★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 255
                                               

Marek Wojtkowski

Marek Hołownia-polski polityk i pedagog, doktor nauk humanistycznych, poseł na Sejm VI i VII kadencji, od prezydenta Włocławka 2014.

                                               

Karol Wolfram

Carl Wolfram – polski ewangelicki duchowny, profesor chrześcijańskiej akademii teologicznej w Warszawie, tłumacz Biblii.

                                               

Mariusz Wołos

Mariusz Wołos – polski historyk i publicysta, profesor nauk humanistycznych, pracownik uniwersytetu pedagogicznego. Komisji edukacji narodowej w Krakowie i Instytutu historii pan w Warszawie.

                                               

Lucyna Woźniak

Lucyna Alicja Woźniak – Polska inżynier-chemik, profesor, doktor nauk medycznych, wice-rektor uniwersytetu medycznego w Łodzi w kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020 latach.

                                               

Krzysztof Wójtowicz

Войтово Krzysztof (Janusz wójtowicz) – polski prawnik, profesor prawa, wykładowca uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego, prawa międzynarodowego publicznego i prawa europejskiego, zastępca rektora uniwersytetu ...

                                               

Ferdynand Wójtowski

Ferdynand Wójtowski – profesor nauk rolniczych, emerytowany profesor Uniwersytetu przyrodniczego w Poznaniu.

                                               

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – polski prawnik, profesor prawa, sędzia trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, kierownik katedry teorii i filozofii prawa i prorektor doktorantów i uniwersyteckich bibliotek. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z ...

                                               

Wojciech Wrzosek

Wojciech Wrzosek – polski historyk, metodolog, profesor, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor uniwersytetu pedagogicznego. Adam Mickiewicz, kierownik zakładu metodologii historii i historiografii, historii Uniwersytetu. Adama Mickie ...

                                               

Jerzy Wysłocki

Janusz Jerzy Wysłocki – polski naukowiec, specjalista w dziedzinie inżynierii materiałowej, profesor nauk technicznych, profesor zwyczajny Częstochowa politechniki, wice-rektor uniwersytetu w latach 2016-2020 roku.

                                               

Aneta Wysokińska-Senkus

Anna Wysokińska-Senkus-absolwent wydziału zarządzania Akademii Podlaskiej w Siedlcach, uzyskał tytuł magistra w 2001 roku. W 2003 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania analityk Instytutu organizacji i zarządzania w przemyśle ORG ...

                                               

Jerzy Zabłocki

Jerzy Piotr Zabłocki – polski malarz, grafik, profesor państwowej Wyższej szkoły sztuk plastycznych w Gdańsku, rektor od 1987 do 1990 roku.

                                               

Tamara Zacharuk

Tamara Захарук Teresa – nauczyciel Polska, wykładowca, rektor uniwersytetu przyrodniczo-humanistyczny w Instytucie Siedlce w kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020 latach.

                                               

Halina Zaczek

Halina Zaczek Halina czk Wel, Halina Вельская Zaczek-czk – polska aktorka, pedagog, emerytowany profesor Państwowej wyższej szkoły teatralnej w Krakowie, prodziekan i zastępcy rektora-d Z. Z 1991 roku profesor regularnie gra. Córka Piotra i Helen ...

                                               

Tadeusz Zagajewski (1912–2010)

Był synem Karola rasy. 1880, nauczyciel języka niemieckiego we Lwowie do 1939 roku, szef Rady Nadzorczej okręgu szkolnego we Lwowie. W 1930 roku ukończył klas. H. Sienkiewicza we Lwowie i w tym samym roku rozpoczął studia na wydziale elektrotechn ...

                                               

Danuta Zawadzka

Peter Zawadzka – Polski ekonomista, doktor nauk ekonomicznych, profesor, prorektor do spraw akademickich Politechniki katedry w kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020 latach.

                                               

Beata Zawadzka-Kłos

Beata Zawadzka-Kłos skończył śpiew w akademii muzycznej w Łodzi w klasie Jadwiga Петрашкевич, alias. Wykonuje muzykę od baroku do secesji. W Koncerty-Канторовича wykonanych prac solistyczne partie sopran, w szczególności: "Стабат mater" J. b. Mar ...

                                               

Ireneusz Zbiciński

Ireneusz Zbiciński – polski naukowiec, specjalista w dziedzinie chemicznej i procesowej inżynierii, profesor nauk technicznych, profesor, zwykłe uniwersytet techniczny w Łodzi, wice-rektor Uniwersytetu.

                                               

Zbigniew Zdrojewski

Zbigniew Zdrojewski – polski profesor, doktor nauk medycznych, konsultant w województwie Pomorskim w dziedzinie medycyny wewnętrznej, koordynator kształcenia podyplomowego w dziedzinie geriatrii, specjalista Stażyści, nefrologii, transplantologii ...

                                               

Andrzej Zieliński (chemik)

Andrzej Zieliński-polski profesor, chemik, specjalizuje się w dziedzinie materiałów do pracy w ekstremalnych warunkach środowiskowych i biomateriałów. Wice-rektor ds. współpracy i programów międzynarodowych Gdański uniwersytet technologiczny. W 1 ...

                                               

Janusz Zieliński

Edmund Zieliński – polski technolog chemii, prof. dr hub. inż, wice-rektor politechniki Warszawskiej filia w Płocku w zakresie 1999-2002, 2002-2005, 2012-2016 oraz 2016-2020.

                                               

Tadeusz Jacek Zieliński

Tadeusz Jacek Zieliński-polski prawnik, nauczyciel i protestancki teolog, profesor teologii i doktor nauk prawnych, adwokat, działacz Ekumeniczny, poseł na Sejm II i III kadencji, zwyczajnych profesor chrześcijańskiej akademii teologicznej w Wars ...

                                               

Woj­ciech Zu­ba­la

Andrzej Wojciech Zubala – polskiego malarza, fotografa i profesor sztuk pięknych, 2012 r. rektor Akademii sztuk pięknych w Warszawie.

                                               

Kamil Zubelewicz

Absolwent szkoły podstawowej nr 309 i НЛИН średnia szkoła podstawowa im. Johann Wolfgang von Goethe, Warszawa, 1996. Zwycięzca Olimpiady historycznej w roku szkolnym 1995 / 1996 i pracownik Krajowego funduszu na rzecz dzieci z decyzją VII klasy s ...

                                               

Eugeniusz Zwierzchowski

Eugeniusz Zwierzchowski polskiej konstytucji, zwyczajnych profesor prawa, zwyczajnych profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i uniwersytetu w Białymstoku, wice-rektor uniwersytetu Śląskiego, dziekan wydziału prawa i zarządzania usł.

                                               

Henryk Żaliński

Henryk Żaliński – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, rektor akademii pedagogicznej. Komisji edukacji narodowej w Krakowie.

                                               

Elżbieta Żądzińska

Elizabeth Ządzińska – Polska biolog, profesor nauk biologicznych, profesor w zwykłych uniwersytetu Łódzkiego, rektor uniwersytetu w latach 2016-2020 roku.

                                               

Waldemar Żebrowski

Waldemar Józef Żebrowski – polski historyk i politolog, związane z olsztyńskimi instytucji szkolnictwa wyższego, były działacz polityczny, publicysta.

                                               

Maciej Żukowski

Eugeniusz Żukowski – polski ekonomista, profesor ekonomii, rektor uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu w okresie 2016-2020 roku.

                                               

Wojciech Życiński

Wojciech Życiński – polski kościół Rzymsko-katolicki prezbiter, salezjanin, doktor nauk historycznych, teologii, dziekan wydziału teologii Papieskiej akademii teologicznej w Krakowie, w latach 1997-2000-wice-rektor Papieskiej akademii teologiczne ...

                                               

Maria Żygadło

Maria Barbara Żygadło – Polska inżynier-chemik, profesor nauk technicznych, kadencji 2002-2005-wice-rektor uniwersytetu technologii Świętojańskiej.

                                               

Maciej Żylicz

Maciej Żylicz – polski biochemik i biolog molekularny, Prezes Zarządu Fundacji nauki polskiej, członek rzeczywisty Polskiej akademii nauk, członek-korespondent Polskiej akademii wiedzy.

                                               

Rabini Bytomia

Przed nazwą określa datę psalmów stanowisko rabina. 1790-1813: Mojżesz Izrael rodzina Freund. 1743, umysł. 1813. 1829-1853: Izrael Дейч urodził się 2 kwietnia 1800. 1853 7 czerwca. 1864-1867 – oferty pracy sterowania dla funkcji rabina pełnił Moj ...

                                               

Rabini Będzina

Boruch wód Hercygier. (Boruch water Hercygier) Meir Orbach – wspomina w 1775 roku. Zacznę Nuchym, Menachem Rozynes – początku XIX wieku. zm. 10 lutego 1835, w wieku 68 lat. Szlezinger David Schlesinger. Mendel Ehrlich, 1849-1851, pozwoliło królew ...

                                               

Rabini Leszna

Ok. 1679: Isaac Gerson Mose, rabin nazwał Itzig. Uri Шрага Phoebus Hellman. w 1770 roku. Isaac Shalom, перераб. w 1675. David Tewle. w 1792 roku. Jacob Lisa. w 1832 roku. Mordechaj Zebi Hirsch. w 1753. Mose Isaac Speyer. w Pradze, 1749. Efrajim R ...

                                               

Rabini Wyszkowa

1921-1932: Kerlistein pochodzący z Poręby. Menachem-Менделе Broslau. (Menachem Mendel Broslau) Абеле. (Abele) 1932–?: Gedaliahu Buchler. (1932–?: Gedaliahu Büchler) ?–?: David Morgenstern Shlomo, syna Rabina Łomży. 1907: Jakuba Arie Morgenstern, ...

                                               

Alter Israel Szimon z Mińska Mazowieckiego

Alter Izraela Szimon Perłow z Mińsk Mazowiecki – rabin chasydzki, w latach 1902-1932 cadyk z Mińska Mazowieckiego. Był synem Jaakowa z Mińska Mazowieckiego. Był jednym z najbardziej popularnych cadyków w okresie międzywojennym. Podczas i wojny św ...

                                               

Aron Elimelech Szneur Zalman z Krosna

Aaron Элимелех Szneur Залман z krosna – cadyk. Syn Mordechaja Dow Bera z Hornistopola, praprawnukiem Rabina Menachema Twerskiego 1730-1797 Segal, założyciela Czarnobylu dynastii, a syn-w-prawo Mojżesza od Rozwadowie. Początkowo był цадиком w Ajge ...

                                               

Chaim Auerbach

Dr Isaac Auerbach, rabin mistrz w latach 1818-1840. Pisarz religijny. Każdy rabina Akiwy Egera w Poznaniu i rabin Salomon Posnera z Warszawy. Autor Dibre Mishpa "Szukaj Sądu". Pochowany w ohelu, w którym spoczęło wiele innych rabini z rodzaju Aue ...

                                               

Israel Baal Szem Tow

Israël Ben Eliezer, bardziej znany pod pseudonimem HaBaal Сзэм-tow – Rabin, cadyk, jeden z założycieli chasydyzmu w dawnej Rzeczypospolitej w XVIII wieku. Kreator Dow Bera z Элимелех nauczyciel Międzyrzeca z Leżajska. To prostym językiem, zrozumi ...

                                               

Naftali Cwi Jehuda Berlin

Naftali Cwi Йеуда Berlin, znany również jako Семеновский, Girsz, S. Berlinem lub pod skrótem Netziv – ортодоксальный rabin, rektor jesziwy w Wołożynie, autor licznych dzieł талмудической.

                                               

Chaskel Besser

Oswald Chaskel Besser głównie Chaskiel Koszyce zatoki – polsko-amerykański rabin, po 1989 roku-lider w odbudowę życia żydowskiego w Polsce, jeden z najbardziej wybitnych przedstawicieli radomszczańskiej chasydzkiej dynastii.

                                               

Dawid Biderman

David Biederman rabin, pierwszy cadyk chasydzkiej dynastii Lelow. Był synem Salomona Bidermana. Początkowo kabalistą prawda, jednak, pod wpływem Элимелех z Leżajska zainteresowany chasydyzmem. Początkowo studiował Mojżesz Lejba z Sasowa i Jakuba ...

                                               

Dawid Cwi Szlomo Biderman

Dawid Zvi rav Shlomo Biederman, w okresie 1882-1918 cadyk chasydzkiej dynastii Lelow. Był synem Eleazara Mendel Bidermana 1827-1882, wnuk Bidermana 1776-1851 Mosze, i prawnuk Dawida Bidermana 1746-1814, założyciel dynastii. Po śmierci ojca w 1882 ...

                                               

Eleazar Mendel Biderman

Eleazar Mendel Biederman rabin, w latach 1851-1882 cadyk chasydzkiej dynastii Lelow. Był synem Bidermana 1776-1851 Mosze i wnuk Dawida Bidermana 1746-1814, założyciel dynastii. Po śmierci ojca w 1851 roku został cadykiem lelowskich chasydów. Jego ...

                                               

Mosze Biderman

Rabin Mosze Biederman, w latach 1814-1851 cadyk chasydzkiej dynastii Lelow, Syn Dawida Bidermana, ojciec Eleazar Mendel Bidermana. Pod koniec życia przeniósł się do rezydencji dynastii w Jerozolimie.

                                               

Abraham Bornsztajn

Był synem rabina Zeewa Bornsteina Segal bieli i zięć Menachem Mendel Morgenstern z Kocka. Student Enoch Kohena Henicha Levin Aleksandrowa. Po ukończeniu szkoły średniej, był rabinem w Parczewieбыл, M. кросневице, Nasielsku, a od 1883 r. w Sochacz ...

                                               

Samuel Brot

Samuel Ha-Levi Брот – polski rabin, działacz polityczny, przywódca Mizrahi, poseł do sejmu II kadencji, rabinem w Brześciu Kujawskim, a ona, Tomaszów Mazowiecki, Antwerpii, Nowym Jorku i Tel Awiwie, członek zarządu Głównego Rabinatu Izraela.

                                               

Cwi Elimelech z Dynowa

ЦТД Элимелех Szapiro z Dynowa rabin. Jeden z przedstawicieli chasydyzmu w Polsce, kabalista. Założyciel dynastii cadyków dynowskich. Był uczniem Menachema Mendla, Magida z Kozienic i Jacob Horowica. Był rabinem w Rybotyczach, Strzyżowie, Oleszyca ...

                                               

Cwi Hirsz z Rymanowa

Zvi Girsz z Rymanów, zwany także Meszaret Girsz – rabin-od cadyk 1827 rymanowski. W młodości pracował jako krawiec. Później był studentem Mendel z Rzeszowa, a następnie Naftalego Cwi Ropczyce, za którą na ulicy było dwanaście lat, i którego nastę ...

                                               

Yehoshua Leib Diskin

Йеошуа Life gruby jak orka również znany był talmudystą i komentator Biblii. Był rabinem w Ломже, w Międzyrzec Podlaski Kowno, Szkłowie, w Brześciu i w Jerozolimie.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie