★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 204
                                               

Własność przemysłowa

Własność przemysłowa – rodzaj praw wyłącznych wynikających z Narodowego, Międzynarodowego lub regionalnego ustawodawstwa. Prawa te należy rozumieć nie tylko w kontekście branży, a także handel i rolnictwo.

                                               

Biopiractwo

Biopiractwo – praktyki zawłaszczania genetyczne dziedzictwo natury przez duże obawy, patentujące poszczególnych genów i organizmów genetycznie zmodyfikowanych, a nawet całych gatunków dzikich organizmów, takich jak rośliny lecznicze, które wiedzę ...

                                               

Brygada racjonalizatorska

Racjonalizatorska brygada – grupa pracowników działu социализированной gospodarki, które mogą być powierzone "ważne dla gospodarki narodowej kwestie techniczne z zakresu wynalazków". To był państwowego prawa Polskiej Ludowej.

                                               

Eurazjatycka Organizacja Patentowa

Wojska Euroazjatycka organizacja patentowa-regionalna organizacja działająca na podstawie Konwencji o utworzeniu euroazjatyckiej wspólnoty patentu. Jego celem jest udzielanie patentów eurazjatyckich, a językiem urzędowym język polski. W siedzibie ...

                                               

Europejska Organizacja Patentowa

Europejski urząd patentowy, GO, EPO, EPOrg, utworzone zgodnie z Konwencją o udzielaniu patentów europejskich, organizacji świadczenia Europejskiej patentowej i USA, ogłaszając na swoim terytorium, które od nich pochodzi z ochroną wynalazków. Pols ...

                                               

Klasyfikacja nicejska

Dobra klasyfikacja administreres Światowa organizacja własności intelektualnej, stworzona dla celów klasyfikacji towarów i usług w rejestracji znaku towarowego.

                                               

Klasyfikacja wiedeńska

Wiedeńska klasyfikacja – klasyfikacja, prowadzony przez Światowej organizacji własności intelektualnej stworzonej w celu klasyfikację elementów graficznych znaków towarowych, które stanowią elementy graficzne.

                                               

Know-how

Know-how oznacza pakiet nieopatentowanych praktyczne informacje uzyskane z doświadczenia i przeprowadzonych testów, ukryte, istotne i specyficznego charakteru.

                                               

Konwencja o udzielaniu patentów europejskich

Podpisana w 1973 roku, dotyczą monachium Konwencja o udzielaniu patentów europejskich określa ogólny sposób uzyskania i wydawania patentów europejskich obowiązujących w każdym z państw członkowskich Europejskiej organizacji patentowej, podanych p ...

                                               

Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej (1883)

Paryskiej konwencji o ochronie własności przemysłowej, podpisanej w Paryżu dnia 20 marca 1883 r., kilkakrotnie restaurowana, a wprowadzone zmiany w Sztokholmie 14 lipca 1967 roku. Stworzony Przez Międzynarodowy Związek Ochrony Własności Przemysło ...

                                               

Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych

Międzynarodowa badań wstępnych, MBE – urząd patentowy, prowadzące badania zdolności patentowej na wynalazek zgodnie z systemem Umowy o współpracy patentowej, w ramach procedur międzynarodowych zgłoszeń patentowych.

                                               

Międzynarodowy Organ Poszukiwań

Międzynarodowy inteligencja – urząd patentowy, w celu uzyskania stanu sprzętu w trakcie procedury badań międzynarodowych zgłoszeń patentowych w procedurze PCT. Na pracę w IGO mają prawo przedstawić na podstawie umów zawartych z Światową organizac ...

                                               

Model (wzornictwo)

Typ, model, typ danego obiektu, wyodrębniony ze względu na ich szczególne cechy, zgodnie z określonymi kryteriami i z oddzielną nazwą lub symbolem, wśród innych przedmiotów tego samego typu i marki. Model dla grupy przedmiotów wystąpienia, jak zw ...

                                               

Nękanie właściciela znaku towarowego

Ściganie właściciela znaku towarowego zgodnie z definicją podaną w Urzędzie patentów i znaków towarowych USA na praktyki stosowane przez właścicieli znaków towarowych, które korzystają z postępowania sądowego w celu ochrony swoich praw, znaków to ...

                                               

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Olimpiada innowacji technicznych i wynalazczości – interdyscyplinarny Olimpiady szkolnego test kompetencji studentów innowacji i technologii, zorganizowanej polskim Związkiem stowarzyszeń wynalazców i Racjonalizatorów. Adresatami Olimpiady są ucz ...

                                               

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

Olimpiady wiedzy o wynalazczości – nieistniejący szkolny konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich, organizowane polskim Związkiem stowarzyszeń wynalazców i Racjonalizatorów, tak jak pracował na Ministerstwo edukacji narodowej, na pods ...

                                               

Oznaczenia pochodzenia geograficznego produktów rolnych w Unii Europejskiej

Oznaczenie pochodzenia geograficznego produktów rolnych w krajach Unii Europejskiej system ochrony regionalnych produktów rolnych w UE, aby chronić nazwy tych produktów i zapewnienia ich wiarygodności. Dotyczy to produktów wytworzonych w danej dz ...

                                               

Patent

Patenty zapewniają ograniczone w czasie prawa właściciela rozwiązania techniczne do wyłącznego korzystania z wynalazku bądź wynalazków będących przedmiotem zgłoszeń patentowych w pracy lub dochód w państwie, które na mocy decyzji administracyjnyc ...

                                               

Patent europejski

Patent europejski jest patentowe wydane przez Europejski urząd patentowy na podstawie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Patent europejski nie powinien być powiązany z państwami-członkami Unii Europejskiej, bo to nie jest patent europe ...

                                               

Pospolicenie nazw marketingowych

Pospolicenie nazwy marketing – proces stopniowego przekształcania lub nazwy produktu czy firmy w ogóle są używane jako synonimy nazwy wszystkie grupy produktów tego typu, np. rowery, buty lub pieluch, szczególne przypadki, eponimizacji. Zjawisko ...

                                               

Prawo własności przemysłowej (ustawa)

Ustawa z 30 czerwca 2000 roku. – Prawa własności przemysłowej – Polska ustawa normująca prawo własności przemysłowej. Ustawa określa: Stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficzn ...

                                               

Projekt racjonalizatorski

W racjonalizatorski projektu zgodnie z ustawą O własności przemysłowej, jednym z projektów wynalazczych odpowiednich warunków optymalizacji wskazany przez inwestora. Właściciel może rozpatrzyć projekt racjonalizatorski, w rozumieniu ustawy, jest ...

                                               

Rzecznik patentowy

Rzecznik patentowy, inżynier lub prawnik, który świadczy pomoc prawną i wsparcie osób prawnych, urzędów i obywateli w sprawach własności przemysłowej. Zawód rzecznika patentowego ma bardzo długą tradycję. W Polsce urodził się odradza po sekcji po ...

                                               

Spór o markę Budweiser

Budweiser – marka piwa, w którym prawa wyznaczyć jak czeski browaru budějovický Budvar, jak amerykański browar Anheuser-Busch i należące do AB ИнБев grupy. Konflikt tych dwóch firm został zbudowany w 1907 r. i w krajach anglojęzycznych jest czasa ...

                                               

Stan techniki

Stan sztuki − zdaniem większości systemów patentu oznacza zbiór informacji, potencjalnie dostępnej dla każdego z datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu. Wynalazek, odnosząc się do stanu sztuki nie spełnia niezbędne war ...

                                               

Test trójstopniowy

Trzystopniowy test artykułu znajduje się w akty prawne, prawa autorskiego, regulujące tworzenie i interpretacja przepisów dotyczących ograniczeń i wyjątków od prawa autorskiego. Obejmuje to umowach międzynarodowych, dyrektywach UNII europejskiej ...

                                               

Topografia układu scalonego

Topografii układów scalonych, zrobić sobie ścisłe określenie sauveur-rozwiązanie techniczne polegające na elementach przestrzennych rozplanowaniu, z których co najmniej jeden aktywny element, dla wszystkich lub części chipa związku. Topografie op ...

                                               

Troll patentowy

Trolle patentowe – pejoratywny apel do tematu, który wykorzystuje niedoskonałość prawa patentowego w celu uzyskania korzyści finansowych. Troll patentowy rejestruje lub kupuje u innych patenty dotyczące różnych rozwiązań – to już znany wcześniej ...

                                               

Układ o współpracy patentowej

Umowa o współpracy patentowej PCT – międzynarodowa Konwencja, podpisana 19 czerwca 1970 r. w Waszyngtonie, 18 państw-założycieli. Obecnie w skład systemu wchodzą 153 państwa i uczestników systemu może być tylko państw, które ratyfikowały konwencj ...

                                               

Wynalazek

Wynalazek-to innowacyjne, oryginalne rozwiązania problemów technicznych. W naukach inżynieryjnych i badanie produktów wynalazki często przyjmuje formę nowego urządzenia lub elementu, metody lub procesu, za pomocą których można wykonać czynności w ...

                                               

Wzór przemysłowy

Prawo przemysłowej rozwoju własności przemysłowej. Przemysłowy wzór jest wynikiem działalności twórczej wzornictwa przemysłowego.

                                               

Wzór użytkowy

Wzór użytkowy to nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, struktury i specyfikacji przedmiotem stałej formy, i przydatność takiego rozwiązania wyraża się w możliwości osiągnięcia praktyczne znaczenie przy wytwar ...

                                               

Zastrzeżenia patentowe

Sprzeciw wobec patentu cechy wynalazku, określających zakres jego ochrony patentowej i stanowią element opisu patentu jako oświadczenia, które musi zawierać co najmniej jeden niuans w patencie. Sprzeciw wobec patentu musi być jasny, spójny, potrz ...

                                               

Znak towarowy

Znak towarowy to każde oznaczenie, które nadaje się do prowadzenia różnice pomiędzy towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy, i można sobie wyobrazić, w rejestrze znaków towarowych, w taki sposób, że może określić jasne i d ...

                                               

Znak towarowy powszechnie znany

Znak towarowy powszechnie znany – choć własność Przemysłowa ustawa nie zawiera definicji znaku powszechnie wiadomo, zgodnie z dominującym poglądem w doktrynie osiedlili się orzecznictwo i stanowisko urzędu patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, z ...

                                               

Agrafka

Pin – trzpienie, wykonane z drutu, gdzie jeden koniec dotyka rogach znajduje się na drugim końcu. Przeznaczony jest do szybkiego połączenia dwóch części z tkaniny lub, w przypadku szpilki do wędkowania, przynęty sztuczne i linii.

                                               

Biała laska

Biała laska – laski, używanych ślepe, jako sygnał dla osób sprawnych. Tradycyjna biała laska chroni człowieka ślepym, aby przy zderzeniu z przeszkodą i w pozycji pionowej, i oferuje uznanie okolicy, a także sygnały do innych niepełnosprawności wz ...

                                               

Brzytwa

Brzytwa-jest to narzędzie powszechnie używany do golenia. Kształtem przypomina ostrze noża, osadzone przegubowo na drewnianym lub plastikowym uchwytem. Miecz został wykonany w większości z wysokiej stali węglowej, rzadziej ze stali nierdzewnej. U ...

                                               

Chindōgu

Chindōgu - rzeczy, które wymyślił, aby poprawić prostych krokach. Twórca terminu Kenji Каваками. Twórcy chindōgu poparł ideę o tym, że produkt, pozornie, pomocna okazała się całkowicie nieefektywna. Przedmioty odnoszą się do chindōgu muszą być zg ...

                                               

Fajerka

Fajerka – często fajerki kilku wzajemnie opiera się na sobie felgę żeliwo, przykrywających otwór w żeliwnej płycie. Można je zakładać i zdejmować z różdżki, płonące w formie haka, który hakowato haczykiem z drutu z uchwytem. Fajerek stosowanie je ...

                                               

Firanka

Kurtyna – ozdobne kraty na okna, najczęściej białe, zwykle wykonane z cienkiej tkaniny. Stosowane jako ochrona przed wlatującymi owady, i jak welon, ma za zadanie chronić prywatność mieszkańców przed oczami przechodniów.

                                               

Gadżet

Urządzenia – urządzenia mały przedmiot, czasem starszy konsultant funkcji Morgan PLC ciepłej wody UŻYTKOWEJ. Gadżety mogą być reklamówki, figurki, podstawki, przyciski, papier, długopisy, breloczki itp. gadżet oznacza również, że nowe urządzenie ...

                                               

Golarka

Urządzenia golarka elektryczna do golenia włosów na ciele, który podczas pracy wykorzystuje system łopatek na podstawie silniczkiem elektrycznym lub elektromagnesu.

                                               

Gumka do ścierania

Gumka został wynaleziony w 1770 roku, odkrywca tlenu Josepha Priestleya. Zauważył, że kawałek gumy doskonale nadaje się do wycierania śladów ołówka. Grafitowa kurzu, przetrzeć razem z miąższem włókienkami bez uszkodzenia papieru. Był tylko jeden ...

                                               

Gumka recepturka

Gumka gumowy-pasek cienkiej gumy lub lateksu, elastyczny pas, zamknięty w kręgu, przeznaczony głównie do stosowania krótkotrwałego łączenie ze sobą elementów. Na obwodzie gumy, zazwyczaj nie więcej niż 25-30 cm. Gumka została wymyślona Stevenem P ...

                                               

Kartka

Arkusz – część Książki, Gazety, czasopisma, zeszyty lub laptopa. Najczęściej białe i prostokątne. Mogą być wykonane z papieru, pergaminu lub papirusu welinu. Jeśli czysta lub niezadrukowana zwykle służy do pisania, rysowania i drukowania. Stosowa ...

                                               

Klaser

Klaster – to swego rodzaju album, w którym kolekcjonerzy umieścić małe, płaskie przedmioty. Najczęściej jest używany do znaczków pocztowych, pliki do przechowywania monet, kopert, pocztówek, map, i tym podobne obiekty.

                                               

Koksiak

Koksiak – przenośny dom w kształcie stalowy kosz do spalania koksu, przeznaczony jest do ogrzewania na świeżym powietrzu. Wiadomo, że korzystanie w czasie stanu wojennego żołnierzy i policjantów do ogrzewania zimnych porach na Ziemi na zewnątrz. ...

                                               

Kosz (pojemnik)

Koszyk – pojemnik typu, najczęściej tkaniny z wikliny, czyli młodzi elastyczne pędy odpowiednich gatunków wierzby. Rzadko, koszy, splecionych ze słomy lub korzenie, na przykład, jałowca lub świerkowego. Kosze są szeroko stosowane jako trwałe i at ...

                                               

Laktator

Produkt – urządzenie, które pozwala kobiet karmiących piersią pompowania. Urządzenie pozwala na łatwe odciągać pokarm i podawać go w butelce, dzieci, które nie mogą karmić lub gdy ona karmi w sensie pół dnia nieobecności, i chce dać dziecku swoje ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie