★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 324
                                               

Wacław Graniczny

Uczył się w gimnazjum w Radomiu, gdzie w 1896 r. odbyły się dojrzałe, a następnie studiował na wydziale prawa Cesarskiego uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów, w latach 1902-1910, był sekretarzem sądu i adwokatów. Wtedy nie pracowałe ...

                                               

Maciej Graniecki

Eugeniusz Granacki – oficjalny polskiego rządu, w okresie 1994-2001 szef kancelarii Sejmu, a w okresie 2001-2016 szef biura trybunału Konstytucyjnego.

                                               

Janusz Kazimierz Grodecki

Janusz Kazimierz Gródecki polski prawnik, 40 lat. Xx wieku, mieszka w wielkiej Brytanii, profesor prawa.

                                               

Kazimierz Gródek

Ukończył wydział prawa i administracji uniwersytetu jagiellońskiego w Krakowie. Został wpisany na listę adwokatów. Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w charakterze asystenta w dziale transformacji własności z administracji regionalnej w Krakow ...

                                               

Henryk Gruber

Henryk Gruber – polski urzędnik państwowy, bankier i finansista, doktor nauk prawnych, prezes pocztowej Bank Oszczędnościowy, organizator i prezes banku Pekao, oficer legionów polskich i kapitan wojska polskiego, członkiem organów dla rozwoju zie ...

                                               

Bohdan Gruchman

Bohdan Gruchman – polski profesor, ekonomista, prawnik, dyplomata i działacz społeczny, rektor akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Mąż Moniki Gruchmanowej.

                                               

Konstanty Gruszecki

Syn przechodzi obok ludowego Gruszeckiego – sędziego Apelacyjnego Królestwa Polskiego i Franciszki Chociszewskiej. 1819 – student uniwersytetu Warszawskiego, wydział prawa i administracji, prawa i zarządzania. W 1822 roku uzyskał stopień magistra ...

                                               

Władysław Gruszecki

Władysław Gruszecki – polski prawnik i ekonomista, członek Rady Stanu Królestwa Polskiego, autor artykułów gospodarczych. Widok Gruszeckich herbu Lubicz.

                                               

Paweł Gruza

Paul Martin ładunku polski prawnik i urzędnik państwowy. W 2016 roku, podsekretarz stanu w Ministerstwie finansów, na 2016-2018-lata podsekretarz stanu w Ministerstwie finansów. Syn reżysera Jerzego gruzy.

                                               

Jerzy Grzanka

Jerzy toast – polski prawnik, w młodości sportowiec, lekkoatleta, Sprinter. Ukończył wydział prawa i administracji uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1952 roku. W młodości zajmował się lekkoatletyka. Był polskim mistrzem w sztafecie 4 × ...

                                               

Filip Grzegorczyk

Filip Гжегорчиком-polski prawnik, nauczyciel i urzędnik, doktor habilitowany nauk prawnych. W latach 2015-2016-podsekretarz stanu w Ministerstwie finansów, w 2016 roku prezes zarządu Tauron Polska energia.

                                               

Marian Grzegorzewski

Marian przedstawiciela akademii – prawnik, działacz endecki, społecznik, działacz edukacji. W 1887 r. ukończył gimnazjum w Kielcach. Ukończył prawo odbyła się w Warszawie. Był jednym z organizatorów zlotu w 1891 uchwalenia Konstytucji 3 maja wiek ...

                                               

Edward Grzelak

Edward Гжелак – polski prawnik, religioznawca marksistowskiej i pisarz, czołowy teoretyk w dziedzinie polityki religijnej narodu polskiego, związanego z centralnym Ośrodkiem doskonalenia Laickich. Uzyskał stopień doktora nauk politycznych. Opubli ...

                                               

Władysław Leon Grzędzielski

Ukończyła szkołę średnią w m. Rzeszów, 1885, ukończył prawo na uniwersytecie jagiellońskim. W 1914 roku objął stanowisko prezesa sądu Okręgowego w przemyśle, począwszy od 1919 roku sędzia we Lwowie. Asystent 1917 r. zastępca, a następnie od 1918 ...

                                               

Adam Gubrynowicz

Adam Ludwik Gubrynowicz vel Baron Adam Ludwig von Gubry-Gubrynowicz-de-Менген – polski dyplomata i działacz społeczny.

                                               

Tadeusz Gutkowski

Tadeusz Eligiusz Radosław "Гутковский" – dr praw, majorze, certyfikowany inspektor wojska polskiego, ofiara mordu Katyńskiego.

                                               

Jerzy Gutsche

Jerzy sierpnia Gutsche – magister prawa, wykładowca, dziennikarz, publicysta, pisarz, generał wojska polskiego, gdy ofiary zbrodni Katyńskiej.

                                               

Andrzej Gwiżdż

Andrzej Gwiżdż – polski prawnik, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego, profesor nauk prawnych, wykładowca na wydziale prawa i administracji uniwersytetu Warszawskiego, w 1968 r. dyrektor biura Sejmu PRL., w latach 1981-1991 dyrektor bib ...

                                               

Gerwazy Gzowski

Gerwazy Gzowski ploter i działacz niepodległościowy, członek władz powstania Styczniowego, zesłanych na Syberię. Z wykształcenia prawnik. W 1840-1844 roku był asesorem w sądzie dla karalności. Jeden z organizatorów Związku narodu polskiego. Aresz ...

                                               

Kazimierz Stanisław Gzowski

Stanisław Kazimierz Junosza Gzowski polsko – kanadyjski inżynier, budowniczy mostów, dróg, torów kolejowych i portów w Kanadzie, jeden z założycieli Centralnego systemu transportowego w kraju, Niagara falls, park, instytut inżynierów Kanada, kana ...

                                               

Ernest Habicht

Ernest Artur Хабихт – polski prawnik i dyplomata. Syn William i Wanda d. Fihauser ojciec był zarządcą w majątku Pawła o. Romana Sanguszki w Gumniskach. Po ukończeniu gimnazjum w Tarnowie studiował na wydziale prawa uniwersytetu jagiellońskiego w ...

                                               

Ludwik Habuda

Louis Хабуда – polski prawnik, politolog, specjalizujący się w dziedzinie teorii ekonomii, nauk administracyjnych, organizacja i zarządzanie, psychologia zarządzania, wykładowca, związane z uniwersytetami we Wrocławiu, Opole, Częstochowa.

                                               

Jan Harlender

Urodził się w 1887 r. W Jarosławiu, w burżuazyjnej rodzinie. Po ukończeniu szkoły studiował prawo na uniwersytecie Lwowskim. W latach 1916-1921 odbywał służbę wojskową w sąd wojskowy. Szeregi armii odszedł w stopniu starszego porucznika. Działacz ...

                                               

Leopold Hauser

Był synem urzędnika Rudolfa, Zarządzanie towarami, izba i Emilii z domu Fruhwirth. W 1876 roku był żonaty Wandę Camille Daukszanką. Był synem. W 1863 roku ukończył szkołę średnią w branży. Po ukończeniu szkoły średniej w 1863 r. wstąpił na wydzia ...

                                               

Kazimierz Hącia

Kazimierz Hącia – polski prawnik i ekonomista, minister przemysłu i handlu w 1919 r., członek Zarządu Centralnego Związku polskiego przemysłu, górnictwa, handlu i finansów w 1920 roku. Ukończył szkołę średnią w górach, a następnie studiował prawo ...

                                               

Henryk Hechtkopf

Henryk Hechtkopf) – malarz i ilustrator. Uczył się w żydowskiej gimnazjum "Henoch", ukończył wydział prawa uniwersytetu Warszawskiego. Przejawiał zdolności artystyczne. W wieku 23 lat zaczął brać udział w wystawach malarstwa. Jego obrazy odzwierc ...

                                               

Aleksander Heinrich

Aleksander Ernest Henry w Armenii i na Kaukazie. 22 maja 1942) - polski prawnik, działacz społeczny i Narodowy akademicki, dziennikarz. Jeden z liderów АВН, później w KOR "Abc". Dowódca eskadry z Warszawy i członek zarządu województwo Mazowieckie ...

                                               

Ryszard Herbut

Ryszard Herbut – polski prawnik, politolog, specjalizujący się w socjologii partii politycznych, systemów politycznych i współczesnych systemów politycznych, nauczycieli, związane z uniwersytetami we Wrocławiu, Legnicy i Wałbrzychu.

                                               

Henryk Hescheles

Henry Ignacy Hescheles – polsko-żydowski dziennikarz, pisarz, tłumacz literacki i krytyk teatralny, członek Lwowskiej rady miejskiej w II Rzeczypospolitej.

                                               

Iwona Hickiewicz

Absolwent wydziału prawa i administracji uniwersytetu Warszawskiego, 1993. Po ukończeniu szkolenia zawodowo związany z Państwową inspekcją pracy. W 1993 roku pracował w dziale prawnym szef Inspektoratu pracy jak референтки osoby prawnej. W grudni ...

                                               

Aleksander Hillbricht

Aleksander Hillbricht – polski prawnik, kompozytor szachowy. Uczył się w gimnazjum w Brzeżanach we Lwowie w 1891 r. wstąpił na wydział prawa uniwersytetu Lwowskiego, ukończył doktorat praw. Na przełomie XIX i XX wieku mieszkał i pracował w Tysmen ...

                                               

Mikołaj Himmelstjerna

Mikołaj Himmelstjerna, Mikołaj, Samson-Himmelstjerna – polski dyplomata i pracownik ambasady Rzeczypospolitej drugi. Ukończył wydział prawa na uniwersytecie w Petersburgu. W 1918 roku szef przedstawicielstwa rady Regencyjnej w Moskwie. Od 1 grudn ...

                                               

Mikołaj Hinczowic

Był synem burmistrza i rajcy Hinczy z Kazimierza. Szkolenia w akademii Krakowskiej, którą ukończył w 1404 r. uzyskał tytuł magistra sztuk wyzwolonych. W 1407 roku wykładał na wydziale sztuk wyzwolonych. W 1412 kwietnia został wybrany rektorem uni ...

                                               

Anna Hintz

Anna Хинц – polski prawnik, specjalista prawa pracy, w latach 2002-2006 dyrektor Głównej inspekcji pracy. Popularyzatorka pytania i problemy prawa pracy w MEDIACH. Tytuł magistra prawa uzyskał na wydziale prawa i administracji uniwersytetu Warsza ...

                                               

Stanisław Feliks Hiszpański

Stanisław, Hiszpański Filip, syn Stanisława Antoniego i Zofia z domu Kwiatkowskiej, PS. Мацко z Bogdaniec – właściciel Warszawskiej firmy John hiszpański działacz społeczny.

                                               

Maciej Hłasko

Eugeniusz Roman Hłasko – polski prawnik, autor prac w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego. Pochodził z arystokratycznej rodziny, warstwę kleju Leliwa broni. Był synem Josepha Henry Felix Hłaski, który zmarł w 1922 roku, komendantem Warszawskiej ...

                                               

Karol Boromeusz Hoffman

W 1812 r. wstąpił do szkoły prawa i administracji w Warszawie. Członek Związku Panta Коина. Po ukończeniu studiów został mianowany asesorem sąd cywilny województwa Mazowieckiego. W 1822 zdymisjonowany i aresztowany za kilka dni za przynależność d ...

                                               

Tomasz Hoffmann

Thomas Hoffmann-polski prawnik i politolog. Absolwent wydziału prawa i administracji uniwersytetu Szczecińskiego i wydziału nauk społecznych Uniwersytetu. Adama Mickiewicza w Poznaniu. On także ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania p ...

                                               

Michał Hofmokl

Ukończył gimnazjum we Lwowie, 1849 i wydział prawa uniwersytetu we Lwowie, 1854. Od lutego 1855 roku pracował jako czeladnik konceptowy magistrat miasta Lwowa 1855-1859. Od sierpnia 1859 r. został aktuariuszem w regionalnych administracjach miast ...

                                               

Tadeusz Hołówko

Ludwik Tadeusz Hołówko, pseudonimy: Киргиз, Horodynski, Otfinowski, krypt. T. h do – polski polityk i działacz państwowy Rzeczypospolitej drugi, dziennikarz, działacz prometejskiego.

                                               

Michał Hube

Michał Хубе, prawnik polskiej, sekretarz stanu Królestwa Polskiego, później członek komisji sprawiedliwości, przewodniczący Komisji dithering akt tajna policja uczestniczy w aktach carskiej służby specjalne przejętymi po wybuchu powstania Listopa ...

                                               

Stanisław Hubert

Urodził się 23 maja 1905 roku. w Wadowice. Studiował pod kierunkiem profesora Ludwika Ehrlicha. W 1934 roku na Uniwersytecie Jana Kazimierza, z którym obronił pracę doktorską, a trzy lata później w tym samym uniwersytecie uzyskał doktorat. Po ii ...

                                               

Dominik Hunek

Dominic James Hunek – polski prawnik, przewodniczący rady nadzorczej кгхм polska miedź, członek rady Nadzorczej polskich linii lotniczych LOT, arbiter sądu arbitrażowego, który w ogóle Prokuratorii RP. Ukończył studia na uniwersytecie Wrocławskim ...

                                               

Jan Hupka

Jan Andrzej Ernest Hupka – polski doktor nauk prawnych, poseł, burmistrz, członek oddziału partii "Prawy" Narodowa sytuacja 1910 roku, ostatniego właściciela Niwisk, syn Kazimierza i Marii Zubrzyckiej.

                                               

Uri Huppert

Uri Jerzy Huppert, Hbr. הופרט אורי – izraelsko-polski prawnik, pisarz, dziennikarz i działacz polityczny, doktor nauk humanistycznych.

                                               

Arkadiusz Huzarek

Absolwent wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1998. W latach 1999-2001 pracował jako specjalista w Departamencie spraw europejskich Ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji. Od 2001 do 2005 roku ...

                                               

Tomasz Ilnicki

Tomasz Ilnicki – główny kasjer działu skarbu państwa kontroli w 1863 i 1864. Z wykształcenia prawnik, pracował w banku w Polsce. Mieszkania w Warszawie był dzięki żonie, Marii Majkowskiej literacki salon, gdzie spotykał się z wieloma wybitnymi po ...

                                               

Krzysztof Indecki

Krzysztof Leonard Indecki polski prawnik, doktor nauk prawnych, adiunkt, katedra organizacji filmowej w państwowej wyższej szkole filmowej, telewizyjnej i teatralnej. Leona Schillera w Łodzi i w wydziale Międzynarodowego prawa karnego, wydział pr ...

                                               

Barbara Iwańska

Iwańska Barbara – Polska, prawnik, doktor habilitowana nauk prawnych o specjalności Prawo ochrony środowiska. Docent katedry prawa ekologicznego na wydziale prawa i administracji uniwersytetu jagiellońskiego. Prodziekan tego wydziału w zakresie b ...

                                               

Włodzimierz Jabłoński

Włodzimierz Jabłoński – polski prawnik, urzędnik Ministerstwa w II RP, członek izby notarialnej sądu okręgowego w Krakowie w 1938 roku. Po tym, jak Polska odzyskała niepodległość, został urzędnikiem z Ministerstwa sprawiedliwości. Pełnił funkcję ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie