★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 263
                                               

Kotlina Żmigrodzka

Puste Żmigrodzka – мезорайонов fizycznogeograficzny w Środkowej i Zachodniej Polsce, stanowiący Środkowo-Wschodniej części Dolnego Milicko-Głogowskiego. Region graniczy od północy Wysoczyzną w Kaliski i Wysoczyzną Лешчиньска, z od Północnego-Zach ...

                                               

Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie

Żytawsko-Zgorzeleckie zmniejszenie lub puste Żytawska – zmniejszenie tektoniczny, położony między Płaskowyżem Budziszyńskim wyżyny Śląskiej Serbii na Zachodzie, w górach Łużyckimi i Jesztedzkim grzbietem na południe, na wzniesieniu wyżyny i góry ...

                                               

Kotlina Żywiecka

Baseny żywiec – bardzo basenie śródgórska w zachodnie Beskidy, w którego centrum znajduje się w pobliżu ujścia rzeki Soły i jej dwie główne dopływy: brzeg prawy i lewy Косарева Bank Żylicy. Według badań i regionalizacji polskich, zaprojektowany p ...

                                               

Baba (geografia)

Baba lub Babia góra w słowiańskich krajach często stosuje się nazwę góry. Geoportal mobile wyszukiwanie wydaje kilkaset nazw geograficznych w Polsce, zawierający słowo kobieta, i góry-112 Babic. W Tatrach jest wiele szczytów i skał, z nazwą własn ...

                                               

Bartodzieje (ludność służebna)

Bartodziej – kategoria ludności, u nas w Polsce w X–XIII wieku, trudniąca się bartnictwem. Był zobowiązany jest dostarczyć władzom zwierzchnim pewną ilość miodu rocznie. Poświadczone źródłowo w XII–XIII wieku. Po jego istnienia na miejscu-nazwy t ...

                                               

Budy (gospodarka)

Bude, jak i Majdan – w dawnej Polsce, położonym w środku lasu, fabryki, które produkują z surowców, drewna, żywicy, smoły, popiołu, potażu, itp. Nazwa prawdopodobnie pochodzi od złego budynków otaczających czworokątny plac reprezentujące centrum ...

                                               

Dwujęzyczne nazewnictwo geograficzne w Polsce

Dwujęzyczne nazwy geograficzne w Polsce – zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2005 roku. O mniejszościach narodowych i mniejszościach etnicznych oraz o języku regionalnym w miejscowościach do spraw mniejszości narodowych, etnicznych lub językowych ...

                                               

Gminy o nazwach różniących się od nazw ich siedzib

W Polsce, według stanu na dzień 1 stycznia 2020 roku, jest 2477 gmin 1533 gmin, rolnictwa, 642 gmin miejskich i 302 wiejskich i gmin miejskich. Nazwy polskich województw i powiatów określić jako przymiotnikowej, zawierają ogólny termin, odpowiedn ...

                                               

Gminy w Polsce z językiem pomocniczym

Gmin w Polsce z obsługą języka, gminy, zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2005. O mniejszościach narodowych i mniejszościach etnicznych oraz o języku regionalnym, władze lokalne mogą wprowadzić języka mniejszości jako języka pomocniczego w kontak ...

                                               

Grotnik

Grotnicy – grupy ludności książęcego wczesnopiastowskiego okresie, co wyrabiała żelazne groty strzał, i, prawdopodobnie, włócznią. Wybrany z grupy Kowali. Słowo zachowało się w nazwie miejscowej Grotniki, którą nosi w Polsce kilka osiedli, położo ...

                                               

Kobylnik (ludność służebna)

Kobylnica – kategoria ludności, u nas w dawnej Polsce, praca w hodowlanych, dlatego, koń księcia. Źródłowo Poświadczeni od XII do XIII wieku. Zostawili ślady w toponomastyce jak wielu miasta pod nazwą Kobylnik i Кобыльниках.

                                               

Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

Komisji nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych – opiniodawczy organu o ustanowieniu, zmianie i rozbiórki urzędowych nazw miejscowości i ich części, obiektów, fizyczno-geograficznych, w razie potrzeby, Ministerstwo spraw administracji publi ...

                                               

Koniarze

Koniarze – kategorie ludności specjalnie przeznaczony do takich usług w Książęcej stajni. Jego istnienie jest poświadczone źródłowo w XII–XIII wieku. Śladów swojej obecności w imieniu toponomastyce lokalnych oddziałów.

                                               

Korabnik

Korabnicy – kategoria ludności, u nas w dawnej Polsce, zajmującą się produkcją łodzi dla potrzeb książęcego dworu. Poświadczeni źródłowo w roku 1255. Zostawili ślady w toponomastyce jak wielu miasta pod nazwą Korabniki.

                                               

Łagiewnik

W okresie dynastii Piastów w XII i XIII wieku, a może i wcześniej, łagiewnicy łotewski. лагенарии, ampullarii część populacji USA, były ministeriales książęcymi czy biskupimi i prawo do grup". Począwszy od XV wieku, i rzemieślników produkujących ...

                                               

Mącznik (ludność służebna)

Mącznica lekarska – kategoria ludności, u nas w dawnej Polsce w X-XIII wieku działa w przemiałem ziarna podczas obracania wiatraka dla potrzeb książęcego dworu. Zostawili ślady w toponomastyce jak wielu miasta pod nazwą truskawka i Mączniki.

                                               

Powiaty i gminy o identycznych nazwach

Bielsko. Podlasie, artykuły, bielsk Podlaski i GT, powiat województwa Podlaskiego Bielsko. Województwo śląskie, st. Bielsko-Biała i GT Bielskiego dzielnicy wołgogradzkiego. Brzeski. (Volyn oblast) Małopolskie, ul. Brześć > dzielnicy, brzeski, Mał ...

                                               

Skotnik

Скотник – we wczesnym średniowieczu ludność USA, który zajmował się wypasem bydła. Dowodem na ich istnienie są nazwami wiosek, takich jak скотники koła Kruszwica, który znajduje się kilka wiosek w Polsce, położony w bezpośrednim sąsiedztwie zabyt ...

                                               

Toponimia Wrocławia

Nazwy Wrocław – pierwsza lista ulic we Wrocławiu został wydany jeszcze w 1743 roku, kiedy to na rozkaz Fryderyka Wielkiego zaczął numerację domów. W 1824 roku. wykonane pierwsze zmiany nazw ulic, tak, że stare oznaczenie budynków zostały od tego ...

                                               

Żydowskie nazwy polskich miejscowości

Wykaz dzielnic, wsi, miasteczek i miast, znajdujących się na terenie pierwszego i drugiego Wspólnoty lub nowoczesnego państwa polskiego, wraz z ich nazwami w języku hebrajskim i jidysz.

                                               

Nizina Nadwiślańska

Niziny nadwislanskie energii – fizycznogeograficzny мезорайонов w Południowej Polsce, w północno-zachodniej części dorzecza rzeki Kura, na pograniczu wyżyny Małopolskiej i Północno-Karpackiego regionu. Graniczy na Zachód i Północny-Zachód w rowie ...

                                               

Nizina Szczecińska

Szczecińska, tak niziny – geograficzne kraju, obejmujący część wybrzeża Fyodorovna, geomorfologicznego zakresie, w północno-zachodniej części Polski, położonym nad zatoką Mezinskis. Rzeźba niziny miasta tworzą przede wszystkim poprzez destrukcyjn ...

                                               

Nizina Śląsko-Łużycka

To daleko na Południowy-Wschód-jest to fragment makroregion podprowincji niziny Саско-serbski. Od północy graniczy ze skałami Łużyckimi z wałem Mużakowa, na północy i północnym-wschodzie z Wale Trzebnickim, od Wschodu Niziną Śląsku, na południu k ...

                                               

Nizina Wschodnioeuropejska

Nizina Wschodnioeuropejska – fizycznogeograficzny мегарегион w Europie Wschodniej. Rozległa nizina, niż Przylądek w wschodniej części Europy. Granicy Wschodnio-Europejskiej równiny, niejednoznaczne są określane przez różnych autorów różnie są, ja ...

                                               

Niż Polski

Niż polski – Polska część prowincji Środkowo-Europejskiej równinie, pas nizinnej między morzem Bałtyckim na północy i Sudety i obszary Heights na południe. Aby określić, że polski lub Polska niżowa wykorzystywane w biologicznych publikacjach, dot ...

                                               

Nizina Podlaska

Niziny podlaskiej – nazwę zapożyczoną, obecnie jest używany przez niektórych autorów szkolnych mapach i podręcznikach, napęd na Wschodzie i północnym-wschodzie Polski, pokroić wzdłuż granicy fizycznogeograficzna błąd Zachodniej i Wschodniej Europ ...

                                               

Ochrona przyrody w Polsce

Pierwsze ograniczenia prawne, dziś jest interpretowany jako pojawiły się przepisy chroniące przyrodę na początku istnienia państwa polskiego. Początkowo miały one jednak w ogóle, praktyczne znaczenie – dopuszczalne zachowanie na konieczność króló ...

                                               

Błękitny San

Programy niebieski San, mających na celu ochronę wód sanu i jego dopływów. Koordynatorem programu jest stowarzyszenie gmin turystycznych Стахий. Program ten wiąże się z budową i modernizacją zbiorników sanitarnych, różnych rodzajów oczyszczalni ś ...

                                               

Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce

Czerwona lista zwierząt zagrożonych i zagrożonych w polsce – lista gatunków zagrożonych wyginięciem na terenie Polski. W polskiej Czerwonej księdze zwierząt zawiera więcej gatunków, ale ogranicza się do ewidencji rodzaju, o różnym stopniu zagroże ...

                                               

Gatunki żółwi objęte ochroną i ograniczeniami w Unii Europejskiej i na świecie

Do transportu przez granicę państwową chronionych gatunków wymaga pozwolenia, transport bez zgody uważa się przemytem i podlega karze. W Polsce za przemyt zwierząt są chronione grozi grzywna lub kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. S ...

                                               

Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki

Wspólna Stowarzyszenie gmin "Reda doliny i Chylonki" – Związek międzygminny, zaprojektowany w 1990 roku i do celów związanych z ochroną środowiska, gromadzenie i utylizacja odpadów i / lub odbiór ścieków. Statut Związku został przyjęty 12 kwietni ...

                                               

Lista gatunków roślin objętych ochroną częściową w Polsce

Ta lista to lista gatunków roślin objętych częściową ochrona gatunku w Polsce. Lista obejmuje gatunki chronione zgodnie z rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 9 października 2014 roku. w zachowaniu rzadkich gatunków roślin, znajdujących się ...

                                               

Lista gatunków roślin objętych ochroną częściową w Polsce (2001–2004)

Ta lista przedstawia wykaz gatunków i rodzajów roślin objętych częściową ochronę rasy w Polsce w okresie od 2001 do 2004 roku. Lista obejmuje gatunki chronione zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 11 września 2001 roku. w odniesie ...

                                               

Lista gatunków roślin objętych ochroną częściową w Polsce (2004–2012)

Ta lista przedstawia wykaz gatunków i rodzajów roślin objętych częściową ochronę rasy w Rosji w latach 2004-2012. Lista obejmuje gatunki chronione zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 9 lipca 2004 roku. w odniesieniu do gatunków r ...

                                               

Lista gatunków roślin objętych ścisłą ochroną w Polsce

Lista przedstawia listę gatunków roślin i alg brunatnych obejmuje ochronę rasy w Polsce. Lista obejmuje gatunki chronione zgodnie z rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 9 października 2014 roku. dla zachowania rzadkich gatunków roślin, wymi ...

                                               

Muzeum Łąki w Owczarach

W pobliżu znajduje się gospodarstwo, hoduje owce rzadkiej rasy wrzosówka, kóz i koni polski. Stacja Powierzchnia "овчару", który jest społecznym zapleczem kojące zioła kserotermiczne z stepowymi typów, takich jak, w szczególności, ostnica John os ...

                                               

Obręb ochronny

Zakres działalności ochrona – forma ochrony miejsc stałego tarła oraz rozwoju narybku gromadnego zima, życie i ruch ryb w Polsce. Obejmuje ona obwód wodny, w którym zabrania się połowu oraz czynności, które są szkodliwe dla ryb, a w szczególności ...

                                               

Ochrona gatunkowa ślimaków w Polsce

Głównym przepisami ustawy, regulującym kwestie ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z 16 kwietnia 2004 roku O ochronie przyrody. Formy i metody ochrony i gatunki zwierząt zmiany w rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 6 października 2014 rok ...

                                               

Ochrona strefowa gatunków chronionych

Chroniąc grupy gatunków chronionych, grupy ochrony резиста strefy wokół stoją posterunki, roślin lub grzybów, które chronią lub schronienia, gniazdowania i regularnych zwierząt chronionych zgodnie z artykułem 46 § 3 Ustawy O ochronie przyrody. We ...

                                               

Państwowa Rada Ochrony Przyrody

Państwowa Rada ochrony przyrody – organ doradczy rady ochrony przyrody przy Ministerstwie ochrony środowiska, ale i uzyskać poradę na podstawie różnych ustaw i innych organach i mogą wyrażać opinie i stanowiska z własnej inicjatywy i na wniosek k ...

                                               

Płazy i gady Borów Niemodlińskich

Plaża i gadów Niemodlińskich świnia – duża różnorodność środowisk zastrzeżone Niemodlińskich Borowa, dość liczne i dość dobrze zachowane obszary wody i błota przyczyniają się do obecności płazów. Ich ilościowy i jakościowy bogactwo w tej dziedzin ...

                                               

Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce

Polska Czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce – tom drugi polskiej Czerwonej księgi zwierząt. Zawiera listę ginących gatunków zwierząt bezkręgowych występujących w Polsce z dokładnym opisem i lokalizacji mapy. Określa również stopień zagrożenia ni ...

                                               

Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce

Polska Czerwona księga zwierząt. Kręgowców – w pierwszym tomie polskiej Czerwonej księgi zwierząt. Zawiera listę gatunków zagrożonych wyginięciem kręgowców żyjących w Polsce z dokładnym opisem i lokalizacji mapy. Określa również stopień zagrożeni ...

                                               

Program Restytucji Populacji Sokoła Wędrownego w Polsce

Program odbudowy populacji sokoła, przybywających w Polsce – program, opracowany przez sokolników, myśliwych i przyrodników zainteresowany w naprawie tego rodzaju, z inicjatywy ówczesnego wojewódzkiego konserwatora przyrody w Włocławek Czesław Si ...

                                               

Ptaki Borów Niemodlińskich

Borów Niemodlińskich ptaki – awifaunę lęgową chronionego Borowa Niemodlińskich znaki różne gatunki, charakterystyczne tej dziedzinie na tle województwa Opolskiego. Wszystko tu było znaleźć około 150 gatunków lęgowych, co stanowi około 34% wszystk ...

                                               

Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody

Uprawiane na naturalnych konna ochrony przyrody im. 25 pułk włóczników Velikopolsky - stowarzyszenie, które powstają z inicjatywy członków Lubelskiego Akademicki klub jeździecki. Działa od 1984 roku i opiera się na zasadzie dobrowolnego. Dla same ...

                                               

Ssaki Borów Niemodlińskich

Ssaki Borowa Niemodlińskich – tereny borów Niemodlińskich żyją typowe polecenia równiny prowincji, zwierzęta. W strefie chronionego krajobrazu Niemodlińskich кабанчик został wykryty, co najmniej 25 gatunków ssaków, potrzebujących ochrony. W fauni ...

                                               

Ustawa o ochronie przyrody (2004)

Ustawa z 16 kwietnia 2004 roku. o ochronie przyrody – Polska ustawa, uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące kwestii prawnych związanych z ochroną przyrody w Polsce. Ustawa określa: Sposób zabezpieczenia elementów krajobrazu. For ...

                                               

Ustawa o ochronie zwierząt

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku. o ochronie zwierząt – Polska ustawa, uchwalona przez parlament, regulujące kwestie prawne, związane z ochroną zwierząt. Prawem w momencie wejścia w życie zastąpił Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 marca ...

                                               

Zbiorniki wodne Borów Niemodlińskich

Zbiorniki borów Niemodlińskich – obszar chronionego krajobrazu Borowa Niemodlińskich dzieje się znaczna ilość stojących wód powierzchniowych. To głównie stawy rybne, stopniowo rozwijających się w tym kierunku z XVI wieku jako wynik wyrobisk przyg ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie