★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 283
                                               

Obrona Westerplatte

Obrona Westerplatte, marynarki-magazyn tranzytowy przez garnizon wojska polskiego na półwyspie Westerplatte w czasie kampanii wrześniowej w dniach 1-7 września 1939 roku. Była to pierwsza bitwa ii wojny światowej, jednak pierwszy akt zbrojnej agr ...

                                               

Obrona Wizny

Wizny ochrony – bitwa, która rozegrała się w dniach 7-10 września 1939 roku w okolicach Wizny, w północno-wschodniej części Łomży. Bitwa ta nazywana polski Termopil. Mimo dużych różnic między siłami polskich obrońców pod dowództwem kapitana окопа ...

                                               

Bitwa o Obuchowo

Bitwa o Moskwę – bitwa zaskarżonej 26 września 1920, 4-go pułku Strzelców dom, pod dowództwem podpułkownika Eliasza Boruty-Spiechowicza z częściami Sowieckiej 5, 6 i 56-ej dywizji strzelców górskich podczas walki Niemna w Sowiecko-polskiej wojny.

                                               

Bitwa pod Oliwą

Bitwa pod oliwa z oliwek – bitwa morska pomiędzy flotą Polski, a eskadrą okrętów szwedzkich, zaskarżona do 28 listopada 1627 na redzie Gdańska. Nazwa "Bitwa o ropę" - to nazwa tradycyjnie przeznacza się w tej walce.

                                               

Operacja Avalanche

Pracy лавинно – aliancka operacja Powietrzno-desantowa rozpoczęła się 9 lutego 1943, lądowanie aliantów na południu Neapolu, w pobliżu Salerno podczas kampanii Włoskiej. Inwazja Włoch rozpoczęła się 10 lipca lądowanie aliantów na Sycylii. Wraz z ...

                                               

Operacja berlińska

Operacja Berlin, bitwa o Berlin – operacji bojowej Armii Czerwonej i LWP odbywa się między 16 kwietnia i 9 maja 1945 roku na froncie Wschodnim ii wojny światowej wojska 1. i 2. Frontu białoruskiego i 1. Front Ukraiński. Jego celem było zdobycie B ...

                                               

Bitwa pod Orszą (1514)

Bitwa pod Оршей – bitwa 8 września 1514 kwestionowane w pobliżu miasta Орши, w czasie wojny, Карело-Moskwa w 1512-1522 roku między wojskami polsko-litewskiego pod dowództwem hetmana wielkiego litewskiego księdza kierunku Konstanty Ostrowski i woj ...

                                               

Bitwa pod Ossowem (1920)

Bitwa pod Ossowem – walki rzucono wyzwanie z godziny na południe na 13 sierpnia do 14 sierpnia 1920 r. między Wojskiem polskim i Armią Czerwoną podczas obrony stolicy przed wojskami Przedmościa Warszawskiego. Zderzenie jest częścią bitwy Warszaws ...

                                               

Bitwa o Ostrołękę

Bitwa, Ostrołęka bitwa pod znakiem zapytania i batalion morski pułk i jednostki 108 pułk ułanów pułk armii polskiej z 18 strzelcy dywizja armii czerwonej w okresie 2-6 sierpnia 1920 roku, jako część obrony państwa Szalita bolszewików w polsko-bol ...

                                               

Bitwa pod Osuchami

Bitwa pod Osuchami drugie, po Porytowym Wzgórzu, najważniejsze rozpocząć walki w lasach Janowskich i lasy сольской puszczy głównych walk partyzantów na ziemiach polskich w czasie ii wojny światowej. Spędził w lasach сольской lasem puszczy białowi ...

                                               

Bitwa pod Pakosławiem

Bitwa pod Pakosławiem – strzelanina kwestionowane w nocy z 19 na 20 maja 1915 roku pod Pakosławiem w okolicy Iłży podczas odwrotu wojsk rosyjskich w czasie i wojny światowej, chrzest bojowy polskiej Puławy Legii.

                                               

Pierwsze oblężenie Warszawy (1794)

Koncentryczne marca Prusaków i Rosji w Warszawie Tadeusza Kościuszkę zmuszony do walki na zachodnich obrzeżach miasta, pod Gołkowem i pod Raszynem, w dniach 9 i 10 lipca. Wynikiem jest dwukrotne wyższość sił przeciwnika, Kościuszki cofnęła się na ...

                                               

Bitwa pod Płowcami

Bitwa to bitwa kwestionowane 27 września 1331 w polach wsi Płowce Władysław Łokietka między wojskiem i oddziałami zakonu Krzyżackiego pod dowództwem mistrza Krajowego челнинского Otto von Lauterberga, Marszałek zakonu Dietrich von Altenburga, Wie ...

                                               

Powstania śląskie

Powstanie w Polsce – trzy konfliktach zbrojnych na terenie Górnego Śląska, która miała miejsce w latach 1919-1921 między ludnością Polski i Niemiec. Zostały one przeprowadzone w okresie kształtowania się państwa polskiego po Pierwszej wojnie świa ...

                                               

Powstanie w getcie warszawskim

Powstanie w getcie Warszawskim zbrojne wystąpienie żydowskich podziemnych formacji zbrojnych na terytorium getcie Warszawskim 19 kwietnia do połowy maja 1943 roku. Powstanie było pierwszym działań wojskowych na dużą skalę, odebranych za pośrednic ...

                                               

Powstanie wielkopolskie

Duży powstania w Polsce – powstanie polskich mieszkańców prowincji Poznańskiej przeciwko republiki Weimarskiej, odbywających się na przełomie 1918-1919 roku. Polacy domagali się powrotu ziem, zakup Pruskiej do republiki, która zapewniła swoją nie ...

                                               

Powstanie zabajkalskie

Po powstaniu na Uralu, w kopalniach i w miasteczkach o których mowa powyżej 20 tysięcy bojowników. Zesłańcy ich komunikowania się ze sobą, a także z zesłańcami Rosji. Tak powstał pomysł powszechnego powstania, którego celem powinno być uwolnienie ...

                                               

Powstanie zamojskie

Powstania ochronę Zamoyskich Zamojszczyzny przed niemieckiej wysiedleniami przeprowadzone zgodnie z przepisami generalnego planu wschodniego, na przełomie 1942 i 1943 roku.

                                               

Bitwa pod Przasnyszem

Bitwa pod Przasnyszem – bitwa kwestionowane 21 sierpnia 1920, na północny-wschód od niezabudowane nad Rzymem. Węgierką Wojska Polskiego lidzkiego pułku Strzelców Siczowych i 202 pułku piechoty z oddziałami byłego związku Radzieckiego 16 i 33 dywi ...

                                               

Bitwa pod Raszynem (1809)

Bitwa pod Raszynem – wyzwanie był w czasie wojny z Austrią w 1809 19 kwietnia na terenie gminy Raszyn, polska armia i lustro, mających księcia Józefa Poniatowskiego, z ciałem austriackimi wojskami pod dowództwem arcyksięcia Karola Ferdynanda. Zos ...

                                               

Szarża pod Rokitną

Wiosną ekipa 1915 drugiego legiony uległy reorganizacji. Zostały podzielone na trzy taktyczne grupy, pod dowództwem odpowiednio generała Januszajtisa, pułkownik Haller i pułkownik Роджи porucznik. Na 1 kwietnia dowódca II brygady został mianowany ...

                                               

Walki o Rothenburg

Walka o Rothenburg ob der tauber – chłopiec stoczone 16 kwietnia 1945 r. w Rothenburgu w czasie ii wojny światowej, część operacji, w лужицких część operacji Berlińskiej. Zgodnie z dyrektywą od 8 kwietnia 1945 roku dowódca 1-m Ukraińskim frontem ...

                                               

Bitwa pod Sarnową Górą

Bitwa pod Sarnową Góra – bitwa odwołało się w dniach 15-19 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej przez grupę operacyjną składającą się z: 42 145-PP 18 DP, cztery baterie 18 pułku artylerii polowej i 8 członków załogi pod dowództw ...

                                               

Bitwa o Sejny

Bitwa o Sejny – zaskarżonej bitwa na Północnej grupy uderzeniowej armii z 2 litewskich oddziałów w okresie 1-10 i 22 września 1920 r. w ramach poruszania się Armii Czerwonej na Wschodzie podczas bitwy na rzece Niemen w polsko-bolszewickiej wojnie.

                                               

Bitwa pod Smoleńskiem (1812)

Смоленское bitwa zaczęła uzbrojonymi grupami, które odbywały się między 16-18 sierpnia 1812 r. w czasie kampanii rosyjskiej Napoleona. Tutaj armia Francusko-Polska w siłę 175 tysięcy żołnierzy, dowodzonych przez Napoleona, jak i rosyjska armia w ...

                                               

Bitwa pod Somosierrą

Bitwa pod Somosierrą trwały w ciągu ośmiu lub dziesięciu minut trzeciej eskadry szturmowej 1. Szwolezerow pułk Imperialnej Gwardii, która odbyła się 30 listopada 1808 rano na przełęczy Somosierra w Hiszpanii na wysokości 1444 m n. p. M., Na 200 m ...

                                               

Sturmwind I

Sturmwind i niemiecka operacja przeciwpartyzancka odbywa się w dniach 11-15 czerwca 1944 roku w lasach Lipskich i Janowskich lasów.

                                               

Sturmwind II

Sturmwind II – niemiecki przeciwpartyzancka akcja prowadzona jest w okresie od 16 - 25 czerwca 1944 r. w lesie w lesie сольской lasem. Został on przeprowadzony po niepowodzeniu operacji Sturmwind i w lasach Janowskich. Jego głównym celem było zni ...

                                               

Bitwa o Surkonty

Bitwa o Surkonty – bitwa rozegrane 21 sierpnia 1944 roku, między siłami armii Krajowej i NKWD. Pierwsza walka między AK i pracujących w okolicy polskiego ex-sowieckich wojsk. Zginęli, w szczególności, pułkownik Maciej Kalenkiewicz PS. "Kotwicz". ...

                                               

Walki w rejonie Tauer, Förstgen i Dauban

Walki pod wieżę, i Fostgen Dauban – chłopiec stoczone 21 i 22 kwietnia 1945 roku, pod wieżą, Forstgen i Dauban, w czasie ii wojny światowej, część operacji, w лужицких część operacji Berlińskiej.

                                               

Bitwa pod Temeszwarem

Bitwa pod Temeszwarem rozpocząć sił zbrojnych, który odbył się 9 sierpnia 1849 r. podczas Węgierskiego powstania między przez wojska pod dowództwem generała Józefa Bema i Austriackiej ° c Julius Jakob von Haynaua. Zakończyła się pogromem armii po ...

                                               

Bitwa nad Trebbią

Bitwa o zbrojna rozpocząć Trebbią, że doszło w dniach 17-19 czerwca 1799 roku, podczas wojny Francji przeciwko drugiej koalicji. Bitwa została zakwestionowana nad rzeką Trebbią północno-zachodniej części Włoch między francuskiej armii w 33000 żoł ...

                                               

Bitwa pod Trzcianą

Bitwa Trzciana – podczas uruchamiania sił zbrojnych, które odbyło się 27 czerwca 1629, w czasie polsko-szwedzkiej wojny. Bitwa Trzciana jest największy polski zwycięstwa po bitwie pod Kircholmem – korona polny Koronny Stanisław Koniecpolski, oczy ...

                                               

Udział Polaków w walkach i konwojach na Morzu Barentsa

Udział polaków w walkach i konwoje na morzu barentsa Po wybuchu ii wojny światowej w 1940 roku, premier wielkiej Brytanii Winston Churchill zwrócił się do USA dostarczyć za darmo kilka kontrtorpedowców. W 1941 roku Churchill poprosił na sprzedaż ...

                                               

Walki o Bobrujsk (1918)

Bitwa o Bobrujsk – chłopiec stoczone w okresie od 2 lutego – 11 marca 1918 roku w Bobrujsku i polskiej piechoty Rosji pod dowództwem generała Józefa Dowbora z Musnikovo z sowieckimi wojskami w czasie Pierwszej wojny światowej. 24 lipca 1917 roku ...

                                               

Walki o Dęblin i Mińsk Mazowiecki (1920)

Walka o Демблина i Częstochowa – chłopiec stoczone w dniach od 16 do 18 sierpnia 1920 roku i przyspieszyć w grupach: 3. armii i 4. armii na odcinku od Dęblina w Mińsk Mazowiecki na Kontruderzenia od świni podczas wojny polsko-bolszewickiej II gru ...

                                               

Walki o Kowel i Włodzimierz Wołyński (1944)

Bitwa o Kowel i Włodzimierz Wołyński – chłopiec stoczone z 19 stycznia - 21 maja 1944 roku, pomiędzy wojskami 27 przypada armii Krajowej wspólnie z oddziałami Armii Czerwonej z wojskami Wehrmachtu. Pierwsze regularne bitwy żołnierza Armii Krajowe ...

                                               

Walki o Mińsk Litewski

Bitwa o Mińsk litewski – chłopiec stoczone 15 października 1920 r. przez grupę pułkownika Gustawa Paszkiewicza Mińska świeci się podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.

                                               

Walki o Rawicz

Walka o Rawicz zbrojnych powstań narodu polskiego na południu Polski przeciw państwa Niemczech wkrótce po zakończeniu i wojny światowej.

                                               

Walki o Warszawę (1944)

Bitwa o Warszawę − działania bojowe wojsk 1 armii Wojska Polskiego i stoczone Armii Czerwonej w okresie 10-15 września 1944 roku Za zdobycie Pragi – centralnej części prawobrzeżnej Warszawy. W walkach o Pragę odbyła się podczas powstania Warszaws ...

                                               

Walki o Wilhelmshaven

Walka o Wilhelmshaven – zaskarżonej bitwa między wojskami polskiej 1. dywizja pancerna i garnizonu niemieckiego w okresie od 24 kwietnia do 5 maja 1945 roku w czasie walk w niemieckim mieście Wilhelmshaven w końcu ii wojny światowej.

                                               

Walki pod Saint-Hilaire-le-Grand

Bitwa pod Saint-Hilaire-le-Grand – bitwy stoczone 25 lipca 1918 roku. w ciągu 1-go pułku Strzelców polskich w regionie Szampania-Ardeny, w Departamencie Marna we Francji przeciwko wojsk niemieckich na froncie francusko – niemcy w Pierwszej wojnie ...

                                               

Walki w Brandenburgii (1945)

Walki w Brandenburgii walki stoczone 1 armii Wojska Polskiego w okresie od 16 kwietnia do 4 maja 1945 roku w trakcie operacji Berlińskiej 1 frontu Białoruskiego w trakcie ii wojny światowej, jednej z bitew polskich części na terenie Niemiec. 16 k ...

                                               

Przełamanie Wału Pomorskiego

Przełamanie wału Pomorskiego – jednostek Armii Czerwonej i 1. armii polskiej, pod wpływem померанского spitz, który jest częścią operacji wiślańsko-odrzańskiej 1 frontu Białoruskiego.

                                               

Bitwa pod Warną

Bitwa pod Warna – rozpoczęcia zbrojnej grupy, która odbyła się 10 listopada 1444 roku między wojskami polsko-węgierskiej i innych wojsk w антиосманскую koalicję pod dowództwem króla Polski i Węgier Władysława III Warneńczyka i wojewody siedmiogro ...

                                               

Bitwa pod Warszawą (1656)

Bitwa warszawska – bitwa kwestionowane 28-30 lipca 1656 roku, w czasie Drugiej wojny Północnej. Liczba weteranów, to była największa bitwa w historii wojen polsko-szwedzkiej w czasie tzw. potopu szwedzkiego. Wojska polsko-litewskich i 18 dział, l ...

                                               

Bitwa pod Wiedniem

Bitwa o Wiedeń – różnie nazywany Wiedeńskiej bitwy lub Victoria mniej Wiednia. Zaskarżoną bitwa 12 września 1683 pod Wiedniem między wojskami polsko-cesarskimi pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego i armia imperium Osmańskiego pod wodzą wezyr ...

                                               

Bitwa pod Wołyniem

Bitwa pod Wołyniem, znana także jako bitwa nad Bugiem – zderzenie sił przyszłego polskiego króla Bolesława Chrobrego z Jarosławem Mądrym w obszarach miejskich Czerwieńskich nad Bugiem, które odbyło się 22 lipca 1018. podczas wyprawy do Rosji.

                                               

Wyprawa kijowska (1920)

Kijów wyprawy – atak armii polskiej i Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej przeciwko Armii Czerwonej na Kijów w kwietniu 1920 roku podczas wojny polsko-bolszewickiej.

                                               

Bitwa pod Wytycznem

Mieszkania, ochrony granicy, zgrupowane po walkach z Armią Czerwoną na Polesiu i Wołyniu podnosili Bug i stał na placu Kosynia Północnej Chełmskiej. 30 września grupa zaczęła kopać dalej marca w kierunku Parczewa, aby dołączyć do RÓG "Polesie" ge ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie