★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 270
                                               

Blok południowowielkopolski

Blok południowowielkopolski − geologicznego bloku, w Południowo-Zachodniej i środkowo-zachodniej Polski, która stanowi fragment Zachodniego-Europejskiej platformy.

                                               

Blok przedsudecki

Blok przedsudecki – geologicznego bloku, w Południowo-Zachodniej Polsce, w północnej części bloku Śląsku. Na południu graniczy z Sudetami linii gięcia łańcucha, aby zwiększyć próg, na północy monokliną przedsudecką i monokliną Śląsko-Krakowskiego ...

                                               

Blok sudecki

Blok sudecki – geologicznego bloku, w Południowo-Zachodniej Polski, Korei, wystająca część bloku Śląsku. Blok дольношленски daleko na północy, rozszerzona część masywu czeskiego. Północny blok sudecki graniczy bloku przedsudeckim linii gięcia łań ...

                                               

Kamieniołomy szydłowieckie

Kamieniołom szydłowieckie – ogólna nazwa służąca do identyfikacji wszystkich kamieniołomach położonych w Szydłowcu i okolicy. Szydłowiec jest zbudowany na skale - szydłowieckim z piaskowca Jurajskiego. Mieszkańcy budowali swoje domy na skale, i n ...

                                               

JuraPark Krasiejów

Jurapark Красиеве, dino park w muzeum Крыстова paleontologii, związane z parkiem rozrywki jest w stałym aktywnym miejscu wykopalisk paleontologicznych w dobrej okolicy. Odwiedzający, oprócz wizyty w muzeum i spędzić czas w parku rozrywki mogą odw ...

                                               

Kuesta jurajska

Jura Cuesta-forma terenu, która stanowi charakterystyczny próg z rasy niedźwiedzi w terminologii geomorfologicznej nazwa kuesty powstają na monoklinie Śląsko-Krakowskiej. Rozciąga się od wsi Klucze do miasta. Cuesta Jura nie jednego pobytu, urząd ...

                                               

Monoklina przedsudecka

Z od strony południowo-zachodniej graniczy blok Dolnym Śląsku, a raczej z mocą i linii przedsudeckim perykliną термогибочный Głównego Odra. Z od północnego-wschodu graniczy z synklinorium poniedziałek, biskup rządzący miechowskim Łodzi. Na Zachod ...

                                               

Monoklina śląsko-krakowska

Monoklina Śląsko-Krakowskiego − blok geologiczne, monoklina, położonym na południu Polski, zbudowany ze skał Permie i triasie we Wschodniej i Północno-ponadto, jury zanurza się pod kątem kilku stopni na północ. W Północno-Zachodnim kierunku, w te ...

                                               

Niecka miechowska

Geologiczny blok miechowska tacę na południu Polski, wypełnione osadami górnej kredy, Południowy fragment synklinorium poniedziałek, biskup rządzący miechowskiego Łodzi.

                                               

Niecka mogileńsko-łódzka

Niecka mogileńsko-Łódzka − geologicznego bloku w centralnej Polsce, wypełnione osadami górnej kredy, środkowej części synklinorium poniedziałek, biskup rządzący miechowskiego Łodzi.

                                               

Niecka opolska

Podajnik Opole – geologicznych jednostka na południu Polski. Składa się z osadowych skał górnej kredy, która powstała w morze epikontynentalnym. Wyniki pierwszego kompleksowego badania w geologii i paleontologii kredowych Opolu opublikowano Fried ...

                                               

Niecka szczecińska

Niecka szczecińska, tak synklinorium poniedziałek-gorzowskie − geologicznego bloku, w Północno-Zachodniej Polsce, wypełnione osadami górnej kredy, fragment synklinorium poniedziałek, biskup rządzący miechowskiego Łodzi.

                                               

Peryklina Żar

Z od strony południowo-zachodniej graniczy z bloku sudeckim Sudety,przedsudeckim bloku Wschodniego, na północnym-wschodzie i północy, z monokliną przedsudecką, podczas gdy na Zachodzie trwa w Niemczech. Skały osadowe perykliny ciepło przyjęte wac ...

                                               

Geologia Raciborza

Geologia Ratibora – Racibórz należy do basenu Górnego Śląska, tj. do polsko-czeskiej terenie Donbasu, jeden z zakresu geologii i geografii, a od wizji, geologicznych błędy na Górnym Śląsku, zapadliskowej struktura, która jest częścią tablicy kale ...

                                               

Skały magmowe Śląska Cieszyńskiego i Moraw

Rock magmowe Śląska cieszyńskiego i Moraw – na białym tle wychodnie skał magmowych w osadach fliszowych, które powstają w pasie o przebiegu NE–SW, ok. 100 km i szerokości 15-25 km, od Hranic na Zachodzie do Bielska-Białej na Wschodzie, w Czechach ...

                                               

Strefa śląsko-morawska

W okolicy Śląskiego-Morawski − geologicznych jednostka na południu Polski. Różnorodność tytułów odzwierciedla problemy z wykrywaniem tej encji, które pokazują tylko fragmenty piosenek w języku polskim. Tak samo niepewna jest jego oświetlenie, szc ...

                                               

Strefa Teisseyre’a-Tornquista

Powierzchnia Teisseyre-Tornquista sekwencja uskoków tektonicznych, reprezentujących wschodnią granicę strefy platformy szew, rozdzielającą transeuropejskiego wschodnioeuropejską z geologicznych struktur w Europie Zachodniej. Powierzchnia Teisseyr ...

                                               

Synklinorium szczecińsko-łódzko-miechowskie

Synklinorium poniedziałek, biskup rządzący miechowskie Łódź, podajnik poniedziałek, biskup rządzący miechowska Łódź, synklinorium poniedziałek-miechowskie − geologicznych bloki w centralnej części Polski, biegnących od Północnego-Zachodu na połud ...

                                               

Środkowoeuropejska prowincja bazaltowa

Prowincja bazaltu Środkowoeuropejska – obszar występowania kenozoicznych skał wulkanicznych i wulkanoklastycznych na terenie Europy Środkowej. Prowincja bazaltu Środkowoeuropejska rozciąga się prawie 700 km, od Renu, przez Niemcy, Czechy, Górny Ś ...

                                               

Trzęsienia ziemi na ziemiach polskich

Trzęsienia ziemi na terenie Polski – polskie terytorium z punktu widzenia zdarzeń sejsmicznych można zaliczyć do obszarów asejsmicznych i pensejsmicznych, gdzie trzęsienia ziemi zdarzają się rzadko, poza tym, ona nie jest zbyt silnych wstrząsów. ...

                                               

Trzęsienia ziemi w średniowiecznej Polsce

Trzęsienia ziemi w średniowiecznej Polsce – Polska nie jest krajem, który jest w kontakcie lub nawet w pobliżu płyt tektonicznych, na których ruchy są najczęstszą przyczyną trzęsień ziemi. Już Długosz pisał, że Polska to kraj, nie wiedząc, trzęsi ...

                                               

Uskok środkowej Odry

Centralny winy Corey centralne położenie, powierzchnia uskokowa centralny korytarz o łącznej powierzchni przepaść, która rozdziela blok дольношленски, a blok przedsudecki i peryklinę ciepło od monokliny przedsudeckiej. Centralny Rift odra jest je ...

                                               

Wał kujawski

Wał-kujawskim przez naszego partnera, Kujawski segmentu − geologicznego bloku w centralnej Polsce, na Kujawach, rozciąga się z Północnego-Zachodu na południowy-wschód od Bydgoszczy do Włocławka. Zdaniem autorów тектонического районирования Polski ...

                                               

Wał kutnowski

Wał kutnowski, segment kutnowski − geologicznych bloki w centralnej części Polski, biegnących od Południowego-Zachodu na południowy-wschód od okolic Włocławka do łodzi. Zdaniem autorów тектонического районирования polskiego blok ten jest częścią ...

                                               

Wał pomorski (geologia)

Wał Померанский spitz, Померанский segmentu − geologicznego bloku, w Północno-Zachodniej Polsce, na Pomorzu, rozciąga się z Północnego-Zachodu na południowy-wschód Kamień Pomorski Kołobrzeg i Szubina. Zdaniem autorów тектонического районирования ...

                                               

Zapadlisko górnośląskie

Drenażową pit rodzaje kuchni: międzynarodowa − geologiczny blok znajduje się na południu Polski. Jest to obszerna nisza wypełniona osadów dewonu i węgla.

                                               

Zapadlisko przedkarpackie

Drenażową pit przedkarpackie – podgórski rów wypełniony molasowymi neogenu złóż. Młodszy blok alpidów w języku polskim. Drenażową pit przedkarpackie doprowadziły mioceńskiego nasuwania na północ od łuku Karpat jest związana z jedną z faz alpejski ...

                                               

Zlodowacenia na terenie Polski

W плейстоцене działo era cyklu kilku zlodowaceń, podczas której polskie tereny częściowo lub prawie całkowicie pokryty był lądolodem. W tym czasie część okresowo wzrasta i topiony, że na terenie prawie całego kraju plejstoceńskie osady lodowcowe ...

                                               

Zlodowacenie podlaskie

Zlodowacenia Kabardyno-Bałkarii jest najstarszym плейстоценовых оледенений. Jego długość zależy 1200-950 tysięcy lat temu. Po tym jak to się stało interglacjał przasnyski.

                                               

Zlodowacenie południowopolskie

Zlodowacenie południowopolskie - największy z zlodowaceń na terenie Polski w plejstocenie. Jego długość zależy 730-430 tysięcy lat temu. Poprzedza je interglacjał przasnyski, a w ślad za nim pojawił się interglacjał Mazowiecki. Podstawowy obszar ...

                                               

Zlodowacenie północnopolskie

Zlodowacenie północnopolskie, zlodowacenie północnopolskie, ostatnie zlodowacenie jest najmłodszym плейстоценовых оледенений. Wziął z 115 milionów lat temu do 11.7 tys. lat b2k. Poprzedziła je interglacjał eemski, a w ślad za nim pojawił się holo ...

                                               

Zlodowacenie środkowopolskie

Zlodowacenie Środkowopolskie, zlodowacenie środkowopolskie, RIASI, zlodowacenie Odry, zlodowacenia średnia epoki lodowcowej, który uderzył w powierzchnię w polskich plejstocenie. Składał się z dwóch oddzielnych nasunięć lądolodu znany jako стадиа ...

                                               

Zlodowacenie Warty

Zlodowacenia strażnik – najmłodszy z zlodowaceń środkowopolskich, w odległości mniej niż zlodowacenia Odry. W okresie od 215 / 210 130 / 125 tysiąc lat temu. W Europie w skandynawskich lądolodu za to strop było w okolicy od otoczenia ujścia Łaby, ...

                                               

Gospodarka Andrychowa

Andrychów-to rozwijający się ośrodek gospodarczy, położony w Zachodniej Polsce. Tutaj rozwijały się głównie przemysł: maszyn włókienniczych i bawełny, jak i z punktu widzenia turystyki i agroturystyki. Ma długą tradycję w ekonomicznej. W XVI wiek ...

                                               

Gospodarka Koła

Gospodarka kole – miasto zaczyna się od węzła w 1362 roku. był ośrodkiem handlu i drobnego przemysłu. W XIX wieku powstała pierwsza fabryka fajansu. Najbardziej dynamiczny wzrost nastąpił w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i na przełomie ...

                                               

Gospodarka Rzeszowa

Rzeszów jest ważnym ośrodkiem przemysłowym i handlowym polski w Azji Południowo-Wschodniej. Obecnie miasto jest prężnym ośrodkiem nowych technologii i przemysłu, szczególnie w przemyśle lotniczym i technologii informacyjnych. W 2007 roku Rzeszowa ...

                                               

Afera 100 sekund

Afera 100 sekund-to popularny termin wydarzenia z historii giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, który odbył się 4 lutego 2004 roku. Impreza o nazwie "nazwa 100 sekund", bo cała impreza trwała około 1.5 minuty i był spotkaniem dwóch kolejn ...

                                               

Afera Orlenu

Skandal "Arlin" – tak nazwano dziennikarze publikują w gazecie opisano wyborów 5 kwietnia 2004 roku. Wiąże się z zatrzymaniem na 7 lutego 2002 r., UGB prezes PKN Орлен Andrzej Modrzejewskiego. Aby wyjaśnić, co się dzieje w maju 2004 roku. Sejm st ...

                                               

Afera Solvere

Firma Solvere skandal – skandal podczas Drugiej rządów prawa i sprawiedliwości. 16 maja 2017 roku przez plakwicz Anna i Piotr Matczuk, jak urzędnicy, eksperci w sprawie utworzenia obrazu w kancelarii premiera ciosy szydło, założył firmę Solvere S ...

                                               

Afera alkoholowa

Skandal alkoholu jest jednym z pierwszych skandali w Polsce od 1989 roku, w odniesieniu do działalności byłych ministrów rządu Rakowski i pracowników umową, związane z nieprawidłowościami przy imporcie napojów alkoholowych. Pięć osób biorących ud ...

                                               

Amber Gold

Pojawiły się bursztynowego złota – polska firma świadcząca usługi finansowe z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 stycznia 2009 roku. Został założony przez Plichtę Martin. Był głównym udziałowcem linii lotniczych Олт Express. Zamknięte Do 20 Września 20 ...

                                               

Art-B

Art-b – Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Cieszyn, później, z lokalizacją siedziby firmy Krajowej w Warszawie, założona przez Aleksandra Bagsika i Andrzej Gąsiorowskiego, działającą od 1989 do 1991 roku. Według MEDIÓW, ...

                                               

Bezpieczna Kasa Oszczędności

Lecha Гробельного, w momencie oddania do eksploatacji studio fotograficzne, i - chyba - nielegalny walutowy przedsiębiorca w momencie oddania do eksploatacji indywidualnych wymiany walut było zakazane przez prawo i trudnili tzw. cinkciarze, w pie ...

                                               

Elewarr

Elewarr SP. z o. o. Spółka Narodowe Centrum wsparcia rolnictwa do 2017 roku. Agencji Rynku Rolnego. Zajmuje się składowania i przechowywania zbóż, rzepaku i innych surowców pochodzenia rolniczego, a także transakcji z tymi towarami. Usług usługi ...

                                               

Finroyal

Finroyal-to marka brytyjskiej firmy ФРЛ kapitału spółki. Firma międzynarodowa działalność deklarowała, ale istniały rzeczywiste biura tylko w Polsce, ale brytyjska firma, najprawdopodobniej w ogóle, to działa tylko przez Internet. Zaproponował fi ...

                                               

Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego

Funduszu obsługi zadłużenia zagranicznego, funduszu, Zaufanie, wyznaczony zgodnie z ustawą z 15 lutego 1989 roku przez Sejm prl IX kadencji, jako jeden z państwowych funduszy celowych, których deklarowanej celem jest spłata Polskiego zadłużenia z ...

                                               

Galicyjski Trust Kapitałowo-Inwestycyjny

Galicyjski Trust Kapitał-Inwestycje – polskiego banku pracują w latach 1991-1992, jak piramida, z siedzibą w Rzeszowie, który wyrzucił 4 tys. swoich klientów na kwotę ok. 26.5 mln zł. Ich działalność doprowadziła zaufanie bez zgody banku Narodowe ...

                                               

Mafia węglowa

Mafia stal-to ogólna nazwa struktur kryminalnych zarobków w fałszowanie certyfikatów jakości węgla i wymuszenia od kopalń Śląskiego, należących do skarbu państwa. Zysk "kom stal" i w tym samym czasie straty budżetu w ciągu ostatnich kilku lat dzi ...

                                               

Afera paliwowa (1991)

Skandal paliwem, 1991 – przestępstwo przemytu ropy naftowej na terytorium rzeczypospolitej polskiej i udostępniania baz, portu wojennego na potrzeby kom paliwa i фабрикации paliwa na terenie jednostek wojskowych. Proces rozpoczął się wiosną 1991 ...

                                               

Afera paliwowa (2002)

W prokuraturze rejonowej w ponad 100 badań w Polsce ustalili następującą strukturę mafii paliwowej: Працю – człowiek, którego baronowie powierzone zadanie-wyciągnąć pieniądze z obwodów zasilania. Oni sugerują, że umowy siatki. Przez tworzenie duż ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie