★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 316
                                               

Życie Nauki

Życie nauki – miesięcznik naukoznawczy, opublikowanym w 1946-1953 roku. Założona przez uczestników konwersatorium Naukoznawczego zaprojektowany przez towarzystwo asystentów uniwersytetu jagiellońskiego. Państwowa spółka Ministerstwa edukacji. W 1 ...

                                               

Medal im. Stefana Banacha

Medal. Stefan Banach międzynarodowej nagrody, przyznawanej corocznie przez Prezydium w uznaniu wybitnych osiągnięć w rozwoju nauk matematycznych. Założona w 1992 roku, w stulecie urodzin Stefana Banacha.

                                               

Nagroda im. Stefana Banacha

Główna nagroda PTM nich. Stefan Banach − polska nagroda, przyznawana przez polskie towarzystwo matematyczne z 1946 roku za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych, opublikowane w książkach lub prac naukowych.

                                               

Międzynarodowa Nagroda im. Stefana Banacha

Międzynarodowej nagrody. Stefan Banach nagroda przyznawana w latach 2009-2017 polskiego towarzystwa matematycznego i strategia firmy od transmisji danych za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie matematycznej nauki dla młodych naukowców z Białor ...

                                               

Nagroda fundacji śp. Probusa Barczewskiego

Nagroda została ustanowiona zapisem testamentowym przez Probusa Peter Barczewskiego vn Samson. Roczny odsetek w wysokości 50 tys. zł został pomyślany jako nagroda dla autora диссертационного historii polskich napisane w języku polskim dla polaka- ...

                                               

Nagroda im. Grzegorza Białkowskiego

Nagrody im. Grzegorza Białkowskiego – nagroda przyznawana za najwybitniejsze prace doktorskie w dziedzinie matematyki, fizyki, informatyki, astronomii i chemii obronił w poprzednich trzech lat kalendarzowych. Nagrodzony wspólnie ze stowarzyszenie ...

                                               

Nagroda im. Marka Cara

Nagrodę. Marka Cara wydając rocznie na forum, transmisja danych. Nagrodą dla wykonywania obowiązków zginął tragicznie w 1997 roku, jednego z najlepszych i przewodniczący rady programowej Forum środkami transmisji danych. Celem nagrody jest promow ...

                                               

Convallaria Copernicana

Konwalia Copernicana - wielka nagroda uzyskana w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu za wybitny wkład naukowy i szczególne zasługi dla rozwoju uniwersytetu.

                                               

Medal im. Profesora Zygmunta Czubińskiego

Medal. Profesora Zygmunta Czubińskiego – wyróżnienie, przyznawana jest za wybitne prace naukowe, ma charakter monografii regionalnych geobotanicznych, które są oparte na oryginalnej koncepcji nauki. Założona w 2000 roku, podczas walnego zgromadze ...

                                               

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora

Nagrodę. Profesora Aleksandra Gieysztora – nagroda przyznawana przez Fundację bankową do nich. Leopold Kronenberg City Bank Handlowy za wybitne osiągnięcia, mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego w następujących dziedzinach: Muz ...

                                               

Nagroda im. ks. Augustina Weltzla "Górnośląski Tacyt”

Nagrodę. A. Weltzla Agustin "Górnośląskiej Tacyt" – doroczna nagroda, вручаемая z 2007 roku, naukowcy i popularyzatorom historii Górnego Śląska. Patronem historyk XIX wieku, Pionier historiografii Górnego Śląska, o. Augustyn Weltzel Bogislaus, na ...

                                               

Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika

Badawcze nagrody im. Naukowe nagrody Mikołaja Kopernika, przyznawana co roku w Kraków. W 1873 roku z inicjatywy rady miejskiej w Krakowie, został ustanowiony zarząd miasta Krakowa, założenie ich. Mikołaja Kopernika, który działał do 1939 roku. ak ...

                                               

Nagroda im. Tadeusza Kotarbińskiego

Nagrodę. Tadeusz Kotarbińskiegoбыл – nagradzać nauczycieli i Polskiej akademii nauk za najlepszą publikację filozoficznych, w ciągu dwóch lat poprzedzających nagrody.

                                               

Nagroda im. Tadeusza Kotarbińskiego (Uniwersytet Łódzki)

Nagrodę. Tadeusz Kotarbińskiegoбыл – nagroda przyznana w 2015 roku, uniwersytetu Łódzkiego za wybitne prace w dziedzinie szeroko rozumianych nauk humanistycznych. Kwota nagrody wynosi 50 000 zł został stworzony z okazji 70-lecia uniwersytetu Łódz ...

                                               

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego

Nagrodę. Kuratowskiego Kazimierza przyznawana jest za osiągnięcia naukowe w matematyce ludzie w wieku do 30 lat i jest uważany za najbardziej prestiżowych polskich nagród dla młodych matematyków. Nagroda została założona w 1981 roku przez Zofię K ...

                                               

Nagroda im. Witolda Lipskiego

Nagrodę. Witold Lipsk – polski pulą nagród rozwoju technologii informacyjnych, polskiego społeczeństwa, dla komputerów i polskiego towarzystwa informatycznego dla pracowników, doktorantów, studentów krajowej szkoły wyższej lub innej instytucji pr ...

                                               

Medal imienia Alfreda Lityńskiego

Medalem Alfreda Lityńskiego – polskiej nagrody naukowej, która co roku przyznawana jest polskim гидробиологического towarzystwa za wybitne osiągnięcia naukowe, organizacyjne i popularyzatorskie w zakresie hydrobiologii polskich i zagranicznych po ...

                                               

Medal im. Profesora Kazimierza Demela

Medal. Profesora Kazimierza Demela – medal, stworzony w Morskim instytucie rybackim w 1991 roku jako wyraz uznania dla osób prywatnych i organizacji za wybitne osiągnięcia naukowe, badania naukowe czy rozwój nauki w dziedzinie biologii, ekologii ...

                                               

Medal Politechniki Warszawskiej

Medal politechniki Warszawskiej − Najwyższa nagroda przyznana pomoc uniwersytetu Warszawskiego. Laureaci Кавецки Jegor. (Kavetsky Egor) Jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem. Stycznia Oderfeld. (February Oderfeld) Maria Walki. (Maria Fi ...

                                               

Nagroda im. Mariana Mięsowicza

Nagrodę. Nagrody Mariana Mięsowicza badanie przyznawana jest od 1997 roku przez Radę Polskiej akademii umiejętności za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fizyki. Prawo ubiegać się o nagrody dla członków wydziału III nauk ścisłych i konserwacji PAU. ...

                                               

Nagroda Młodych PTA

Młodzi nagrodę – nagrodę polskiego towarzystwa astronomicznego, organizacji, istniejącej od 1923 roku. Nagroda przyznawana jest przez jury wyznaczone przez Zarząd PTA, za wybitne indywidualne osiągnięcia w astronomii, uzyskane w trakcie działalno ...

                                               

Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

Nagroda Gdańskiego towarzystwa naukowego i Prezydenta miasta Gdańska – Gdańsk towarzystwo naukowe i prezydent Gdańska dla młodych naukowców za wybitne osiągnięcia naukowe. Co roku przyznawana jest 5 nagród za prace naukowe, związane z ilością każ ...

                                               

Nagroda im. Franka Wilczka

Nagrodę. Frank Wilczka – polsko-amerykańska nagroda naukowa w wysokości 12 tys. zł. USD, obowiązującym w 2019 roku. Wydział fizyki, astronomii i informatyki stosowanej uniwersytetu jagiellońskiego oraz Fundację Kościuszkowską. Opiekunem nagrody b ...

                                               

Nagroda im. Księdza Idziego Radziszewskiego

Nagrodę. Ksiądz Radziszewskiego Жилем, założycielem i pierwszym rektorem kul. Założona w 1974 roku przez radę naukowych kul społeczeństwie "za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu chrześcijańskiego humanizmu".

                                               

Nagroda imienia Profesora Zbigniewa Engela

Nagroda imienia profesora Zbigniewa Anioła − Polska dorocznej nagrody, ustanowionej przez fundację rodziny Engelow i jest przypisany do pracowników naukowo-dydaktyczne akademia górniczo-hutnicza, politechnika Krakowska uniwersytet i Politechnika ...

                                               

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena

Nagrody miasta Gdańska dla młodych naukowców. John Uphagena – polska nagroda w postaci posągów, pamiątkowy dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 7000 zł dla studentów i absolwentów w wieku do 30 lat za wybitne osiągnięcia naukowe. Nagroda prz ...

                                               

Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza

Naukowa nagroda miasta Gdańska. Nagroda Jana Heweliusza prezydenta Gdańska za wybitne osiągnięcia w nauce. Nagroda, założona w 1987 roku, początkowo wyznaczyć jedną osobę na rok. Od 2001 roku wprowadzono podział na nagrodę w kategorii nauk ścisły ...

                                               

Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego

Nagroda naukowa ogród. Adama Łysakowskiego – nagroda została założona 15 kwietnia 1983 roku. decyzja Zarządu Stowarzyszenia bibliotekarzy polskich, przyznawana jest za działalność naukowo-badawczą wielkie znaczenie dla rozwoju teorii i praktyki b ...

                                               

Nagroda Polonicum

Nagrodę Полузнайкам – nagroda w postaci dyplomu i statuetki z brązu przyznawane zagranicznymi badaczami w ramach uniwersytetu Warszawskiego w 2006 roku "wybitne zasługi w popularyzacji języka polskiego i wiedzy o polskiej historii i kultury w świ ...

                                               

Nagrody Naukowe Tygodnika "Polityka”

Nagrody, badania naukowe "policy – stypendia dla młodych naukowców, przyznawanych "polityka" w ramach akcji "stay tuned" Fundacja tygodnika "polityki". Tygodnik akcja rozpoczęła się od wykładu "Десперадос, że życie młodego naukowca", opublikowany ...

                                               

Naukowa Nagroda Młodych PTA im. Profesora Michała Bokińca

Młodzi naukowcy PTA do nich. Profesor Michael Bokińca – nagroda polskiego towarzystwo Andrologiczne, to spółka, która istnieje od 1993 roku. Przyznawana jest za prace naukowe w dziedzinie andrologii, opublikowanych w roku poprzedzającym nagrody d ...

                                               

Medal Bohdana Paczyńskiego

Medal Bohdana Paczyńskiego – nagroda polskiego Towarzystwa Astronomicznego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie astronomii i astrofizyki. Mogą to zrobić naukowców polskich i zagranicznych. Nagroda została ustanowiona na zjeździe towarzystwa w Gdań ...

                                               

Prix Galien Polska

Nagroda Prix Galien Rosja – Polska edycja międzynarodowej nagrody Galena konkurencji, która nagradza innowacje w farmacji i medycynie. Nazwa konkursu odbywa się od Klaudiusz Galen Claudiusa Galenusa, słynny starożytny lekarz. Konkurs na nagrody G ...

                                               

Nagroda im. Artura Rojszczaka

Nagroda imienia Artura Rojszczaka – wyróżnienie przyznane klubem zagranicznych stypendystów Fundacji nauki polskiej w pamięć o tragicznie poległym filozofa Artura Rojszczaka, jeden z założycieli klubu. Nagrodę. Artura Rojszczaka jest indywidualną ...

                                               

Nagroda im. Karola Sabatha

Nagrody im. Carl Sabatha – polska nagroda początkowo 5 tys. zł, a następnie 4 tys. zł, przyznawana jest od 2008 do polskiego Stowarzyszenia dziennikarzy, badania "Naukowi.pl" za najlepszy tekst popularnonaukowy w polskiej prasie w sprawach nauki, ...

                                               

Medal im. Wacława Sierpińskiego

Medal. Wacław Sierpiński – medal uniwersytetu Warszawskiego i społeczeństwo rosyjskie matematyka matematyki, związany z Polski za wybitne osiągnięcia naukowe. Medal przyznawany jest przez jury z 1974 roku. Zwycięzcy mówią, w dniu otrzymania wykła ...

                                               

Nagroda im. Ireny i Franciszka Skowyrów

Nagrodę. Ireny i Franciszka Skowyrów – nagrody za prace naukowe, związane z ochroną środowiska kul i połoniny instytut badań Polonijnych Katolickim uniwersytecie Lubelskim. Przyznawana jest za prace, które, w szczególności, rolę Kościoła i duchow ...

                                               

Medal Mariana Smoluchowskiego

Ten medal jest najwyższym wyróżnieniem polskiego Towarzystwa Fizycznego, ustanowione na cześć Mariana Smoluchowskiego. Przyznawana jest osobom, których praca ma wybitny sposób dla rozwoju, co najmniej jedna z dziedzin fizyki i Za zasługi w rozwoj ...

                                               

Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa

Nagrodę. Profesor grant Hugona Steinhausa przyznawana jest corocznie od 1995 roku, Polska Fundacja rozwoju nauki i społeczeństwa w celu wsparcia i rozwoju nauki w celu rozpowszechniania i popularyzacji nauki. Celem nagrody jest wyróżnienie najlep ...

                                               

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki w nauce

Stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego osiągnięć edukacyjnych – nagroda przyznawana corocznie przez Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego dla studentów, którzy pracują i osiągnięć naukowych.

                                               

Medal im. Władysława Szafera

Medal. Władysława Szafera – wyróżnienie, ustanowione przez polskie towarzystwo ogrodzie Botanicznym w honor polskiego botanika, profesora Władysława Szafera i na jego cześć medal autorów wybitnych prac w dziedzinie botaniki.

                                               

Medal im. Profesora Tadeusza Vetulaniego

Medal. Profesor Tadeusz Vetulaniego – medal przyznawane naukowcom z Uniwersytetu przyrodniczego w Poznaniu, naukowych i praktycznych pracowników, szczególnie wyróżniających się w działalności na rzecz bioróżnorodności zwierząt gospodarskich.

                                               

Nagroda im. Iwana Wyhowskiego

Nagrodę. Ivan Wyhowskiego – polska nagroda przyznawana jest w 2014 roku. przez Studium Europy Wschodniej uniwersytetu Warszawskiego pod patronatem prezydenta Rp, aby uczcić przedstawiciele ukraińskich nauk humanistycznych Zasłużony w rozwoju nauk ...

                                               

Zachodniopomorski Nobel

Zachodniopomorski Nagrodę jest prestiżową nagrodą dla nauki zachodniopomorskiej w Polsce, nadawać o konkursie Zachodnio-Pomorskie klub działaczy nauki, począwszy od 2001 roku.

                                               

Nagroda imienia Włodzimierza Zonna

Nagrodę. W. Зонна – nagroda polskiego Towarzystwa Astronomicznego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i popularyzacji wiedzy o Wszechświecie. Jury powoływani PTA Rady dwa razy w roku i wręczane zwycięzcom medale poświęcone pamięci ...

                                               

BRITE Constellation

Lub Bright light celem badacze, znany również jako kanadyjski zaawansowane eksperyment nano-space 3 – Gwiazdozbiór z sześciu nanosatelitów wyniesiony na orbitę wokół Ziemi przez konsorcjum kanadyjsko-austriacko-polskie. Satelity projektu Brite zo ...

                                               

Centrum Badań Kosmicznych PAN

Centrum badań kosmicznych Pan – INSTYTUT III oddziału Polskiej akademii nauk z siedzibą w Sankt-Bartyckiej 18, i Warszawa. Został powołany decyzją Prezydium z dnia 29 września 1976 roku, a prace rozpoczęły się 1 kwietnia 1977 roku. W 2010 roku pr ...

                                               

Mirosław Hermaszewski

Mirosław Hermaszewski – lotnik i kosmonauta, generał brygady grupy armii polskiej. Pierwszy i jedyny w historii polakiem, który poleciał w kosmos. Członek Wojskowej rady Ocalenia Narodowego 1981-1983, szef Wyższą oficerską авиационную szkoły w Dę ...

                                               

Heweliusz (satelita)

Haweli – jedna trzecia polski sztuczny satelita, i drugi polski satelita naukowy, "polski" – to zbudowany w Polsce. To szósty i ostatni z należących do Międzynarodowych астрономическим Bright konstelacji satelitów zbudowanych w ramach konsorcjum ...

                                               

ILR-33 Bursztyn

ИЛР-33 bursztynowo – Polska eksperymentalnej wielostopniowej rakiety badawczej suborbitalna instytut sieciowych Łukasiewicza lotnictwa cywilnego. Głównym celem opracowania Bursztyn, aby zdobyć doświadczenie w budowie silników rakietowych i rakiet ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie