★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 231
                                               

Rudolf Leroch-Orlot

Rudolf Ignacy Leroch-Orlot rok. Leroch Rudolf, PS. "Orlot", oficer legionów polskich, wojska polskiego, podpułkownik ii RP i polskich sił zbrojnych na Zachodzie, w 1964 roku, otrzymała stopień pułkownika polskiego rządu na uchodźstwie, i działacz ...

                                               

Bronisław Lesiuk-Szczapa

Andrzej Лесюк-Ben – drugi polski porucznik tytuł, działacz społeczny i kombatancki we Francji przed i po ii wojnie światowej.

                                               

Henryk Lewandowski

Henryk Lewandowski – polski działacz środowiska, represjonowanych i weteranów żydów w czasie ii wojny światowej.

                                               

Artur Liebhardt

Artur Liebhardt – polski inżynier leśnictwa, kapitan rezerwy Sił Zbrojnych Rp, działacz emigracyjny.

                                               

Edward Łabno

Edward Paweł Łabno – major piechoty wojska polskiego i polskich sił zbrojnych, kawaler orderu "Virtuti Militari", deputowany do Rady Ludowych w okresie PRL-u.

                                               

Beniamin Majerczak

Beniamin Majerczak – polski działacz kombatancki w Izraelu, prezes Stowarzyszenia weteranów Żydowskiej wojny, walcząc w częściach armii polskiej w Izraelu. Członek Poalej Syjon – Po Lewej Stronie. Podczas kampanii wrześniowej 1939 roku, brał udzi ...

                                               

Adam Mazguła

Adam Joseph Mazguła – polski żołnierz, harcmistrz, społecznego i politycznego działacza, pułkownika wojska polskiego.

                                               

Andrzej Meyer (podpułkownik)

Andrew Mayer – pułkownik broni pancernej wojska polskiego, adiutant prezydenta Rp, ofiara mordu Katyńskiego.

                                               

Tomasz Miedziński

Tomasz Miedziński, głównie Tewie szwy – polska działaczka środowiska, represjonowanych i weteranów żydów w czasie ii wojny światowej. Przez wiele lat był zastępcą przewodniczącego, a od 2004 do 2018 roku pełnił funkcję przewodniczącego Stowarzysz ...

                                               

Paweł Miller (podpułkownik)

Uczestniczył w walkach ii wojny światowej. W maju 1943 roku został powołany do Armii Czerwonej. W jej szeregi w randze sierżanta, był dowódcą plutonu. Na froncie Wschodnim brał udział w działaniach, w szczególności na granicy radziecko-litewski. ...

                                               

Mieczysław Moryto

W 1941 roku, w wieku 16 lat został aresztowany przez niemców i wywiezione na roboty przymusowe na terenie Dolnej Saksonii. Po ii wojnie światowej, wraz z rodziną osiedlił się na Śląsku, Opole. W latach 1960-1971 przewodniczący Rady powiatu narodo ...

                                               

Arnold Mostowicz

Urodził się w Łodzi w rodzinie żydowskiej, syn Ignacego Ickar Moszkowicza i Esther Голдстайн z domu. W latach 1932-1939 studiował medycynę w Tuluzie. Jeszcze w Polskiego na krótko przed rozpoczęciem ii wojny światowej. Podczas oblężenia Warszawy, ...

                                               

Antoni Mróz

Urodził się 24 maja 1916 roku. Był synem Józefa. W czasie ii wojny światowej, wstąpił do Polskiej Armii Ludowej i w randze szeregowca brał udział w walkach na froncie Wschodnim w szeregach 28. pułk piechoty 9 Drezdeńskiej dywizji piechoty. W 1946 ...

                                               

Władysław Nycz

Władysław Nich, Sokół Niki, Ewa – polski harcerz i żołnierz, подпольщик o niepodległość w czasie ii wojny światowej i powojennego antykomunistycznego podziemia działacz kombatancki.

                                               

Stanisław Oleksiak

Stanisław Oleksiak, PS. Żółto – żołnierz armii Krajowej w stopniu pułkownika, działacz polskiej organizacji weteranów, prezes zarządu Głównego Światowego związku żołnierzy Armii Krajowej w latach 2010-2013. 9 stycznia 2012 roku w Pałacu na wodzie ...

                                               

Tadeusz Orłowski (oficer)

Urodził się na ziemi żytomierskiej w dziedzinie na zachodzie Ukrainy, w rodzinie rolniczej. Po wybuchu ii wojny światowej, jesienią 1939 roku, jego rodzice, siostry i bracia zostali zesłani na Syberię. Uczył się w szkole na parrisha. Po ataku Nie ...

                                               

Aleksander Pawelec

Aleksander Павелеца – polski weteran ii wojny światowej, emerytowany kapitan, żołnierz Ziemi obrony wybrzeża, armii Krajowej i 1-go pułku piechoty Strzelców, uczestnik walk obrony wybrzeża w czasie ii wojny światowej i honorowym obywatelem i komu ...

                                               

Wanda Pawłowicz

Wanda Maria domu Herbich Pawłowicz – Polska, dr, żołnierzy armii krajowej i uczestnik powstania Warszawskiego.

                                               

Gwido Poten

Był pochodzenia austriackiego. Urodził się w Austrii w arystokratycznej rodzinie галицийских, jak syn Ernest. Służył w TC. i K. armii, gdzie awansował do rangi kapitana ze starszeństwem 1 maja 1913 4 w Żółkwi z nim pułk ułanów cesarza były wtedy ...

                                               

Rudolf Probst

Rudolf Probst, SS. "Świt", "Wexler", "Zygmunt Panek" – żołnierz SWB-AK, łącznik i kolporter, od listopada 1943 do czerwca 1944 roku, tłumacz do biura gestapo w Sanoku. Uczestnik "Burza" w rejonie sanockim. Biolog, nauczyciel, szkoła podstawowa.

                                               

Władysław Pruchniak

Władysław Прухняк PS. "Sęp", "Gregory", "Felek", "obróć", "stycznia Podgórski" – podoficer, chorąży służby Stałej saperów Wojska Polskiego w czasie ii wojny światowej żołnierze СЗП / EP / AK, oficer pętli "OP-23" PW / AK sanki i kierownik grupy n ...

                                               

Marian Respond

Urodził się 1 czerwca 1921 r. w Kurowie. W młodości był skautem. Po wybuchu ii wojny światowej przedostał się na Zachód i był żołnierzem armii polskiej we Francji, brał udział w kampanii francuskiej 1940 r. jako Ułan w szeregach Wileńskiego oddzi ...

                                               

Teofil Rubasiński

Teofil Richard Rubasiński rok. Teofil Долата, a także Władysław Kaczmarek żołnierz Armii Krajowej, jeden z badaczy grobów ofiar mordu Katyńskiego w Katyniu w 1942 roku, major wojska polskiego.

                                               

Czesław Sawicz

Julia Sawicz żołnierzy Armii Krajowej. więzień Gułagu, działacz kombatackich środowiska i kodów.

                                               

Henryk Skrzypiński

Henryk Skrzypiński – polski wojskowy, działacz pttk i przewodnik. W czasie ii wojny światowej, żołnierze polskich sił zbrojnych na Zachodzie, uczestnik kampanii włoskiej,

                                               

Jan Słabysz

Stycznia Słabysz – porucznik Polskiej Armii Ludowej, uczestnik ii wojny światowej, działacz kombatancki.

                                               

Henryk Smorul

Urodził się w 1929 roku. Służył w polskiej armii, od 1950 do 1989 roku. W 1989 roku został członkiem Związku byłych żołnierzy zawodowych. Służył jako skarbnik i przewodniczący Komisji rewizyjnej koła. Był zastępcą przewodniczącego Komisji rewizyj ...

                                               

Ludwik Antoni Stankiewicz

Urodził się 8 lub 18 października 1908. jak syn Bronisław i Helena z domu Lach. Minęło dojrzałych w państwowej szkole. Jana Kochanowskiego w Krakowie w 1926 roku. W tym samym roku został przyjęty do polskiej armii. Po oficerską szkołę piechoty w ...

                                               

Józef Stós

Stos Józef Stanisław – polski architekt, działacz społeczny i kombatancki, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych.

                                               

Hanna Szczepanowska

Hanna Щепановска – Polska żołnierzy AK i szarych szeregów, działacz kombatancka. Córka Józefa Szczepanowskiego, żołnierz legionów polskich SS. "Wojno". W czasie ii wojny światowej w wieku 12 lat wstąpiła do "szare szeregi". Uczestnik powstania Wa ...

                                               

Stefan Szelka

W czasie ii wojny światowej walczył w szeregach batalionów chłopskich. W marcu 1945 roku wstąpił do polskiej armii krajowej, gdzie rozpoczął służbę w 61. pułk piechoty. W 1945-1946 r. brał udział w walkach z oddziałami UPA w okolicy Przemyśla i S ...

                                               

Wacław Szewieliński

Wacław Szewieliński, PS. Zawisza – polski подпольщик o niepodległość w czasie ii wojny światowej, major rezerwy, w stanie spoczynku, honorowy obywatel miasta Inowrocławia.

                                               

Włodzimierz Szlezyngier

Włodzimierz Szlezyngier – członek polskiego podziemia niepodległościowego w czasie i wojny światowej, więzień polityczny w czasach NPD, działacz kombatancki, pułkownika wojska polskiego.

                                               

Bohdan Szucki

Bogdan alias Szucki. "Artur" – polsko-toksykolog, nauczyciel, w okresie ii wojny światowej żołnierze, którzy walczyli w krajowych elementów oporu, i społecznik.

                                               

Kazimierz Światocho

Światocho Kazimierza, na wygnaniu, Kazimierza "Kazimierz" Swiatocho – major wojska polskiego, dowódca harcerzy, działacz kombatancki i na emigracji w Stanach Zjednoczonych.

                                               

Stanisław Świercz

Stanisław Świercz PS. Thunder – żołnierz ruchu Oporu podczas ii wojny światowej, działacz kombatancki, publicysta.

                                               

Ksawery Święcicki

Xavier Święcicki urodził się 9 października 1895 w dzierżawę rezydencji artysty Henryka Семирадского

                                               

Jacek Tomaszewski (żołnierz)

Jacek Tomaszewski PS. Ivan – żołnierz szarych szeregów i Armii Krajowej, powstańców warszawskich, przewodniczący polskiego Związku łowieckiego.

                                               

Karol Andrzej Turek

Carol Andrew tureckiego korpusu Oficerskiego wojska polskiego ii RP, w 1966 roku został mianowany przez rząd Polski na uchodźstwie na stopień pułkownika.

                                               

August Gustaw Tysowski

Urodził się 12 listopada 1898 r., jako syn Jadwigi i Franciszka. On pochodził z ziemi czerwieńskiej. W czasie Pierwszej wojny światowej był żołnierzem legionów polskich w i służył w 1. pułk piechoty w składzie brygady. Po wojnie został przyjęty w ...

                                               

Bronisław Wajda (1920–2007)

Andrzej Franciszek Wajda – polski działacz kombatancki i działacz społeczny, więzień niemieckiego obozu w czasie ii wojny światowej.

                                               

Henryk Walinowicz

Jeszcze przed ii wojną światową, ukończył szkołę w gospodarce współczesnej Litwy. Po wojnie przyjechał z rodziną do polski, gdzie osiadł w miejscowości Biała k. biały las. Uczęszczał kolejno szkół w Biały Bor, Będzinie i Ozimku, którą ukończył w ...

                                               

Henryk Wiśnicki

Henry Wiśnicki, imiona "Wilga", "Orzeł" – polski żołnierz podziemia w czasie ii wojny światowej, po wojnie działacza antykomunistycznego podziemia i środowisk dla weteranów.

                                               

Zdzisław Witkowski

Zdzisław Witwicky, alias "curl", "płomień" – żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego w czasie ii wojny światowej i powojennego antykomunistycznego podziemia działacz kombatancki.

                                               

Marian Wojdan

Do ii wojny światowej, był już w szkołach średnich Kielce: one. Stycznia Snedecker, a potem ich nie ma. Stefan Жеромский. Po wybuchu wojny został zmuszony przerwać studia i podjąć pracę w kamieniołomach, Sitkówce. W 1941 roku wstąpił do armii, gd ...

                                               

Wiesław Wolwowicz

Jegor stycznia Wolwowicz oficer polskich sił zbrojnych, uczestnik walk na froncie Zachodnim w czasie ii wojny światowej, pułkownik wojska polskiego. Działacz społeczny i polonijny w wielkiej Brytanii.

                                               

Stanisław Woźniak (generał)

Stanisław Franciszek Woźniak urodził się 4 października 1946 roku w Pruszczu. Absolwent szkoły w Bydgoszczy. W latach 1964-1967 był pracownikiem Szkoły podchorążym wojsk Rakietowych i artylerii im. gen. Józef Bem w Toruniu. Po ukończeniu szkoleni ...

                                               

Andrzej Woźny

Andrzej woźny urodził się w 1924 roku. Był synem Michaela 1890-1947, była siostra Mary 1915-1998. Od dzieciństwa mieszkał w Markowcach K. Sanoka, wraz z rodziną prowadzi gospodarstwo i sklep. Podczas ii wojny światowej, podczas okupacji niemiecki ...

                                               

Władysław Józef Zaleski

Władysław Zaleski Józef płaszcz grube polsko – doktor nauk prawnych, dyplomata, prawnik, upoważniony oficer wojska polskiego ii RP, uczestnik czterech wojen, został mianowany przez rząd polski na uchodźstwie nominowany do tytułu naukowego, pułkow ...

                                               

Sławomira Zarod

Katarzyna Zarod Z D. Adamkiewicz PS. Ada – działacz polskiego podziemia niepodległościowego w czasie ii wojny światowej, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik powstania Warszawskiego, działacz kombatancka.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie