★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 330
                                               

Cewi Zimmerman

Cewi Zimmerman, Henryk Zimmermann – izraelski prawnik, polityk i dyplomata, w latach 1959-1974 deputowany do Knesetu z listy ogólnych syjonistów, partia Liberalna i Gahalu, ambasador Izraela w Nowej Zelandii w latach 1983-1986. W czasie ii wojny ...

                                               

Stanisław Zimny

Stanisław zimno – polski prawnik, urzędnik austro-węgierski gubernator Lwów 1924. Ukończył gimnazjum, a następnie wydział prawa Uniwersytetu Zakonu we Lwowie. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w administracji Austro-Węgierskiej. Był urzędnik ...

                                               

Tomasz Zimoch

Tomasz francuski Zimoch – polski dziennikarz i komentator sportowy, polityk, prawnik, poseł do parlamentu ix kadencji.

                                               

Maria Zuchowicz

Maria Katarzyna Białous z Zujovic – prawnik, międzynarodowy sędzia łyżwiarstwa figurowego, wiceprezes Polskiego związku łyżwiarstwa figurowego, członek polskiego prawa sportowego towarzystwa, wiceprezes sądu Arbitrażowego pies, sędzia Sportowego ...

                                               

Aleksander Zwierzyński

Aleksander Zwierzyński – polski prawnik i dziennikarz, vice-marszałek sejmu i kadencji, poseł do Sejmu ustawodawczego, i, II i III kadencji w II RP, reprezentujący Narodowy związek-narodowej, wtedy partia, Krajowy przewodniczący Partii narodowej ...

                                               

Zygmunt Kadłubowski

Zygmunt Anastazjusz Kadłubowski – działacz i poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i kadencji urzędników, pracujących w różnych organizacjach i instytucjach, które są przeznaczone odbudowy państwa polskiego po Pierwszej wojnie światowej.

                                               

Mojżesz Zylberfarb

Mojżesz Zylberfarb – polski, rosyjski i ukraiński polityk pochodzenia żydowskiego. Wziął szkole prawniczej. W 1906 r. współzakładał żydowskiej partii socjalistycznej Sejmowców. Był także jednym z założycieli jego programu politycznego. W 1917 rok ...

                                               

Zdzisław Żandarowski

Zdzisław Zygmunt Żandarowski polski prawnik i działacz komunistyczny, poseł polskiego Sejmu, na VI, VII i VIII kadencji, w 1980 roku Rada Państwa.

                                               

Adam Żebrowski

Adam Żebrowski – polski prawnik i polityk. Minister przemysłu, małych i rzemiosła i przewodniczący Komitetu drobnej produkcji, w okresie 1961-1965 prezesa Narodowego banku.

                                               

Ludwik Żeleński

Louis Желеньский płaszcz tampon – polski działacz sportowy, jeden z założycieli polskiego Związku piłki nożnej i jego pierwszym prezesem.

                                               

Tadeusz Żenczykowski

Tadeusz Żenczykowski, PS. "Sęp", "kowalik" przyjął imię Tadeusza ich – polski prawnik, działacz polityczny i pisarz. Kapitan Polskiej Armii. Kawaler Orderu Orła Białego.

                                               

Józef Żochowski

Józef płaszcz Żochowski broni brodzić polski prawnik, nauczyciel, wynalazca, wygnaniu. Przez kilka lat należał do zakonu pijarów.

                                               

Anna Maria Żukowska

Odwiedził średnią autora szkół nr 42 w Warszawie, gdzie był w tej samej klasie, jak Konarowską Hannah i Elena. Ukończył tytuł magistra prawa i angielski major licencjata na uniwersytecie Warszawskim. Współprowadziła rodzinnej firmy. Była działacz ...

                                               

Stanisław Ludwik Żurakowski

Stanisław Ludwik Żurakowski – polski prawnik, porucznik rezerwy artylerii i ludowego wojska polskiego, oficer rząd II Rzeczypospolitej, od 1928 do 1939 roku burmistrz miasta Włodzimierz Wołyński, Zdołbunowa i ostrogi, ofiara mordu Katyńskiego.

                                               

Emil Żychiewicz

Emil Maria Żychiewicz alias. "Portfelach" – mówi polski żeglarz, kapitan jachtu.w. dowódca drugiej est "Witeź" podczas rejsów na wyspy owcze i Islandię, honorowy członek klubu jachtowego stacji BENZYNOWEJ Szczecin.

                                               

Szymon Żywicki

Szymon Żywicki – polski prawnik, profesor Uniwersytetu w archiwum w Królewcu. Był szlachcicem, wychowywał się w katolickiej rodzinie. Szkolenie na uniwersytecie w Wiedniu i Pradze, przez jakiś czas uczył poezji w Warszawie. W 1690 roku, zdobyła u ...

                                               

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej

Dekretem Prezydenta Republiki akt normatywny II Rzeczypospolitej, wydane głową państwa i przewodniczącym kontrasygnowany Rady Ministrów i właściwych ministrów.

                                               

Rozporządzenie z mocą ustawy

W Polsce w okresie od 4 sierpnia 1926. do 23 kwietnia 1935 roku. w tym dyrektywy, ma życie ustawy, do stawienia się czy mógł Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów. Postanowienia Konstytucji przewiduje dwie formy takich aktów: "w pr ...

                                               

Dziennik Departamentowy Radomski

Dziennik Departamentowy Radom – polski tygodnik, prenumerowany obowiązkowych kontroli administracji Radom Księstwa Warszawskiego. Magazyn został otwarty z 1811.

                                               

Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych

Magazyn dział kadr Ministerstwa spraw wojna - dziennik urzędowy Ministerstwa spraw wojsk używali do oficjalnego ogłoszenia dekretów Naczelnego Wodza i rozkazy Ministra spraw wojskowych i "wszelkiego rodzaju postanowień w sprawach osobowych oficer ...

                                               

Dziennik Praw (Księstwo Warszawskie)

Prawny dziennik – dziennik urzędowy Księstwa Warszawskiego, ustanowiony artykułem 87 Konstytucji księstwa. Szczegóły wydanie magazynu był w królewskim dekrecie z dnia 7 marca 1809 roku. określenie kolejności złożenia projektu ustawy do Sejmu, ich ...

                                               

Dziennik Rozkazów MON

Magazyn MONT – dziennik urzędowy Ministerstwa obrony Federacji Rosyjskiej, w którym publikowane są przepisy obowiązujące w siłach Zbrojnych. Postanowienia zawarte w życiu, jeśli reklama wchodzi w życie z dniem opublikowania w czasopiśmie MINISTER ...

                                               

Dziennik Ustaw

Dziennik ustaw, pełna nazwa: dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – to najważniejszy polski dziennik. Jest to jedyny oficjalny źródło wiedzy ogólnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. Wydawanie dziennika ustaw jest wyłączną kompetencją ...

                                               

Monitor Polski

Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej "polski monitor" – oficjalny magazyn wydawany przez prezesa Rady ministrów, który występuje w oficjalnym ogłoszeniu aktów prawnych wewnętrznych naczelnych wydanych organów państwowych.

                                               

Monitor Polski B

Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej "monitor polski "B" – dawny dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w którym ogłaszał sprawozdania finansowe, wymagane zgodnie z ustawą O rachunkowości, deklaracji i powiadomienia przedsiębiorców i infor ...

                                               

Monitor Sądowy i Gospodarczy

Monitorowanie sądowego i gospodarczego – rosyjski dziennik urzędowy, w którym publikowane są ogłoszenia i reklamy Wymaga kodeks handlowy, kodeks postępowania cywilnego, ustawę O krajowym rejestrze sądowym, ustawa O rachunkowości i innych przepisó ...

                                               

Wojewódzki dziennik urzędowy

Wojewódzki magazyn jest wydawany z gubernatorem, który służy do oficjalnego ogłoszenia w tej prowincji, aktów prawnych, przepisów prawnych i niektórych innych aktów prawnych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny być w ten sposób rekl ...

                                               

Aplikant prokuratury

Stażysta w prokuraturze – to człowiek, wyszkolony wykonywać obowiązki prokuratora na wniosek prokuratora. Aplikacja prokuratorska Krajowa szkoła sądownictwa i prokuratury w Krakowie, przeznaczony jest na 36 miesięcy. Wnioskodawcy mogą nie podjąć ...

                                               

Asesor prokuratury

Prokurator, asesor – człowiek, wyszkolony wykonywać obowiązki prokuratora. Doświadczenie asesorski jest uzyskanie praktyki i doświadczenia, zazwyczaj poprzez działania prokuratury. Asesorem mogą być oddelegowani pracownicy, którzy jeszcze nie wyp ...

                                               

Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce

Główna komisja badania zbrodni niemieckich w Polsce, społeczny instytut, działający w latach 1945-1949 Ministerstwa sprawiedliwości na podstawie dekretu z dnia 10 listopada 1945 r. O najważniejszych komisji i okręgowych komisji wyborczych badania ...

                                               

Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Główna komisja badania zbrodni przeciwko narodowi "– główne jednostki wydziału śledczego Instytutu pamięci narodowej – Komisji ścigania za przestępstwa przeciwko narodowi".

                                               

Gmach prokuratur w Poznaniu

Budynek prokuratury – budynek w Poznań районную prokuratury i prokuratury районную prokuratury i sprawa znajduje się przy ulicy sól / Hejmowskiego w centrum Poznania. Trzypiętrowy obiekt został dofinansowany przez Ministerstwo sprawiedliwości zos ...

                                               

Historia prokuratury w Polsce

Historia prokuratury w Rosji organizacja prokuratury pojawiły się w ramach aparatu państwowego najeźdźców na początku xix wieku. W XX wieku w związku ze zmianą organu, jego struktura i rola państwa wielokrotnie zmieniać. Zmiany po 2001 roku, w wy ...

                                               

Krajowa Rada Prokuratury

Krajowa rada prokuratury – dawny organ państwowy, utworzony w ramach reformy prokuratury w Polsce, weszła w życie 31 marca 2010 r., która jest podzielona na stanowisko ministra sprawiedliwości i prokuratora Generalnego Rp. W PKK było w jego konst ...

                                               

Naczelny Prokurator

Prokurator w II Rzeczypospolitej główny organ prokuratorów i głównych oskarżycieli. Organ ustanowiony w 1919 roku. na podstawie artykułu 4 LP. 1 Dekretu z 8 lutego 1919 roku. przedmiotem porządku konstytucyjnego sąd Najwyższy przepisy pr.Z. S. Nr ...

                                               

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Oddziałowa komisja dla badania zbrodni przeciwko narodowi "– wydział śledczy dział Instytutu pamięci narodowej – Komisji ścigania za przestępstwa przeciwko narodowi". Część oddziałów ipn-u. Ludzie. mam komisja, na czele z szefem komisji oddziałow ...

                                               

Jednostka okręgowa

Powiatowe jednostki organizacyjne – jednostki wojskowej członka organizacji części okręgu wojskowego lub do prokuratury lub do sądu.

                                               

Prawo o prokuraturze

Ustawa O prokuraturze – Polska ustawa, uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 lutego 2016, regulujących funkcjonowanie i organizację prokuratury. Prawo sobie stanowiska prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, stworzo ...

                                               

Prokurator Generalny (Polska)

Prokurator generalny jest głównym organem prokuratorów i głównych oskarżycieli. W czasach Ii Rzeczypospolitej i w III Rzeczypospolitej w latach 1990-2010, a następnie od 2016 roku ta funkcja całkowicie od stanowiska ministra sprawiedliwości.

                                               

Prokuratoria Generalna (Królestwo Polskie)

Ogólne Prokuratoria – korpus prokuratorski w Królestwie Polskim, założony w 1816 roku, dekretem cara Aleksandra II. Ogólne Prokuratoria, w imieniu komisji do rządu, aby chronić interesy majątkowe rodziny carskiej, skarbu państwa i agencji rządowy ...

                                               

Prokuratura apelacyjna

Prokuratura złoży skargę, dawno temu stała się uniwersalnym jednostki polskiej prokuratury. 4 marca 2016 roku weszła w życie nowa ustawa o systemie prokuratury. Wprowadziła prokuratury okręgowej miejsce prokuratury odwołania.

                                               

Prokuratura Generalna

Biuro prokuratora generalnego w latach 1950-1967 wyżej w hierarchii domowej jednostka prokuratura w Polsce. W 1967-1990 roku i od 31 marca 2010 r. do 3 marca 2016 najwyższa jednostka organizacyjna całego prokuratura w Polsce. Od 31 marca 2010 r. ...

                                               

Prokuratura i Prawo

Prokuratura i prawo – miesięcznik, wydawany w prokuraturze, od stycznia 2004 za darmo w formie elektronicznej. W 1994 roku, opublikowany pod tytułem Problemy praworządności. W czasopiśmie publikowane są artykuły związane z prawem, w szczególności ...

                                               

Prokuratura Krajowa

Krajowa prokuratura – Najwyższa w hierarchii administracyjno-terytorialnego podziału, wydziału prokuratury, której przewodniczy prokurator Krajowy. W 2010 roku został zniesiony, a jego miejsce zajął wtedy prokuratura Generalna, pod nadzorem proku ...

                                               

Prokuratura okręgowa

Regionalny publiczny Generalnego prokuratora jednostki organizacyjnej prokuratury. Prokuratura marki stworzony do panelu właściwości, co najmniej, dwie prokuratury rejonowe. Właściwości zadania rejonowych prokuratur nie pokrywają się z podziałem ...

                                               

Prokuratura regionalna

Regionalny publiczny Generalnego prokuratora jednostki organizacyjnej prokuratury. Obwodowa prokuratura tworzy panel właściwości, co najmniej, dwie prokuratury rejonowe. Jednym z głównych zadań prokuratury okręgowej w zakresie udziału prokuratora ...

                                               

Prokuratura rejonowa

Prokuratury okręgowej – uniwersalny jednostki organizacyjnej prokuratury. Naruszenie prokuratury okręgowej, tworzy jeden lub kilka gmin. Prokuratura Rejonową, na czele z prokuratorem, który jest oskarżycielem, starszy prokurator prokuratury okręg ...

                                               

Tajemnica prokuratorska

Tajemnica prokuratorska – w zasadzie z polskim prawem, wynikającym z artykułu 102 Ustawy O prokuraturze z dnia 28 stycznia 2016. Ona mówi, że adwokat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy tych okoliczności, na których dowiedział się w trakci ...

                                               

Urzędnicy i inni pracownicy prokuratury

W sumie i wojskowych jednostek organizacyjnych pracy organów prokuratury z urzędników i innych pracowników. Pracownika prokuratury może być osoba, która: Istnieją co najmniej średnie wykształcenie i zna język polski. Nie była karana za przestępst ...

                                               

Ustawa o prokuraturze

Ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku. O prokuraturze – Polska ustawa, uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej regulujące funkcjonowanie i organizację prokuratury. Ustawa określa: Odpowiedzialność prokuratury. (The responsibility of the Prose ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie