★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 325
                                               

Margareta Kępińska Jakobsen

Margareta Kępińska Jacobsen – prawnik Polska, działacz społeczny, jeden z założycieli duńskiego Helsińskiego Komitetu praw człowieka, zajmujący się w szczególności na prace związane z modernizacją polskiego systemu penitencjarnego.

                                               

Katarzyna Kępka (adwokat)

Katarzyna Belka – Polska, doktor nauk prawnych, adwokat i pedagog, w 2015 roku, podsekretarz stanu w Ministerstwie środowiska.

                                               

Mikołaj Kiczka

Mikołaj Kiczka godło кокот z KIK – polski szlachcic, archidiakon gnieźnieński, Canon i namiestnik generał, i administrator diecezji Poznańskiej, doktor dekretów, i w 1422 główny komisarz króla Władysława Jagiełły, wraz z Władysławem Oporowskim za ...

                                               

Grzegorz Kiełb

Z wykształcenia jest prawnikiem. On także ukończył studia podyplomowe w dziedzinie gospodarki przestrzennej w administracji publicznej i w zakresie zarządzania i pośrednictwa nieruchomości. W swojej karierze pracował w straży miejskiej, pełnił fu ...

                                               

Roman Kiełkowski

Roman Kiełkowski-pisarz, prawnik i publicysta, dziennikarz. Pracownik "czasu" i badania lekarskiego. Publikacje Historie spod Kopca Krakusa, 1972. Lądowanie niebieski zbiór wierszy 1946. Zlikwidować na miejscu! z dziejów okupacji hitlerowskiej w ...

                                               

Aranka Kiszyna

Była córką Ostrihanskyego 1893-1963 Rudolf, pułkownik wojska polskiego ii RP i żołnierzy AK, najstarszy z czworga dzieci Maryi Walerią Gierycz. W czasie ii wojny światowej był żołnierzem armii Krajowej. Po wojnie ukończył wydział prawa uniwersyte ...

                                               

Alfred Klein

Urodził się w 1921 roku. Doktoryzował się od Józefa Fiemy w 1961 roku na podstawie elementów zobowiązaniowego relacje, habilitację otrzymał cztery lata później. Nazwa zwyczajnych profesor i kierownik kancelarii obrotu Uspołecznionego otrzymał w 1 ...

                                               

Franciszek Ksawery Klimaszewski

Ukończył seminarium duchownego w Saratowie, a następnie kontynuował naukę teologii w Rzymie. Po ukończeniu studiów uzyskał stopień magistra teologii i profesor prosynodalnego, wrócił do Saratowa i został kanonikiem. W 1913 do 1917 roku był w Pete ...

                                               

Mateusz Klinowski

Matthew Michael Klinowski – polski prawnik, filozof, polityk, samorządowiec, publicysta, doktor nauk prawnych, wykładowca uniwersytetu jagiellońskiego, działacz na rzecz liberalizacji polityki narkotykowej w Polsce, burmistrz 2014-2018 Wadowice.

                                               

Jan Kłodziński

Był sędzia zrobił przez władzy cesarskiej sądu apelacyjnego Królestwa Polskiego. Był członkiem Królewskiego towarzystwa naukowego. Publikacje na temat prawnej i historycznej. W 1842 roku opublikował w Warszawie encyklopedia prawnika, a także w rę ...

                                               

Tomasz Knothe

W 1966 roku ukończył Moskiewski państwowy instytut stosunków międzynarodowych. W 1971 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa międzynarodowego publicznego Instytutu nauk prawnych Polskiej akademii nauk. W latach 1972-1977 prac ...

                                               

Piotr Kobylański

Peter Smith, Simon Arkadiewiczu – adwokat, członek rządu narodowego powstania. Po ukończeniu prawa w Sankt-Petersburgu, był sekretarzem i Departamentem Senatu Rosji. Z 1851 mieszkał w Warszawie, w 1857, był doradcą dworu i wice-prezes sądu handlu ...

                                               

Tadeusz Kochanowicz

Tadeusz Kochanowicz polski prawnik, urzędnik i polityk, członek polskiego rządu na uchodźstwie, podsekretarz stanu Ministerstwa pracy i opieki społecznej w Polskiej Republice Ludowej, autor pamiętników.

                                               

Tadeusz Kocowski

Tadeusz Kocowski – polski prawnik, doktor nauk prawnych, adiunkt w katedrze prawa gospodarczego wydziału zarządzania, informatyki i finansów i Instytutu nauk administracyjnych, wydział prawa, administracji i ekonomii uniwersytetu Wrocławskiego.

                                               

Adam Kocur

Adam rosyjsko – polskich powstańców - doktor praw, polityk, ksiądz, prezydent Katowic w latach 1928-1939, wiceprezes Związku związków zawodowych, samorządowe oszczędnościowych w 1939 r., kapitan rezerwy piechoty wojska polskiego.

                                               

Jan Kodrębski

Stycznia Kodrębski – polski prawnik, historyk myśli politycznej i prawnej, romanista, znawca starożytnej kultury, począwszy od 1990 roku. Profesor uniwersytetu Łódzkiego, specjalista w zakresie prawa rzymskiego i historii politycznych i prawnych ...

                                               

Jadwiga Kokoszko

Jadwiga Kokoszko alias. Wacław-prawnik, działacz podziemia w czasie ii wojny światowej, żołnierze gwardii Narodowej. Absolwent wydziału prawa uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa klienta w sądzie rejonowym, żona 1936 roku Witold Kokoszko. W czasi ...

                                               

Józef Kokot (historyk)

Józef кокот – polski historyk i prawnik, profesor nauk politycznych z 1966 1975 roku dyrektor Instytutu łódzkie w Opolu, specjalista w dziedzinie historii Śląska.

                                               

Ludwik Kolankowski

Ludwik Kolankowski – polski historyk, polityk, senator rp, profesor uniwersytetu Lwowskiego i pierwszym rektorem uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ostatni dyrektor biblioteki Zamojskiej kod w Warszawie.

                                               

Mirosław Kołakowski

Z wykształcenia był prawnikiem, specjalizuje się w dziedzinie prawa europejskiego. Był członkiem rad nadzorczych system radiowy i Widzewa systemu, również stał na czele Rady Międzynarodowej wystawie w Łodzi. Uczestniczył w działalności polityczne ...

                                               

Jan Komierowski

Brał udział Jan Komierowski, prawnik, ziemianin, urzędnik administracji państwowej, w powstaniu listopadowym. Opublikował poezji Andrzeja Morsztyna i przetłumaczył 10 sztuk Williama Szekspira, który ukazał się anonimowo w trzech tomach drukowane ...

                                               

Tadeusz Koncki

Tadeusz Koncki, polski prawnik, doktor prawa, urzędnik służby cywilnej Austro-Węgierskiej Drugiej Rzeczypospolitej, Wojewoda Śląska w 1924 roku.

                                               

Kazimierz Konopka

Sekretarz Kazimierza Józef Конопка Hugona Kołłątaj, członek tzw. Kuźnicy Kołłątajowskiej, publicysta, jeden z przywódców Powstania jakobinów, żołnierz, oficer legionów polskich.

                                               

Tadeusz Kopeć (poseł II RP)

Tadeusz Kopeć-polski prawnik, dziennikarz, działacz społeczny, polityk, poseł na sejm IV kadencji w II Rzeczypospolitej.

                                               

Adolf Koper

Adolf koperek, PS. Marek Rozłucki, Michał Polanowski polski prawnik, żołnierz batalionów Chłopskich, komendant obwodu Lublin powiat Lublinie organizacji.

                                               

Wiktor Kopff

Senator Wiktor Adolf Karol Kopff polski prawnik i pamiętnikarz, w 1840 roku, Wspólnoty Kraków. Był najmłodszym z dzieci artysty Jana Vincent Koppfa, brat Konstantego Kopffa. W 1814-1821 roku uczył się w gimnazjum Świętej Anny. Studiował prawo na ...

                                               

Roman Korab-Żebryk

Roman Кораб-Żebryk, PS. "Кораб", "Korabiewicz", "robak" – polski prawnik i historyk, oficer armii, dowódca 1 Wileńskiej brygady Armii Krajowej, doktor nauk humanistycznych.

                                               

Stefan Korboński

Stefan Korboński, PS. "Nowak", "Zieliński", "Stefan Zieliński" polityka polskiego ruchu ludowego, prawnik i dziennikarz, oficer wojska polskiego, pełniący obowiązki przedstawiciela rządu w kraju w okresie od 27 marca do 28 czerwca 1945 roku. Czło ...

                                               

Tomasz Korczak

Tomasz Korczak-prawnik, pedagog, samorządowiec, burmistrz miasta i gminy Мендзылесие z 1998 roku.

                                               

Antoni Kordowski

Antoni Bonifacy Kordowski-polski polityk ruchu ludowego, poseł ПСЛ "wyzwolenie", prawnik, publicysta.

                                               

Marcin Korolec

Martin przestępców – polski prawnik, urzędnik. W latach 2005-2011-podsekretarz stanu w Ministerstwie gospodarki na lata 2011-2013, ministra środowiska, w 2013-2015 sekretarz stanu w Ministerstwie środowiska i rządowy pełnomocnik ds. polityki w za ...

                                               

Marek Stanisław Korowicz

Marek Stanisław Korowicz alias.: Deresiewicz Stanisław Komar, przydomek: Świętej. D., ul. M. K. – polski naukowiec, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i międzynarodowego taternik.

                                               

Magdalena Korzekwa-Kaliszuk

Maria Magdalena Корцеквы – Polska prawnik, psycholog, publicysta i pisarz, stacji telewizyjnej TVP, dziennikarz.

                                               

Modest Wit Kosicki Wata

Skromny WIT Kosicki wełna – prawnik. W 1810-1814 uczył się w szkole średniej w Krakowie, w 1814 roku, otrzymał doktorat w dziedzinie filozofii i nauk humanistycznych za pracę pod tytułem: mówić o podstawową zasadę i pożytkach moralnej filozofii, ...

                                               

Artur Kosicki

Był absolwentem szkoły w łapach. W latach 1997-2004 był członkiem zespołu disco polo dla chłopców, gdzie był głównie zajmują się tańcem, ale i śpiewem. Ukończył wydział prawa uniwersytetu w Białymstoku, prawie w specjalności w zakresie budowy i z ...

                                               

Władysław Kosieradzki

Był jednym z założycieli koncepcji przestrzennego Centralnego obszaru przemysłowego, wraz ze swoim bratem Pawłem Kosieradzkim i wicepremierem odpowiedzialnym za przemysł i gospodarka Eugeniusz Kwiatkowskim. Jego pamiętnej notatki przedstawionej j ...

                                               

Stanisław Kosina

Dr Stanisław Marian kuchni z ustawy, konsularny oficer, kapitan rezerwy korpusu armii polskiej.

                                               

Hilary Kossak

Był pochodzący z miasta. Tam ukończył wydział prawa uniwersytetu w porządku, w marcu 1914 roku, uzyskując stopień doktora praw. Brał udział w Pierwszej wojnie światowej jako oficer c. i K. armii. W grudniu 1914 r. został awansowany do stopnia por ...

                                               

Andrzej Kotula (1822-1891)

Urodził się w piątym z trzynaściorga dzieci Józefa, chałupnika, i Mary Kasparków. Ukończył kolejno ewangelicką szkołę trywialną w Grodziszczu, gimnazjum Ewangelii nad bramą miasta Cieszyn, w liceum w Bratysławie i studia prawnicze w Wiedniu. W 18 ...

                                               

Władysław Kowalikowski

Władysław Kowalikowski polski prawnik, urzędnik administracji Austro-Węgier, zastępca generalnego komisarza rządu polskiego w Krakowie, zastępca gubernatora Krakowa w Krakowie.

                                               

Bolesław Kowalski (żeglarz)

Bolesław Kazimierz Kowalski PS. Bolo polski prawnik, żeglarz, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej Brytanii, organizator i dowódca badawczych morskich wypraw, w szczególności w SAI "prezent od Opola" morza Czerwonego i morza Śródziemnego, i S. odważ ...

                                               

Wojciech Kowalski (ur. 1980)

Absolwent wydziału prawa i administracji uniwersytetu Gdańska. W 2011 roku na podstawie napisanej pod kierunkiem rozprawy George Ciszewskiego. Naruszenie prywatności w MEDIACH - cywilnoprawna analiza uzyskanych na wydziale prawa i administracji u ...

                                               

Piotr Kownacki

Piotr Kownacki – polski prawnik, urzędnik. W latach 2008-2009 dyrektor Kancelarii Prezydenta rp, p. o. prezesa Najwyższej izby kontroli (1991-1992).

                                               

Andrzej Kozanecki

Andrzej Kozanecki – polski prawnik, w czasie ii wojny światowej uczestnik spisku, dziennikarz tygodnika Warszawskiego, więzień polityczny w latach 1948-1954.

                                               

Krzysztof Kozłowski (ur. 1983)

Krzysztof Kozłowski-polski prawnik i polityk. W latach 2015-2016-podsekretarz stanu Ministerstwa gospodarki, transportu morskiego i wodnego śródlądowego, w latach 2016-2018, wojewoda zachodniopomorski, począwszy od 2018 roku, sekretarz stanu w Mi ...

                                               

Wacław Kozubski

Ukończył Ekonomiczny Wydział Prawa Uniwersytetu Poznańskiego. Pracował w hrabstwie związku Познанского województwa. W 1939 r. brał udział w polskiej wojny obronnej. W czasie ii wojny światowej, organizował tajne nauczanie w Polsce. W 1944 roku br ...

                                               

Stanisław Koźmiński (dyplomata)

Stanisław Козьмински – polski prawnik i dyplomata. Studiował prawo na wydziale prawa uniwersytetu Lwowskiego i w Wiedniu, uzyskując doktorat. W latach 1900-1919 pracował w prokuraturze rejonowej we Lwowie, z 1916 roku to również wykładał ekonomię ...

                                               

Ludwik Krajewski

Ukończył studia prawnicze. Zajmował stanowisko redaktora "historia zabudowy. Sędzia zamienne do obszaru sądu okręgowego w Grodnie, delegowanych czynności w Ministerstwie sprawiedliwości 9 listopada 1928 roku. We wrześniu 1937 roku został mianowan ...

                                               

Ignacy Krasicki (dziennikarz)

S. Ignacy krasicki – polski dziennikarz, politolog-marksistą i działacz propagandysta Polskiej zjednoczonej partii robotniczej, przyjmującego, w szczególności, problemy polityki wyznaniowej. Został umieszczony na tzw. lista Kisiela.

                                               

Henryk Piotr Krasiński

Henry Peter kultur Zygmunt hrabia, polski ziemianin, prawnik, działacz, patriota i działacz społeczny, właściciel nieruchomości w Mszanie poniżej. Henry kultur pochodził z ukraińskiej gałęzi rodu herb Ślepowron broni, począwszy od XIX wieku, z na ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie