★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 271
                                               

Prawo działalności gospodarczej

Prawo działalności gospodarczej – Polska ustawa, uchwalona przez Sejm III kadencji w dniu 19 grudnia 1999 roku, regulującym podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium rzeczypospolitej Polskiej, prawa i obowiąz ...

                                               

Prawo przedsiębiorców

Prawa przedsiębiorców Polsce ustawa uchwalona w sejmie VIII kadencji, 6 marca, 2018, regulującym podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium rzeczypospolitej Polskiej, prawa i obowiązki przedsiębiorców, a także ...

                                               

Sprzedajemy.pl

Jesteśmy prodemge – polski serwis ogłoszeniowy rodziny Sprzedajemy.pl SP. Z O. o zapoczątkowany 22 marca 2011 roku. po miesięcznej kampanii reklamowej, która otrzymała dwie nominacje do Złotego konkurencji strzałek, zorganizowana przez polskie st ...

                                               

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa z 2 lipca 2004 roku. na wolności działalności gospodarczej – Polska ustawa, uchwalona przez parlament IV kadencji, przyjęcie regulacji normatywnych, wykonywania i zakończenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadani ...

                                               

Ustawa o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

Ustawa z dnia 11 maja 2007 roku. na temat tworzenia i użytkowania dużych obiektów gospodarczych – Polska ustawa z dnia 18 września 2007 roku. do 11 lipca 2008 r., które wprowadza regulacje w zakresie tworzenia i działalności dużych obiektów handl ...

                                               

Abolicja podatkowa

Zniesienie wyłączenia podatnika – podatek dziedzinie, w której główną ideą było umorzenie podatnikom zatajonych należności podatkowych, w zamian za uznanie i dokonać wpłaty w części ujawnionych oszustw podatkowych. Inicjatorem tej ustawy został G ...

                                               

Bandos

Bandos – stara nazwa wynajmującego pracy sezonowej w rolnictwie, najczęściej latem i jesienią, w okolicy znacznie oddalonych od miejsca zamieszkania. Bandosiarnia pokój w budynku dworu, przeznaczone dla schroniska dla pracowników. Ze względu na p ...

                                               

Brygady Marriotta

Zespół Marriott – ironiczne przezwisko, że polska prasa w okresie transformacji udzielali porad zagranicznym doradcom, aby rząd Polski w procesie tworzenia wolnej gospodarki rynkowej, w tym prywatyzacji. Należy on do najbardziej kosztowne w momen ...

                                               

Bykowe

Bykowe długoterminowych dłużnych lub podatków, skierowane w różnych okresach historycznych, różne znaczenia. W bykowym XVI wieku nazywano wartość wnoszoną właściciel byka za krycie krów. W ten sposób, w XVI i XVII wieku, a także kary za poczęciem ...

                                               

Chałupnik

Chałupnik: Wcześniej, w XVII-XVIII w.: chłop bezrolny lub prawie bezrolny z domu chałupę lub żyje w nim, niekoniecznie na stałe, nie ma ziemi lub tylko niewielki ogród i obejście. Zazwyczaj jest pańszczyznę. Przykład: "Chałupnicy, dziedzińce tylk ...

                                               

Danina

Hołd oddając natury, sił, działających w starożytności i w średniowieczu, uważali, że przedmioty są wypłacane lub silny władca słaby władca, jako wyraz uznania dla jego przełożonych. W przypadku rolników, zastąpił барщину lub najmu.

                                               

Dobry Start

Na dobry początek – polskiej lat państwowych programów socjalnych, mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, niezależnie od kapitału kulturowego, społecznego i bezpieczeństwa materialnej ich rodzin.

                                               

Dokument lokacyjny

Dokument podstawa – dokument o przyznaniu prawa miejsce miasta lub wsi. Wyraził ekstrakt lokowanej obszarach z państwem i edukacja lokowanej ludności ogółu ludności państwa. Gdy monarcha na stronie pojawił się jednym dokumentem zasadźcy, statut f ...

                                               

Dom Słowa Polskiego

Budowa kompleksu przemysłowego w Marczewskiego Kazimierz, Stefan Putowskiego i Zygmunta Skibniewskiego na działce o powierzchni około 5 ha, położony między ulicami Towarową, panowie, miedzi i srebra ukończył w 1950 roku. Zakład został uruchomiony ...

                                               

Donacja

Darowizny, pociąga za sobą donacyjny w średniowieczu, darowizny w kościele, głównie w postaci działki po ziemskich dóbr, świadczonych przez monarchę w postaci nagrody i pensje najwyższych urzędników państwa i wysokich rangą wojskowych, a także po ...

                                               

Dubas

G-dubas w XVI - XIX wieku było flisacki rzece statek używany do raftingu ziarna, i mniej lasy artykułu lub rud metali. Musieli wspinać się na ośmiu wiosła rafting na rzece, a w drodze powrotnej również żagle, podnoszący na jednym maszcie. G-dubas ...

                                               

Dziesięcina

Dziesięcina to podatek religijny w judaizmie i chrześcijaństwie. Obowiązkowe świadczenie pieniężne lub materiał w postaci dziesiątej części swoich dochodów na rzecz Kościoła, przeznaczonych przede wszystkim dla dobra treść duchowieństwa. Obecnie ...

                                               

Frymark

Frymark – w dawnej Polsce otrzymuje towar dobry, szlachetny król, prowadzonej przez regulator. Ona nie miała możliwości wymiany nieekwiwalentnej, jak wielokrotnie skarb Royal exchange dziesięć razy mniej, że czasami ukryte formy płatności, zwolen ...

                                               

Galar

Zapalniczka – polskiego ex-rzeka wiosłowy używany do jednorazowych przewozów towarów w dół rzeki. Szczególnie rozpowszechnione były w xviii wieku. To był statek bezżaglowy, miał kształt wydłużonego prostokąta. Paszy i nos był lekko podniesiony do ...

                                               

Galicyjski Bank Krajowy

Narodowy bank królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim księstwem Krakowskim – potocznie zwany galicji Narodowego banku. Został powołany w życie uchwały Sejmu Krajowego Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim księstwem Krakowskim z dnia 21 listopad ...

                                               

Gedko Stilvoyt

Gedko Stilvoyt – zasadźca, pierwszy prezydent miasta Krakowa, wraz z Jakubem, sędzia Nysa i Dytmarem Wolkiem z Wrocławia 5 czerwca 1257 we wsi Kopernia koła Пенчевой na cześć księcia Bolesława haniebnie podpisał umowę lokacyjną nowe miasto w Krak ...

                                               

Godinus Stilevoyt

Godinus Stilevoyt – w źródła, burmistrz społeczności niemców w Kąty wrocławskie, lub starszy lokowanego, bez żadnych przywilejów miasta Wrocław. Został mianowany książę Henry ego, i w 1214 roku do organizacji pierwszego gminy miejskiej we Wrocław ...

                                               

Historia informatyki w Polsce

Sposób produkcji oem zmieniła się radykalnie. Ich głównych składników, w szczególności jednostkami organizacyjnymi głównego i dyskach flash, dziś produkowane masowo, jak IZ przez specjalistyczne firmy przemysłowej, głównie amerykańskich. Niewiele ...

                                               

Historia piwowarstwa w Grodzisku Wielkopolskim

W warzelnię 2012 piwo na ulicy w Grodzisk Poznań kupił browar Fortuna. Od 2015 roku. tu warzyć piwo oferowane na rynku jako piwo osady.

                                               

Hultaj

Chcesz lub ultaj najemnik, pracownik, wcześniej Гаврик-to ludzie wolni najemnicy, nieosiadli wyrobnicy, który pracował w kolejności zgodnej z umowy lub umowy na wykonanie prac. Hultajach już powołuje się na statut z wiślicki 1347, przykazując, ab ...

                                               

Jatka

Rzeźnia – miejsce, które jest używane, aby sprzedać mięso na rzeź. Masakra został zbudowany pod koniec XII wieku, wraz z obszarem kształcenia, specjalizacji. To był sklep przemysłowych i naukowych, zwany w Ameryce słynie z lub jury carnifiucium M ...

                                               

Karczma

Hotel to budynek, który wykonuje funkcje wyszynku, miejsca spotkań i zabaw mieszkańców i domu zajezdnego, przeznaczone dla turystów.

                                               

Kategorie ludności wiejskiej w Polsce

Ludności wiejskiej w całej historii polskiej wsi doszło do podziału ludności wiejskiej, w związku z jej funkcjonowaniem w szlachecko-ziemi Polskiej rzeczywistości.

                                               

Jan Kiesselhuth i Konrad

Stycznia Kiesselhuth i Konrad – zasadźcy i pierwsze dziedziczne) Bydgoszcz. Początkowo niemcy, które, prawdopodobnie, spolonizowali. Stało się z dolnoniemieckiego język, jak jest oznaczona dźwięk swojego nazwiska, blisko do dolnoniemieckiej form ...

                                               

Kijacy

Kijacy – niezrzeszeni w Gildii Rzeźników, pochodzący w większości z wiosek podkrakowskich leżącego na prawym brzegu Wisły - Podgórze, Płaszów, Jugówić i Piaski Wielkie. Kijacy od średniowiecza nielegalnie sprzedają taniej mięsa dla mieszkańców Kr ...

                                               

Klucz (majątek ziemski)

Klucz – kilka domen na jednym hoście, często znajdują się blisko siebie, znajdują się w jeden organizm gospodarczy, jednej z instrukcja obsługi, oficjalisty lub inwestora. To była forma organizacji wielkich imperiów ziemi. Jeden lub więcej kluczy ...

                                               

Kmita (kopalnia)

Кмита, kopalnia węgla kamiennego w Tenczynku, działało przez 60 lat. XIX wieku, zbudowany w 1924 roku. Zorganizował kupiec Ludwig Bogackiego tej dziedzinie produkcji Ludwik 21 września 1865 i 1866 Glückauf. W 1867 roku została 2800 ton węgla. W l ...

                                               

Kolegacja

Kolegacja – społeczeństwo chłopów andrychowskich, składa się z tak zwanych kolegów akcjonariuszy zyski w zależności od wielkości zainwestowanego kapitału. Sid kolegacji stał pryncypał. Kolegacja pracował furmanów, dostawców i pracowników prowadzą ...

                                               

Historia kolei na ziemiach polskich

Historia kolei na ziemiach polskich Pierwsza publiczna linia kolejowa powstała w 1825 roku. w Anglii, w ciągu kilku lat w wielu krajach europejskich i stanach ZJEDNOCZONYCH zaczęły pojawiać się nowe linie.

                                               

Kolektywizacja w Polsce

W Polsce decyzję o kolektywizacji rolnictwa, komitet Centralny przyjął PPR we wrześniu 1948 roku. Pomimo zastosowania podczas reżimu komunistycznego środków przymusu, w 1951 roku. pojawił się "OK". 2200 spółdzielni uczestniczących w 0.8% użytków ...

                                               

Kolonizacja w Polsce

Kolonizacja w Polsce – zasiedlenie terenów niezamieszkanych lub słabo zaludnione. Czas początku było w osadzie skazanych. Z XI. to "zwyczaj-on". Z XII. osada kolonistów flamandzkiego pochodzenia, walońskiego i niemiecki, uczucie ciężkości w końcu ...

                                               

Komasacja

Komasacja – konsolidacja ziem poprzez wymianę między właścicielami, aby przekształcić ziemię kruszywo w miejscach, które spełniają wymogi właściwego zarządzania. Komasacja jest zamiana na własność ziemi lub nieprawidłowej konfiguracji, odnoszące ...

                                               

Komięga

Komiega, w XVI - XIX wieku było flisacki rzece statek bez masztu wspiąć się tylko za pomocą wiosła. Bo to było typowe małe zanurzenie można było używać do pływania na płytkich rzekach. Został on zbudowany w czworobok i zostały wyposażone ćwiczeń, ...

                                               

Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych

Komisja nadzoru ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – centralny organ władzy państwowej, działający od 1 kwietnia 2002 roku. do 18 września 2006 roku. Utworzony na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2002 roku. o zmianach w organizacji i funkcjonowan ...

                                               

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja papierów wartościowych i giełd istniejące w latach 1991-2006, państwowym organie wykonującym kontrolę nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie państwowych papierów wartościowych i towarów giełdy i zapewnić powsz ...

                                               

Komornik (historia)

Starosta, chłop bez ziemi i budynków, życia często u innych rolników, wspierania zatrudnienia, na podwórku lub zamożni chłopi.

                                               

Kopalnia Węgla Kamiennego Adam

Kopalnia węgla Adama – wyłączone kopalni węgla w Tenczynku na północny-zachód od kopalni Кмита, na południowych stokach góry las bukowy. Jedna z pierwszych kopalń tenczyńskich. Miąższość pokładu do 1.8 m. Operacja odbyła się w obszarach najpłytsz ...

                                               

Kopalnia Węgla Kamiennego Katarzyna w Tenczynku

Katarzyna – kopalnia węgla kamiennego w Tenczynku. Chyba, założył w 1864 podziemnych prac Aleksiej Żdanowicz. Około 1910 roku kopalnia była własnością fabryki szkła w sypkie piaski. W 1915 roku właścicielem był Józef Hromek, działających w Polsce ...

                                               

Kopalnia Węgla Kamiennego Tenczynek

Tenczynek – kopalnia węgla kamiennego w Tenczynku, używany przez hitlerowców w latach 1939-1945 na wychodniach byłej kopalni Кмита. W 1943 roku został on wyprodukowany w 9 852 ton węgla. Wybrał dwa węglowych złóż o grubości 0.9 i 0.6 m, pracujący ...

                                               

Koszerne

Koszerny – podatek pośredni, uiszczana w okresie porozbiorowym przez ludność żydowską od konsumpcji mięsa koszernego pochodzi od rytualnego morderstwa. Wprowadził w Królestwie Galicji i Lodomerii w 1784 roku w ramach reform józefińskich, w 1816 r ...

                                               

Kółko rolnicze

Znowu i znowu technologii – dobrowolne społeczno-gospodarczej organizacji rolników, pracowników w celu zwiększenia i poprawy produkcji rolnej. Niektóre z nich tworzą spółdzielnie rolników, gospodarując ziemi lub oferujących usługi w zakresie mech ...

                                               

Krajnik (starosta wołoski)

Крайник – system samorządu wsi, aby przejść do валашскому ustawy jest osoba, która jest głową wszystkich osad wołoskich w średniowiecznej deski, tworząc tak zwane kraju. Dzięki przywilejom, dług Крайника i. jego podwładni kniaziów był uzbrojony f ...

                                               

Kuźnica (zakład)

Kuźnia lub hamernia lub byłego typu młotownia przedsiębiorstwa-manufaktury, w której wizualizacja рудами, metale uzdatniano lub zmieniony z młotem, podniesionym kołem wodnym. Kuźnia została wykorzystana również w celu nadania odpowiedniej formy p ...

                                               

Libertacja

Libertacja chłopów od poddaństwa zależności nazywa się człowiek pojawił się w XVI wieku. W szpitalu postawiono człowieka z posłuszeństwem, z płatnością. Przeszedł przez wpis w akcie miasta lub innego wręczenie listów z logo i podpisem właściciela ...

                                               

Lokacja (historia)

Sieciowe formy organizacyjno-prawnych przewidzianych prawem, statutem funduszu, właściciela gruntu, zarówno istniejące, jak i nowo odpowiednie wsiom i miast w jego włości.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie