★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 332
                                               

Maria Boniecka

Uczył się w Warszawie, gdzie w 1934 roku ukończył wydział pedagogiczny, magister filozofii, otrzymał w 1937 roku. W 1928-1944 pracował przez wydział edukacji i kultury rady miejskiej. Warszawy, pracował jako nauczyciel dla dorosłych. W 1937 roku ...

                                               

Jerzy Boniecki (publicysta)

Jerzy Boniecki-twórca, założyciel i organizator niezależnej fundacji popierania kultury polskiej POLCUL, eseista, dziennikarz, Paryż "kulturę" i działacza społecznego.

                                               

Rafał Boraks

Rafał Uchwyt PS. "Cholina", "Bolek", "Bolesławski", "Emil", "Powieść", "Stolarz" – działacz komunistyczny, publicysta. Syn bogatej żydowskiej przemysłowiec Samuela Шмиэл. W końcu 1918 roku, został wydalony ze szkoły za "bolszewizm". Od stycznia 1 ...

                                               

Jerzy Borejsza (publicysta)

Jerzy Borejsza, właściwie Benjamin Goldberg – polski publicysta, propagandysta, komunistyczny działacz polityczny i kulturalny, wydawca pochodzenia żydowskiego, brat Józefa Różańskiego i ojciec Gieorgij Wojciecha Borejszy.

                                               

Alfred Borkowski

Doradca, miasto i powiat Iława 1961-1967, radny rady miejskiej w Ciechanowie i Narodowego wojewódzkiej rady Narodowej w Warszawie, zastępca przewodniczącego komisji ostrzeżenie o szkodliwości dla zdrowia. Po reorganizacji podziału administracyjne ...

                                               

Tomasz Borkowski (urzędnik)

Cholera, Tomasz – polski oficer wywiadu i urzędnik, od 2011 do 2015 roku, sekretarz Rady Za szczególne zasługi. W okresie prl był działaczem opozycji. Przez wiele lat był członkiem Agencji bezpieczeństwa narodowego i Departament bezpieczeństwa pa ...

                                               

Lech Borski

Lecha Борске, prozaik i eseista. Autor referatów, artykułów i komentarzy umieszczonych na stronach argumentów, literatura, nowe książki, Panorama.

                                               

Halina Bortnowska

Bortnowska-Haliny Dąbrowskiej, polski filozof, teolog, publicysta. Profesjonaliści spółki publicznej, uczestnik ruchu ekumenicznego, mówiąc o konieczności wywołania innej katedry do Kościoła Katolickiego. Od 2007 do 2012 prezes zarządu Helsińskie ...

                                               

Bronisław Bortnowski

Generał Andrzej PODPOWIEDZ. Bronkowski, Бронек, Peter – działacz komunistyczny, publicysta. Od lutego 1922 do stycznia 1924 r rezydent sowieckiego wywiadu w Berlinie. Od kwietnia 1925 do lipca 1929 zastępca szefa sztabu John Bierzina Razwiedupra ...

                                               

Stanisław Bortnowski

Generał Stanisław – polski pedagog, lekarz polskiej Instytutu filologii polskiej studiów na wydziale filologii uniwersytetu jagiellońskiego, dziennikarz, autor podręczniki metodyczne dla nauczycieli języka polskiego.

                                               

Katarzyna Boruń-Jagodzińska

Katarzyna Boruń-z Jagodzinska – polski poeta, publicysta i tłumacz. Jest członkiem Stowarzyszenia polskich pisarzy, PEN-klubu, w latach 2000 - 2015 został członkiem zarządu Fundacji domu literatury i sztuki. Członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa. ...

                                               

Jan Brandt

Jan Apolinary Brandt – ludoznawca, Ligi region biłgorajski, lider narodowej niepodległości i publicysta.

                                               

Ksawery Branicki (z Montrésor)

Ksawerego Branickiego, a właściwie, Franciszek Ксаверий Браницкий herb Korczak broni – polski szlachcic, ziemianin, oficer armii rosyjskiej, finansisty, działacza ludowego, kolekcjoner i pisarz. Jeden z najlepszych postaci drugiego okresu Wielkie ...

                                               

Andrzej Bratkowski

Andrzej Братькуски Wojciech-polski polityk, doktor nauk technicznych, pisarz, poseł na sejm X-tej kadencji, minister gospodarki przestrzennej i budownictwa w latach 1992-1993.

                                               

Stefan Bratkowski

Stefan Tadeusz Aleksander Братькуски polski prawnik, dziennikarz, publicysta i pisarz, w latach 1980-1990 prezes Stowarzyszenia dziennikarzy polskich, w latach 1991-1992-prezes spółdzielni wydanie "czytelnik", przewodniczący rady programowej stow ...

                                               

Roman Bratny

W 1942 roku. ukończył szkołę Podkhorunzhy kopii korpusu Armii Krajowej, potem nawiązała z OWZPN "miecz i pług" organizacja wojskowa, uzbrojeni ludzie z pogotowia. Pierwszy zbiór jego poezji". "Pogarda", opublikowany pod pseudonimem "Roman Братний ...

                                               

Jerzy Braun

Bronisław Jerzy Braun, SS. "Bronisław Роговского," polski pisarz, polityk, poeta, dramaturg, krytyk literacki, publicysta, pisarz, filozof, scout, przewodniczący Rady jedności narodowej z marca 1945 roku, ostatniego przedstawiciela rządu w kraju ...

                                               

Aleksander Bregman

Urodził się w mieszczańskiej rodzinie dowiedzieli się o żydach, jako syn Ludwika Elijah Bregmana i Regina z domu Халперн. Studiował nauki polityczne w Wiedniu, Paryżu i Genewie. Współpracował z tygodniowymi sportu "stadion" "era", "Kurier rano w" ...

                                               

Ernest Breiter

Ernest Teodor Breiter – polski publicysta, socjalista, poseł do Rady Państwa XI kadencji, deputowany Lwowskiej rady państwa w Wiedniu, wybrany został w 1911 r., członek Ukraińskiej rady Narodowej Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej. Syn właśc ...

                                               

Roman Brelewski

Urodził Się 1 Kwietnia 1878. W końcu kwietnia 1924 były w grupie 117 zakładników, którzy wrócili z Rosji do polski. Został przyjęty w polskiej armii. 26 kwietnia 1928 został przeniesiony w stopniu dowódca porucznik rezerwy ze starszeństwem od 1 c ...

                                               

Wojciech Breowicz

Wojciech Breowicz – poeta, pisarz, publicysta, działacz ludowy. Zadebiutował z wersetami do młodzieży w 1920 roku, opublikowany w Młodej Polski. W 1928 roku opublikował tomik poezji, Echo dziedzinie. Był jednym z założycieli Związku pisarzy ludow ...

                                               

Szmuel Bresław

Szmuel Bresław – polski publicysta i redaktor żydowskiego pochodzenia, lider Ruchu Oporu w getcie Warszawskim.

                                               

Edward Breza

Edward Брезе – polski językoznawca, profesor normalne, uniwersytet Gdański, wykładowca wielu uniwersytetów.

                                               

Jerzy Brinken

Jerzy Бринкен – polski geograf, pedagog, organizator pierwszych polskich szkołach w powojenny Szczecin, miasto, historyk i popularyzator geografii i geologii.

                                               

Michał Bristiger

Michael Bristiger – polski muzykolog, krytyk muzyczny, promotor, publicysta, doktor, profesor. "Zielony pas bałtyku". docent katedry sztuki muzycznej, specjalność muzykologia, wykładowca Instytutu музыкознания uniwersytetu Warszawskiego, wielolet ...

                                               

Rafał Broda

W okresie 1986-1987 latach służby bezpieczeństwa rozpracowywany "przeciwnika działalności politycznej w przedsiębiorstwie – Instytut fizyki jądrowej". Publicysta Radia Maryja i "moja rodzina". Został także opublikowany na łamach różnych dziennikó ...

                                               

Stanisław Brodzki

Ukończył wydział nauk ekonomicznych i społecznych uniwersytetu Genewskiego. W czasie ii wojny światowej, w szczególności, redaktor naczelny dziennika Związku patriotów polskich na Bliskim Wschodzie". "Biuletyn za darmo polski" w latach 1944-1945, ...

                                               

Zdzisław Broncel

W 1927 dojrzałe odbyła się w naszej szkole. Stanisława Staszica w Warszawie. Wykładał filologię polską na uniwersytecie Warszawskim i dziennikarstwo w Wyższej Szkole dziennikarstwa. Miał rację inwestora od mostu, krytyk teatralny z Warszawy wiecz ...

                                               

Ksawery Bronikowski

Początkowo powiązany z Galicji. W 1817 roku przeniósł się do Warszawy, gdzie zaczął współpracować z niepodległościową spiskowych. Był jednym z założycieli Związku Wolnych polaków i współredaktor gazety głosi liberalne poglądy – "dziesięć lat Rosj ...

                                               

Jerzy Broszkiewicz

Jerzy Broszkiewicz – polski prozaik, dramaturg, eseista i publicysta, autor naukowo-fantastycznych dzieł.

                                               

Ludwik Brożek

Louis Брожек alias. Stycznia Kurzelowski – polski bibliotekarz i bibliograf, kustosz muzeum Cieszyn, pisarz, pedagog, folklorysta Тешинскую Śląsk.

                                               

Ireneusz Bruski

Grzegorz Stanisław Wawrzyniec osełki – kapłana архиепархия Warmii, prawnik i teolog, dziennikarz i publicysta, prezes oddziału Stowarzyszenia dziennikarzy polskich w Olsztynie.

                                               

Feliks Bryś

Eugeniusz Bryś – organizator turystyki i krajoznawstwa w województwie Łódzkie, w latach 50-tych. XX wieku, honorowy post Łodzi.

                                               

Paweł Ksawery Brzostowski

Paweł Xavier Brzostowski herbu strzemię, SS. i krypt.: Jeden dom w każdym, P. H. W. H. R. L. K. O. P. polski ksiądz Rzymsko-katolickiego Wielkiego Litewskiego pisarza w 1762 roku, ksiądz referendarz Wielkiego Litewskiego w latach 1774-1787, kanon ...

                                               

Jan Brzoza (pisarz)

Jana Brzoza, właśc. Józef Worobiec, lub Józef Wyrobiec – polski pisarz, publicysta, autor na wiejskiej, lider komunistów.

                                               

Karol Brzozowski

Karol Brzozowski-polski inżynier, poeta, tłumacz Biblii, buntownik Wlkp., styczeń i działacz niepodległościowy. Również botanik, geolog, geograf, etnolog i oficjalny.

                                               

Stanisław Brzozowski (pisarz)

Stanisław Leopold Brzozowski, alias. Adam Czepiel – polski filozof, pisarz, eseista i krytyk teatralny i literacki epoki Młodej Polski. Zwolennik materializmu historycznego, który wniósł marksizm w myśli Polskiej. Twórca "filozofia pracy". Znany ...

                                               

Leszek Bubel

Leszek Henryk beznadziejnie-polski polityk, publicysta, wydawca, jubiler. Kandydat na prezydenta Polski w 1995 i 2005 roku. Poseł na Sejm i kadencji od 1991 do 1993 roku, piosenkarka disco Polo.

                                               

Barbara Bubula

Бубула Ewa Barbara – Polska polityk, pedagog, publicysta i samorządowiec, członek Krajowej rady radiofonii i telewizji, poseł na Sejm V, VII i VIII kadencji.

                                               

Marian Buchowski

Począwszy od 1945 roku. w Dąbrowie Górniczej, ukończył w 1961 roku, ii LO im. S. Жаромски. Ukończył pracowników ankietę w Raciborzu biologia, specjalizacja w Rosji i doktoranckich z psychologii wpływu społecznego, uniwersytet Opolski. Pracował ja ...

                                               

Ładysław Buczyński

Jakub Buczyński alias. W Kazik Dębiak – działacz socjalistycznej i Komunistycznej, pisarz, dowódca partyzancki Gwardii Ludowej.

                                               

Olgierd Budrewicz

Syn Budrewicza Kazimierz i Emilia von Euler. Wiedza zdobyta w 5 publicznych szkół średnich w obecnie liceum. Księciu Józefowi Poniatowskim w Warszawie. Dojrzałe odbywały się w 1942 roku na tajnych kompletach. Idziemy więc w tajemnicy uniwersytet ...

                                               

Stanisław Budzyński

Stanisław Будзыньски PS. "Tradycji" "Henry", "Marian", "ziemniaki" – działacz komunistyczny, publicysta.

                                               

Ryszard Bukowski

Badania w zakresie teorii muzyki i kompozycji z Kazimierz Sikorski ukończył konserwatorium w Warszawie w 1939 roku. W okresie 1945-1948 r. uczył się w państwowej szkole muzycznej w Katowicach. Począwszy od 1945 roku, pisał recenzje i artykuły o m ...

                                               

Wincenty Burek

Vincent Burek – polski dziennikarz, pisarz i redaktor, działacz związku strona polska Nauczycielstwa i ruchu ludowego.

                                               

Kazimierz Burnat

Kazimierz Burnat – polski poeta, tłumacz, eseista, dziennikarz, animator w literaturze ruchu. Jego wiersze zostały przetłumaczone na wiele języków, m.in. angielski, ukraiński, wietnamski, chiński, mongolski, szwedzki, serbski, łotewskim.

                                               

Krzysztof Burnetko

Ukończył prawo na uniwersytecie jagiellońskim. W latach 80-tych. współredagował podziemne Pismo "Promieniści". Był korespondentem polskiego radia "Radio Wolna Europa". W okresie od 1988 do 2005 roku był dziennikarz, związany z "tygodnika uniwersa ...

                                               

Eugeniusz Burzyk

Studiował w wyższej śląskiego seminarium duchownego w Katowicach. Blask presbyterate podjęta 14 maja 1988 roku. Uzyskał stopień magistra teologii na wydziale teologicznym Papieskiej akademii teologicznej w Krakowie, i stopień licencjata teologii ...

                                               

Jerzy Busza

George Bush – polski krytyk, poeta, eseista, publicysta. Autor książek i artykułów na zdjęcia. Redaktor i wydawca biuletynu obscura.

                                               

Stefan Buszczyński

Pochodził z rodziny szlacheckiej. Ukończył Kijowski uniwersytet. Z 1845 prowadził swoich dóbr ziemskich. Zadebiutował w "Ateneum" w 1848 roku. Przyjaźnił się z Apollonem Korzeniowskim. Zaocznie skazany na karę śmierci za udział w powstaniu styczn ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie