★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 313
                                               

Maciej Buszewicz

Maciej Buszewicz – polski malarz, profesor w zwykłej Akademii sztuk pięknych w Warszawie. Współpracował z Ryszardem Kapuścińskim, Andrzej Wajda, chrześcijańskie Boltanskim i Frank Gehry. Zaprojektowane, w szczególności, plakat Zachodźże czerwone ...

                                               

Bogusław Buszewski

Andrzej Buszewski – polski chemik, profesor ekologicznej chemii i chemii analitycznej, członek-korespondent Polskiej akademii nauk.

                                               

Małgorzata Chorowska

Maria Jolanta Chorowska – polski architekt, profesor nauk technicznych, inżynier, wykładowca politechniki Wrocławskiej, specjalność naukowa: architektura średniowieczna, historia architektury.

                                               

Krzysztof Ciałowicz

Krzysztof M. Ciałowicz – polski archeolog, specjalista w zakresie archeologii basenu morza Śródziemnego, profesor nauk humanistycznych. Absolwent liceum ogólnokształcącego. Stanisława wyspiańskiego w kęty. W 1977 roku ukończył studia na uniwersyt ...

                                               

Janusz Czebreszuk

Janusz Czebreszuk polski archeolog, profesor nauk humanistycznych. Специализирутся w epoce brązu w Europie i strefie egejskiej. Profesor katedry archeologii Uniwersytetu. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pracuje w pracowni archeologii śródziem ...

                                               

Dariusz Doliński

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii uzyskała w 1993 roku, na podstawie badań i testów poziomą inżyniera. Tytuł profesora otrzymał jako pracownik naukowy w Instytucie psychologii Uniwersytetu w Opolu. Od 2004 do 2011 roku p ...

                                               

Henryk Domański

W 1971-1976 studiował socjologię na uniwersytecie Warszawskim. W 1983 roku obronił doktorat w Instytucie filozofii i socjologii Pan, przedstawiając pracy klasyfikacja rolę zawodów w analizie struktury społecznej w 1987 roku-jego praca doktorska S ...

                                               

Michał Drożdż

Michael Drożdż – polskiej Rzymsko-Katolickiego, kapłan z diecezji Тарнува, prałat, honorowym каноником klasztoru w Nowy Sącz, teolog, filozof, media ekspert, redaktor naczelny, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o poznaniu i ...

                                               

Piotr Faliszewski

Piotr Faliszewski – polski naukowiec, inżynier, doktor nauk technicznych, profesor akademii górniczo-hutniczej. Stanisława Staszica w Krakowie, specjalność naukowa: informatyka teoretyczna, teoria złożoności obliczeniowej.

                                               

Elżbieta Hałas

Elżbieta Alina hałas z domu możesz – Polska-socjolog, profesor nauk humanistycznych, wykładowca uniwersytetu Warszawskiego na stanowisko profesora prostych.

                                               

Marcin Hoffmann

Marcin Maciej Hoffman, polski naukowiec i przedsiębiorca, profesor nauk chemicznych z Uniwersytetu w chemii. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

                                               

Jolanta Itrich-Drabarek

Jolanta Maria Itirch-Drabarek – polski naukowiec, profesor nauk społecznych, profesor zwyczajny, uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor centrum Badawczego ds. samorządu lokalnego i lokalnego uniwersytetu.

                                               

Inga Iwasiów

Inga Paulina, Iwasiów – Polska literaturoznawczyni, krytyk literacki, poeta i prozaiczka, profesor nauk humanistycznych.

                                               

Jan Jankowski (zootechnik)

Ukończył studia Artystyczne w Olsztynie w 1976 r., doktorat uzyskał w 1979 r., doktorat w 1990 i 1991 roku, na stanowisko profesora nadzwyczajnego, a profesor w 1997 roku, od 2000 roku jako profesor prostych. W latach 1981-1984, przedstawiciel as ...

                                               

Tomasz Jasiński (historyk)

Sławomir Jasiński – polski historyk, profesor historii na Uniwersytecie. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

                                               

Krystian Kiełb

Chrześcijańskie kiełb – polski kompozytor, teoretyk muzyczny i pedagog, rektor Akademii Muzycznej. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w kadencji latach 2008-2012 i 2012-2016, profesor sztuk muzycznych.

                                               

Andrzej Klimek

Andrzej Klimek Tadeusz – polski fizjolog sportowy, wykładowca i rektor Akademii wychowania fizycznego w Krakowie.

                                               

Tomasz Komornicki

Pochodzący ze szlachetnego rodu pieczętującego się w przeszłości, herbu Nałęcz broni. Ojciec generał brygady Stanisław Nałęcz-Komornicki, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w kwietniu 2010 roku, był bratankiem malotobolskaya p ...

                                               

Magdalena Kozień-Woźniak

Kozień-Woźniak Magdalena Teresa – Polska, inżynier-architekt, wykładowca na wydziale architektury Politechniki Krakowskiej. Tadeusz Kościuszko, specjalizacja: teoria i projektowanie architektury i urbanistyka, Architektura budynków mieszkalnych i ...

                                               

Jakub Kozik

Jacob Козик – polski matematyk i naukowiec, doktor habilitowany nauk matematycznych. Специализирутся w logice, metody probabilistycznej, kombinatoryce analitycznego i kolorowaniu grafiki. Profesor nauk komputerowych w wierszu katedr i zakładów in ...

                                               

Janusz Kręcidło

Janusz Kręcidło – polskiej Rzymsko-Katolickiego, saletyn, profesor nauk teologicznych, profesor, regularny, dyrektor Instytutu nauk biblijnych na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

                                               

Piotr Kroczek

Piotr pacer – polski Duchowny Katolicki, teolog i kanonista, kandydat nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego i doktor teologii, profesor Papieskiego uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, Kościół inspektor ochrony danych.

                                               

Wojciech Kucharz

Wojciech Janusz gotować polski matematyk, profesor nauk matematycznych. Profesor prostych katedry funkcji rzeczywistych Instytut matematyki, wydział matematyki i informatyki uniwersytetu jagiellońskiego. Ukończył studia matematyczne na wydziale s ...

                                               

Cezary Kuklo

Aleksiej "кукло" – polski historyk, demograf, profesor w zwykłych w Instytucie historii i nauk politycznych, Uniwersytet w Białymstoku, autorem około 400 publikacji naukowych w kraju i za granicą, członkiem wielu komitetów, prezesami i редакционн ...

                                               

Piotr Kusiewicz

Studiował w Akademii muzycznej. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie fortepianu dyplom Z. Śliwińskiego W 1977 roku i śpiew w klasie Jerzego Szymańskiego z wyróżnieniem w 1980 roku. W ciągu dwóch semestrów w ciągu latach 1990-1996 pełnił funkcj ...

                                               

Marian Kwietniewski

Marian Kwietniewski – polski inżynier, profesor nauk technicznych. Специализирутся twój woda i produkują szeroki asortyment rur. Wykładowca w budownictwie-Hydrotechniki i inżynierii środowiska politechniki Warszawskiej.

                                               

Sławomir Lasota

Ivan Grzegorz Lasota – polski matematyk i informatyk, profesor nauk matematycznych. Specjalizuje się w teorii współbieżności, teoria automatów, matematyczne metody specyfikacji i weryfikacji programów i obliczeniowej biologii. Docent Instytutu in ...

                                               

Piotr Lass

Piotr Lass – polski lekarz, specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej, profesor nauk medycznych, dziekan Wydziału nauk o zdrowiu w Akademii Medycznej w Gdańsku i medycznych Gdański uniwersytet z 2006 – 2016.

                                               

Anna Legeżyńska

Urodził się w Nowokujbyszewsku w tym czasie Związku Radzieckiego. Polska przyjechał z rodzicami w 1957 roku. W zachodnich 1969-1974 latach studiował wykładał filologię polską na Uniwersytecie. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu studiów p ...

                                               

Mariusz Malinowski (inżynier)

Mariusz Hannah – polski inżynier elektrotechnikбыл, profesor nauk technicznych. Specjalizuje się w dziedzinie automatyki, informatyki, elektroniki przemysłowej, energoelektronice i robotyki. Profesor nadzwyczajny Instytutu sterowania i elektronik ...

                                               

Ngoc Thanh Nguyen

Ngoc Thanh Nguyen – profesor nauk technicznych, inżynier, wykładowca politechniki Wrocławskiej, specjalność naukowa: bazy danych, systemy Informacyjne, sztuczna inteligencja, teoria informacyjnego wyszukiwania.

                                               

Marian Nowak (duchowny)

Marian Nowak Valerian-polski Duchowny Katolicki, teolog i pedagog, profesor nauk humanistycznych, wykładowca katolickiego uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

                                               

Ryszard Nycz

Od 1975 roku pracownik naukowy Instytutu badań literackich Pan z 1975 roku, a od 1988 roku-profesor na wydziale polonistyki uniwersytetu jagiellońskiego, gdzie prowadzi, w szczególności na lekcjach analizy utworów literackich do nauki literackich ...

                                               

Małgorzata Omilanowska

Margaret Омилановска z domu Jakubowska – polski historyk sztuki, profesor nauk humanistycznych, od 2012 roku-podsekretarz stanu Ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego, a od 2014 do 2015 roku, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

                                               

Krzysztof Pachucki

Ukończył fizyki w Warszawskiem uniwersytet, a następnie obronił doktorat w Instytucie fizyki Polskiej akademii nauk. Trzy lata minęło w Instytucie Maxa Plancka w Niemczech. Pracę doktorską na uniwersytecie Warszawskim. Tytuł profesora z 1999 roku ...

                                               

Ryszard Pałka

Ryszard Maciej Pałka – polski naukowiec, profesor nauk technicznych, wykładowca Zachodnio-Pomorskiego uniwersytetu technologicznego w Szczecinie i wice-rektor Uniwersytetu, naukowy kierunek: elektrotechnika teoretyczna, maszyny elektryczne, wysok ...

                                               

Alicja Panek-Piętkowska

Alicja Barbara Panek-Pietkowska profesor nauk muzycznych, zwyczajnych profesor państwowej Wyższej szkoły filmowej, telewizyjnej i teatralnej. Leona Schillera w Łodzi, specjalista w dziedzinie wokalistyki.

                                               

Jerzy Piekalski

Jerzy Piekalski - polski archeolog specjalizujący się w archeologii późnego średniowiecza i nowożytności, architektury i budownictwa, w ogóle, nauczyciele, związane z uniwersytetu Wrocławskiego.

                                               

Ewa Piętka

Ewa Krystyna obcas – profesor nauk technicznych, wykładowca politechniki Śląskiej, specjalność naukowa: cyfrowe przetwarzanie sygnałów i analizy obrazów medycznych systemu informatycznego

                                               

Tomasz Rakowski

Tomasz Marina Rakowski – polski naukowiec, doktor habilitowany, wykładowca uniwersytetu Warszawskiego, lekarz, etnolog, antropolog, kulturoznawca.

                                               

Artur Rejter

Artur Wiktor Reuters – polski filolog, profesor nauk humanistycznych, wykładowca uniwersytetu Śląskiego, specjalność: historia języka, Językoznawstwo polonistyczne, Lingwistyka tekstu, semantyka, stylistyka, Językoznawstwo, Lingwistyka genderowa, ...

                                               

Leszek Rutkowski

Leszek Рутковский jest polski profesor nauk technicznych, programista. Specjalizuje się w problemach w dziedzinie informatyki i robotyki. Członek-korespondent Polskiej akademii nauk (od 2004 r. członek aktualnych tej organizacji w 2016 roku. Prac ...

                                               

Andrzej Sikorski (inżynier)

Ukończył Wydział Elektrotechniki Uniwersytetu Technologicznego W Białymstoku 1980. Uzyskał stopień doktora z Warszawy, politechniki, i абилитация 1989 roku Politechnika Poznań 2000. W 2011 roku prezydent Rp nadal mu tytuł profesora nauk techniczn ...

                                               

Krystyna Slany

Christina Slaný – Polska socjolog, profesor zwykle, autor lub współautor kilku książek i ponad dwustu artykułów naukowych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół demografii, wyniki badań małżeństwa i rodziny, socjologia migracj ...

                                               

Andrzej Sławiński

Andrzej Sławiński – polski ekonomista, profesor ekonomii, członek Rady polityki pieniężnej w latach 2004-2010.

                                               

Ewa Spychaj-Fabisiak

Ewa Spychaj-Fabisiak Urszula – profesor nauk rolniczych, wykładowca Uniwersytetu technologii i nauk przyrodniczych. Jana i Andrea Sniadeckich w Bydgoszczy, specjalność: skład chemiczny gleby., chemia, rolnictwo.

                                               

Paweł Swianiewicz

Paweł Swianiewicz Krzysztof – polski ekonomista i geograf, profesor nauk ekonomicznych, specjalista w dziedzinie lokalnej polityki i finansowania jednostek samorządu terytorialnego, od 2010 do 2015 roku, społeczny doradca prezydenta Rp. Wnuk Stan ...

                                               

Andrzej Szahaj

Andrzej Jarosław Szahaj – polski filozof, profesor nauk humanistycznych, w latach 2008-2016, dziekan Wydziału nauk humanistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmował się głównie filozofii kultury i filozofii polityki.

                                               

Tomasz Szarek

W 1992 roku ukończył studia matematyczne matematyki stosowanej na Politechnice), a w 1994 roku ukończył jeszcze studia matematyka teoretyczna matematyka na Uniwersytecie Śląskim. Trzy lata później uzyskał doktorat w Polskiej akademii nauk, obroni ...

                                               

Tadeusz Szubka

W latach 1977-1982 studiował na sekcji filozofii teoretycznej, wydział filozofii chrześcijańskiej Katolickiego uniwersytetu w Lublinie. Stopień magistra filozofii uzyskał na podstawie metody analizy Morris Lazerowitza i jej filozoficzne aspekty, ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie