★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 275
                                               

Felicja Nossig

Felicja Носсиг – Polska socjolog, publicysta, feministką i tłumacz, związanych z ruchu socjaldemokratycznym.

                                               

Shana Penn

Shana Penn-amerykański autor książek historycznych z zakresu slawistyki, a zwłaszcza pytania i gender studies. Feministka wykładowczyni, publicysta. Wykłada w Mills college. Zajmuje stanowisko dyrektora wykonawczego Fundacji Taube żydowskiego życ ...

                                               

Powstrzymać Przemoc Domową

Zatrzymać przemoc w rodzinie – pierwsza Krajowa media-kampania, mająca na celu ofiar i świadków przemocy w rodzinie. Została zainicjowana przez ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska linia" i Państwowa agencja rozwiązy ...

                                               

Projekt Egoistka

Projekt egoistka – inicjatywa dla kobiet, które nie feministycznego ruchu i nie proponuję bunt, ale także oświeca w zakresie pozytywnego egoizmu. Założona w 2010 roku Dagmarę i Thomas Skalskich. Do sierpnia kampanii 2013 roku pozytywny egoizm obj ...

                                               

Sekcja Kobiet NSZZ "Solidarność”

W dziale handlu unii kobiet "Solidarność" – część Krajowego związku niezależnego samorządnego związku zawodowego "Solidarność" powstała w listopadzie 1989 roku w celu ochrony praw pracowniczych kobiet.

                                               

Maria Sowina

Maria Sowina z domu Пясецкая – działacz partii Ludowej w czasie ii wojny światowej, konspiracyjny działacz ruchu Narodowego, po wojnie działacz spółdzielni i jednostek samorządu terytorialnego. Urodził się w chłopskiej rodzinie w małopolsce. W 19 ...

                                               

Janina Sztompka-Grabowska

Janina wręcz przeciwnie-Grabowska, znany również jako Janina Sztompkówna – polski радиожурналист. Oto co powiedziała "Cześć Polskie radio Warszawa, 480 m. fala" rozpoczęła nadawanie Polskiego radia na 18 kwietnia 1926 roku o godzinie 17:00. Spike ...

                                               

Ustawa kwotowa

Kwotowa ustawa – ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku. O zmianie ustawy – Kodeks postępowania w wyborach do rad powiatów i rad powiatów, ustawy – kodeksu Wyborczego, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy ...

                                               

Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa

Ukończył wydział historyczny uniwersytetu pedagogicznego w Krakowie, praca jest badanie instytucji społecznych w Warszawie i wydziału wychowawcze Wszechnicy Polskiej w Warszawie. Jako pisarz zadebiutował w 1929 roku na łamach gazet. W latach 1932 ...

                                               

Arcybractwo Męki Pańskiej

Arcybractwo męki, Arcybractwo Dobrej śmierci – świeckie, religijne stowarzyszenia, obecnie działa tylko w kościele franciszkanów w Krakowie. Arcybractwo w 1595 roku założył kanon szef katedry w Krakowie, minister Marcin Szyszkowski, późniejszego ...

                                               

Bitwa pod Grotnikami

Bitwa zbrojnych Grotnikami start, który odbył się 6 maja 1439 w polach wsi Grotniki koło nowego Korczyna w bieżącym Świętokrzyskie, nad Nida, Konfederacji Spytka z Melsztyna.

                                               

Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Polsce

Kościół katolicki obrządku bizantyjskiego słowian w Polsce, Kościół neounicki Polska – Kościół Wschodu, działającą na terenie Polski, która wykorzystuje w swojej Liturgii rytem bizantyjski Synod ruch bizantyjsko-słowiańskiego. W 2017 roku liczy 1 ...

                                               

Bracia dobrzyńscy

Dobrzynskie bracia, oficjalna nazwa pruskich Rycerzy Chrystusa, nazywane rycerzy Jezusa Chrystusa i Łacińskiej fratres Milites Christi w rycerzy Zakonu, organizowanego przez biskupa chrześcijańskiej Prus między 1216 i 1228. dla ochrony Mazowsza i ...

                                               

Bractwo Świętej Anny

Order Świętej Anny – zakon założony w 1590 19 października w Krakowie, w kościele Świętej Anny przez o. Józefa-oficjalny. Firma kardynał patronował Jerzy Radziwiłł. Rok później zakon został zatwierdzony przez papieża i dołączone do takiego bractw ...

                                               

Bulla gnieźnieńska

Bull ex commisso Нобис w Deo pod nazwą gnieźnieńska Bulla – bulla papieska, opublikowanym w dniu 7 lipca 1136 w Pizie, wywiódł w mocy archidiecezji Magdeburg w kościelnym języku. Tekst został napisany po łacinie. Bulla jest jednym z najcenniejszy ...

                                               

Cecylianizm

Cecylianizm, ruch cecyliański − ruch Odrodzenie muzyki liturgicznej, biorąc swoją nazwę od Św. Cecylii, patronki muzyki. Do jej rozpoczęcia jest 1868, w której ksiądz Franz Xaver Хаберль 1834-1888 założona Cecyliańskie towarzystwo Śpiewacze Allge ...

                                               

Chrzest Litwy

Chrzest Litwy – chrystianizacja Wielkiego Księstwa Litewskiego przeprowadził w latach 1387-1388 za pierwszy biskup Wileński Andrzej Jastrzębca, synergiczne z królem Władysławem II Jagiełłą. Chrzest odbywa się w zakupione latach 1387-1388 był tylk ...

                                               

Chrzest Polski

Chrzest Polski – tradycyjna nazwa do chrztu książę Mieszko I z polan, które rozpoczęły proces chrystianizacji ziem polskich. Czasami uważa go również za symboliczne wydarzenie, które stało się początkiem państwa polskiego i Kościoła Katolickiego. ...

                                               

Dekanat nowogórski

Dekanatu nowogórski historyczne dekanatu diecezji Krakowskiej z siedzibą w nowy top. Założony w 1335. Nakręcony w 1969 roku, został on stworzony dziekanat: Бабиче, Chrzanów, Jaworzno, Krzeszowice, Trzebinia.

                                               

Dobra martwej ręki

Dobra, martwe ręce, w pierwszej kolejności z majątku kościoła nieuczestniczące w obrocie, są wolne od podatku, w 1789 roku, której nazwa pochodzi od ręki zmarłego, która nie otwiera się, głównie w wyniku rejestracji, bieżącego i rycerskości. Dobr ...

                                               

Episcoporum Poloniae coetus

Episcoporum Poloniae coetus – bull wydał Papieża Pawła VI 28 czerwca 1972. To był wynik z kwietnia i listopada 1971 roku. negocjacje między władzami prl i przedstawiciele stolicy apostolskiej. Normalizowała stosunków prawnych między Polską i Waty ...

                                               

Falsyfikat mogileński

Fałszywy dokument mogileński, Królewski, rzekomo wydane w Płocku w 1065, a właściwie pojawiła się w połowie XII wieku, opisujący oddać do klasztoru benedyktynów w Mogilnie. Na własność klasztoru rozpoczęła się w 23 miejscowościach regionu Wielkop ...

                                               

Frankiści

Frankiści – zwolennicy Jakuba Franka, członków żydowskich grup religijnych, sekt heretyckich, z punktu widzenia judaizmu. Sekty istniały w drugiej połowie XVIII wieku, około 1820 r., głównie w południowej części Polski, a także Czech, Austrii, Tu ...

                                               

Inkwizycja w Polsce

Inkwizycja w Polsce – kościół został założony w XIII wieku do walki z nie-żydami, które za pośrednictwem kościoła nad heretykami. Solidnej struktury na ziemiach polskich został założony w pierwszej połowie XIV wieku w zwalczaniu herezji, zawsze o ...

                                               

Instytut Księży Demerytów na Łysej Górze

Instytut księży Demerytów na Łysej górze – dom naprawczych dla duchowieństwa Królestwa Polskiego, pracujących w 1852-1865 latach w klasztorze Świętego Krzyża.

                                               

Kalendarium historii jezuitów w Polsce

Kalendarium Historii Towarzystwa jezusowego w Polsce. XVI WIEKU 1540 – Paweł III Regimini militantis Ecclesiae Bull, zatwierdził Towarzystwo Jezusa 1555 – przyjazd pierwszych polskich jezuitów, Alfons Salmerona 1556, 31 lipca – dzień śmierci świę ...

                                               

Kalwaria Ujazdowska

Kalwaria Ujazdowska – zespół niezachowany 28 kaplic do końca XVIII wieku. w Warszawie, finansowane przez Augusta II mocnego i Augusta III saskiego. Kalwaria Ujazdowska, który został zaprojektowany przez Królewskiego architekta Йохим Daniel Jauch ...

                                               

Kradzież dusz

Kradzież duszy – to termin, który określa praktyka wzajemnego oporu wiernych greckokatolickim między uroczystości i ceremonii kościoła Rzymsko-Katolickiego wewnątrz kościoła katolickiego. Praktyka kraść dusze były głównie pograniczu kresowego, gd ...

                                               

Ormianie w Polsce

Ormianie – jeden z dziewięciu oficjalnie uznanych mniejszości narodowych w polsce, który jest częścią światowej ormiańskiej diaspory, która mieszka w rozproszeniu na terenie całego kraju, rozszerzona asymilacji i po długiej tradycji osadnictwa w ...

                                               

Podróż apostolska Benedykta XVI do Polski

Wizyta Papieża Benedykta XVI na polskim odbyła się 25-28 maja 2006 roku. Zgodnie z planem Benedykt XVI odwiedził Warszawę, miejsca związane z osobą Papieża Jana Pawła II w Częstochowie, Wadowice, Kalwaria Kraków, Oświęcim. To był dziesiąty najlep ...

                                               

Poznańska legenda o skradzionych hostiach

Legenda znane o skradzionych hostiach – średniowieczne legendy opisujące profanacja świętej hostii, prawdopodobnie przyniesie dla Karmelici. W średniowieczu było około. 100 przypadków oskarżenia o profanację Eucharystii.

                                               

Prześladowanie polskiego Kościoła katolickiego w czasie okupacji niemieckiej

Pościg polskiej katolickiego w czasie okupacji niemieckiej, celowo, otwarcie i ciągłego działania okupacji niemieckiej z 1 września 1939 r. na terytorium rzeczypospolitej polskiej, mających na celu fizyczne zniszczenie Kościoła Katolickiego jako ...

                                               

Przywilej borzykowski

Przywilej Borzykowski – przywilej nie klerowi Kościoła Katolickiego na zjeździe w Borzykowej w prowincjonalnym Synod 29 lipca 1210 przez regionalne książęta.

                                               

Przywilej wolborski

Przywilej została wydana książąt: Leszek Biały, Konradowi Мазовецкому, Władysława Opolskiego i Odonica Kazimierza na rzecz duchowieństwa katolickiego w 1215 roku, podczas kongresu w Wolborzu. Potwierdził warunki borzykowskiego franczyzy z 1210 i ...

                                               

Przywilej z Cieni

Przywilej cienie – zwolniony 5 maja 1228 w trakcie Kongresu w cieniu książę Władysław III Laskonogiego duchowieństwa i potężny w zamian do tronu Krakowskiego. W miejscowości cień księcia Kalisz zatwierdził przywileje duchowieństwa i książąt, i zo ...

                                               

Reakcja pogańska

Reakcja pogańskiego – nowoczesny termin, który określa szereg cech ludności ziem polskich okresu wczesnofeudalnego, skierowanych przeciwko wzrostu zobowiązań i praw księcia przeciwko odgórnemu wprowadzenia chrześcijaństwa. Kulminacją tych niepraw ...

                                               

Synod w Borzykowej

Synod w Borzykowej prowincjonalny Synod duchowieństwa zebrali się w 1210 arcybiskup Gniezna Henry Kietlicza, związane ze zjazdem książąt polskich: Henryk brodaty, Leszek Biały, Konrad Mazowiecki i Władysław Odonica.

                                               

Szkoła parafialna

Pierwsza znana pozycja o służbie utrzymania szkół wszystkich kościołów została wydana w 797 cesarza Karola Wielkiego. Jest to potwierdzone rekomendacjami 853 Papieża Leona IV tworzenie szkół w każdym okręgu. Decydującym była decyzja laterańskiego ...

                                               

Światowe Dni Młodzieży 1991

6. Światowy Dzień młodzieży – Światowy zjazd młodzieży katolickiej, przeprowadzony 10-15 sierpnia 1991 r. w Częstochowie. Zwołanych motto Papieża Jana Pawła drugiego dnia młodzieży były słowa zaczerpnięte z Listu apostoła Pawła do Rzymian: "czy o ...

                                               

Totus Tuus Poloniae populus

Krawat Тотус Poloniae популус – bulla Papieża Jana Pawła II z 25 marca 1992 roku reorganizująca podział administracyjny Kościoła Katolickiego w Polsce, największej reorganizacji Kościoła Katolickiego w Polsce w 1945 roku, wypełnienie reorganizacj ...

                                               

Wiek sprawny

Fit wiek – wiek, w którym średniowieczny polski znał prawie pełną moc. Zdaniem historyków, wiek był od końca xii lub piętnastego roku życia. Ludzie w tym wieku mogli zawrzeć ważnego małżeństwa, makijaż, małżeństwo, zawarte wcześniej, lub opuszczo ...

                                               

Zbiór praw sądowych

Zbiór praw autorskich do sądu – projekt ustawy O ziemi z 1776 roku, opublikowane i przedstawione do zatwierdzenia przez parlament, w 1778 roku, ale odrzuconego przez Sejm w 1780 roku. Jak zauważa sto lat później, Kamil Dutkiewicz pracy nad kodeks ...

                                               

Zjazd gnieźnieński

Kongres gnieźnieński inną nazwę, też Synod gnieźnieńskim. To była pielgrzymka cesarza Hotton III do grobu Świętego Wojciecha, a także spotkania z polskim księciem Bolesławem w ówczesnej stolicy państwa Gniezna. Zjazd odbył się w marcu 1000 roku.

                                               

Zjazdy gnieźnieńskie

Zjazdy gnieźnieńskie – nowoczesne zjazdy, który jest forum dialogu między różnymi kręgów kulturowych, religijnych, tradycji i religii. Istnieje również możliwość zaprezentować dziedzictwo Gniezna i polski na Starym Kontynencie. Zwracając się do t ...

                                               

Compendium ferculorum, albo zebranie potraw

Zbiór Ferculorum, albo zbiór potraw – Polska pierwsze zachowane kucharska książka, wydana w Krakowie w 1682 roku. Skrajne daty pojawienia się książek, 1670-1677 w tym roku. Wystąpienie po publikacji został wydany tylko w 1730 roku. W latach 1682- ...

                                               

Groch ze słoniną

Groch ze słoniną – danie tradycyjnej kuchni polskiej, przygotowywane z impregnowany, gęsty, zwykle przetartego groch z dodatkiem ciepłego tłuszczu. Został zjedzony od Średniowiecza przez wszystkie warstwy społeczne. Jest niezbędnym elementem świę ...

                                               

Kucharz doskonały

Kucharz doskonały – druga z zachowanych w Polsce książkę kucharską. Książka, która została opublikowana czcionki w 1783 roku Wojciech Wielądko-to tłumaczenie z francuskiego La cuisinière буржуаз.

                                               

Kucharz krakowski

Autorstwa szefa kuchni Kraków poradnik kuchni Kazimera Krumlowskiej, który używał pseudonimu Mary Gruszecka.

                                               

Kuchmistrzostwo

Kuchmistrzostwo lub gotować – brakująca książka została prawdopodobnie opublikowana Floriana Unglera w XVI wieku. Opublikowany we fragmentach w trakcie Zygmunt Wolski w 1891 roku. i został otwarty na początku XVI wieku. Czasami jest tłumaczenie z ...

                                               

Kuchnia polska w dawnych czasach

Długa polska kuchnia opiera się na prostych daniach przyrządzanych z kaszy, mięsa zwierząt dzikich i hodowlanych, i owoce, zioła i przyprawy, okazuje się zbieranie. Znana była przede wszystkim z obfitym zastosowaniem soli i stałą obecność zad. St ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie