★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 328
                                               

Leon Romanowski

Leon Romanowski również Bożawola-Romanowski – polski prawnik, heraldyk, pisarz. Uczył się w szkole w Winnicy, a później prawdopodobnie ukończył studia prawnicze. Odbyła praktykę w sądzie-Podolski, pracował Sądowy prawnik, a od 1840 r. był doradcą ...

                                               

Marcin Romanowski

Marcin Romanowski – polski prawnik i polityk, doktor nauk prawnych, zastępca sekretarza stanu w Ministerstwie sprawiedliwości, w latach 2016-2019 r. dyrektor Instytutu wymiaru sprawiedliwości, w latach 2018-2019, pełnił funkcję pełnomocnika minis ...

                                               

Romuald Romański

Romuald romańsko – polski prawnik, historyk, pisarz. Profesor prawa w Wyższej szkoły menedżerskiej w Warszawie. Autor wielu książek na tematy historyczne, a także wielu powieści historycznych przygód.

                                               

Adam Rosczewic

Pochodził z mieszczańskiej rodziny, był synem Johna. Badanie rozpoczęło się w 1622 r. w Akademii Lubrańskiego w Poznaniu, a potem od 1623 studiował w akademii Krakowskiej. Stopień magistra otrzymał w 1625 roku, a rok później, w 1626 roku, był mis ...

                                               

Ignacy Juliusz Rosner

Julia Рознер Ignacy, PPOR. Нерос, Infaustus – prawnik, dziennikarz, urzędnik ministerstwa i konserwatywny polityk, członek Austriackiej rady państwa.

                                               

Jan Rosner

Jana Рознер-polski prawnik i ekonomista. Specjalista w zakresie międzynarodowego prawa pracy, polityki społecznej i ergonomia.

                                               

Fiszel Rottenstreich

Fiszel Rottenstreich również Efraim Fiszel Rottenstrech – polski prawnik, polityk i publicysta żydowskiego pochodzenia. Pedagog, działacz społeczny, syjonista, senator, i o zwołanie posła III kadencji parlamentu ii RP.

                                               

Stanisław Rotwand

Stanisław Ротванд – polski prawnik, przemysłowiec, finansista, filantrop, działacz społeczny i gospodarczy.

                                               

Agata Rowińska

Agata Rowińska – prawnik Polska, zastępca dyrektora Departamentu instytucji finansowych w Ministerstwie finansów, członek rady Nadzorczej PZU 2007, prezes zarządu "RZ".

                                               

Tadeusz Rozdeiczer-Kryszkowski

Tadeusz Rozdeiczer-Kryszkowski, polski prawnik, pracownik struktur państwowych drugiego RP, aktywny działacz kontrwywiadu i komendant główny Armii Krajowej, powstańców warszawskich, mieszczańskich korporacji akademickich Sarmacii

                                               

Małgorzata Rozenek-Majdan

Małgorzata Anna z Moskwy Majdanie z domu Kostrzewska – Polska prezenter telewizyjny, pisarz i osobowość. Z wykształcenia jest prawnikiem.

                                               

Konstanty Rozwadowski (dyplomata)

Centrum Konstanty – polski dyplomata. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Studia prawnicze i ekonomiczne. Od grudnia 1918 roku, w służbie dyplomatycznej II Rzeczypospolitej. Pierwszy zastępca, a następnie od 1923 r. naczelnik wydziału gospodarczego ...

                                               

Józef Rożniecki

Józef Bolesław dr Rożniecki Val prawa, uczestnik walk o niepodległość w czasie ii wojny światowej i wojny z bolszewikami, majorze, absolwent piechoty armii polskiej.

                                               

Józef Różański

Józef Розански także Jacek Розански początkowo Józef Goldberg – polski prawnik, oficer NKWD i MBP, MP, prawnych, karno-Stalin.

                                               

Szymon Ruman

Szymon Albert Ruman – polski prawnik, ustawodawca, urzędnik państwowy, kierownik. W latach 2015-2016-podsekretarz stanu Ministerstwa digitalizacji.

                                               

Jerzy Rutkowski (żołnierz AK)

Jerzy Рутковский PS. "Michael", "Кмита" – polski prawnik, działacz polityczny obozu Narodowego, narodowo-radykalnych "Falanga", kierownik, inicjator i szef tajnych wojskowych zakładów Wydawniczymi polskiego państwa podziemnego, oficer armii w ran ...

                                               

Bartłomiej Rychter

Bartłomiej Rychter – polski prawnik, autor kryminałów. Naukę rozpoczął w szkole podstawowej nr 4 w Sanoku. Dojrzałe odbyła się zespół szkół ekonomicznych w Sanoku. Po zakończeniu edukacji prawnej, który ukończył uniwersytet Rzeszowa, pracował, w ...

                                               

Kazimierz Rymarkiewicz

Kazimierz Rymarkiewicz – polski prawnik, polityk. Ukończył klasyczną męską gimnazjum w Kaliszu, a następnie studiował prawo w Piotrogrodzie i Warszawy. W 1915 roku objął stanowisko członka sądu Najwyższego królestwa Polska. Był delegatem do komis ...

                                               

Zygfryd Rymaszewski

Szkołę podstawową ukończył w Kaletach niedaleko Grodna, w 1945 roku przybył do łodzi w 1948 r., uzyskując świadectwo dojrzałości, w XIX w państwowym gimnazjum i liceum całego dorosłych w łodzi. W latach 1948-1952 studiował na wydziale prawa Uniwe ...

                                               

Władysław Rymkiewicz

Był synem Bronisławem rury i Irina Rymkiewiczów. Ukończył wydział prawa uniwersytetu Warszawskiego. Debiutował jako prozaik w 1925 roku na łamach tygodnika "bluszcz". W latach 1926-1944 pracował prawnikiem, zwłaszcza w Pułtusk. W 1929 roku opubli ...

                                               

Marek Rymuszko

Ukończył studia prawnicze w 1970 i 1972 roku dziennikarstwa na uniwersytecie Warszawskim. Dziennikarz tygodnika prawo i życie współpracownik wielu czasopism, redaktor naczelny i jeden z założycieli koncepcji czasopisma nieznany świat. Zdobywca ki ...

                                               

Stanisława Ryster

Stanisława Ryster – adwokat Polsce i prezenter telewizyjny, związany z telewizją Polska, w latach 1975-2006 właścicielem wielkiej gry.

                                               

Jan Kanty Rzesiński

Jan krawędzi Andrzej Stefan Rzesiński PS. John Auschwitz – polski prawnik, filozof, pisarz, polityk, z 1823 związane z uniwersytetu jagiellońskiego, członek Zgromadzenia przedstawicieli wolnego miasta Krakowa, członek komitetu Ustawodawczego sejm ...

                                               

Barbara Sadurska

Absolwent wydziału prawa i administracji w 2001 i 2000 pytań uniwersytetu jagiellońskiego. Studia podyplomowe "prawa autorskie, prasowe i publikacje ukończył Instytut prawa własności intelektualnej uniwersytetu jagiellońskiego w 2006 roku i "społ ...

                                               

Krzysztof Sajewski

Ukończył wydział prawa i administracji uniwersytetu Warszawskiego. Doktoryzował się w roku 2015 w zakresie polityki naukowej. Pracuje jako adwokat i prawnik. W szczególności interesuje prawo, chińskich i koreańskich.

                                               

Ignacy Schiper

Ignacy Schiper Val. Isaac Ignacy Шиппер, prawnika, historyka, ориенталиста, jeden z twórców nowoczesnej historiografii polskich żydów, polityk, czołowa postać żydowskiej inteligencji okresu międzywojennego, poseł do parlamentu ustawodawczego i Se ...

                                               

Michał Schmidt

Był synem Michaela. Uczył się w gimnazjum Świętej Anny w Krakowie, gdzie on jest dojrzały w 1856 roku. W latach 1857-1861 m roku studiował na wydziale prawa uniwersytetu jagiellońskiego, w lutym 1864 roku obronił pracę doktorską. Po ukończeniu st ...

                                               

Stanisław Schwann

Stanisław Marian Schwanna historyk medycyny, profesor Wyższej szkoły ekonomicznej w Moskwie i Uniwersytetu w Lipsku.

                                               

Josef Serlin

Yosef Серлин – izraelski prawnik i polityk, w 1952 roku minister transportu, w latach 1952-1955, minister zdrowia w latach 1949-1974 członków Knesetu z listy ogólnych syjonistów, partia Liberalna i Gahalu. Ukończył prawo na uniwersytecie Warszaws ...

                                               

Mieczysław Seydlitz

Ukończył studia prawnicze. Otrzymał tytuł naukowy doktora praw. W Drugim okresie niepodległej Rzeczypospolitej w 1921 roku kandydował do Rady Poznaniu z ramienia Europejskiej bankierów. Wykonywania mandatu radnego Rady miejskiej kadencji Poznań 1 ...

                                               

Piotr Siemion

Piotr, Szymon – polski pisarz, tłumacz, prawnik z zawodu. Prowadnik e-mail i projekt swojej tygodnika Ozon, tłumacz literatury amerykańskiej, w szczególności powieści Thomasa Pynchona 49 idzie pod młotek 1990, nagroda "literatura na świecie," sum ...

                                               

Piotr Siemko

Piotr Сиэмко – polskiego notariusza, badacz historii materiał górnym i Dolnym Śląsku, zbiór publikacji, ikonografii i kartografii z tego zakresu, popularyzator historii Jastrzębia-Zdroju.

                                               

Julian Siennicki

Julian Władysław Siennicki – polski prawnik, adwokat, w latach 1922-1927 senator rp, wiceminister sprawiedliwości.

                                               

Bolesław Ignacy Sikorski

Bolesław Iwan Sikorski – polski prawnik, ekonomista i minister. W 1907 r. w Królewskim uniwersytecie w Breslau, Sikorski otrzymał doktorat.

                                               

Bronisław Zygmunt Siwik

Andrzej Zygmunt, ale prawnik, publicysta, działacz społeczny i PPP razem. Był synem Stanisława i Heleny z Barańskich, kalwinistów. Po klasycznej słynna męskie gimnazjum w Kaliszu, zapisał się na wydział prawa Cesarskiego uniwersytetu Warszawskieg ...

                                               

Franciszek Skarbek Rudzki

Franciszka Ksawerego słodki płaszcz Rudski z Абданк broni-polski dziennikarz, pisarz, prawnik i numizmatyk. Pisarz w biurze Komisji do spraw edukacji dla prowincji Wołyńskiej, Podolskiej i Kijowskiej.

                                               

Dionizy Skarżyński

Dionizy Skarżyński godło Боника – polski szlachcic, działacz niepodległościowy i wygnanie, w czasie powstania styczniowego członek rządu Narodowego.

                                               

Lech Skolimowski

W latach 1946-1948 pracował jako dziennikarz w gazecie Lublinie". W 1948-1950 wystąpiła recytator, zespół "żywe słowo" wspólnej publikacji "czytelnik". W tym samym czasie studiował na Katolickim uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1951 roku ukończył ...

                                               

Jerzy Skorupka

Jerzy powłoki – polski prawnik, profesor prawa, pracownik naukowy, uniwersytet Wrocławia, sędzia sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, specjalista w zakresie postępowania karnego gospodarczego i prawa karnego.

                                               

Edward Skowroński

Edward Prus Skowroński-polski prawnik, pracownik konsulatu. Studiował na uniwersytecie jagiellońskim. Służył w polskich urzędów konsularnych opłata za usługi, w szczególności, wicepremier RP w Elblągu, 1922-1923, szef delegacji Rzeczypospolitej P ...

                                               

Franciszek Skowyra

Ukończył gimnazjum w Tarnowie. Po maturze, rozpoczął studia na wydziale prawa i administracji uniwersytetu jagiellońskiego w Krakowie. W Akademickim kole Tarnowiaków był wice-prezydentem. Pracował również w Europejskiej szkolenia młodzieży w Chin ...

                                               

Władysław Skrzyński

Władysława Bolesław płaszcz Ignacy Skrzyński broni Zaremba-polski dyplomata. Wieloletni poseł II i Ambasador przy Stolicy apostolskiej.

                                               

Jan Skupiński

Stycznia Wojciech Skupiński – polski prawnik, profesor prawa, zwyczajnych profesor i kierownik katedry prawa karnego Instytutu nauk prawnych Pan, zwyczajnych profesor w Wyższej szkole finansów i prawa w Bielsku-Białej.

                                               

Stanisław Sławski (1841–1913)

Stanisław Sławski – polski prawnik, powstałych w styczniu. Syn Sylwestra i Teresa z Goldmanów. Ukończył gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. W latach 1858-1859 studiował prawo na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, a następnie jeszcze przez dwa ...

                                               

Zenon Słonecki

Zenon Słonecki herb Кораб broni – polskiego właściciela, członek Sejmu Krajowego Galicji, przewodniczący Rady Si. K. powiat sanockiego, urzędnika towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń w Krakowie, działacz społeczny.

                                               

Edmund Słuszkiewicz

Edmund sierpnia Słuszkiewicz – doktor nauk prawnych, dziennikarz, poeta, pisarz, tłumacz, antykwariusz, działacz społeczny, generał piechoty armii polskiej.

                                               

Kazimierz Smoleń

Kazimierz Смолен – polski prawnik, więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz, główny Twórca i dyrektor Państwowego muzeum "Auschwitz-Birkenau" w Oświęcimiu, w latach 1955-1990. Jeden z najbardziej cenionych znawców powojenne perspektywy obozu.

                                               

Paweł Smoleń

Paweł Piotr Смолен polski prawnik, doktor nauk prawnych, profesor nadzwyczajny, dyrektor Instytutu prawa, wydział prawa kanonicznego i administracji, Katolicki uniwersytet w Lublinie imienia Jana Pawła II.

                                               

Julian Smolik

Syn Tomasza, poczmistrz i laury z Reinfussów. Po ukończeniu szkoły studiował prawo na uniwersytecie jagiellońskim w Krakowie. W ciągu roku szkolnego 1901 / 2 zajmował stanowisko prezesa bratniej pomocy. Po ukończeniu studiów został skierowany do ...

                                               

Jan Sobieszczański

Jan Tomasz Sobieszczański – polski prawnik, szachista, działacz i prezes Warszawskiego towarzystwa zwolenników gry szachowej. Urodziła się w rodzinie ziemiańskiej, a w 1881 roku ukończył szkołę średnią w Piotrowej i przybył do Warszawy, gdzie wst ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie