★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 254
                                               

Katarzyna Potyrała

Katarzyna Potyrała – Polska pedagożka, doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, prorektor uniwersytetu pedagogicznego. Komisji edukacji narodowej w Krakowie.

                                               

Stanisław Poznański

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Student Tadeusz Pruszkowska i Leona Wyczółkowskiego. Wice-rektora, a następnie dziekan graficzny wydział Warszawskiego usługi w latach 1957-1968.

                                               

Krzysztof Prokop

Michał Prokop – polski prawnik, doktor nauk prawnych. Od 1 Października 2018 Roku. Profesor Uniwersytetu naturalnie-Humanistyczny w Siedlcach instytut, wydział ekonomiczny i prawny. W latach 2002-2016 wykładowca uniwersytetu w Białymstoku. Specja ...

                                               

Jacek Prusak

Jacek Prusak – polski ksiądz katolicki, jezuita, teolog, psychoterapeuta, psycholog, publicysta, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Wiceprezes Akademii "Ignatianum" w Krakowie, adiunkt w Instytucie psychologii tego uniwersytetu.

                                               

Marek Przeniosło

Marek przeniosło – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, profesor normalne, uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, wice-rektor uniwersytetu w kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020 latach.

                                               

Kazimierz Przybysz

Kazimierz początkujących – polski historyk i politolog, profesor prostych w Akademii Leona Koźmińskiego, a także w Instytucie nauk politycznych uniwersytetu Warszawskiego.

                                               

Jan Pyka

Urodził się w Moszczenicy, obecnie w obszarze Jastrzębia-Zdroju. Ukończył doktoryzował się i habilitował się w Akademii ekonomiczny w Katowicach, obecnie w UE. W 2013 roku otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. W latach 1999-2005 był vice-p ...

                                               

Teresa Rabska

Teresa Rabska Irina – prawnik Polski, profesor prawa, współtwórczyni zakresie publicznego prawa gospodarczego, odpowiedzialny redaktor "ruchu prawnej, ekonomicznej i socjologicznej", pierwszą kobietą, aby służyć rektorem w historii Uniwersytetu. ...

                                               

Jerzy Radziwiłowicz

Dzieciństwo i młodość spędził w Warszawie ROWEK. Absolwent Liceum nr XLVII od kształcenia ogólnego. Stanisława wyspiańskiego w Warszawie. Podczas studiów w szkole zainteresował się działań. Należał do Szkoły dramatycznej wideo. W 1972 roku ukończ ...

                                               

Jan Rajman

Stycznia Rajman – polski geograf, w latach 1987-1990-rektor wyższej szkoły pedagogicznej. Ken w Krakowie, profesor nauk geograficznych.

                                               

Bolesław Rakoczy

Alex Rakoczy Kazimierza, imię zakonne: Eustachy – polski Полен, historyk sztuki, doktor nauk teologicznych, major wojska polskiego.

                                               

Stefan Raszeja

Stephen G jest polski lekarz medycyny sądowej, profesor, rektor akademii medycznej w Gdańsku w latach 1972-1975.

                                               

Marek Roman

Marek Franciszek Roman – polski inżynier, profesor nauk technicznych, specjalista w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i ochrony środowiska, przewodniczący Polskiego związku inżynierów i techników sanitarnych, dziekan wydziału in ...

                                               

Stefan Rosiński

Stefan Leon Rosiński – polski ekonomista, profesor ekonomii Uniwersytetu Poznańskiego, dziekan Wydziału Handlu i prorektor Akademii Handlowej w Poznaniu.

                                               

Michał Rostworowski

Michael Alex Rostworowski – profesor i rektor uniwersytetu jagiellońskiego, prawnik i politolog, ekspert Konstytucyjnego i prawa międzynarodowego, dyrektor polskiej szkoły nauk politycznych, a następnie na wydziale nauk politycznych uniwersytetu ...

                                               

Ksawery Rowiński

Studiował na wydziale medycznym Uniwersytetu. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem profesora Karola Mayera. Już w czasie studiów był wolontariuszem w szpitalu miejskim. Po ukończeniu szkoły w 1928 roku został asystentem w oddziale chirurgi ...

                                               

Lech Rudziński

Lech Rudziński Stanisław – polski inżynier, nauczyciel, profesor nadzwyczajny Politechniki Świętojańskiej w 1987-1993 wice-rektor Uniwersytetu.

                                               

Kazimierz Rudzki

Urodził się w rodzinie Bronisław, właścicielka wydawnictwa i studia. Jego siostra Lena Rudzka-Głowacka, matka pisarza Janusza Głowackiego. Był żonaty, nie miał dzieci. Został pochowany na cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

                                               

Zbigniew Rusin (profesor)

Zbigniew rusinów – polski inżynier, profesor nauk technicznych, w kadencji 2008-2012 prorektor uniwersytetu technologii Świętojańskiej.

                                               

Eugeniusz Rusiński

Eugeniusza zdarzeń – polski inżynier-mechanik specjalizujący się w budowie i eksploatacji maszyn, metody numeryczne i wytrzymałości materiałów, docent, związane z Politechnika Wrocławska.

                                               

Marek Ruszkowski

Marek Ruszkowski-polski językoznawca, profesor nauk humanistycznych, profesor normalne, uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, w latach 2016-2017 rektorem tego uniwersytetu.

                                               

Stanisław Rydlewski

Stanisław Rydlewski – polski inżynier, profesor, rektor Politechniki Gdańskiej, jest autorem licznych prac naukowych i publikacji.

                                               

Aleksander Rylke

Aleksander Rylke PS. Peter – komandor porucznik MARYNARKI wojennej, zwyczajnych profesor, inżynier okrętownictwa.

                                               

Wojciech Sadowski

Wojciech Sadowski, naukowiec, polski inżynier, profesor, Gdański politechnika, specjalista w dziedzinie fizyki ciała stałego, nanotechnologia, elektronika.

                                               

Marek Safjan

Mark Henry Сафьян – polski prawnik, sędzia, specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, profesor prawa, profesor w zwykłych uniwersytetu Warszawskiego w latach 1998-2006, przewodniczący trybunału Konstytucyjnego z 2009 r., sędzia Trybunału sprawied ...

                                               

Józef Sałaciński

Józef / miejsce – uczony i organizator nauki, profesor, doktor, inżynier telekomunikacji, specjalista w dziedzinie telematyki.

                                               

Marianna Sankiewicz-Budzyńska

Marianna Sankiewicz-Budzyńska – Elektronik Polska, wykładowca 1992, organizatora działalności naukowej i edukacji.

                                               

Wiktor Schramm

Victor Franz blizna – rolnik, ekonomista, historyk gospodarki, profesor Познанского uniwersytetu, Wyższej szkoły rolniczej w Poznaniu generał-квартирмейстером polskiej armii. dypl.

                                               

Grzegorz Sędek

Grzegorz Sędek – polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, Humanistycznospołecznego nauczyciela studiów w swps w Warszawie i prorektor tej uczelni, specjalista w dziedzinie psychologii osobowości, psychologii społecznej.

                                               

Aleksander Romuald Sieroń

Aleksander Romuald Sieroń – polski lekarz, profesor, doktor nauk medycznych, doktora honoris causa, profesor prostych Śląskiego uniwersytetu medycznego w Katowicach.

                                               

Stanisław Sierpowski

Специализирутся w archiwistyce, bibliotekoznawstwie, historii dyplomacji, historii, najnowsze, regionalistyce i stosunków międzynarodowych. W okresie 1985-1987 komisarza wice-rektor Uniwersytetu. Adam Mickiewicz rektorem był profesor Jacek Fisiak ...

                                               

Stanisław Skalski (pedagog)

Stanisław Skalski – polski filozof, założyciel państwa wyższej szkoły pedagogicznej i prorektora uniwersytetu.

                                               

Małgorzata Skorupa (skrzypaczka)

Margaret zbroje – polski skrzypek, profesor, doktor sztuk muzycznych habilitowana, w latach 2016-2019 r rektor Akademii Muzycznej. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

                                               

Eugeniusz Skrzymowski

Eugeniusz Skrzymowski – polski inżynier i pracownik naukowy, profesor, związane z Departamentem morskiego uniwersytetu technologicznego w Szczecinie technologii.

                                               

Violetta Skrzypulec-Plinta

Violetta Ewa Skrzypulec-Plinta – Polska ginekolożka-położniczka, endokrynolożka, seksuolożka, profesor, doktor nauk medycznych, wice-rektor Śląskiego uniwersytetu medycznego w Katowicach.

                                               

Zdzisław Skwarczyński

Zdzisław Skwarczyński – polski historyk literatury, rektor uniwersytetu w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni wykładowca uniwersytetu Łódzkiego, początkowo, w 1945 roku. profesor Stanisław Adamczewskiego. On akcentował uwagę n ...

                                               

Stanisław Sławiński (elektronik)

Urodził się w 1922 roku w Puchaczowie jako czwarte dziecko jana i Janiny z Kłębukowskich. Jego ojciec w latach dwudziestych XX wieku był członkiem Komitetu budowy szkoły w Puchaczowie. W latach 1928-1935 uczył się w szkole podstawowej w Puchaczow ...

                                               

Małgorzata Słowińska-Lisowska

Renata Maria Słowińska-Лисовская – Polska profesor habilitowana nauk o kulturze fizycznej, rektor Akademii wychowania fizycznego we Wrocławiu.

                                               

Adam Smolana

Adam Smolana Władysław – polski rzeźbiarz, profesor państwowej Wyższej szkoły sztuk plastycznych w Gdańsku.

                                               

Janusz Smulko

Marek Janusz Smulko – zwyczajnych profesor Politechniki w Gdańsku we wrześniu 2016 roku prorektor ds. nauki Politechniki Gdańskiej w latach 2016-2019.

                                               

Jacek Sobczak (sędzia)

Jacek Grzegorz Sobczak-polski prawnik, profesor prawa, sędzia sądu Najwyższego w stanie spoczynku, wykładowca, wydział prawa, uniwersytet w swps w Warszawie.

                                               

Paweł Soloch

Paweł Krzysztof Soloch – oficjalny polskiego rządu. W latach 2005-2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji, 2015-szef biura bezpieczeństwa Narodowego.

                                               

Józef Stala

Joseph Anthony był polskiej Rzymsko-Katolicki, teolog, profesor teologii i redaktor międzynarodowego czasopisma nauki "człowiek i wyzwania".

                                               

Paweł Starosta

Paul Strażnik – polski socjolog, wykładowca, profesor nadzwyczajny uniwersytetu Łódzkiego i rektora w okresie 2016-2020 roku.

                                               

Zbigniew Stein

W 1950 roku z wyróżnieniem ukończył gimnazjum i liceum Św. Jana Kantego. Od 1951 r. pracował jako zastępca asystenta na wydziale szok Poznań szkoła inżynierii, który ukończył w 1953 roku. Po ukończeniu studiów pracował w katedrze maszyn elektrycz ...

                                               

Andrzej Stepnowski

Andrzej Stepnowski – polski naukowiec, profesor dr hab. inż., specjalizuje się w geoinformatyce, pracownik naukowy politechniki Gdańskiej. Naukowiec i wykładowca politechniki Gdańskiej. Prowadzi badania w dziedzinie geoinformatyki, hydroakustyki ...

                                               

Piotr Stepnowski

Stepnowski Piotr – polski specjalista w zakresie ochrony środowiska, nauczyciel, profesor na wydziale chemii uniwersytetu Gdańskiego. Od 2016 rektora.

                                               

Jerzy Stępień

Jerzy Adam Stępień – polski prawnik, sędzia, prawnik i polityk, senator II kadencji, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, sędzia trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, a w latach 2006-2008 prezes TK. W latach 2016-2017 dyrektor ...

                                               

Stefan Stuligrosz

Stefan Stuligrosz, polski dyrygent chórów, twórca chóru Chłopięco-męski "Poznaniu Słowiki", kompozytor. Kawaler Orderu Orła Białego.

                                               

Ignacy Subera

Ignacy Leonard Subera – polskiej Rzymsko-Katolickiego, kanonista, zwyczajnych profesor Akademii teologii katolickiej w Warszawie, jej długoterminowe rektora w latach 1969-1972 dziekan Wydziału prawa kanonicznego tego uniwersytetu.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie