★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 311
                                               

Eugeniusz Gąsior

Eugeniusz Gasior – polski biochemik, biolog molekularny. Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

                                               

Beata Glinka

Beata Anna Glinka – polski ekonomista, profesor ekonomii. Specjalizuje się w szczególności działalności gospodarczej imigrantów, planowanie, organizacja, uwarunkowań kulturowych i procesów zarządzania i działań przedsiębiorczych, projektowania i ...

                                               

Kazimierz Godłowski

Lata okupacji spędził w Wilnie. Po ukończeniu szkoły średniej w 1951 roku rozpoczął studia na nauce historii kultury materialnej uniwersytetu jagiellońskiego, ukończył w 1955 roku w środowisku pracy dyplomowej, opublikowanej w 1960 roku pod nazwą ...

                                               

Jan Golonka

Należał do Związku młodzieży wiejskiej Rp wici i przy polskiej młodzieży akademickiej. W 1951 roku wstąpił do partii PZPR. Siedzieli w radach ludzi. W 1952 roku ukończył hutnicza wydział akademii górniczo-hutniczej w Krakowie i podjął pracę w Ins ...

                                               

Marian Gorynia

Marian Gorynia – polski ekonomista, profesor i rektor uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu, 2008-2016.

                                               

Jolanta Góralczyk

Йоланта Góralczyk, polska aktorka teatru, od 1983 roku związany z teatrem Wrocławia lalek. Profesor Akademii Lalkarskim sztuki teatralnej. Wyspiańskiego Stanisława w Krakowie, filia we Wrocławiu.

                                               

Paweł Góralczyk

Paweł Góralczyk, Rzymsko-ksiądz katolicki, pallotyn, profesor nauk teologicznych, specjalista w zakresie teologii moralnej.

                                               

Wojciech Góralski

Wojciech Marian Góralski-polski Duchowny Katolicki, kanonista, specjalista prawa wyznaniowego i konkordatowego. Profesor nauk prawnych. Zwykłe profesor na wydziale prawa kanonicznego Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego.

                                               

Krzysztof Góźdź

Krzysztof Góźdź – polski Duchowny Katolicki, profesor teologii dogmatycznej, wykładowca wydziału Teologicznego katolickiego uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Honorowy kapelan ojciec i honorowym каноником Kapituły Lublin. Специализирутся w t ...

                                               

Ryszard Gradziński

Ryszard Gradziński – polski geolog, sedymentolog, zwyczajnych profesor, doktor nauk, członek Polskiej akademii sztuki, aktywny członek Polskiej akademii nauk.

                                               

Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Profesor Mirosław Hanusiewicz-lavallee nie urodził się 15 maja 1963 roku. w Gliwicach. Dyplom magistra filologii polskiej na wydziale nauk humanistycznych na Katolickim uniwersytecie w Lublinie. W 1986 roku uzyskał tytuł magistra filologii polski ...

                                               

Henryk Hawrylak

Henryk Hawrylak – polski profesor, inżynier-mechanik, specjalista w zakresie budowy i eksploatacji maszyn górnictwa otwarte górskie pracy.

                                               

Krzysztof Hejke

W 1982 roku ukończył Państwową szkołę sztuk plastycznych w Nałęczowie. W 1990 roku został absolwentem instytutu fotografii artystycznej w Pradze, i w 1991 roku operator Departamentu państwowej Wyższej szkoły filmowej, telewizyjnej i teatralnej. L ...

                                               

Andrzej Hrynkiewicz

Zygmunt Andrzej Хрынкевич, polski fizyk, w czasie ii wojny światowej żołnierz Armii Krajowej w 1944 r. został aresztowany i wysłany do obozu pracy w kopalni węgla w Donbasie. Był jednym z najwybitniejszych polskich fizyków okresu powojennego. W c ...

                                               

Adam Hulanicki

Adam Хуланики, Andrzej – polski chemik, specjalista w dziedzinie chemii analitycznej, profesor wydziału chemii uniwersytetu Warszawskiego, członek korespondent pan, Przewodniczący Komitetu chemii analitycznej pan.

                                               

Paweł Idziak

Paweł Maria Idziak – polski matematyk i informatyk, profesor nauk matematycznych. Специализирутся w złożoność obliczeń, kryptografii, algebra, logika, teoria modeli, oczywiście, a także metod i technik programowania. Profesor zwykłych katedry Alg ...

                                               

Hubert Izdebski

Grzegorz Hubert Izdebski – polski prawnik, profesor prawa, historyk idei, prawa, teoretyk administracji, specjalizującej się w opracowywaniu projektów ustaw i pytań administracji publicznej, radca prawny i adwokat, członek-korespondent Polskiej a ...

                                               

Krzysztof Jajuga

Profesor Krzysztof Jajuga nauk ekonomicznych, wykładowca uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu. W swojej pracy badawczej koncentruje się wokół finansów i statystyki i ekonometrii.

                                               

Zbigniew Janczewski

Janczewski Zbigniew Andrzej – polska Rzymsko-Katolicki Kościół, kanonista, profesor prawa, profesor w zwykłej uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

                                               

Małgorzata Jankun-Woźnicka

Małgorzata Jankun-Woźnicka – Polska ichtiolog, specjalista w dziedzinie cytogenetyki i genetyki ryb, profesor nauk rolniczych, profesor prostych kliniczny uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

                                               

Maurycy Jaroszyński

Morris, Filip Ярошиньски – polski prawnik, specjalista w dziedzinie prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, profesor uniwersytetu Warszawskiego, członek, ty, prezydent Europejskiej obszary Rzeczypospolitej Polskiej w 1933 roku, ...

                                               

Barbara Jarząb

Barbara Rowan - lekarz, profesor nauk medycznych, kierownik oddziału medycyny nuklearnej i endokrynologii, onkologii centrum onkologii - instytut Marii Skłodowskiej-Curie oddział w Gliwicach, członek-korespondent Polskiej akademii nauk.

                                               

Janina Jóźwiak

Janina Usewick – polski ekonomista, profesor ekonomii w latach 1993-1999 rektor szkoły głównej handlowej w Warszawie.

                                               

Helmut Juros

Helmut Juros oferuje – polski ksiądz katolicki, salwatorianin, teolog, etyk, politolog, profesor sztuki w 1987-1990 rektor Akademii teologii katolickiej w Warszawie.

                                               

Wojciech Kacalak

Wojciech Kacalak – polski inżynier, profesor, dr inż., honorowy doktor uniwersytetu technicznego w Poznaniu i honorowy doktor Politechniki, katedra. Prace naukowe profesora Wojciecha Kacalaka budowy i eksploatacji maszyn. Specjalizacja nauki, tec ...

                                               

Franciszek Kaczmarek (fizyk)

Daniel Kaczmarek – polski naukowiec, fizyk, rektor Uniwersytetu. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1984-1985.

                                               

Tadeusz Kaczorek

Tadeusz Kaczorek – polski inżynier i teoretyka zarządzania, profesor nauk technicznych, aktywny członek Polskiej akademii nauk.

                                               

Sławomir Kalembka

Iwan Robert Kalembka – profesor historii, specjalizujący się w historii Polski i historii powszechnej XIX i XX wieku.

                                               

Czesław Kanafojski

Ukończył w 1917 roku szkołę zawodową w Winnicy i przeniósł się do Moskwy, gdzie rozpoczął studia na wydziale mechanicznym politechniki. Po roku przerwał studia i poszedł na ochotnika do formowanej armii polskiej i walczył w polsko-bolszewickiej w ...

                                               

Jan Kisza

Jana Kish-polski inżynier, technolog żywności i żywienia, profesor nauk rolniczych, profesor prostych kliniczny uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Specjalizował się w dziedzinie chemii i technologii produktów mlecznych.

                                               

Jerzy Klamka

Jerzy gałka – polski automatyk, specjalista w zakresie sterowalności, obserwowalności i stabilności systemów dynamicznych, profesor nauk technicznych, profesor, regularnie politechniki Śląskiej, aktywny członek Polskiej akademii nauk, kierownik z ...

                                               

Jerzy Kleer

Jerzy jako – polski ekonomista, prof. "zielony pas bałtyku". profesor nauk ekonomicznych, specjalność-teoria ekonomii, globalizacji i regionalizacja, sektor publiczny, rozwój gospodarczy, polityka gospodarcza. Nieetatowym pracownikiem wydziału na ...

                                               

Michał Kleiber

Alexander Michael Клайбер – polski mechanik i informatyk, nauczyciel, profesor nauk technicznych, od 2001 do 2005 roku-minister nauki w rządzie Leszka Millera i Marka belki, od 2007 do 2015 r. prezes Polskiej akademii nauk, 2006-2010 społeczny do ...

                                               

Romuald Klekowski

Zdzisław Romuald Klekowski – polski biolog, ekolog, profesor Międzynarodowego centrum ekologii, członek rzeczywisty Polskiej akademii nauk.

                                               

Adam Klimek

Adam Klimek-polski fizjolog sportowy, wykładowca i rektor Akademii wychowania fizycznego w Krakowie.

                                               

Jan Kmita (profesor)

Jan Кмита polski inżynier, profesor, rektor politechniki Wrocławskiej, profesor nauk technicznych o specjalności Budowa mostów.

                                               

Eugeniusz Kołota

W 1960 roku ukończył studia ogrodnicze w Pruszczu gdańskim, a następnie studiował na wydziale rolniczym Wyższej szkoły rolniczej w Szczecinie. Po obronie doktoratu pracował na wydziale ogrodnictwa college w 1971 roku, szkoły głównej gospodarstwa ...

                                               

Bolesław Konorski

Bolesław Marian Konorski – polski inżynier elektrotechnikбыл, rektor Uniwersytetu Technicznego w Łodzi w latach 1952-1953.

                                               

Mikołaj Kostyniuk

Szkołę podstawową ukończył w bieczu i średni w Jaśle. Badanie odbywało się w latach 1927-1932 na wydziale fizyki i naturalnej uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uzyskując stopień magistra filozofii w zakresie botaniki. W latach 1932-193 ...

                                               

Adam Kotarba

Adam Stefan Kotarba – polski geograf. Specjalizuje się w problemach regionu geomorfologii. Członek-korespondent Polskiej akademii nauk w 1998 roku. Jest również członkiem Polskiej akademii wiedzy. Był członkiem Komisji rewizyjnej Stowarzyszenia G ...

                                               

Irena E. Kotowska

Irina Котовск ukończył w 1970 roku ekonometrię na wydziale Finansów i statystyki szkoły głównej planowania i statystyki w Warszawie. W doktoryzowała 1978 ekonomii, specjalność "ekonometrika", opiera się na pracy problem wykorzystanie łańcuchów Ma ...

                                               

Włodzimierz Kotowski

Pan Wacław Kotowski-polski inżynier ochrony środowiska i technologii chemicznych, specjalizująca się w agroenergetyce, alternatywnych źródeł energii, procesów technologicznych w przemyśle rafineryjno przemyśle petrochemicznym, maszynowym, reaktor ...

                                               

Zbigniew Kowal

Kowal Zbigniew – polski profesor nauk technicznych, specjalizujący się w metalowych konstrukcjach, bezpieczeństwo i niezawodność i teorii projektowania, były rektor Politechniki Świętojańskiej w Kielcach.

                                               

Henryk Kozłowski (chemik)

Henryk Kozłowski – polski chemik, profesor chemii, członek-korespondent pan, specjalista w dziedzinie chemii bionieorganicznej i głównym twórcą tej dziedziny nauki w Polsce.

                                               

Elżbieta Krajewska-Kułak

Elżbieta Krajewska-kułak – Polska lekarz, naukowiec, pedagog, działacz społeczny i wieloletnich współtwórczyni prodziekan i dziekan Wydziału nauk o zdrowiu, uniwersytet medyczny w Białymstoku, inicjator i organizator corocznej Międzynarodowej kon ...

                                               

Anna Krajewska (ekonomistka)

2 1964 ukończyła studia ekonomii na uniwersytecie Warszawskim. Napisał pracę magisterską pod kierunkiem Zofii Moreckiej. W 1989 roku obronił w azscam motywacji habilitację uniwersytet w działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach przemysłowych ...

                                               

Marek Krawczyk (lekarz)

Marek Stanisław Krawiec – polski profesor medycyny, profesor, doktor medycyny, specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, onkologicznej chirurgii i transplantologii klinicznej, członek-korespondent Polskiej akademii nauk. W latach 2008-2016, rek ...

                                               

Mieczysław Albert Krąpiec

Mieczysław Albert Krąpiec OP Maria polskiej Rzymsko-Katolickiego, доминиканец, filozof tomista, teolog, humanista, długoterminowe rektor i profesor katolickiego uniwersytetu Lubelskiego, jeden z założycieli Lubelskiego filozoficznej szkoły, inicj ...

                                               

Józef Krukowski

Józef Krukowski ksiądz katolicki, teolog, kanonista, zwyczajnych profesor, pierwszy dziekan poprzednie wydział prawa kanonicznego i świeckiego na Katolickim uniwersytecie Lubelskim. Specjalista w dziedzinie prawa kanonicznego małżeńskiego, relacj ...

                                               

Agnieszka Kryszczyńska

Agnieszka Joanna Kryszczyńska – polski astronom, doktor habilitowana nauk fizycznych. Profesor Nadzwyczajny Uniwersytetu. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2013-2017, prezes polskiego towarzystwa astronomów-amatorów. Od 1 września 2016, dyre ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie