★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 197
                                               

Słowackie Muzeum Narodowe

Słowackie muzeum narodowe jest główną placówką koncentruje się na badania naukowe i edukacja w zakresie muzeologii na Słowacji. Jego początki "są związane z pragnieniem narodu słowackiego za narodowe wyzwolenie i самоутверждение". Siedziba znajdu ...

                                               

Wystawa interaktywna

Wystawa interaktywna – swego rodzaju targi, Duża część muzeum, gdzie ekspozycja opiera się na zasadzie interakcji z publicznością. U widza mieć możliwość komunikowania się bezpośrednio z wystawy przez dotyk, wzrok, słuch, węch. Pierwsze takie tar ...

                                               

Biuro Historyczne Centralnej Rady Zrzeszenia Związku Związków Zawodowych

Historyczne prezydium zarządu Głównego stowarzyszenia związków zawodowych – instytucja, istniejącego od 1959 roku uczestniczy w historii ruchu zawodowego. Biuro, wydawało się, 1962-1966 lata i magazyn "U. historycznej prezydium CRZZ". Jej kontynu ...

                                               

Centralne Archiwum KC PZPR

Centralne archiwum KC PZPR – jednostka, która istnieje w latach 1971-1990 z PZPR. Pojawił się na miejscu zlikwidowano w marcu zakładu historii partii przy KC PZPR.

                                               

Centrum Badań Historycznych w Berlinie

Centrum badań historycznych Polskiej akademii nauk w Berlinie został założony 11 października 2006 r., tworzenie naukowych Polskiej akademii nauk.

                                               

Historiografia PRL

Głównym zadaniem nowego историография zmieniła dotychczasowe teoretyczne i metodologiczne podstawy. Wynikiem tych zmian stało się masowe powojennej fascynacji historyków problemów społeczno-ekonomicznych, z powodu opóźnienia prac w zakresie histo ...

                                               

Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski (III RP)

Instytut Józefa Piłsudskiego poświęcony badaniu najnowszej historii polsko – skojarzenia związane z szeroko rozumianych działań nauczania i badań w dziedzinie polskiej historii najnowszej, aktywność, niezależność, a także pamięci marszałka Józefa ...

                                               

Instytut Pamięci Narodowej przy Prezydium Rady Ministrów

Formalnie wprowadził ją w listopadzie 1944 r. Polskiego komitetu wyzwolenia narodowego w ciągu. Był w ramach Ministerstwa edukacji. Organizacja działa pod tą nazwą Do lipca 1948 roku, kiedy to zorganizował ją Instytut historii współczesnej. Dział ...

                                               

Instytut Polsko-Radziecki

Oddział został otwarty 31 stycznia 1952 roku. Instytut został powołany pomóc w wychowaniu personelu pedagogicznego, pogłębienie znajomości literatury rosyjskiej, ukraińskiej i Białoruskiej. Innym celem było zorganizować świadectwo o polskich i ra ...

                                               

Instytut Ruchu Robotniczego

Instytut ruchu robotniczego – urządzenie, które jest w latach 1975-1990 absolwent szkoły nauk społecznych przy KC PZPR, a następnie w Akademii nauk społecznych przy KC PZPR.

                                               

IX Olimpiada Historyczna

IX Olimpiada historyczne Olimpiady, której finał odbył się 10-14 kwietnia 1983 roku w Warszawie. Olimpiada dotknęła naukowca 1982 / 1983. 12 uczestnicy otrzymali tytuł laureata w Warszawa Centralna wyboru. Zwycięzcami zostali: 3. miejsce: Jacob K ...

                                               

Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego w Tomaszowie Mazowieckim

Marian Witek. Ryszard Kotewicz. (Richard Kotewicz) Włodzimierz Rudź. (Vladimir Rudź) Antoni Woskowski. (Artem Woskowski) Małgorzata Linii. (Gennady Line) Czesław Ogórek. (Czeslaw Cucumber) Stanisław Закшевский. Jan Dekowski. (Stycznia Dekowski) P ...

                                               

Marksistowskie Zrzeszenie Historyków

Marksistowska Stowarzyszenia historyków – stowarzyszenie, założone w VII zjeździe polskich historyków we Wrocławiu, we wrześniu 1948 roku. Wznowione w 1950 roku.

                                               

Olimpiada "Losy Polaków na Wschodzie”

Olimpiada losy polaków na Wschodzie po 17 września 1939 – szkoła olimpiada organizowana jest dla uczniów szkół średnich. Organizatorem konkursu wystąpiła wydział historii i nauk społecznych Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Konkurs zos ...

                                               

Polska Misja Historyczna

Historyczna misja Polski na zagraniczne uczelnie, badania naukowe, uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu organizacyjnie powiązany z wydziałem nauk historycznych tego uniwersytetu. Jego działalność prowadzona jest we współpracy z uniwersytetem ...

                                               

Polskie Towarzystwo Historii Techniki

Polskie towarzystwo historii techniki – stowarzyszenia, których celem jest pogłębienie, utrwalenie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie historii i technologii, przemysłu, nauki techniczne i ochrony zabytków przemysłowych, w tym wsparcia technicz ...

                                               

Towarzystwo Miłośników Historii

Utworzony w 1906 roku. do Warszawy w celu uczestnictwa w rozwoju badań historycznych i ich dystrybucja, biorąc pod uwagę historię Polski. Goście byli to prawda, bez przerywania działalności, nawet w czasie dwóch wojen światowych, starają się zaws ...

                                               

Wydział Historii Partii

Katedry historii party – jednostka organizacyjna, która istnieje w latach 1946-1957 w KC Polskiej partii robotniczej, Komitetu Centralnego Polskiej zjednoczonej partii robotniczej. Instytut zajmuje się badaniem historii ruchu robotniczego.

                                               

Zakład Historii Partii

Wydział historii partii – organizacji, która istnieje w latach 1957-1971 KC PZPR. Zajmował się badaniem historii ruchu robotniczego. Stworzony jako kontynuacja wydział historii partii przy KC PZPR.

                                               

Zakład Historii Ruchu Ludowego

Prekursorów instytucji wydział historyczny PSL i komisji 1948-1949 wystawa historyczna 1949-1950, reaktywowana w 1956 roku. Zakład został powołany z inicjatywy Prezydium NK czekał. Pierwszym kierownikiem był w latach 1960-1963 Wiktor Kordowicz. W ...

                                               

Nauki pomocnicze historii

Nauki, wsparcie historii nauki, wsparcie dla pracy historyka, niektóre z nich mogą być jednocześnie pewne i oddziałów samoistnymi nauki. Należy zorientować się w źródłach, z których korzysta historyk i bezpośrednio związane z metodami badań histo ...

                                               

Archeologia prawna

Archeologia osoby prawnej – nauka pomocnicza historii państwa i prawa. Zajmuje się poszukiwaniem i badaniem: Materialne obiekty, które były w przeszłości, prawnie przypięte służbowego charakteru w stosunku do funkcji ustawodawczej i realizacji no ...

                                               

Brachygrafia

Brachygrafia jednym z nauk pomocniczych historii, która jest paleografii działu. Bada i rozszyfrowywaniem etykiety. Szczególnie ważne dla historyków mediewistów. Łacińskiej systemu skrótów dzielą się na: Abbreviatio w suspensionem docelowego zmni ...

                                               

Demografia historyczna

Demografia historyczna – wiedzy historycznej, w tradycyjnej koncepcji historii, czasem rozumiana jako nauka Europejskiej, jest czasami postrzegane jako dział demografii. Nauką historii ludzkiej populacji.

                                               

Etiologia

Etiologia – nauka badająca przyczyny zjawisk, procesów i faktów. Termin ten jest czasem używany w sensie bardziej precyzyjne. Może odnosić się do: W medycynie przyczyny choroby należy skontaktować się z etiologia schizofrenii, etiologia skrajne f ...

                                               

Filigranistyka

Filigranistyka - nauka pomocnicza historii, badając znaki wodne starożytnego papierowego kombinatu. Stworzone w XIX wieku w dziedzinie archiwum. Filigranistyka pomaga teraz papierowych dokumentów, zwiększyć lub określić zakres ich występowania, a ...

                                               

Gliptografia

Gliptografia dziedzina nauki, zajmująca się nauką klasyfikowaniem i opisu towaru gliptyki, czyli kamienie szlachetne i półszlachetne granice podziału frakcji, rzeźbione i honorowy. Pojęcia to chyba pierwszy użył w XVII wieku francuski uczony i ba ...

                                               

Kodykologia

Kodykologia − naukowe książki, pisane od ręki, zwłaszcza z późnej starożytności i średniowiecza. Przedmiotem badań materiał kodykologii, forma i treść rękopisu. Zajmuje się wyłącznie przemysłowo-literackimi w najszerszym tego słowa znaczeniu nie ...

                                               

Masonologia

Masonologia – nauka zajmująca się badaniem wolnomularskiej historii i idei wolnomularskich. Termin po raz pierwszy zaproponował francuski badacz Alec Mellor. Uznanie masonologii samodyscypliny doprowadziły w ostatnim dziesięcioleciu literaturę na ...

                                               

Neografia

Neografia – nauka pisania odręcznie nowoczesne. Neografia jest kontynuacja paleografii. Przydatne podczas czytania współczesnych tekstów. Neografia jest jedną z nauk pomocniczych historii.

                                               

Paleografia

Paleografia jednym z nauk pomocniczych historii uczestniczy w nauce Pisma świętego w historycznym procesie. Paleografia także bada otoczenie, w którym żyli i pracowali w ankiecie, a także o uznaniu kombinacji i "rozszyfrowywaniem" starożytnych pi ...

                                               

Qumranistyka

Qumranistyka – grupa różnych dyscyplin historycznych i orientalistycznych, którego członkowie studiują w szerokim sensie, pytanie o Qumran i zamienia się z pustyni. Dla badanych "qumranologicznych" historia, archeologia, hebraistyka, arameistyka, ...

                                               

Weksylologia

Weksylologia dyscypliny pomocniczej historii. Oferty na banery, jak realne i symboliczne oznaczenia, wojskowych, państwowych, terytorialnych, organizacji i grup społecznych lub stowarzyszeń. Weksylologia-dyscyplina stosunkowo młoda, która nie odd ...

                                               

Akademia Bezpieczeństwa, Obrony i Praworządności

Akademia bezpieczeństwa, obrony i prawa ros.: Akademia bezpieczeństwa, obrony? "Porządek" – prowadzenie od 10 lipca 2000 r. do 10 grudnia 2008 roku rosyjska organizacja pozarządowa. Został zlikwidowany na mocy decyzji Sądu Najwyższego Federacji R ...

                                               

Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft

Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, pełna nazwa: kaiser-Wilhelm-Gesellschaft hotelu zur Förderung der wissenschaften instytucja w Niemczech. Został założony w 1911 roku, a po ii wojnie światowej przekształcona w Towarzystwo Maxa Plancka.

                                               

Komitet Słowiański w Polsce

Słowiańskiego komitetu w Polsce – organizacja społeczno-polityczne, założona w 1945 roku, skierowane na nabycie, w zasadzie, rzecznictwo, w celu wzmocnienia przyjaźni i ścisłych związków słowiańskich narodów ZSRR. Słowiańskiego komitetu koordynuj ...

                                               

Komitet Wszechsłowiański

Komitet Wszechsłowiański – pojawiają się początkowo pod nazwą antyfaszystowskiego komitetu Wszechsłowiańskiego, formalnej organizacji społecznej demokratycznego charakteru, stworzonej przez 5 września 1941, jest ustalana w czasie ii wojny światow ...

                                               

Londyńskie Towarzystwo Szerzenia Chrześcijaństwa wśród Żydów

Londyńskie towarzystwo szerzenia chrześcijaństwa wśród żydów – organizacja kościoła Anglikańskiego, składającej się głównie z przechrzczonych żydów, którą założył w 1809. w wielkiej Brytanii adwokat Lewis Way, biorących udział w promocji religii ...

                                               

National Advisory Committee for Aeronautics

Naka – amerykańskiego komitetu Doradczego ds. aeronautics wezwał 3 marca 1915 roku za obsługę, wsparcie i promowanie badań naukowych w dziedzinie aeronautyki. 1 października 1958 roku, komitet ten został rozwiązany, a jego struktura stała się czę ...

                                               

Przytulisko w Warszawie

Przytulisko, Warszawska dom-azyl, towarzystwo opieki Świętego Józefa Przytulisko zmarłego w bose Warszawskiego zakładu wykażemy miłosierdzie, aby pomóc biednym kobietom na wilka 7, i pojawiła się w 1850 roku.

                                               

Sowinformbiuro

Sowinformbiuro, Radzieckie biuro informacyjne, w okresie 1941-1961, główny radziecki agencja prasowa.

                                               

Święta Drużyna

Święta Bractwo, tajemna organizacja, założona pod protektoratem z królewskiego dworu rosyjskiej arystokracji dworskiej, najpóźniej latem 1881 roku. do walki z ruchem rewolucyjnym. Działalność "Świętej drużyny" na czele komitetu centralnego, na cz ...

                                               

Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy

Warszawskiego zarządzania prognozowanie i wsparcia pisarzy i dziennikarzy nie istnieje, Polski samopomocowa organizacja zrzeszająca pisarzy i dziennikarzy. Funkcjonowała w latach 1899-1953 w Warszawie. Powstała z inicjatywy redakcji warszawskiej ...

                                               

Zjednoczenie Zawodowe Polskie

Stowarzyszenie profesjonalnych polska organizacja powstała jako operator polskich związków zawodowych w 1902 roku w mieście Bochum, Westfalia. Początkowo organizacja została skierowana górników, a później rozszerzyła swoją działalność na inne gru ...

                                               

Związek Pisarzy ZSRR

Związku Radzieckich pisarzy, Europejskiej zawodowych literatów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, pracował w 1934-1991 latach. Powstał w 1934 roku na mocy decyzji KC z 1932 WKPb, w miejsce takich organizacji, jak LEF, Рапп, Пролеткуль ...

                                               

Związek Zawodowy Literatów Polskich

Związek literatów polskich, polskiego Stowarzyszenia twórczego i Związek pisarzy został założony w 1920 roku w Warszawie z inicjatywy Stefana Żeromskiego, jego pierwszy prezes, a w 1949 przekształcony w Związek literatów polskich.

                                               

Bitwa pod Grunwaldem (inscenizacja)

Inscenizacja bitwy pod grunwaldem jest rekonstrukcji historycznej na polu bitwy pod grunwaldem, która odbywa się w lipcu, podczas kilkudniowych dni Grunwaldu. W imprezie biorą udział prawie 1.5 tys. rycerzy z Polski, Niemiec, Włoch, Francji, Finl ...

                                               

Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie

Festiwal słowiańskiej kultury i Cysterskiej w Lądzie - festiwal, który odbywa się corocznie w ziemię, w zrekonstruowanym wczesnośredniowiecznym osady i ładzkim klasztor. Teren i najbliższe okolice miasta stanowią scenę, w której organizatorzy prz ...

                                               

Oblężenie Malborka (inscenizacja)

Oblężenie Malborka to cykliczna impreza, organizowana w Malborku w przypadku oblężenia, trwającej od lipca do września 1410. Impreza odbywa się zwykle w trzeci weekend lipca. Jest to gra, która łączy w sobie elementy teatru i rekonstrukcja histor ...

                                               

Dymarki Świętokrzyskie

W 1967 działaczy, które zjednoczyły się wokół ówczesnego Zarządu powiatu i samorządu Kielce wziął na siebie inicjatywę w organizacji imprezy pod gołym niebem, gdzie głównym punktem było przedstawienie procesu wytapiania żeliwa w Piecach dymarskic ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie