★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 329
                                               

Roman Szymanowski

Roman płaszcz Szymanowskiego z Jezierza broni – urzędnik, polityk i demokratycznym członkiem Austriackiej rady państwa. Ukończył gimnazjum we Lwowie w 1868 roku. Studiował na wydziałach prawnych na uniwersytetach w Krakowie, 1868-1869, Lwowie i W ...

                                               

Adam Szymański

W latach 1872-1877 uczył się w gimnazjum w Siedlcach. Ukończył wydział prawa uniwersytetu Warszawskiego Cesarskiego uniwersytetu w 1877 roku. Został osadzony w X pawilonie cytadeli Warszawskiej W latach 1878-1879 dla działalności rządu narodowego ...

                                               

Antoni Marceli Szymański

Syn Justynie i Marianna z Ziemińskich. Ukończył szkołę średnią w Warszawie, której rektorem był Samuel Linde. We wrześniu 1830 r. wstąpił na wydział prawa uniwersytetu Warszawskiego. Po wybuchu powstania Listopadowego wstąpił do straży akademicki ...

                                               

Katarzyna Szymielewicz

Katarzyna Olimpia Szymielewicz – polski prawnik, działacz społeczny i publicysta, jeden z założycieli i prezes Fundacji Panoptykon.

                                               

Grzegorz Szymonowicz (prawnik)

Uczęszczał do szkoły w Czerniowcach. Powołany do armii austriackiej i walczył na frontach i wojny światowej, zwłaszcza we Włoszech. W 1922 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych Uniwersytetu w Czerniowcach. Aktywnie działał na rzecz bukowińsk ...

                                               

Franciszek Ścibor

Franz Alexander był starszym dzieckiem dobczyckich obywateli: naprawa Vincent i Mary Szczechów. Jego dziadek, Thomas Alexander był radnym miasta tam. Po otrzymaniu stypendium Rady 12 złotych reńskich w lipcu 1873, po ukończeniu szkoły podstawowej ...

                                               

Maria Ślązak

Ukończył studia prawnicze na wydziale prawa i administracji uniwersytetu. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1983 roku został adwokatem. Prowadzić biuro radcy prawnego w Starogardzie gdańskim, a także w Warszawie. Jest arbitrem sądu Arbitrażowego pr ...

                                               

Gerarda Śliwińska

Mary Gerarda Sliwinska KBK, właśc. Barbara Sliwinska – zakonnice ze Zgromadzenia sióstr św. Katarzyny, Dziewicy i męczennicy w Braniewie, prawnik i historyczka, badacz historii Zgromadzenia sióstr Świętej Katarzyny Dziewicy i męczennicy.

                                               

Krzysztof Śmiszek

Krzysztof Jan Smiszek – polski prawnik, polityk, działacz na rzecz praw człowieka i praw mniejszości, doktor nauk prawnych, profesor Uniwersytetu. Inicjatorem i jednym z założycieli polskie towarzystwo prawa antydyskryminacyjnego, krajowe Stowarz ...

                                               

Józef Światopełk-Zawadzki

Józef Światopełk-pre − polski prawnik, naczelnik wydziału sprawiedliwości. Z 1888 pracował w Warszawie jako notariusza. W 1918 roku został podsekretarzem stanu w Ministerstwie sprawiedliwości i z 5 listopada 1918, 17 listopada 1918 roku, był szef ...

                                               

Adolf Świda

Adolf świda – polski prawnik, ziemianin, członek parlamentu, władzy ustawodawczej, autor podręczników do nauki rolniczej i gospodarczej.

                                               

Dariusz Świecki

Dariusz Iwan świeckiej polski prawnik, doktor nauk prawnych, profesor uniwersytetu Łódzkiego, sędzia sądu Najwyższego, ekspert w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

                                               

Michał Marian Świerzbiński

Michał Marian Świerzbiński polski prawnik, wojskowych i urzędników konsularnych. Pochodził z rodziny ziemiańskiej w Łatgalii. Służył w polskiej armii, korpusu oficerów do sądu, jako sędzia wojskowego, ostatnio w randze podpułkownika. Zapisał się ...

                                               

Stanisław Świeżawski

Stanisław Eustachy Świężawski polski prawnik, urzędnik państwowy, działacz społeczny, polityk, poseł na Sejm III kadencji Ii Rzeczypospolitej, członek rady Głównej Centralnej organizacji społeczeństwa i rolników 1934 roku.

                                               

Tomasz Święcki

Świeckie Thomas-prawnik, historyk, filantrop Sądu Najwyższego Królestwa Polskiego, członek Towarzystwa przyjaciół nauk, autor książki Opis starej Polski, która uznała go jednym z najwybitniejszych badaczy polskiej przeszłości.

                                               

Władysław Świrski

Władysław Świrski, PS. "Bonawentura", "Romuald", "Richard" – polski doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie problemów związanych z rolnictwem. Burżuazyjna Polskiej Korporacji Akademickiej Cresovia Leopoliensis Działacz polityczny, związ ...

                                               

Danuta Tarnowska

Peter Tarnowska, Polska i prawnik, doktor nauk. nauk prawnych. Profesor nadzwyczajny w katedrze postępowania karnego, prawa i administracji uniwersytetu Szczecińskiego.

                                               

Monika Tarska

W 1997 roku ukończył wydział prawa katolickiego uniwersytetu Lubelskiego, a 13 grudnia 2002 roku obronił pracę doktorską na temat: charakter Prawny spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 28 czerwca 2013 r. habilitowała się na podstawie pracy po ...

                                               

Władysław Tempka

Władysław Tempka – polski prawnik, działacz polskiej partii Chrześcijańskiej Demokracji, jeden z liderów Partii pracy, poseł na Sejm II i III kadencji w II RP, pracownik Wojciech niestety.

                                               

Aleksander Thiess

Aleksander Thiess-prawnik. Aleksander był jednym z pięciu dzieci w Warszawie papiernika John Thiessa 1768 - 1830, wolnomularza i Sabina Стамм kalwinistów. Тиссов rodziny od kilku pokoleń zajmuje się produkcją wysokowartościowego papieru stemplowe ...

                                               

Aleksander Tobis

Aleksander Тобис – polski prawnik, specjalizujący się w materiał i wykonawczego prawa karnego, zwyczajnych profesor prawa, absolwent wydziału prawa uniwersytetu Poznańskiego, a następnie wieloletni pracownik wydziału prawa i administracji uniwers ...

                                               

Dorota Tobiszowska

Dorota Jolanta Tobiszowska od domu surówka – prawnik Polska, działacz samorządu terytorialnego i polityk, senator x kadencji.

                                               

Michał Tomczak

Michael Томчак-polski prawnik, dziennikarz i działacz piłkarski. Ukończył wydział prawa i administracji uniwersytetu Warszawskiego. W 1984 roku ukończył program sąd, a w 1988 roku stosowanie w charakterze obrońcy w rejonowym Zarządzie bar w Płock ...

                                               

Anna Tomczyk (urzędniczka)

Absolwent wydziału prawa i administracji uniwersytetu Warszawskiego oraz wydziału prawa Wyższej szkoły zarządzania i prawa. Elena Chodkowskiej. Od 1995 roku pracował w Państwowej inspekcji pracy jako pracownik departamentu prawnego Głównego inspe ...

                                               

Antoni Trembulak

Antoni Trembulak – polskiej partii robotniczej i państwa, wojewoda wałbrzyski od 1975 do 1981 roku. Syn Stanisława i Marii. Ukończył studia prawnicze i uzyskał tytuł magistra. Od 1951 roku jest członkiem partii. 1956 1957 słuchaczy Centralnej szk ...

                                               

Sergiusz Trzeciak

Siergiej Тшечак – polski naukowiec, prawnik, specjalista ds. marketingu politycznego, społecznego wizerunku i public relations, konsultant i trener z międzynarodowym doświadczeniem.

                                               

Andrzej Tymowski

Andrzej kożuchów Tymowski broni Sas PS. Nowakowski – polski socjolog, profesor uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik Naukowo-badawczego centrum starożytnej tradycji w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor progr ...

                                               

Stanisław Tyszka

Stanisław Tyszkaбыл – polski prawnik i polityk, nauczyciel, poseł na Sejm VIII i IX kadencji, wicemarszałek Sejmu VIII kadencji.

                                               

Kazimierz Michał Ujazdowski

Kazimierz Michał Ujazdowski – polski polityk i prawnik, doktor nauk prawnych, profesor uniwersytetu Łódzkiego. Minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządach George Smiley, Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, wicemarszałek Se ...

                                               

Milan Ušák

Milan Ušák – polski prawnik, specjalizujący się w sektorze finansowym i bankowym, nauczyciel, urzędnik, samorządowiec, burmistrz Siechnic 2010.

                                               

Stanisław Ustyanowski

Ukończył ze stopniem doktora prawa. W okresie nabycia Austrii w ramach autonomii Galicji, wstąpił na służbę władzy. Gr. K. radca dworu gubernatorstwa. Przez wiele lat pracował we Lwowie. 23 maja 1918 roku był zastępcą sekretarza stanu w Ministers ...

                                               

Gertruda Uścińska

Gertruda Uścińska – adwokat Polsce i politolog, profesor nauk społecznych, profesor nadzwyczajny uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu pracy i spraw socjalnych w Warszawie. Od 2016 prezes Instytutu ubezpieczeń społecznych.

                                               

Piotr Waglowski

Piotr Waglowski PS. VaGla – polski prawnik, pisarz, poeta, mistrz, oficjalny, badacz procesów komunikacyjnych w paradygmacie konstruktywicznym.

                                               

Wieńczysław Wagner

Siergiej Josef Wagner von Igelgrund zoom Zorstein teraz porucznik-AK i PSZ, w Warszawie akcja, działacz i profesor prawa w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, specjalizujących się w dziedzinie prawa międzynarodowego i porównawczego.

                                               

Jan Wajzner

Dr Jan Wajzner prawa, sekretarz generalny Związku polaków w wolnym mieście Gdańsku, sekretarz obwodzie Warszawa-Południe obozu zjednoczenia Narodowego w 1939 roku. Aresztowany 24 maja 1940 roku. w centrum medycznym budynku w Pawiak i w Alei Szucha.

                                               

Jerzy Walachowicz

Georg Philipp Walachowicz polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie historii państwa i prawa, profesor w zwykłych wydziału prawa i administracji uniwersytetu. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

                                               

Stanisław Walczak

Stanisław Walczak – polski profesor prawa i polityk, minister sprawiedliwości w latach 1965-1971.

                                               

Jan Walewski (prawnik)

Urodził się w 1908 roku w Będzinie. W 1931 roku ukończył wydział prawa uniwersytetu Warszawskiego, uzyskał tytuł magistra prawa. Wydane aplikanturę sąd i zdał egzamin na sędziego. Pracował w sądach rejonowych Siedlce i Ломже, od 1937 r. pracował ...

                                               

Monika Wałachowska

W 2002 roku ukończył wydział prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 20 lutego 2007 r. uzyskał stopień doktora, dzięki pracy pod tytułem Zadośćuczynienia, opłata za szkody i 12 stycznia 2016 habilitację na podstawie pracy doktorskiej, sz ...

                                               

Jerzy Warchałowski (dyplomata)

Warchałowski jerzy – polski prawnik, dyplomata i konsularnych oficerem. Syn Warchałowskiego Warchalowski Kazimierz Kazimierza i Janina Jenicz Джубб-Джаннин mając wtedy Bezlesie własność okrągła Jelizawietgradu, w Chersońskiej guberni, która przyj ...

                                               

Zerach Warhaftig

Zary Варгавтиг, izraelski działacz polityczny, w latach 1953-1954, 1956-1958-zastępca ministra ds. wyznań, 1961-1974 minister spraw religijnych, deputowany do Knesetu, w latach 1949-1969 z list jednolity front religijnych ha-Пель-ha-Mizrahi i nar ...

                                               

Andrzej Wasilewski (ur. 1972)

Andrzej Василевский – polski prawnik, organizator i kierownik w boksie. Szef i założyciel grupy nokaut promocjach. Swój pierwszy profesjonalny charytatywnych boksu, zorganizowanej 3 lutego 2001 r. w Warszawie. W ramach swojej grupy działali lub, ...

                                               

Jacek Wasilewski (1929–2006)

Jacek Василевский-polski prawnik i działacz, sport, szczególnie boks, prezes Polskiego związku bokserskiego, członek komisji prawnej, Światowej federacji boksu amatorskiego, wiceprezes Polskiego komitetu Olimpijskiego i prezes honorowy ПЗБ. Jego ...

                                               

Wojciech Wasiutyński

w 1958 roku pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Nowojorskiej sekcji Radia "Wolna Europa", gdzie był Karl Wagner-Пеньковский. Następnie złagodził funkcji partyjnych i politycznych piastowanych w wielkiej Brytanii. W 1961 roku założył wraz z R ...

                                               

Gustaw Wassercug

Wassercug Gustaw – polski prawnik, dziennikarz, redaktor lokalnej gazety i czasopisma, pochodzenia żydowskiego. Syn Fajwla Felix urodził się 4 lutego 1864. 3 listopada 1937 roku i Rywki z Wajnbergów urodził się 13 marca 1871. Miał zdolności muzyc ...

                                               

Józef Jakub Wąsik

Józef, James, wąsy – polski prawnik, specjalista w zakresie prawa karnego, dotyczących kary pozbawienia wolności oraz warunkowego skazania, wykładowca uniwersytetu Wrocławskiego.

                                               

Stanisław Wąsik

Stanisław Wąsaty – lider Socjalistycznej i niepodległości. Członek wojny obronnej w 1939 roku i w obronie Francji w 1940 roku. Kształcił się w Szwajcarii, uciekł do Anglii, gdzie służył w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie. Od 1965 do 1990 ro ...

                                               

Jan Weinstein

Ukończył wydział prawa uniwersytetu Warszawskiego, od 1926 pracował w służbie dyplomatycznej. Zajmował stanowisko szefa informacyjnego cv w dziale druku Ministerstwa spraw zagranicznych. W 1933 roku opublikował swoją najważniejszą pracę "Górny Śl ...

                                               

Roman Wesołowski (fotograf)

Roman wesołowski-polski prawnik i fotograf. Stosowano różne techniki zdjęcia: izohelię, pikowany, dodatkowe urządzenia, heliobrom i fotomontaż. Zostawił unikalne zdjęcia przedwojennego Lwowa, powojenny Kraków i Nowa Huta. Jego zdjęcia były publik ...

                                               

Józef Weyssenhoff (publicysta)

Józef Weyssenhoff – szambelan króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, pisarz, prawnik, poseł inflancki, MP z Plantsci na Sejm czteroletni 1788 r. kapitan wojska litewskiego, wolnomularz. Jeden z przedstawicieli humanitarnej myśli w polskim prawi ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie