★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 339
                                               

Jerzy Miciński

Miciński, Jerzy – polski dziennikarz i historyk marynista, autor książek poświęconych dziejom polskiej floty.

                                               

Bruno Miecugow

Bruno Miecugow – polski dziennikarz, publicysta i pisarz, przez wiele lat związany z "dziennik polski".

                                               

Juliusz Mieroszewski

Julius Mieroszewski – polski dziennikarz, publicysta i pisarz polityczny. W latach międzywojennych współredagował w Krakowie "ilustrowany Kurier codzienny". Wyspecjalizowanych w sprawach dotyczących niemieckiej polityki. Po ataku Iii Rzeszy na Po ...

                                               

Andrzej Mietkowski

Syn Vadim Mietkowskiego, wnuk Mieczysława Mietkowskiego. W okresie nauki w lo wystąpili, w szczególności w pionierskich czarny. Od 1975 do 1980 roku uczył się astronomii uniwersytetu jagiellońskiego. Od 1976 r. współpracował z Komitetem obrony ro ...

                                               

Leon Miękina

Absolwent szkoły średniej, administracyjne, do Cieszyna i filologii polskiej katolickiego uniwersytetu Lubelskiego. Po ukończeniu studiów otrzymał pracę jako nauczyciel w Cieszyński szkół średnich. Członek Macierz ziemi Cieszyńskiej w latach 1981 ...

                                               

Bianka Mikołajewska

Bianca Mikołajewska Magdalena – polski dziennikarz, w latach 2000-2013, dziennikarz tygodnika "polityka", to do 2016 roku dziennikarz Gazety Wyborczej", obecnie dziennikarz miejscu oczu.prasy. Laureatem nagrody. Andrzej Woyciechowskiego, w 2016 r ...

                                               

Jarosław Mikołajewski

Jarosław Mikołajewski – polski poeta, pisarz i tłumacz z języka włoskiego, autor książek dla dzieci, eseistą i publicystą.

                                               

Mieczysław Milbrandt

Wyszedł z rodziny robotniczej. Przyjechali do Warszawy bez środków do życia, zmuszając go, w szczególności, oddać krew, aby zarobić pieniądze na niezbędne wydatki. Jego sytuacja zmieniła się, gdy profesor Władysław Tatarkiewicz dała mu numer i za ...

                                               

Paweł Milcarek

Paweł Milcarek – polski filozof i publicysta, założyciel i w latach 1999-2008 I ponownie od 2012 roku redaktor naczelny kwartalnika "Christianitas", w latach 1992-2009 wykładowca w katedrze historii filozofii Starożytnej i średniowiecznej UKSW. W ...

                                               

Ewa Milewicz

Ewa Milewicz – adwokat Polsce i dziennikarz, działacz opozycji w PRL, Publicysta 1989 "Gazeta Wyborcza".

                                               

Edgar Milewski

Uczył się w polskiej szkole matrycę szkoła w Gdańsku. W okresie okupacji był, w szczególności w Warszawie, od 1945 roku, ponownie w Gdańsku. Po ukończeniu instytutu socjologii uniwersytetu Warszawskiego, otrzymał dziennikarską pracę. Pracował pub ...

                                               

Zygmunt Miłkowski (pisarz)

Zygmunt Fortunat Miłkowski, pseudonim Teodor Tomasz Jeż – polski pisarz, publicysta i polityk niepodległości, pułkownik powstańców. Jednym z najpłodniejszych polskich pisarzy.

                                               

Stanisław Miłaszewski

Stanisław Miłaszewski – polski dramaturg, eseista, poeta i tłumacz, senator ii RP, pracownik działu teatru w Ministerstwie kultury i sztuki w 1919 roku.

                                               

Józef Aleksander Miniszewski

Józef Aleksander Miniszewski – pisarz-prozaik. W latach 1861-1863, w gazetach, służył pióro programu reform Margrabiego Aleksandra Jerome postaci. Podczas powstania styczniowego, za służbę w Moskwie i donosy, które dał w policji ogłoszono zdrajcą ...

                                               

Maksymilian Minkowski

Maksymilian Minkowskiego – komunista, działacz, dziennikarz, sekretarz frakcji komunistów posłów w Sejmie RP.

                                               

Michał Mirski

Michał Mirski, w rzeczywistości, Mojsze Hersz Tabacznik – polski pisarz, dziennikarz, publicysta, działacz Komunistycznej i społeczności żydowskiej.

                                               

Dariusz Misiuna

Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole nauk społecznych w Instytucie filozofii i socjologii Pan, Warszawa, w trakcie której rozprawili się z polskiej tradycji ezoterycznej. Był to, nawiasem mówiąc, opublikowany na stronach Mak Pariadki, ant ...

                                               

Eryk Mistewicz

Eryk Mistewicz – polski doradca ds. strategii, komunikacji, doradztwo, media i polityczny, dziennikarz, eseista, dyrektor Instytutu nowych mediów.

                                               

Marian Miszalski

Syn Stephena i Bolesław. W 1970 roku ukończył wydział prawa uniwersytetu w Łodzi. W 1972 roku został absolwentem szkoły, nauka dziennikarstwa na uniwersytecie Warszawskim. W marcu 1968 roku był uczestnikiem 36-godzinny strajk, okupacja wydziału u ...

                                               

Teodor Leonard Młynarski

Teodor Leonard Młynarski – pedagog, poeta, eseista. Polonistyczne ukończył uniwersytet Warszawski. W 1932 roku osiadł w Ciechanowie. Był nauczycielem języka rosyjskiego, Po 1945 organizator i dyrektor szkoły średniej. W latach 1956-1957 był redak ...

                                               

Leszek Moczulski

Leszek Moczulski rok. Robert Leszek Moczulski-polski dziennikarz, publicysta, działacz polityczny, historyk i geopolityk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Działacz opozycji w czasach PRL, wielokrotnie aresztowany, w sumie około sześciu l ...

                                               

Aleksander Mohl

Aleksander Мохл – polski ksiądz katolicki, jezuita, katolicki pisarz i publicysta, misjonarz. Syn Mohla Stanisława.

                                               

Kazimierz Mokłowski

Kazimierz Julian Mokłowski – polski architekt, pisarz, historyk sztuki, propagator sztuki ludowej, socjalista, działacz ОППС, brat Tadeusz.

                                               

Jarosław Molenda

Absolwent filologii klasycznej Uniwersytetu. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek południowoamerykańskich naukowców, polskiego Stowarzyszenia turystyki kulinarnej i polskiego klubu przygody w ciągu ćwierć wieku, udać się na czterech kontynentach ...

                                               

Julia Molińska-Woykowska

Julia Molińska-Woykowska – polski publicysta, poeta, pisarz dla dzieci, autor książek dla dzieci i powiastek moralizatorskim charakter.

                                               

Camilla Mondral

Córka malarza i grafika Karola Mondrala i cyganka z Pogorzelskich. Edukacja rozpoczęła się w Paryżu Comunale École de jeunes filles nie, w 1924 roku wraz z rodziną przeniósł się do polski i osiedlił się w Bydgoszczy. Chodziła do katolickiej żeńsk ...

                                               

Marian Morawczyński

Był doktorem nauk humanistycznych. Absolwent filologii w Polsce Katolickim uniwersytecie Lubelskim. Pracowała jako nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej w Nagawczynie i Dębica. Następnie zajmował stanowisko podinspektora i inspektoró ...

                                               

Konstancja Morawska

Antoni Morawski – polski publicysta i felietonistka. Była z rodziny właścicieli ziemskich, i nauczyć się strzelać wyłącznie w domu, nie odwiedza żadnych szkół. Jej nauczycielami byli Stanisław Egbert Koźmian i jan Koźmian. Z bodźca Stanisława odb ...

                                               

Anna Morawska

Absolwent uniwersytetu jagiellońskiego w Krakowie i zadebiutował jako publicysta w czasopiśmie "uniwersalny" w 1954 roku, początkowo było ono związane z pax-em, który wyjechał wraz z tak zwanym secesjonistami w 1956 roku. W 1957 roku został opubl ...

                                               

Maria Morska

Maria na morze, właściwie Anna Frenkiel, nazywa Niutą – polska aktorka teatru i kabaretowa i publicysta żydowskiego pochodzenia, i feministką. Ukończył angielskiej szkoły z internatem w mieście Broadstairs, w pobliżu Dover. Po powrocie do polskie ...

                                               

Tadeusz Morski

Tadeusz morski herb topór, alias. i krypt.: ONZ-włoski, Tj. M. – publicysta, poeta, tłumacz, dyplomata i polityk, przedstawiciel Najwyższej rady Narodowej ziemi stężyckiej i powiedzieć garwolińskim w kostochkovaja warszawskiego, wolnomularz, Amba ...

                                               

Wojciech Morski

Godło morskie Wojciech topór, polski szlachcic, polityk, senator, poseł na Sejm, kasztelan саночниц w 1779 roku. Pochodził ze starej rodziny godz. morskich. Topór z terenu małopolski. Jego rodzina otrzymała w 1784 roku. tytuł hrabiów Austrii. W t ...

                                               

Michał Mosiołek

Michael Mosiołek – polski pisarz, publicysta i działacz społeczny. Urodził się w rodzinie chłopskiej w 1867 roku. w высококалиевых. Z Szydłowiec. Sam nauczył się czytać i pisać. Doskonalić te umiejętności na znajomych w młodości dzieła Sienkiewic ...

                                               

Izabela Moszczeńska-Rzepecka

Iza Moszczeńska-Rzepecka B. pseudonim, dzwon, Brzekowski Percy, Dora, itp. – publicysta, rzecznik dla emancypacji kobiet, feministka i działacz społeczny, założyciel i dyrektor Ligi kobiet polskich "szybko".

                                               

Stefan Moszczeński

Stefan Moszczeński – polski ekonomista-Аграрник i działacz społeczny. Twórca szkoły matematycznej w ekonomii rolnictwa, profesor normalne SGGW w Warszawie.

                                               

Stanisław Możejko

Możejko Stanisław – polski samorządowiec, w latach 1998-2000, prezydent Świnoujścia, doradca w okresie 1990-1994 i 1998-2010, a także wydawca i redaktor lokalnej tygodniku Nowy Wyspiarz.

                                               

Józef Mrozowicki (1913–1940)

Joseph Michael Mrozowicki – szefa Legion młodych, prezydent Legionu młodych polaków, redaktor naczelny kuźni młodych, pisarz.

                                               

Roman Muranyi

Powieść Josepha Muranyi – działacz organizacji młodzieżowych w Polsce, harcmistrz, dziennikarz, publicysta.

                                               

Stanisław Murzański

Stanisław Murzański w zasadzie Stanisław Szkaradek, alias. Olesza, Забрат – polski malarz, prozaik, publicysta, żołnierz ukrywał się w czasie ii wojny światowej.

                                               

Paweł Musioł (nauczyciel)

Pochodził z chłopskiej rodziny, był synem Józefa i Susan z Waliczków. Studiował w uniwersytecie jagiellońskim pod kierunkiem Ignacy Chrzanowski, otrzymał w 1930 r., stopień magistra filozofii. W latach trzydziestych XX wieku, wykładowca szkoły Wy ...

                                               

Józef Mycielski (historyk)

Józef początku naszej opowieści napisał urodził się 25 marca 1855 roku i był synem Stanisława, właściciel Wydawy własność K. Ponieca i Mary Turnów. W1872 lat po zakończeniu w Wrocław prawdziwa szkoła na uniwersytecie w Krakowie i Wrocławiu studio ...

                                               

Zygmunt Mycielski

Ukończyłem szkołę w Krakowie, gdzie uczył się muzyki u ojca Bernardino Rizziego, włoski kompozytor, organista i dyrygent chórów. Z 1928 roku, za radą Karola Szymanowskiego, kontynuował edukację muzyczną w École Normalny de Musique w Paryżu z Pawł ...

                                               

Leszek Myczka

Leszek Myczka pochodzi z Polanicy-Zdroju. W 1972 roku ukończył szkołę średnią i są na drugim miejscu. Bolesława Chrobrego w Kłodzku. Zdanej po pomyślnym ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gd ...

                                               

Wiesław Nadowski

29 grudnia 1953 roku był członkiem Polskiej zjednoczonej partii robotniczej. Ukończył Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu. Członek Plenum komitetu obwodowego komunistycznej partii federacji rosyjskiej, 1958-1974, w 1972 roku do Sanoka, a n ...

                                               

Piotr Najsztub

W 1990-1996 był dziennikarzem w "Gazecie Wyborczej". Pisał, w szczególności wiadomości o przebiegu śledztwa. W latach 1997-1999 prowadził z Jackiem program Żakowskim prąd szok, który został pokazany na początku TVP2 określają 1997, Полсат i potem ...

                                               

Henryk Nakwaski

Henry Mirosław Nakwaski Jegor – buntownik listopada, polski działacz emigracyjny i publicysta. Był synem przewodniczącego Senatu Franciszka Salezego i jego żona, pisarz i publicystki Anny Krajewskich. Studiował prawo w Królewskim uniwersytecie Wa ...

                                               

Zofia Nałkowska

Zofia Nałkowska – polski pisarz, publicysta i dramatopisarka, członek Krajowej rady narodowej, a także legislacyjnych Sejmu i Sejm prl i kadencji, członek Polskiego komitetu obrońców pokoju w 1949 roku. Ukończył wynagrodzenie w Warszawie. Studiow ...

                                               

Walery Namiotkiewicz

Valeria Józef Namiotkiewicz – polski dziennikarz, publicysta i działacz polityczny, osobisty sekretarz i sekretarz KC pzpr Władysława Gomułki z 1956 do 1965 roku.

                                               

Jerzy Narbutt

Jego rodzicami byli Jakub Narbut, dziennikarz, aż do Pierwszej wojny światowej, redaktor naczelny "tygodniowe Wilno" – otwarte z Glińskich. Dziadek pisarza Maksyma Narbut był uczestnikiem powstania Styczniowego i walczył w oddziale swojego kuzyna ...

                                               

Józef Narzymski

Józef Narzymski – polski prozaik, dramaturg, publicysta, członek rządu narodowego powstania. Właściciel majątku w koła Bogatem Przasnysza.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie