★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 251
                                               

Paweł Adamowicz

Paweł A. Bogdan-polski prawnik, radca prawny, samorządowiec i polityk, działacz opozycji demokratycznej w Polsce w latach 1998-2019 prezydent Gdańska. Był jednym z organizatorów strajków w 1988 roku, jako przewodniczącego Komitetu studenckiego st ...

                                               

Bogdan Antoszewski

Bogdan Antoszewski – polski inżynier mechanik, profesor nauk technicznych, profesor zwyczajny Świętojańskiej Politechniki, wice-rektor Uniwersytetu.

                                               

Michał Arabski

Michał Stanisław arabski – polski biolog, specjalizujący się w biochemii i biofizyce, doktor nauk biologicznych, profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, wice-rektor Uniwersytetu.

                                               

Rajmund Bacewicz

Raimund Бацевич – polski fizyk, profesor fizyki i prorektor ds. nauki politechniki Warszawskiej w kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020 latach.

                                               

Andrzej Bałaban

Andrzej Wycofał – polski prawnik, profesor prawa, wykładowca, 2007-2011 rektor Państwowej wyższej szkoły zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, zwyczajnych profesor uniwersytetu Szczecińskiego.

                                               

Edward Bańkowski

Ukończył szkołę średnią. Tadeusza Kościuszki w Łomazach, a następnie w szkole średniej im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. W 1965 roku uzyskał stopień doktora w akademii medycznej w Białymstoku. W 1969 roku na podstawie pracy". "Badania ...

                                               

Romuald Bartnik

Romuald Andrzej Bartnik – polski chemik organic, zwyczajnych profesor, dziekan wydziału matematyki, fizyki i chemii, prorektor uniwersytetu Łódzkiego, honorowy doktor Uniwersytetu w Lyonie.

                                               

Iwona Bartoszewicz

Iwona Bartoszewicz ukończył studia germanistyczne i niderlandystyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1988 roku otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie Językoznawstwo na podstawie pracy analogowego Sprichwoerter im dróg, Polni ...

                                               

Andrzej Basiński

Andrew Henry Basiński – polski lekarz-anestezjolog, profesor, doktor nauk medycznych, wice-rektor Gdańskiego uniwersytetu medycznego w kadencji 2012-2016.

                                               

Ludwik Bazylow

Ludwik Bazylow – polski historyk, badacz historii Europy Wschodniej, profesor uniwersytetu Warszawskiego oraz Wojskowej Akademii politycznej.

                                               

Zygmunt Bąk

Ukończył gospodarczą szkoły w Nysa. Studiował na wydziale podstawowych problemów technologii Politechniki Wrocławskiej, gdzie kontynuował pracę naukową na stacjonarnych studiach doktoranckich kontynuuje w latach 1977-1981. W 1982 roku obronił pra ...

                                               

Jan Bednarczyk

Jan Leszek W., polski ekonomista, specjalizujący się w dziedzinie polityki, finansów i bankowości, wykładowca w latach 1996-2002-wice-rektor Politechniki im lat. Kazimierza Пулаского.

                                               

Marian Bendza

Marian Bendza – duchowny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, profesor teologii, historyk Kościoła Prawosławnego, były rektor chrześcijańskiej akademii teologicznej w Warszawie, kierownik katedry historii Kościoła Powszechnego i cer ...

                                               

Arkadiusz Bereza

Arkadiusz Brzoza – polski prawnik, historyk prawa, doktor nauk prawnych, 2014, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

                                               

Kiejstut Bereźnicki

Studiował na wydziale malarstwa w państwowej Wyższej Szkole sztuk plastycznych w Gdańsku, dyplom uzyskał w 1958 roku w pracowni profesora Stanisława Teisseyre. W PWSSP w Gdańsku od 1996 roku, nazwa uczelni: Akademia sztuk pięknych działa od 1960 ...

                                               

Stanisław Betlejewski

W 1957 roku ukończył badania w akademii medycznej w Gdańsku, gdzie wziął pracę naukową pod kierunkiem Jarosława Iwaszkiewicz. Stopień doktora medycyny uzyskał w 1966 roku, pisząc pracę magisterską na stan górnych dróg oddechowych i narządu słuchu ...

                                               

Grzegorz Białuński

Grzegorz Białuński – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, specjalista w dziedzinie historii osiedli w ziemi województwa i historii plemion pruskich, rektor Uniwersytetu Warmii i Mazur.

                                               

Adam Bielański (chemik)

Adam Bielanski – polski chemik, nauczyciel chemii, wykładowca akademii górniczo-hutniczej, a następnie profesor uniwersytetu jagiellońskiego, członek rzeczywisty Polskiej akademii nauk, członek PAU, honorowy przewodniczący Komitetu chemii pan. Od ...

                                               

Jacek Bigda

Ukończył wydział lekarski AMG w 1987 roku, jest specjalistą w dziedzinie biologii komórkowej i immunologii. Praca doktorska jest chroniona w 1990 roku, stopień doktora nauk uzyskał w 1996 roku, powołany w 2001 roku, na stanowisku profesora nadzwy ...

                                               

Marian Binek

Marian Бинэк Stanisław-polski lekarz weterynarii, weterynarz mikrobiolog, profesor nauk weterynaryjnych, zwyczajne profesorem szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego w Warszawie, rektor tej uczelni w latach 2016-2020 roku.

                                               

Aleksander Bobko

Aleksander Бобко – polski filozof, profesor nauk humanistycznych. W okresie 2012-2015 rektor Uniwersytetu Rzeszów, senator IX kadencji, w latach 2015-2018 roku, sekretarz stanu w Ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego.

                                               

Urszula Bobryk

Urszula bob z wyróżnieniem ukończył Akademię muzyczną. F. Chopina w Warszawie. W 1990 roku uzyskał tam stopień doktora sztuk muzycznych, i doktor habilitowanej w 1994 roku. Od 1983 roku pracuje w Instytucie muzyki wydziału artystycznego Uniwersyt ...

                                               

Tadeusz Bohdal

Tadeusz Bohdal – polski inżynier, profesor nauk technicznych, profesor, rektor Politechniki katedry w kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020 latach.

                                               

Ewa Bojar

Ewa Bożenna bojar – ekonomisty Polska, specjalizująca się w kuchni regionalnej polityce i zarządzaniu, profesor nauk ekonomicznych, profesor zwykłych Województwem Политехническим uniwersytetu rektor uniwersytetu w latach 1999-2002.

                                               

Stanisław Bolkowski

Stanisław Bolkowski – naukowiec, profesor, inżynier, nauczyciel, zastępca przewodniczącego Komitetu elektrotechniki Polskiej akademii nauk, były prezes Stowarzyszenia elektryków polskich, autor podręczników szkolnych i techników w dziedzinie elek ...

                                               

Wojciech Bołoz

W latach 1982-1984 był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Augsburgu, a w kadencji 1996-1999, wiceprezes Akademii teologii katolickiej w Warszawie. 1992 został również gościnne wykłady w Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie. Był dyrektorem Insty ...

                                               

Antoni Bombik

Antoni Bombik – polski naukowiec-agronom, doktor nauk rolniczych, profesor uniwersytetu pedagogicznego naturalnie-Humanistyczny instytut w Siedlcach, w latach 2002-2005, rektor Wyższej szkoły biznesu i administracji w Łukowie.

                                               

Wojciech Braksator

Wojciech Braksator Edward – polski lekarz, profesor nauk medycznych, wykładowca Warszawskiego uniwersytetu medycznego, w okresie 2016-2020 r prorektor ds. pracy klinicznej i inwestycji uniwersytetu.

                                               

Grzegorz Bręborowicz

Grzegorz Henryk Bręborowicz – polski lekarz specjalizujący się w dziedzinie położnictwa i ginekologii, profesor, doktor nauk medycznych, profesor, rektor akademii medycznej w Poznaniu uniwersytetu medycznego. Carl Marcinkowskiego w Poznaniu.

                                               

Halina Buczkowska

Halina Barbara Бочковской – Polska profesor nauk rolniczych, specjalista w dziedzinie warzywnictwa, rektor uniwersytetu przyrodniczego w Lublinie.

                                               

Dariusz Bugajski

Dariusz Rafał "Бугайский" wojskowy, wykładowca, doktor nauk prawnych w dyscyplinie "правоведение", specjalność: prawo międzynarodowe, prawo, humanitarne, prawo morskie.

                                               

Jarosław Burczyk

Jarosław Burczyk – polski biolog i genetyk, profesor nauk biologicznych, profesor normalnego uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wice-rektor Uniwersytetu.

                                               

Jerzy Buzek

Jerzy Karol Buzek-polski polityk i inżynier, profesor nauk technicznych. 1997-2001 poseł na Sejm III kadencji i przewodniczącym Rady Ministrów, 1998-2001-przewodniczący Komitetu integracji europejskiej, od 2004 roku poseł do parlamentu Europejski ...

                                               

Ludgarda Buzek

Maria Ludgarda Buzek z domu Czapla – Polska naukowiec, inżynier i samorządowiec, specjalista w dziedzinie technologii chemicznej, doktor habilitowana, radny sejmiku województwa.

                                               

Monika Całkiewicz

Monika Całkiewicz – prawnik Polska, prawnik-konsultant, kandydat nauk prawnych, adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, specjalista w zakresie prawa karnego, kryminalistyki i kryminologii.

                                               

Irena Celej

Irena i Irena Celejowa – Polska biolog, doktor habilitowany, profesor, prorektor Akademii wychowania fizycznego w Gdańsku, wykładowca w Akademii wychowania fizycznego w Warszawie, uniwersytetu Szczecińskiego i Wyższej szkole ekologii i zarządzani ...

                                               

Jerzy Cempla

Jerzy Władysław Cempla – polski fizjolog sportu, profesor nauk o kulturze fizycznej, w latach 2002-2008-wice-rektor Akademii wychowania Fizycznego im. Bronisława czecha w Krakowie, niezmienny dziekan wydziału wychowania fizycznego uniwersytetu.

                                               

Mieczysław Cena

Mieczysław cena Romuald – polski naukowiec i działacz społeczny, profesor nauk weterynaryjnych, twórca polskiej zoohigieny.

                                               

Andrzej Ceynowa

Andrzej ceynowa nie polsko – angielski filolog, krytyk literacki, doktor nauk technicznych, profesor uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2002-2008 rektor uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2008-2016 nowo utworzonych dziekan wydziału filologicznego u ...

                                               

Adrian Chabowski

Adrian Хабовски – polski naukowiec, lekarz, fizjolog, profesor, doktor nauk medycznych. Prorektor ds. pracy ze studentami uniwersytetu medycznego w Białymstoku.

                                               

Katarzyna Chałasińska-Macukow

Katarzyna Józefa Chałasińska-Macukow – polski naukowiec, profesor nauk fizyko-matematycznych, rektor uniwersytetu Warszawskiego w latach 2005-2012.

                                               

Anna Charuta

Anna Чарута – Polska doktor habilitowana nauk biologicznych, specjalista w dziedzinie anatomii, rektor uniwersytetu przyrodniczo-humanistyczny w Instytucie Siedlce.

                                               

Anna Chełmońska-Soyta

Anna Renata Chełmońska-Soyta – Polska profesor nauk weterynaryjnych, wice-rektor uniwersytetu przyrodniczego we Wrocławiu.

                                               

Henryk Chmielewski (lekarz)

Henryk Mikołaj Chmielewski – polski neurolog, profesor nauk medycznych, generał brygady wojska polskiego, poseł x kadencji.

                                               

Jolanta Choińska-Mika

Jolanta Choińska-Mika – polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny uniwersytetu Warszawskiego, rektor uniwersytetu Warszawskiego ds. studentów i jakości kształcenia w okresie 2016-2020 roku.

                                               

Elżbieta Chojna-Duch

Elżbieta chojna-duch Polska to adwokat, doktor nauk prawnych, docent, od 1994 do 1995 roku, a od 2007 do 2010 roku-Podsekretarz stanu w Ministerstwie finansów, członek Rady polityki pieniężnej w latach 2010-2016.

                                               

Andrzej Chwalba

Andrzej chwalić – polski historyk i publicysta, profesor nauk humanistycznych, wykładowca uniwersytetu jagiellońskiego, specjalizuje się w historii XIX w., historii rosyjsko-polskich relacji, polskiej historii współczesnej i historii Krakowa. W l ...

                                               

Piotr Cieślak

W 1970-1973 był aktorem badania Puławy placu Teatralnym, a w latach 1973-1974 teatr w Warszawie. Pracował jako aktor w 1974-1983. W latach 1983-1991 był dyrektorem Warszawskiego teatru powszechnego. W latach 1993-2007 latach pracy w produkcji jak ...

                                               

Sławomir Cieślak

Sławomir możesz polski prawnik, specjalista w dziedzinie prawa pracy, postępowania cywilnego, profesor prawa, profesor w zwykłych uniwersytetu Łódzkiego i uniwersytetu jagiellońskiego, ul. prorektora w okresie 2016-2020 roku.

                                               

Janusz Cieśliński

Janusz Tadeusz Cieśliński – profesor, Gdański politechnika, prodziekan wydziału mechanicznego pg z września 2016 r. wice-rektor politechniki Gdańskiej.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie