★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 312
                                               

Jan Pachecka

Stycznia profesor Pachecka farmaceutycznych nauk, profesor prostych Warszawskiego uniwersytetu medycznego, specjalista w dziedzinie biochemii, chemii klinicznej i metabolizmu leków.

                                               

Zbigniew Pasek

W 1982 roku ukończył studia polonistyczne na uniwersytecie jagiellońskim, a w badaniu religioznawcze 1985 roku w tym samym uniwersytecie. W 1984 roku rozpoczął pracę w Instytucie religioznawstwa uniwersytetu jagiellońskiego. Stopniem naukowym dok ...

                                               

Jacek Paśniczek

Jacek Paśniczek – polskiego filozofa i logika, profesora nauk humanistycznych, dwukrotny dziekan wydziału filozofii i socjologii, uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

                                               

Włodzimierz Pawluczuk

W. Pawluczuk, antropolog, religioznawca, profesor nauk humanistycznych, wykładowca uniwersytetu jagiellońskiego, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższa szkoła ekonomiczna w Białymstoku. Badacz kultury ludowej, dziennikarz, pisarz. Jest autorem 15 ...

                                               

Maksymilian Pazdan

Maksymilian Паздан-polski prawnik, specjalizujący się w cywilnego i międzynarodowego prywatnego, profesor prawa, w latach 1990-1996 rektor Uniwersytetu Śląskiego.

                                               

Jan Perszon

Stycznia Perszon Franciszka – polski Duchowny Katolicki, profesor teologii, teolog, specjalista w zakresie teologii fundamentalnej, religiologii i misjologii.

                                               

Aleksy Piątkiewicz

Alex Piątkiewicz – polski specjalista w zakresie konstrukcji i budowy maszyn, profesor politechniki w Łodzi.

                                               

Janusz Piekarczyk

Janusz Piekarczyk, Zbigniew – polski lekarz, specjalista w dziedzinie chirurgii jamy ustnej i chirurgii szczękowo-twarzowej, profesor, doktor nauk medycznych, profesor, rektor akademii medycznej w Warszawie.

                                               

Kazimierz Polański

Kazimierz Polański Piotr – polski językoznawca, profesor zwykłych nauk humanistycznych, jeden z założycieli polskiej językoznawczej teorii i współautor i redaktor podstawowych umiejętności językowych pracy, w tym encyklopedii językoznawstwa ogóln ...

                                               

Wojciech Popiołek

Wojciech Popiołek – polski prawnik, profesor prawa, adwokat, specjalista w dziedzinie prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego, zwyczajnych profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

                                               

Aleksander Posern-Zieliński

Stopień doktora sztuki uzyskał w zakresie etnologii. Od 1991 roku profesor normalny, od 1993 roku dyrektor Instytutu etnologii i antropologii na Uniwersytecie. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tu kurator narodowości, polityki, religii, historii, ant ...

                                               

Stefan Przewłocki

Stefan Przewłocki – polski specjalista w dziedzinie geodezji i kartografii, profesor nauk technicznych, specjalność geodezja inżynieryjno-ekonomiczny, geometria wykreślna, kartografii tematycznej.

                                               

Andrzej Radziewicz-Winnicki

Andrzej Radzevich-Winnicki – polski socjolog i pedagog, profesor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego i innych uczelni, akademickich dyscyplin: pedagogika Społeczna, socjologia edukacji.

                                               

Mansur Rahnama-Hezavah

Mansur Rahnama-Hezavah profesor nauk medycznych, wykładowca uniwersytetu medycznego w Lublinie. Specjalność naukowa: chirurgia szczękowo-twarzowa.

                                               

Andrzej Rakowski

Andrzej Rakowski – polski muzykolog, specjalista w dziedzinie akustyki, wykładowca sztuki muzycznej, nauczyciel, w 1981-1987 rektor akademii Muzycznej w Warszawie.

                                               

Adam Rapacki (polityk)

Adam Рапацкий-polski polityk, ekonomista i dyplomata. Poseł do parlamentu ustawodawczego i Sejmu PRL. I, II, III i IV kadencji, członek biura politycznego KC PZPR, minister żeglugi, minister uczelni i ministra nauki i szkolnictwa wyższego, w lata ...

                                               

Mariusz Ratajczak

Studiował w akademii medycznej w Szczecinie w latach 1975-1981 z wyróżnieniem, najlepszy student na roku, doktorat obronił w 1986 roku w centrum medycyny doświadczalnej i klinicznej pan w Warszawie, obrona pracy doktorskiej na temat: "płodowej wą ...

                                               

Aleksander Rejman

Aleksander Augustyn Rejman – polski ogrodnik pomolog, wice-rektor szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego.

                                               

Antoni Rogalski (naukowiec)

Antoni, Władysław Rogalski-polski inżynier-speca od elektroniki, pracownik naukowy wojskowej akademii technicznej, członek rzeczywisty Polskiej akademii nauk.

                                               

Jerzy Rokita

Jerzy Rokita – polski ekonomista, profesor ekonomii w latach 1982-1990, rektor uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach. Kierownik katedry business administration na Uniwersytecie. W swojej pracy naukowej specjalizuje się w zarządzanie przedsiębio ...

                                               

Stefan Zbigniew Różycki

Stefan Ружички Zbigniew – polski geolog i geograf, znany ze swoich badań w dziedzinie geologii okresy, jury i czwartorzędu.

                                               

Marian Rusecki

Marian Rusecki stycznia – profesor teologii, wykładowca kul, polskiego Kościoła Rzymsko-Katolickiego i Honorowy kapelan papieża.

                                               

Czesław Ryll-Nardzewski

Czesław Рылян-Nardzewski (urodził się 7 października 1926 roku w Wilnie. 18 lutego 2015 r. Wrocław – polski matematyk, profesor nauk matematycznych, wykładowca politechniki Wrocławskiej, a wcześniej uniwersytetu Wrocławskiego, członek rzeczywisty ...

                                               

Wojciech Rypniewski

Robert Wojciech Rypniewski – polski биофизик i biochemik, profesor nauk chemicznych. Pracuje w Instytucie chemii bioorganicznej pan w Poznaniu.

                                               

Tomasz Schramm

Syn Ryszarda Wiktora Schramma. Absolwent i liceum ogólnokształcącego. Carl Marcinkowskiego w Poznaniu. Przez całą naukową działalność związana z Uniwersytetem. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie przyszedł na stanowisko profesora zwykłych. Był uc ...

                                               

Witold Seńczuk

Świadectwo dojrzałości otrzymał w 1946 roku w szkole. Króla Bolesława chrobrego w Nowym Sączu. W latach 1946-1950 studiował w akademii medycznej w Gdańsku. Podczas studiów, w 1948 roku podjął pracę w zakładzie chemii fizjologicznej. W 1959 roku p ...

                                               

Bronisław Sitek

Włodzimierz Bronisław Ситек – polski prawnik, profesor prawa, specjalista w zakresie prawa rzymskiego, profesor zwykłych na wydziale prawa uniwersytetu w swps w Warszawie, 2008-2013 dziekan wydziału prawa i administracji Warmińsko-Mazurski uniwer ...

                                               

Józef Smak

Józef Ignacy smak – polski astronom, profesor, doktor nauk technicznych, uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni pracownik i dyrektor centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika, członek rzeczywisty Polskiej akademii nauk.

                                               

Andrzej Sobkowiak

Andrzej Sobkowiak – polski chemik, nauczyciel chemii, wykładowca uczelni, rektor Rzeszów-Ray Politechnika. Ignacego Łukasiewicza w latach 2005-2012.

                                               

Barbara Sosińska-Kalata

W 1980 roku ukończył poszczególne badania w dziedzinie lingwistycznej podstawy systemów informacyjnych pod kierunkiem prof. A. Буткявичюс Wojtasiewicza w katedrze lingwistyki formalnej uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu bibliotekoznawstwa i in ...

                                               

Roman Srzednicki

Nauczanie matematyki w uniwersytecie jagiellońskim i ukończył go w 1977 roku. Stopień doktora otrzymał w 1981 roku organizator: Andrzej Pelczar, stopień doktora nauk w 1994 roku, a tytuł profesora w 1999 roku. Specjalizuje się w jakościowej teori ...

                                               

Marian Stala

Marian stala – polski krytyk i historyk literatury, profesor nauk humanistycznych, wykładowca uniwersytetu jagiellońskiego.

                                               

Jan Stankowski

Jan polski fizyk Станковски, specjalista w dziedzinie nadprzewodnictwa i przemian fazowych, profesor nauk fizycznych, aktywny członek Polskiej akademii nauk, założyciel i dyrektor Instytutu fizyki molekularnej w Poznaniu można.

                                               

Leszek Starkel

Marian Leszek Старкел – polski geograf i geolog, profesor nauk przyrodniczych, aktywny członek Polskiej akademii nauk i członek Polskiej akademii wiedzy.

                                               

Teresa Starzyńska

Teresa Starzyńska – polski lekarz i gastroenterolog, profesor, doktor nauk medycznych, profesor w zwykłych Pomorskiego uniwersytetu medycznego w Szczecinie, kierownik katedry i kliniki gastroenterologii, pumy, członek zarządu Głównego polskiego t ...

                                               

Łukasz Stettner

Łukasz Stettner-polski matematyk, profesor nauk matematycznych, profesor zwyczajny instytut Matematyczny Polskiej akademii nauk, specjalista w dziedzinie matematyki stosowanej, стохастического zarządzania i teorii prawdopodobieństwa.

                                               

Grażyna Stochel

Niewinnych Stochel – Polska chemik, nauczyciel chemii, wykładowca uniwersytetu jagiellońskiego, w latach 2008-2012, a w latach 2012-2016-dziekan wydziału chemicznego uniwersytetu jagiellońskiego, specjalność naukowa: bądź logistyczne chemia i bio ...

                                               

Tadeusz Stryjakiewicz

W 1973 roku ukończył z wyróżnieniem studia regularnych szkoły. Powstańców to miejsce w Wągrowcu. W latach 1973-1977 studiował na Uniwersytecie. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wydział biologii i nauk o Ziemi. Podczas studiów brał udział w pracach s ...

                                               

Jerzy Strzelczyk

Jerzy Стржельчик – polski naukowiec, profesor nauk humanistycznych, historyk-mediewista, specjalizujący się w szczególności w początkach państwa polskiego i państw barbarzyńskich na ziemiach dawnego Imperium Rzymskiego, członek-korespondent Polsk ...

                                               

Jerzy Stuhr

Jerzy Stuhr-polski aktor i reżyser teatralny, pedagog, profesor sztuki teatralnej, pisarz i polonista, laureat polskiej nagrody filmowej za rolę drugiego planu w filmie "persona non grata" i nagrodę specjalną za całokształt twórczości.

                                               

Stanisław Suchodolski (numizmatyk)

Wypędzony z Warszawy podczas powstania w 1944 roku, a następnie w niemieckich obozach w Pruszkowie, Stutthofie i Altforwerku pod Grudziądzem. Ukończył szkołę średnią. gen. Józefa Sowińskiego dojrzałości w 1953 roku. Jego badania na temat historii ...

                                               

Roch Sulima

Roch Sulima Grzegorz – kulturoznawca, historyk kultury, kulturolog, folklorysta, literaturoznawca i sztuki, dziennikarz.

                                               

Jerzy Supernat

Stanisław Jerzy Supernat – polski prawnik, profesor prawa, wykładowca uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista w dziedzinie prawa administracyjnego.

                                               

Jerzy Szacki (socjolog)

Jerzy Ryszard Szacki polskiego socjologa i historyka myśli socjologicznej, profesorem nauk humanistycznych. Od 1973 roku był profesorem uniwersytetu Warszawskiego, a od 1991 r. członek Polskiej akademii nauk. Należy do Warszawskiej szkoły histori ...

                                               

Jerzy Szaflik

Ukończył ii LO im. R. Traugutta w Częstochowie, 1961. Studia medyczne - 1969 r., doktorat i habilitację uzyskał w Akademii Medycznej Śląskiego w Katowicach. W 1991 roku konkurs był kierownik kliniki okulistyki II wydział lekarski akademii medyczn ...

                                               

Józef Szala

Urodziła się w 1938 roku. W 1961 roku ukończył wydział mechaniczny Gdański uniwersytet techniczny, specjalność: silnik cieplny tłoka. W 1975 roku uzyskał stopień doktora nauk wydział maszyn roboczych i pojazdów politechniki Poznańskiej, habilitac ...

                                               

Józef Szarawara

Józef Szarawara – inżynier-chemik, nauczyciel i naukowiec, pracujący w różnych dziedzinach technologii chemicznej i inżynierii, stosowana Termodynamika i Kinetyka i technologia reakcji chemicznych.

                                               

Henryk Szarmach

W 1952 roku ukończył studia w akademii medycznej w Gdańsku. Do momentu przejścia na emeryturę, profesjonalnie w ciągu wielu lat związany z uniwersytetem, i pełnił funkcję kierownika katedry i kliniki dermatologii, wenerologii i alergologii w nasz ...

                                               

Lech Szczucki

Szczucki, Lech Tadeusz – polski historyk filozofii i kultury, profesor nauk humanistycznych, specjalista w dziedzinie historii i kulturze XVI i XVII wieku, ekspert w sprawach polskich braci.

                                               

Jerzy Szuba

Jerzy również płaszcz SS. "świda" drugi porucznik piechoty, w polskich siłach zbrojnych, inżynier chemik, specjalista karbochemii, zwyczajnych profesor uniwersytetu Technicznego Śląsku.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie