★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 308
                                               

Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna

Diabetologii i eksperymentalne i kliniczne półrocznik Polskiego stowarzyszenia cukrzycy, opublikowanych w wydawnictwie VIA medica. Redaktor naczelny-profesor Władysław Grzeszczak. Zastępca redaktora naczelnego - profesor Czesław Wójcikowski. Czło ...

                                               

Diabetologia Praktyczna

Praktycznej diabetologii – dwumiesięcznik Polskiego towarzystwa diabetologicznego, opublikowanych w wydawnictwie VIA medica. Redaktor naczelny-profesor Jacek Sieradzki. Członek rady Naukowej składa się z niezależnych pracowników naukowych, posiad ...

                                               

E-Dentico

e-Dentico – czasopismo naukowe zorientowane na ludzi zajmujących się profesjonalnie w stomatologii nieprzerwanie od 2004 roku, początkowo jako kwartalnik, a w 2011 roku, zaledwie dwa miesiące. Od 2007 roku czasopismo w dwóch językach – medyczne a ...

                                               

Endokrynologia Polska

Endokrynologia Polska – двухмесячник polskiego эндокринное spółka opublikowała wydawcą przez medyka. Redaktor naczelny-profesor Beata Kos-Kudła. Zastępca redaktora naczelnego: profesor Ewa Sewerynek, profesor marek Bolanowski, profesor Roman Uniq ...

                                               

Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii

Endokrynologia, otyłość i zaburzenia metaboliczne jest oficjalny kwartalnik polskiego towarzystwa badań nad otyłością, opublikowane w wydawnictwie VIA medica. Redaktor naczelny-dr marek Bolanowski. Wymiana redaktor naczelny - profesor Ewa Małecka ...

                                               

Folia Cardiologica

Film Cardiologica przeznaczona jest dla lekarzy kardiologów i internistów dwumiesięcznika przyrody, nauki, edukacji, opublikowanych w wydawnictwie VIA medica. Redaktor naczelny-profesor Beata Wożakowska-Kapłon. Zastępca redaktora naczelnego - pro ...

                                               

Folia Morphologica

Film Morphologica – oficjalny kwartalnik polskiego towarzystwa anatomicznego opublikowane przez wydawcę przez medyka. Redaktor naczelny-prof. Janusz Moryś. Członek rady Naukowej składa się z niezależnych pracowników naukowych, posiadających tytuł ...

                                               

Forum Medycyny Rodzinnej

Forum medycyny rodzinnej – dwa razy w miesiącu, oficjalne polskiego towarzystwa medycyny rodzinnej, wydanej w wydawnictwie VIA medica. Redaktor naczelny-prof. Janusz Siebert. Zastępca redaktora naczelnego - profesor Wanda Horst-Сикорская. Członek ...

                                               

Forum Nefrologiczne

Forum Nefrologiczne – oficjalny kwartalnik polskiego Nefrologicznego społeczeństwo wydawnictwo przez medyka. Redaktor naczelny-profesor Bolesław Рутковский. Członek rady Naukowej składa się z niezależnych pracowników naukowych, posiadających tytu ...

                                               

Forum Zaburzeń Metabolicznych

Forum zaburzeń metabolicznych jest oficjalny kwartalnik polskiego towarzystwa do praktycznego leczenia otyłości, opublikowane w wydawnictwie VIA medica. Redaktor naczelny-profesor Peter Pupek-Musialik. Zastępca redaktora naczelnego dr paweł Bogda ...

                                               

Gastroenterologia Kliniczna - Postępy i Standardy

Gastroenterologia kliniczne osiągnięcia i standardy są przeznaczone do tego, aby skutecznie wyczyścić magazyn wydawany przez wydawnictwo VIA medica. Redaktor naczelny-profesor Jarosław reguła. Członek rady Naukowej składa się z niezależnych praco ...

                                               

Gazeta dla Lekarzy

Gazeta dla lekarzy – miesięcznik jest niekomercyjny, bez reklam, stworzony przez lekarzy i ich rodzin, są dostępne online dla wszystkich czytelników bez konieczności rejestracji lub logowania na stronie internetowej gazety.

                                               

Gazeta Lekarska

Gazeta medyczna strona Główna list Izby Lekarskiej. Ukazuje się od 1990 roku. Jak piszą miejscowi lekarze i dentyści dotyczy witryny i bezpłatny dla wszystkich członków izby, doktorze, myślę, że będzie wnioskować o usunięcie z listy adresatów dan ...

                                               

Gerontologia Polska

Gerontologia Polska – oficjalny kwartalnik polskiego Gerontologicznego społeczeństwo wydawnictwo przez medyka. Redaktor naczelny-prof. Tomasz Гроджицки. Zastępca redaktora naczelnego dr med. Nauki Barbara Gryglewska. Członek rady Naukowej składa ...

                                               

Hematologia (czasopismo)

Hematologia-to kwartalnik Instytutu hematologii i Transfuzjologii opublikowany przez wydawcę przez medyka. Redaktor naczelny-profesor Krzysztof Warzocha. Zastępca redaktora dr Jerzy Windyga. Członek rady Naukowej składa się z niezależnych pracown ...

                                               

International Maritime Health

Międzynarodowe morskie zdrowie-Oficjalny kwartalnik Instytutu medycyny morskiej i tropikalnej, wydanej w wydawnictwie VIA medica. Redaktor naczelny-dr hab. Bogdan Jaremin. Zastępca dr edytor Eilif Dalia. Członek rady Naukowej składa się z niezale ...

                                               

Journal of Hearing Science

Magazyn rozprawy nauki – naukowy kwartalnik "otwarty dostęp" jest przeznaczony dla lekarzy otorynolaryngologów, audiologów, lekarzy, i pacjentów z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy i równowagi. Magazyn poświęcony aktualnym naukowym pytań ...

                                               

Journal of Transfusion Medicine

Historia jest związana z wczesnym rozwojem ciężkich medycyny-to kwartalnik Instytutu hematologii i Transfuzjologii opublikowany przez wydawcę przez medyka. Redaktor naczelny-dr nauk technicznych, Magdalena Łętowska. Zastępca redaktora naczelnego ...

                                               

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska

Kardiochirurgii i chirurgii klatki piersiowej mieszkańcy Rosji. Magazyn thoracic i sercowonaczyniowa operacja – Naukowo-medyczny czasopismo dla kardiologii, kardiochirurgii i torakochirurgii, wydanych w 2004 roku. Oficjalny organ polskiego towarz ...

                                               

Kardiologia Polska

Kardiologia Polska to oficjalny miesięcznik polskiego towarzystwa kardiologicznego, opublikowanych od 1957 roku, jest przeznaczona dla kardiologów, kardiochirurgów i lekarzy stażystów. Redaktor naczelny-prof. dr miód. Nauk. Annette Undas. Członek ...

                                               

Klinika Oczna

Historia kontynuuje tradycję optycznych postęp - pierwszy polski optyczny wydanie opiera się i ukazuje się od końca stycznia 1899 na własny koszt przez Bolesława Wicherkiewicza w Krakowie. B. list Wicherkiewicza zawiera oryginalne prace kliniczne ...

                                               

Kontaktologia i Optyka Okulistyczna

Optyka Kontaktologia i optyczno – medycznego kwartalnie na temat jakości nauczania w dziedzinie okulistyki, wydane pod patronatem optycznej polskiego społeczeństwa. Pismo święte zawiera pytania z zakresu soczewek kontaktowych, optyka, strabologii ...

                                               

Krytyka Lekarska

Krytyka lekarza – polskim czasopiśmie medycznym", wydanej w Warszawie w latach 1897-1907 związane z tematem relacji między filozofią i medycyną, etyka lekarza i teorii medycyny. Twórca, wydawca i redaktor dziennika był Zygmunt Kramsztyk.

                                               

Kwartalnik Kliniczny Szpitala Starozakonnych w Warszawie

Kwartalnik szpitala Starozakonnych w Warszawie – pierwszy w Polsce magazyn szpitala. Kwartalnik szpitala Starozakonnych w Warszawie została po raz pierwszy opublikowana w 1922 roku, to właśnie wtedy pierwszy w Polsce magazyn szpitala. Redaktorem ...

                                               

Magazyn Stomatologiczny

Magazyn Dental – magazyn branży wyświetlono od 1991 roku jako miesięcznik. "Magazyn stomatologiczny", napisana na specjalistyczne, przeznaczone dla lekarzy stomatologów. Zawiera stałe rubryki: temat miesiąca, Aktualności, praktyczna stomatologia" ...

                                               

Medical Maestro Magazine

Czasopismo medical Maestro-to specjalistyczne raz na dwa miesiące z dziedziny medycyny i biznesu ukazuje się z wydawnictwem kapitał ludzki 2014. Magazyn jest przeznaczony dla lekarzy, dentystów, menedżerów w medycynie, innym personelem medycznym, ...

                                               

Medycyna Paliatywna w Praktyce

Paliatywna medycyna w praktyce – kwartalnik o naturze nauki i edukacji opublikowany przez wydawcę przez medyka. Redaktor naczelny-dr Wojciech Leppert, profesor JUMZ. Zastępca redaktora naczelnego: dr nauk technicznych, profesor Giennadij polu Кра ...

                                               

Medycyna Praktyczna

Praktyczna medycyna-to miesięcznik wydawany przez wydawnictwo "medycyna praktyczna" jest przeznaczony dla terapeutów i lekarzy pierwszego kontaktu i specjalistów, posiadających rozległe obszary medycyny. Redaktor naczelny-dr med. Nauk, Piotr Гаев ...

                                               

Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze

Nefrologia i nadciśnienie tętnicze opublikowany w wydawnictwie "via medica" zamieszczający tłumaczenia artykułów z wiodących europejskich i międzynarodowych czasopismach należących do podmiotów nephrology. Redaktor naczelny-profesor książki Andrz ...

                                               

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Neurologia i neurochirurgia Polska – najstarszy polski dziennik neurologiczne, dwa razy w miesiącu. Opublikowane omawiane utwory w języku angielskim, poświęcone kliniczna neurologia i neurochirurgia. Początkowo pod nazwą "Neurologia Polska". Pier ...

                                               

Nowa Audiofonologia

Nowa Audiofonologia – specjalistyczny kwartalnik wydawany przez Instytut narządów zmysłów. Magazyn poświęcony aktualnym naukową i praktyczną z zakresu otolaryngologii, audiologia, foniatria, biomedycznej Inżynierii, logopedy, surdologopedii, ling ...

                                               

Nowiny Lekarskie

Aktualności medycznych jest jednym z najstarszych czasopism naukowych o tematyce medycznej w Polsce, początkowo wydawany przez towarzystwo Poznań przyjaciół nauk pod nazwa "Aktualności ankieta. Autorytet Szkoły Medycznej Poznań Towarzystwo Przyja ...

                                               

Nowiny Społeczno-Lekarskie

Nowiny społeczno-lekarskie – dwa razy w tygodniu wydawane w latach 1927-1938 związek lekarzy państwa polskiego, "poświęcona przypadki z medycyny, hotelarstwa, medycyny społecznej, sądu, prawa i zarządzania, zdrowia i wychowania fizycznego". Po 1 ...

                                               

Nuclear Medicine Review

Przegląd medycyny nuklearnej – oficjalny społeczeństw półrocznik medycyny nuklearnej z europy Środkowej i Wschodniej, opublikowanym w wydawnictwie VIA medica. Redaktor naczelny-profesor Ireneusz Kamiński. Członek rady Naukowej składa się z niezal ...

                                               

Ogólnopolski Przegląd Medyczny

Ogólnopolski przegląd medyczny – miesięcznik, zorientowane na menedżerów opieki zdrowotnej i lekarzy. Ukazuje się od 1992 roku. Wysłany ЕЛАМЕД Media Group – wydawca, specjalizująca się w prasie. Czasopismo porusza zagadnienia związane z nowoczesn ...

                                               

Okulistyka (kwartalnik)

Okulistyka – kwartalnik medyczny w okulistyce, wydane pod patronatem optycznej polskiego społeczeństwa. Pismo nosi charakter edukacyjny, a szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy okulistów, jak również innych osób i instytucji zainteresowanych te ...

                                               

Onkologia w Praktyce Klinicznej

Onkologia w praktyce klinicznej jest oficjalnym dwumiesięcznika polskiego towarzystwa onkologii klinicznej, opublikowanych w wydawnictwie VIA medica. Redaktor naczelny-profesor Maciej Krzakowski. Zastępca redaktora naczelnego-dr Krzysztof Krzemie ...

                                               

Ophthalmology Journal

Magazyn ophthalmology – polsko-niemieckim czasopiśmie naukowym optycznych wydawane od 2016 roku. Kwartalnik. Czasopismo związanych z katedry okulistyki uniwersytetu medycznego w Lublinie. Jeden z założycieli tytuł profesora Robert Rejdak, który d ...

                                               

Otolaryngologia Polska

Otolaryngologia Polska - czasopismo polskiego towarzystwa Otorynolaryngologów chirurgów głowy i szyi. Czasopismo naukowe, wychodzi raz na dwa miesiące. W czasopiśmie publikowane są artykuły na podstawie wyników badań, prace oryginalne, doświadcza ...

                                               

Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

Pamiętnik towarzystwa lekarskiego Warszawskiego medycznego czasopisma w języku polskim, wydanych w okresie od 1837-1938 i stanął w 1997 roku. W pierwszym tomie "historia Stowarzyszenia lekarzy Warszawy" ukazał się w 18 kwietnia 1837 roku. Publiko ...

                                               

Pneumonologia i Alergologia Polska

Alergia Pneumonologia i Polski jest oficjalnym dwumiesięcznika polskiego towarzystwa chorób płuc instytutu gruźlicy i chorób płuc, opublikowanej w wydawnictwie VIA medica. Redaktor naczelny-dr nauk, Monika Szturmowicz. Zastępca redaktora naczelne ...

                                               

Polish Archives of Internal Medicine

Polskie archiwum medycyny wewnętrznej – oficjalny czasopismo Stowarzyszenia lekarzy polskiego i najstarszy polski magazyn pisać oryginalne artykuły naukowe, mające ważne znaczenie dla praktyki klinicznej w dziedzinie medycyny wewnętrznej. Wszystk ...

                                               

Polish Hyperbaric Research

Rosyjski hiperbarycznej badania - czasopismo naukowe wydawane przez polskiego towarzystwa medycyny i techniki hiperbarycznej. Pojawia się jako kwartalnik, od 2004 roku. Wcześniej był to biuletyn polskiego towarzystwa medycyny i techniki hiperbary ...

                                               

Polski Przegląd Neurologiczny

Polski neurologicznych komentarz-jest to kwartalnik polskiego towarzystwa neurologicznego opublikowane przez wydawcę przez medyka. Redaktor naczelny-profesor Ryszard Podemski. Zastępca redaktora naczelnego - profesor Roman Mazur. Członek rady Nau ...

                                               

Polski Tygodnik Lekarski

Polski tygodnik lekarz, obecnie polskie Merkuriusz lekarz po raz pierwszy opublikowana w 1946 medical journal, organ polskiego towarzystwa lekarzy. W piśmie publikowane są oryginalne artykuły i dokumenty i kazuistyczne z różnych dziedzin medycyny ...

                                               

Pomeranian Journal of Life Sciences

Померанский spitz magazyn przyrodniczy – wydawnictwo naukowe, stałego wyświetlono od 1951 roku. Kwartalnik wydawany przez Pomorskiego uniwersytetu medycznego w Szczecinie. Publikuje oryginalne prace naukowe, w tym etykiety, magisterskie doktorski ...

                                               

Problemy Pielęgniarstwa

Problem opieki-to kwartalnik pracowników polskiego społeczeństwa, opublikowany w wydawnictwie VIA medica. Redaktor naczelny-dr Gaworska-Krzemińska Aleksandra. Zastępca dr redaktor Anna Grabowska. Członek rady Naukowej składa się z niezależnych pr ...

                                               

Przegląd Lekarski

Badanie lekarskie jest jednym z najstarszych języka polskiego, fachowych czasopism medycznych, wydanym w Krakowie, od 1862 roku, obecnie z pomocą | wydanie opinię lekarza. Dziś to miesięcznik o ogólnolekarskim przyrody w przeszłości były co tydzi ...

                                               

Przegląd Lekarski - Oświęcim

Lekarz - Oświęcim – magazyn wydawany przez towarzystwo lekarzy w Krakowie. Wydanie oprócz najpoważniejszych w świecie źródła wiedzy na temat medycznych, psychologicznych i społecznych skutków pozbawienia wolności w obozach koncentracyjnych. W 196 ...

                                               

Przegląd Pediatryczny

Przegląd dziecięcej – specjalistyczny magazyn o tradycji, z 1908 roku, został wydany nieprzerwanie od 1970 roku. Na polskiego towarzystwa pediatrycznego, wydawnictwo, które wydaje Cornetis. Jednym z założycieli i pierwszym redaktorem był pediatra ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie