★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 322
                                               

Stanisław Baranowski (prawnik)

Stanisław Baranowski-polski prawnik, prokurator, sędzia, notariusz, działacz społeczny i filantrop.

                                               

Janusz Karol Barański

Janusz Karol pracowali – polski animator kultury, właściciel księgarni-antyki "Nike" w łodzi, działacz przyjaciół sztuki Jana Kasprowicza, instruktor harcerzy w stopniu harcmistrza.

                                               

Seweryn Barbag

W 1914 roku ukończył wydział prawa uniwersytetu we Lwowie. W latach 1919-1924 studiował w Wiedniu muzykologię instrukcja Adler, uzyskując stopień doktora w tej dziedzinie na podstawie dzieł sztuki Cesara Francka. Ponadto, uczył się gry na fortepi ...

                                               

Wiesława Bardonowa

Katarzyna Bardonowa rok. Katarzyna Bardon Polska, prawnik, prokurator oskarżająca w proces polityczny 60 lat. Był szefem departamentu śledczego prokuratury okręgowej w Warszawie w latach 80-tych. W pełni dyspozycyjna wobec SB i ówczesna władza, c ...

                                               

Janusz Bargieł (prawnik)

W 1975 roku ukończył wydział prawa uniwersytetu jagiellońskiego. Do 1980 r. pracował najpierw w Państwowym bielskim kolegium ogrodzie, a następnie jako specjalista ds. pomocy prawnej współpracy regionalnej Usługi. Na 13 grudnia 1981 r. został zat ...

                                               

Mirosław Barszcz

Ukończył wydział prawa Katolickiego uniwersytetu w Lublinie. W 1996 roku rozpoczął praktykę w zawodzie doradcy podatkowego. Związane w szczególności z firm "Arthur Andersen" i "ПрайсвотерхаусКуперс". W 2005 roku był partnerem w kancelarii prawnej ...

                                               

Janusz Barta

Janusz Barta – polski profesor nauk prawnych. Przez wiele lat był dyrektorem Instytutu prawa własności intelektualnej na wydziale prawa i administracji uniwersytetu jagiellońskiego.

                                               

Wojciech Bartecki

Wojciech Bartecki – polski działacz Narodowo-zaborze Pruskim, adwokata i notariusza. Ukończył gimnazjum Św. Marii Magdaleny w Poznaniu, następnie w szkole prawniczej we Wrocławiu. W 1884 r. osiadł w Nowym Tomyślu, gdzie początkowo pracował jako s ...

                                               

Oswald Bartmański

Bartmanski Oswalda – polskiego właściciela, urzędnik, poseł do Sejmu Krajowego Galicji i Austrii Rady Państwa.

                                               

Joachim Stefan Bartoszewicz

Jerzy Stefan Bartoszewicz – endecki polski polityk, publicysta, działacz niepodległościowy, prawnik, lekarz. Ojciec malarza Włodzimierza Bartoszewicza.

                                               

Andrzej Bator

Andrzej Franciszek Bator – polski prawnik, profesor prawa, specjalizujący się w dziedzinie filozofii prawa, teorii państwa i prawa, wykładowca, związany z uniwersytetami w: Wrocław i Wałbrzych.

                                               

Marian Bąk

Absolwent Wyższej szkoły gospodarki w Krakowie – wydział ekonomii, produkcji i uniwersytet Jagielloński i uniwersytet Śląski w Katowicach – wydział prawa i administracji. Aplikacja radcowska – prawnik. Następnie przez wiele lat pracował na różnyc ...

                                               

Henryk Bąkowski

Henry Jax-gryf godło Bąkowski gryfa – polski szlachcic, prawnik, urzędnik i sybirak tylko członek rządu narodowego w czasie powstania stycznia.

                                               

Klemens Bąkowski

Bąkowski Jegor – polski prawnik, specjalista w dziedzinie historii Krakowa, jeden z założycieli Towarzystwa miłośników historii i zabytków Krakowa. Minęło dojrzałych w gimnazjum Św. Anny w Krakowie. W latach 1879-1883 atudiował prawo na uniwersyt ...

                                               

Zygmunt Beczkowicz

Zygmunt Kazimierz Beczkowicz – polski prawnik i dyplomata, działacz społeczny i państwo II Rzeczypospolitej, senator IV i V kadencji w latach 1935-1939.

                                               

Wincenty Bednarek (prawnik)

Vincent Bednarek-polski specjalista w zakresie nauk prawnych i wojskowych, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie.

                                               

Józef Bek

Józef Beck-prawnik, działacz polityczny, społeczno-wychowawczej, eseista, teoretyk ruchu spółdzielczego i samorządu terytorialnego. Ojciec Józef Beck, ostatni minister spraw zagranicznych Ii Rzeczypospolitej.

                                               

Roman Belohlavek

Powieść Władysława dr Bélohlávek Белоглавек Val prawa, wykładowca, muzyk i kompozytor, kapitan piechoty wojska polskiego, ofiara mordu Katyńskiego.

                                               

Artur Benis

W latach 1883-1888 studiował prawo na uniwersytecie jagiellońskim i ukończył stopień doktora nauk prawnych w 1888 roku. W 1894-1916 roku był sekretarzem izby Handlowo-przemysłowej w Krakowie. W 1914 roku był członkiem Naczelnego komitetu Narodowe ...

                                               

Adam Benisz

Był członkiem Centralnego komitetu Wykonawczego Śląska w pierwsze powstanie Śląskie, potem w trzecim, w szczególności, dowódca w Warszawie, a następnie rysunek plebiscytowym. W 1920 roku brał udział w tworzeniu PDR, w 1932 roku założył Związek ro ...

                                               

Zygmunt Berezowski

Zygmunt Berezowski PS. W Oleśnica polski prawnik, dziennikarz, polityk i działacz społeczny, poseł II i III kadencji w II ramię-Związek RP Narodowej partii ludowej i Narodowej.

                                               

Bertold z Raciborza

Berthold z Raciborza – polski prawnik, jeden z pierwszych Śląskich notariuszy. W ostatnich latach swojego życia młody człowiek spędził we Wrocławiu, po czym rozpoczął studia prawnicze w Bolonii, gdzie do 1304 był mistrz. Wtedy był w Awinionie w k ...

                                               

Edward Bertold

Syn Adama i Leokadii. W 1934 roku ukończył wydział prawa uniwersytetu Warszawskiego. Po służbie w armii, a w 1935 roku podjął pracę w sędziego. M. Łodzi. Następnie należał do koła związku młodzieży wiejskiej w Polsce w Żabieńcu pod łodzią. Żołnie ...

                                               

Alfred Beszterda

Alfred Beszterda polski prawnik i działacz partyjny, zastępca przewodniczącego prezydium komitetu wykonawczego Пронь, członek Krajowego Пронь.

                                               

Eligiusz Białoskórski

Eligiusz Białoskórski, płaszcz z broni, autor – prawnik, działacz społeczny i gospodarczy. Doktor prawa i adwokat dla krajowych we Lwowie. 1 listopada 1866 roku, był jednym z założycieli pierwszego na terenie Polski organizacji Społeczeństwa kole ...

                                               

Mieczysław Bibrowski

Urodził się w Warszawie w rodzinie żydowskiej, syn Władysław i Leonii. Studiował w Warszawskiej szkole. Nicholasa Ray a w 1926 roku. W szkole był inicjatorem i pierwszym redaktorem czasopisma "Kwadryga". Po zdaniu matury, wstąpił na wydział prawa ...

                                               

Edyta Bielak-Jomaa

Edith Elizabeth Беляка-Джомаа – prawnik, wykładowca, w latach 2015-2018 r. Generalny inspektor ochrony danych osobowych VI kadencji, a następnie do 2019 roku, prezes Centrum ochrony danych osobowych.

                                               

Józef Bielec

Józef Bielec – polski prawnik i działacz niepodległościowy, generał wojska polskiego, harcmistrz, komendant Krakowa banner mężczyzn w 1923-1924, i komendant Śląskie chorągwi harcerzy w latach 1935-1939, ofiarą zbrodni Katyńskiej.

                                               

Aleksander Bieliński

Aleksander Belinski, prawnik, sybirak, prezes zarządu JSC szczegółowe z kartą Ziemi, właściciel tureckiego.

                                               

Małgorzata Bieniasz

Małgorzata Bieniasz − Polska-prawnik i dziennikarz, wykładowca uczelni. Edukacja w Krakowie. Ukończyła wydział prawa uniwersytetu jagiellońskiego. W latach 60-tych. XX wieku, przeniosła się z mężem, artystą Matthew Bieniaszem w Katowicach. Jest w ...

                                               

Maksymilian Biennenstock

Maksymilian James Biennenstock również Bienenstok – żydowski dziennikarz, tłumacz, pisarz, pedagog, działacz społeczny, senator i kadencji.

                                               

Ewa Bieńkowska (prawniczka)

Ewa Беньковска – prawnik Polska, wiktymolog, specjalista w zakresie mediacji, prof. dr hub. 1 stycznia 1992 r. uzyskał stopień doktora nauk z powodu słuchu Wiktymologia. Pojęcia, kierunki badań i perspektywy. Była profesorem w europejskiej Wyższe ...

                                               

Marek Biernacki

Marek Бернацкого-polski polityk i prawnik, działacz opozycji w okresie NPR, poseł na Sejm III, V i VI, VII i VIII i IX kadencji, w latach 1999-2001-minister spraw wewnętrznych i administracji, w latach 2013-2014 minister sprawiedliwości, w 2015 r ...

                                               

Mieczysław Bilek (prawnik)

Mieczysław kilku bilek PS. Mirosław-polski prawnik i urzędnik, prezydent Radomia, Gdyni i przewodniczący partii Demokratycznej.

                                               

Mieczysław Bilski (polityk)

W 1894 roku zdał egzamin dojrzałości w C. K. gimnazjum w Brzeżanach. Następnie ukończył wydział prawa uniwersytetu Lwowskiego. Z 1902 roku pracował w Галицком krajowym organie jako komisarza dzielnicy. Następnie służył jako sekretarz namiestnictw ...

                                               

Alfred Biłyk

Alfred Michał Bilyk – polski prawnik, gubernator Tarnopola i Lwowa, major piechoty wojska polskiego.

                                               

Wilhelm Binder

Wilhelm Binder – polski prawnik, sędzia i adwokat, polityk, konserwatysta, członek Sejmu Krajowego Galicji i Austriackiej rady państwa. Syn komisarza podatkowego powiatu Francis. Ukończył szkołę średnią w branży 1872 r. studiował na wydziale praw ...

                                               

Julian Błażowski

Julian Sas Błażowski herb barona – ziemianina, prawnik, polityk, konserwatysta, członek Austriackiej rady państwa. Ukończył gimnazjum we Lwowie, studiował na wydziale prawa uniwersytetu Lwowskiego. Ziemianin, właściciel Czeremchów towarów i Szwej ...

                                               

Tadeusz Bobrowski (1829-1894)

Tadeusz Бобровский-polski ziemianin z Ukrainy, wujek i pedagog Józef Teodor Korzeniowskiego - Konrad, pedagog, dyplomata John Perłowskiego. Autor "pamiętnika", który jest źródłem dla historii polska szlachta Podola, Wołynia i Ukrainy, w szczególn ...

                                               

Tobiasz Bocheński

Ukończył wydział prawa i administracji uniwersytetu Łódzkiego. W 2019 roku doktoryzował się w zakresie nauk prawnych na tym samym uniwersytecie. Był nauczycielem szkoły średniej na ulicę, w 2012 roku pełnił funkcję sekretarza centrum naukowego my ...

                                               

Maksymilian Bodyński

Maksymilian Bodyński winagent, członek Austriackiej rady państwa Ukończył gimnazjum we Lwowie. Następnie studiował na wydziale filozofii, aby w końcu iść na prawo na uniwersytecie. we Lwowie w 1852 roku. Z 1849 roku pracował jako stażysta, od 185 ...

                                               

Wincenty Bogdanowski

Vincent Bogdanowski – prawnik, działacz społeczny. Uczestnik i wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Dyrektor fabryki porcelany w Ćmielowie 1929. Doradca 1935 roku, a wiceprezydent Krakowa w 1939 roku. Zajmował stanowisko członka zarządu ...

                                               

Jarosław Bogoria

Był synem wojewody krakowskiego Peter Bogorii. W 1316-1322 latach studiował teologię i prawo w Bolonii. Przez chwilę którzy sprawowali stanowisko rektora lub według innych źródeł rządzącej narodu ultramontanów cudzoziemców. Jan Czarnkowa w swoim ...

                                               

Leszek Bogunia

Urodził Się 30 Czerwca 1941. w Wadowice. W 1959 roku ukończył szkołę średnią im. Wadowity Martin w Wadowice. W 1970 roku. pracował w katedrze i zakładzie medycyny sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1972 roku obronił pracę doktorską działa ...

                                               

Tomasz Bogus

Ex-prezes zarządu Eurobank, zajmował to stanowisko od 1 września 2015 r., bez podania przyczyn zrezygnował 31 października 2017 roku. Z wykształcenia jest prawnikiem, ukończył uniwersytet miasta Łodzi i kurs zarządzania w Harvard business school ...

                                               

Mariusz Bogusz

Jurij Anton, polski prawnik, doktor nauk prawnych, profesor nadzwyczajny uniwersytet Gdański, specjalista w zakresie postępowań administracyjnych.

                                               

Ignacy Bohusz

Płaszcz Ignacy Bohusz broni sekretarz Odyniec Generalności Konfederacji bar podwojewodzi Wilno z 1763, starszy dorsuniski, publicysta, prawnik. Był synem Józefa, Antoniego - miecz Wilna, i Wiktorii z Świętorzeckich. W 1746 roku został strażnikiem ...

                                               

Eugeniusz Bojanowski

Eugene Józef Бояновски – polski prawnik, doktor nauk prawnych, adiunkt, wydział prawa i administracji uniwersytetu Gdańskiego, profesor uniwersytetu z innych uczelni, specjalista w dziedzinie prawa administracyjnego.

                                               

Łukasz Bojarski

Lucas Боярская – polski prawnik, publicysta, specjalista w dziedzinie praw człowieka, od 2010 do 2015 r. jest członkiem Krajowej Rady sądownictwa.

                                               

Władysław Bojarski (prawnik)

Władysław Bojarski – polski profesor prawa, pracy, prawo Rzymskie i prawo dokładnie.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie