik Janusza Bardacha napisane z Caitlin Gleeson, naukowej do tworzenia filmu dokumentalnego na Uniwersytecie stanu Iowa. W książce zawarte są rozważania od jego pobytu w ГУЛАГе w latach 194 ...

                                               

Dagome iudex

Dagome iudex – korona, pochodzące z końca X wieku regestu kopia dokumentu donacyjnego władców identyfikowanego z polski książę Mieszko i darowującego państwa, wymienione w dokumencie "сивитас Schinesghe" pod opieką stolicy apostolskiej. Dokument, ...

                                               

De moribus tartarorum, lituanorum et moscorum

De moribus Tartarorum, Lituanorum et Moschorum, XVI wieku łaciński traktat Michalona Litwin. Praca zachowała się tylko częściowo. Po raz pierwszy opublikował w 1615 w Bazylei Johann Грассер.

                                               

Dokument Schechtera

Dokument Schechtera – dokument otwarty w Kairze genizie przez Salomona Schechtera. Obok z listem króla Józefa, jednego z dwóch ocalałych na dziś jest napisane chazarskiego zabytki.

                                               

Dzieje (Herodot)

Dzieje historyczne dzieło Herodota, napisany w dialekcie Jońskim. Podział na dziewięć książek, nazwanych na cześć muzy, praca Грамматиков aleksandryjskich i arbitralnie dzieli podróży narracji. Częściowo został napisany wkrótce po 450 p. n. e., P ...

                                               

Dzieje głupoty w Polsce

Książka zawiera eseje o polskich historyków końca XIX-początku XX wieku, które były zaangażowane w historii polski końca XVIII i XIX wieku. To spojrzenie na historię, politykę, Polska w okresie rozbiorów i powstań, przeciwne tradycji insurekcyjne ...

                                               

Dzieje Polski (cykl książek Andrzeja Nowaka)

Polsko – seria książek profesor historyk Andrzej Nowak, opisując historię Polski. Serii opublikowała gazeta w Krakowie dom Biały kruk. W pierwszym tomie pracy pod tytułem, jest, polski. Gdzie nasza rodzina została opublikowana w maju 2014 roku, i ...

                                               

Emeis oi Ellines

Emeis OI Ellines – trzytomowa praca w nowoczesnej historii Grecji, obejmujące okres historyczny od grecko-tureckiej wojnie 1897 roku, do inwazji wojsk tureckich na Cyprze i upadek junty czarnych pułkowników w 1974 roku. Samodoskonalenie w towarzy ...

                                               

Encomium Emmae Reginae

Pochwała Emmae Reginae - pochwała królowej Emmy, utwór napisany biograficzny ok. 1041-1042, prawdopodobnie mnichem z klasztoru Saint-Бертен w Saint-Omer, Flamandzki. Praca składa się z trzech części, które opisują dzieje się konsekwentnie Swena W ...

                                               

Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku

Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku – dwutomowa, Polska ilustrowana encyklopedia, pod redakcją Antoniego Mączaka, w stosunku do historii gospodarczej Polski.

                                               

Encyklopedia powstań śląskich

Publikacja wydana w Niemczech w 1982 roku był owocem pracy naukowców z Instytutu łódzkie w Opolu. W opracowywaniu materiałów wzięło udział 62 drużyny pisarzy. Byli to: Franciszek Hawranek, Andrzej Брожек, Aleksander Kwiatów, Andrzej Kornecki, And ...

                                               

Encyklopedia Solidarności

Encyklopedia "Solidarność". Opozycja w Polsce 1976-1989 – praca zbiorowa, wydanych w 2010 roku. Inicjatorem wydarzenia była Stowarzyszenie pokolenie. Encyklopedia wydana w tzw. holenderskiej systemie. Jest to największy zbiór na temat działalnośc ...

                                               

Epigraf

Epigraf – napis na rzeźby wykute z kamienia lub wycięte z metalu lub drewna. Element architektoniczny umieszczony na pomniku, groby, budowli, lub blaszek, ujawnieniem, wotywach itp. używany od czasów starożytnych, celem uczczenia różnych osób lub ...

                                               

Eurazjatyzm

Eurazjatyzm – pojawiły się ruchy polityczne na początku XX wieku wśród rosyjskich "biały imigrantów". Nowoczesne euroazjatów widokiem mówi Aleksander Dugin.

                                               

Federation des Societes Historiques de l’Europe Orientale

Międzynarodowej organizacji DES Sociétes historii Europy Wschodniej – Federacja towarzystw naukowych w Polsce, na Węgrzech i w Czechosłowacji i innych krajach w regionie, istniejących w 1927-1939.

                                               

Gender history

Genderowa historia, badania kobiet lub ейстории – kierunki badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych, czasami jest traktowany jako odrębna dyscyplina naukowa z zakresu historiografii i gender studies, zajmujący się, w szczególności, histo ...

                                               

Genealogia (1959)

Генеалогический kieszonkowy rodowód autorstwo Władimir Dworzaczka. Składa się z dwóch części. Pierwsze-to jest właściwe przypomnienie, a drugi obejmuje 183 tabel reprezentujących rodowodów rodzin, sytuacji w Polsce i w krajach sąsiednich, a także ...

                                               

Getica

Гетике, została napisana dobrze. 551 roku. Kroniki "o pochodzeniu i czynach gotów", który stanowi skróconą wersję bardziej pracy Historia Kasjodora gotowy w 12 księgach, które nie zachowały się do naszych czasów. Autor jordanes - historyk i kroni ...

                                               

Nagroda im. Jerzego Giedroycia

Nagrodę. Na Jerzego Giedroycia, nagrody dla nauk humanistycznych ustanowiony przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przyznanej w 2001 roku nauki dziedzictwa Paryż "kultury" lub za twórczą kontynuację idei Jerzego Giedroycia ...

                                               

Gramota

Dyplom rósł. dyplom – dokument o urzędowym lub prywatnym w polsce w X–XVII wieku. Termin ten został zapożyczony z Bizancjum, gdzie граммата oznaczało to, komunikatów i innych dokumentów pisemnych. W czasach sowieckich, to słowo nabrało nowego zna ...

                                               

Historia antropologiczna

Historia antropologicznych - w dziedzinie historiografii, wykorzystując metody i perspektywy badań w antropologii kulturowej. W odróżnieniu od tradycyjnej historiografii, historii antropologicznych rozszerza zakres badań na społeczeństwo i jeden ...

                                               

Historia Augusta

Historia Augusta jest zbiorem biografii cesarzy, spadkobierców i uzurpatorów od Adriana, który rządził z 117 r. N. czyli aby Numeriana śmierci w 284 roku. H. czyli Definicja Dessau Historiae Augustae nie został stworzony przez autora lub autorów ...

                                               

Historia cyfrowa

Cyfrowe historii, digitalna historii – praktyka badań naukowych i edukacji historycznej, z wykorzystaniem narzędzi i zasobów cyfrowych, a także teoretyczne kierunek w historiografii i historiozofii porusza się w wyniku digitalizacji dziedzictwa k ...

                                               

Historia historiografii (dyscyplina naukowa)

Historia-историография – dziedzina wiedzy zajmująca się badaniem historii literaturze historycznej. Z powodu autorefleksyjny naturze jest to związane z takimi dziedzinami wiedzy, jak гносеология, naukoznawstwo, filozofia nauki. Historia historiog ...

                                               

Historia Polski (1492–1795)

Historia polskiej syntezy 1492-1795 historii polskiego autora Maria Markiewicz. Historia polskiej 1492-1795 jest drugim tomem syntezę pięciotomowej historii polskich autorstwa historyków związanych z Instytutem historii uniwersytetu jagiellońskie ...

                                               

Historia powszechna: wiek XVIII (podręcznik akademicki)

Historia ogólna: XVIII wiek – akademicki podręcznik historii powszechnej XVIII wieku. autor prof. Dr hub. Emanuel Rostworowska. W latach 60-tych. Państwowe wydawnictwo naukowe początek publikację z serii podręczników akademickich do historii pows ...

                                               

Historiografia arabska

Występują rozpoczęła się biografia kolejnych pokoleń tradentów przekazicieli hadisów, w towarzystwie Sallallahu Proroka i ich zwolenników tabi Кунь, następców ich następców u tabi At-tabi papierów muzułmańskich naukowców do zbadania autentycznośc ...

                                               

Historiografia Czampy

Historiografia już nie istniejącego państwa Czamów położony jest na wschodnim wybrzeżu półwyspu indochińskiego na terenie Wietnamu średnio. Czampy historia budzi wiele kontrowersji z powodu ograniczonych i обрывочных materiałów, dostępnych dla ba ...

                                               

Idee w Rosji

Idee w Rosji = pomysłów = myśli Rosji w Rosji. Słownik rosyjsko-polski-angielski – praca zbiorowa, opublikowanych w języku polskim, angielskim i rosyjskim z 1999 roku. Wydawca-to interdyscyplinarny zespół badawczy Sowietologicznych uniwersytetu Ł ...

                                               

II wojna stuletnia

Drugiej wojny Stuletniej-to termin historiograficzny użyć niektórzy historycy, na wspólne określenie szereg konfliktów między Francją i Anglią/wielką brytanią w latach 1689-1815. Wydaje się, że termin ten został ukuty J. P. Seeley, kto pisze o ty ...

                                               

Inskrypcja

Napis – napis, выгравированная w twardy materiał. Najczęściej widuje się na nagrobku, tarczach i monetach. Popularny przykład napisów jest napis na grobie. Czytanie i interpretacja napisów zajmuje się badaniem pomocniczych historii – epigrafika. ...

                                               

Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej

Instytut naukowo-badawczy Europy Wschodniej − wschodnioznawczy i sowietologiczny centrum-naukowo-badawczy centrum działa w latach 1930-1939 w Wilnie na Uniwersytecie Stefana Batorego, ale o autonomii i samorządności. Instytut jest instytucją nauk ...

                                               

Instytut Wschodni w Warszawie

Wschodni instytut w Warszawie – Polska instytucja naukowa z siedzibą w Warszawie. Jednym z pierwszych światowych centrów badań sowietologicznych, kluczowy element organizacyjny struktury ruchu prometejskiego.

                                               

Jesień średniowiecza

Jesień Średniowiecza – monografia Huizingi Joanna wydany w 1919 w Polsce, wydany w 1961 roku przez Państwowe wydawnictwo Instytutu serii wydawniczej "początki cywilizacji". Autor przedstawia szeroką panoramę epoki późnego średniowiecza, mechanizm ...

                                               

Kitab Futuh al-Buldan

Futuh, Kitab al-Булдан napisał w języku arabskim książkę perski historyk imieniem Ahmad ibn Yahya al-Балазури, opisując historię Islamu. "Futuh, Kitab al-Булдан" został w 1916 roku, tłumaczenie na język angielski wybitny libański historyk, Philip ...

                                               

Klasycy Historiografii Polskiej

Klasycy polskiej historiografii - historyczna seria książek wystawione Państwowe wydawnictwo instytut 1972-1991. Serii z 1979 roku, nazwa została zmieniona Klasycy historiografii. Inicjatorem serii był Marian Henryk Serejski. W ramach opublikowan ...

                                               

Klasycy Historiografii Warszawskiej

Klasycy historiografii Warszawa – historyczne serii książek, wydanych dla instytutu Historycznego uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo Neriton. W serii są drukowane klasyczne prace historyków, związane z Warszawą. Komitet redakcyjny serii: Ka ...

                                               

Klasyczne Dzieła Polskiej Historiografii

Klasyczne dzieła polskiej historiografii – seria książek historycznych z mediewistyki zakresie, wydanych przez wydawnictwo towarzystwa naukowego "społeczeństwo Vistulana" w latach 2005-2006.

                                               

Klasyka Polskiej Historiografii

Klasyki polskiej historiografii – historycznej serii książek wydanych przez wydawnictwo naukowe PWN 2006 i 2010 roku. Seria w założeniu miało być kontynuacją poprzednich serii Klasycy polskiej historiografii.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie