★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 310
                                               

Cmentarz Poległych w Bitwie Warszawskiej w Ossowie

Cmentarz poległych w bitwie Warszawskiej w Ossowie – cmentarz wojenny w Ossowie, na miejscu bitwy Ossowem, rozegranej podczas bitwy Warszawskiej podczas wojny polsko-bolszewickiej.

                                               

Dęby pokoju

Dąb numer pięć dębów, na podstawie planu Krzyża 9 kwietnia 1871 "w malowniczej dolinie" – w dzielnicy miasta Żagań, z okazji zakończenia wojny Francusko-pruskiej. Koło Dębów został wprowadzony kamienie z nazwami bohaterów tych wydarzeń, a mianowi ...

                                               

Grzybów (powiat płocki)

Prawdziwki – wieś w Polsce położona w województwie Mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Słubice. W latach 1975-1998 miasto należało do administracyjnej do prowincji. W maju 2010 roku w lesie w grzybowa koło z inicjatywy Fundacji "ekologiczna ...

                                               

Janki (gmina Hrubieszów)

Jankes – wieś w Polsce położona w województwie Lubelskim, w powiecie hrubieszowskim, w mieście Грубешов. W latach 1975-1998 miasto należało do administracyjnej do województwa Zamoyskich. Według danych Narodowego spisu powszechnego z 2011 r. III. ...

                                               

Karwin (województwo zachodniopomorskie)

Wieś Karwin sołecka w Polsce, położonym w województwie zachodniopomorskim, w powiecie białogardzkim, w mieście Karlino. W latach 1975-1998 wieś należała do województwa koszalińskiego. W 2007 roku wieś składała się z 153 mieszkańców.

                                               

Pomnik ofiar mordu katyńskiego w Osowcu-Twierdzy

Pomnik ofiar mordu Katyńskiego w Osowcu-twierdzy – skład, jeden ze składników w architektoniczny wygląd pomnika, pomnik został zainstalowany i zieleni uroczystość pamiątkowa z okazji 70-lecia mordu Katyńskiego na obywateli polskich jeńców wojenny ...

                                               

Pomnik Ofiar Komunizmu w Łodzi

12 grudnia 2009 roku. pomnik w alei Karola Anstadta w łodzi, naprzeciwko budynku, w którym podczas ii wojny światowej było gestapo, w latach 1945-1956 urzędu wojewódzkiego bezpieczeństwa publicznego Rady bezpieczeństwa, i teraz XII szkół średnich ...

                                               

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie

Sanktuarium matki Bożej Bolesnej królowej Polski w Kałkowie-Godowie ośrodek kultu maryjnego, znajdującego się w miejscowości dzianiny, na granicy z miejscowością Kałków, w województwie Świętokrzyskim, w powiecie starachowickim, w miejscowości Paw ...

                                               

Pomnik Lecha Kaczyńskiego w Skórczu

Pomnik Lecha Качиньскому w Skórczu – pomnik prezydenta Rp Lecha Kaczyńskiego w Skórczu na Pomorzu, w powiecie starogardzkim. 14 maja 2010 roku, na rynku ropy naftowej zapachów w Skórczu otwarty pierwszy w Polsce pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskie ...

                                               

Tryńcza

Tryńcza-wieś w Polsce, położonym w województwie Podkarpackim, w powiecie przeworskim, siedziba gminy Tryńcza. W 2011 roku w wiosce mieszkał 1305 osób, w tym 279 dzieci i młodzieży, 812 osób w wieku produkcyjnym i w wieku emerytalnym 214. Prywatny ...

                                               

Homo Homini (pomnik)

Homo хомини pt – pierwszy pomnik w Europie w sądzie ataku terrorystycznego na World trade center z 11 września 2001 roku. Pomnik został odsłonięty w piątą rocznicę tych wydarzeń na placu, przy ulicy Piotra Ściegiennego w Kielcach. Czytamy list od ...

                                               

Pomnik na Rynku w Nekli

Pomnik na placu w Nekli – kamienny pomnik na cześć nadawania w 2000 roku, prawa miejskie Nekli i 100-lecia budowy kościoła Świętego Apostoła Andrzeja. Na rynku na placu przy ulicy na dworzec autobusowy.

                                               

Powodzianka

Powodzianka – pomnik autorstwa rzeźbiarza Wrocławiu Stanisław Wysocki zauważa wysiłki wrocławian w walce z powodzią Tysiąclecia w lipcu 1997 roku. Przedstawia kobietę dźwigającą książki. Otwarty w pierwszą rocznicę powodzi. Pomnik upamiętnia wszy ...

                                               

Depatriacje i przesiedlenia gryfickie po II wojnie światowej

Depatriacje i gryfickie przesiedlenia – okres przymusowych wysiedleń ludności niemieckiej i przesiedlenie ludności polskiej i zabużańskiej, które odbywały się w latach 1945-1951 w Gryficach.

                                               

Deportacje z terenów Górnego Śląska do ZSRR (1945)

Wydaleniu z terytorium Górnego Śląska do ZSRR, deportacja Górnoślązaków do ZSRR – masowe aresztowania i deportacji do pracy przymusowej w ZSRR prowadzona przez radzieckie organy bezpieczeństwa państwowego NKWD, SMIERSZ i podwładnych urzędników Mi ...

                                               

Państwowy Urząd Repatriacyjny

Państwo na Repatriacyjny – został mianowany dekretem Polskiego komitetu wyzwolenia narodowego 7 października 1944 roku. Jego zadaniem była początkowo organizacja "repatriacja ludności na terenie polskiego pojałtańskim. Wziął jego Prezydium Polski ...

                                               

Wysiedlenie Ukraińców z Polski do ZSRR

Wysiedlenie ukraińców z Polski do ZSRR – akcja masowej migracji odbywa się na podstawie kryteriów etnicznych na polsko-ukraińskim pograniczu narodowościowym w latach 1944-1946. Eksmisja nie rozciąga się na wszystkie ukraińskie ludność. Pozostałe ...

                                               

Zabużanie

Zabużanie – polacy przyjeżdżają z terenów na wschód od Bugu, nazwa, która wskazuje najczęściej obywateli polskich deportowanych w latach 1944-1952 z terenów byłych polskich wschodnich przedmieść, na bazie danych Krajowego układy, zawarte w 1944 r ...

                                               

Wysiedlenia Polaków podczas II wojny światowej

Wysiedlenie polaków w ii wojnie światowej – odbył się w latach 1939-1945 w okupowanej Polsce, i były związane z niemieckimi i rosyjskimi planami germanizacji i sowietyzacji terenów wchodzących w skład II Rzeczypospolitej. Eksmisja te nosiły chara ...

                                               

Wysiedlenie Polaków ze Lwowa

Wysiedlenie polaków ze Lwowa, największego miasta przesiedleńcza operacji, wyprodukowanych w byłych wschodnich województw II Rp w latach 1944-1946 w ramach przymusowego przemieszczania się ludności polski pojałtańskiej.

                                               

Hotel Lambert (obóz polityczny)

Hotel Lambert, pojawił się w 1833 roku, w połączeniu obozu konserwatywno-liberalnych, pracujących na emigracji po powstaniu listopadowym, w zasadzie, bogatych kręgów społeczeństwa Wielkiej emigracji. Politycznie jest on oparty na przepisach Konst ...

                                               

Biuro Paryskie Spraw Polskich

Paryskie biuro do spraw, polski organ koordynacyjny umiarkowanych ugrupowań na wygnaniu i terytoriach okupowanych. Założona w 1860 roku w hotelu Lambert. Z 1862 związanych ze stronnictwem białych. To był centrum życia politycznego księcia Władysł ...

                                               

Dywizja Kozaków Sułtańskich

Oddział kozaków Sułtańskich – założyciel formacji armii polskiej, utworzonej pod auspicjami hotel Lambert jesienią 1855 roku, podczas wojny Krymskiej. Dowódcą części był generał zniszczyli Władysława, który został podniesiony na poziom języka ang ...

                                               

Hôtel Lambert (budynek)

Lambert to niedrogi hotel położony w centrum Paryża, na wyspie Saint-Louis. Sama wyspa była niegdyś podmiejskie pastwiska. Począwszy od XVII wieku. rozpoczęła się budowa wielkich domów. Od XIX wieku. stał się centrum polskiej diaspory w latach 18 ...

                                               

I Pułk Kozaków Sułtańskich

I pułk kozaków Sułtańskich – polskiej jednostki wojskowej, utworzonej pod auspicjami hotel Lambert podczas wojny Krymskiej w końcu 1853 roku. Twórca oddział mieszkał wiele lat w Turcji, polski polityk i wojskowy, Michał Czajkowski Mehmed Sadyk-Ef ...

                                               

II Pułk Kozaków Sułtańskich

Drugi pułk kozaków Sułtańskich – polskiej jednostki wojskowej, utworzonej pod auspicjami hotel Lambert podczas wojny Krymskiej w końcu 1855. Twórca oddziału stał Władysław Stanisław zniszczony generał brygady armii tureckiej, dając anglikom, co d ...

                                               

The Portfolio, or a Collection of State Papers

Portfolio lub zbiór państwowymi inspirowane przez środowiska Adama Jerzego Czartoryskiego, wydawcą oryginalnego tajnych dyplomatycznych dokumentów uzyskanych z archiwów wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza Romanowa, powstańcy zdobyli w listop ...

                                               

Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu

Społeczeństwo historycznych i literackich, w Paryżu, w 1854 roku towarzystwo literackie w Paryżu – Polskiego stowarzyszenia politycznego i kulturalnego, działająca w latach 1832-1893.

                                               

Towarzystwo Monarchiczne Trzeciego Maja

Monarchiczne towarzystwa trzeciego maja – emigracyjna organizacji politycznej polskiego monarchistów panujących we Francji w latach 1843-1848.

                                               

Wiadomości Polskie

Wiadomości Polskie istniały także podczas II wojny światowej, zobacz: Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie. Polskie list informacyjny Wielkiej emigracji, sekretarza obóz hotelu Lambert, który w latach 1854-1861. Początkowo przeznaczony głó ...

                                               

Związek Insurekcyjno-Monarchiczny Wyjarzmicieli

Związek Insurekcyjno-Monarchiczny Wyjarzmicieli – tajnej polskiej organizacji emigracyjna, związane z obozem hotel Lambert, założony w Paryżu w 1837 roku, z przekształcenia niższych stopni wtajemniczenia kontekście jedności narodowej. Istniała aż ...

                                               

Związek Jedności Narodowej

Związek jedności narodowej oczekuje się 21 października 1833 roku. w Paryżu, jak tajnej organizacji, ma pięć stopni wtajemniczenia. Stojąc na głowie księdza Adama Czartoryskiego, który był najwyższym dowódcą organizacji był również generał Henry ...

                                               

Adolf Bniński

Adolf Rafał stycznia Bniński, PS. "Białoń" – Hrabia, ziemianin, organizator rolnicy w Polsce, działacz, w połączeniu i konserwatywny gubernator Poznań w latach 1923-1928, założyciel partii Konserwatywnej, senator IV kadencji w II RP, główny przed ...

                                               

Grzegorz Braun

Grzegorz Michał Braun – polski reżyser, scenarzysta, pedagog, dziennikarz i polityk. Kandydat na prezydenta Rp w wyborach w 2015 roku, a także kandydata na stanowisko prezydenta Gdańska w przedterminowych wyborach w 2019 roku. Lider Konfederacji ...

                                               

Aleksy Ćwiakowski

Alex Ćwiakowski urodził się w 1895 roku w miejscowości Sygontka pod Janowem w rodzinie rolnika, a syn Andrzej-kandydat do Senatu w 1928 roku Katherine wyszła z domu Ogóży, miał dwóch braci i siostry. W latach 1905-1914 w liceum w Częstochowie. Na ...

                                               

Leszek Gembarzewski

Leszek Adolf Gembarzewski PS. "L" "LH", "Awdaniec", "A. Абданк", "l Аудуна" - prawnik, pisarz, teoretyk monarchizmu.

                                               

Grzegorz Kucharczyk

Grzegorz Kucharczyk-polski historyk, profesor nauk humanistycznych, specjalizuje się w historii myśli politycznej XIX i XX wieku oraz historii Niemiec.

                                               

Kazimierz Marian Morawski

Kazimierz Marian Dzierżykraj-Morawska, alias. Асер Keryks, Linkeus, Mordax – polski historyk, publicysta, działacz i teoretyk konserwatyzmu, монархизма, masonoznawca.

                                               

Rafał Mossakowski

Syn Piotra i лучина z domu Gierszon. W latach 1982-1986 studiował na wydziale prawa i administracji uniwersytetu Warszawskiego. W 1991 roku ukończył wydział filozoficzny Papieskiej akademii teologicznej w Krakowie. Był założycielem i w 1984-1986 ...

                                               

Wacław Niemojowski

Wacław Niemojowski Józef herbu wierusz – - Kaliski, wnuk Bonawentura Niemojowskiego. W latach 1900-1910, przewodniczący rolniczego społeczeństwa w Kalisz. W 1917 roku został marszałek korony, przewodniczącym Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polsk ...

                                               

Stefan Oberleitner

Stefan Ivan Oberleitner – żołnierza polskiego, pułkownik wojska polskiego w stanie spoczynku, falerysta i autor wielu publikacji w tej dziedzinie.

                                               

Andrzej Pilipiuk

Andrzej Pilipiuk – polski pisarz i publicysta, laureat nagrody literackiej. Janusza A. Zajdla za rok 2002. Z wykształcenia archeolog.

                                               

Kazimierz Raszewski

Syn Ignacego i dyrektor radca Ziemstwa kredyt w Poznaniu i Józefy z Koczorowskich herb Рогаля broni. Brat Raszewskiego Gustaw. Służbę wojskową rozpoczął w 1885. logując się w pruski usarski pułk na 6 ich. Hrabiego Goetzena w prudniku, a następnie ...

                                               

Juliusz Sas-Wisłocki

Juliusz Sas-Wisłocki – polski prawnik, doktor prawa, adwokat, мелкобуржуазный i założyciel do! Палестра, działacz i ideolog ONR, монархист, autor kodeksu honorowego. Wnuk Władysław Ignacy Wisłockiego. Studia prawnicze ukończył w 1931 roku w uniwe ...

                                               

Marian Zdziechowski

Marian Zdziechowski Katarzyna herb Rawicz-polski historyk idei i literatury, filolog, filozof, krytyk literacki i publicysta, rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, członek państwowej stowarzyszenie na granicy w 1922 roku założyciel Europ ...

                                               

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dziedzinie nauk medycznych i opieki zdrowotnej – część klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce odnotowano w rozporządzenie Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, nauki i sztuki, n ...

                                               

Osman Achmatowicz (syn)

Achmatowicz Osman – polski profesor chemii organicznej. Специализирутся w chemii cukrów, synteza stereochemii enancjoselektywnej i nomenklatury chemicznej. Syn Achmatowicza Osman też chemik-organic. Odkrywca Achmatowicza reakcji.

                                               

Franciszek Adamanis

Franciszek Adamanis – polski farmaceuta specjalizujący się w chemii farmaceutycznej. Autor podręczników, naukowej, chemii farmaceutycznej i chemii leków, a także 90 publikacji naukowych. W 1938-1962 roku, z przerwą w czasie ii wojny światowej był ...

                                               

Zefiryn Adamski

Zefiryn Adamski – polski profesor, technolog drewna, zajmujących się, w szczególności, technologia chemiczna, technologia drewna i celulozowo-papierniczy.

                                               

Jan Albrecht (biochemik)

John Albrechta jest polski profesor nauk medycznych, biochemik, cytolog, neurobiolog. Специализирутся na pytania z zakresu biologii medycznej. Prowadzi badania na temat dysfunkcji mechanizmów neuroprzekaźników w encefalopatia wątrobowa i rola glu ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie