★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 351
                                               

Irena W. Kosmowska

B. Irena Kosmowska – Polska literatka, publicysta, działacz społeczny i edukacji. Córka Bronisławy z Radziejowskich i Romualda Kozłowskiego, właściciela wsi Rembieszyce, Липница i Tesserowa, siostra Stefana Kozłowskiego, działacz społeczny i roln ...

                                               

Tadeusz Kossak

Tadeusza Kossaka urodził się w wigilię Nowego roku 1856 w 1857 roku w rodzinie Julii i Zofia z Gałczyńskich. Brat Wojciech i ojciec Zofia Kossak. W 1906 roku został aresztowany za poglądy polityczne, przekonania i działalność przeciwko Imperium R ...

                                               

Stefan Kossakowski

Stephen Коссаковские – polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, pułkownika wojska polskiego.

                                               

Jadwiga Kostrowicka

Jadwiga Kostrowicka z domu Woyniłłowicz. 1935, Warszawa) – polska działaczka ekonomicznej, edukacyjnej i społecznej w Mińsku, Litwy, członek Polskiego stowarzyszenia dla edukacji w Mińsku, na Litwie. Siostra Edwarda Woyniłłowicza.

                                               

Ferdynand Kostrzyński

Ferdynand Kostrzyński alias Fred – polskich żołnierzy podziemia, członek organizacji niepodległej Polski", działacz społeczny, założyciel Stowarzyszenia polskich Stolarzy.

                                               

Andrzej Kościelny

Andrzeja Pawła – polski działacz społeczny i samorządowy, w latach 2002-2010 roku, burmistrz podkową lasu. Od 2010 roku pełni funkcję doradcy burmistrza w Podkowie lasu.

                                               

Janusz Kotarbiński

Studiował w Akademii sztuk pięknych w Krakowie, wstąpił do legionów polskich. Kolejność obsługi i klasyfikacji nie są znane, ale wszystkie źródła biograficzne przypomniał o tym fakcie. W 1919 roku osiadł w Zakopanem, gdzie zajmował się badaniem j ...

                                               

Maria Kotulska

Maria Котульская, PS. Autostrady-nauczyciel i kierownik w Jodłówce Tuchowskiej. Działacz społeczny, inicjatorka budowy rady w domu i szkoły, założyciel rolki rolnictwa, organizator kursów ekonomii dla kobiet. Metra od grudnia 1939. Ona była spójn ...

                                               

Adam Kowalewski

Adam Tadeusz Kowalewski – polski architekt, urbanista, urzędnik państwowy i dyplomata, zastępca ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa, ambasador Rp w Kenii.

                                               

Franciszek Kowalewski

Jegor Kowalewski – polski lider Socjalistycznej i ziemia, radny miasta Poznania w latach 1923-1933 ramię-PPS, Przewodniczący Prezydium МРН w Poznaniu, stolarz z zawodu.

                                               

Anna Kowalska (samorządowiec)

Anna Helena Kowalska z domu Duchniak – Polska samorządowiec, nauczyciel i przedsiębiorca w latach 2010-2013, wicemarszałek województwa Podkarpackiego.

                                               

Stanisław Kowalski (społecznik)

Stanisław Kowalski – polski inżynier i działacz społeczny, założyciel i prezes zarządu Fundacji dzieci, aby mieć czas".

                                               

Jan Koziar

Stycznia Козяра – polski geolog, zwolennik hipotezy ekspandującej Ziemi, pracownik naukowo-dydaktycznych Instytutu nauk geologicznych uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 80-tych. XX. – działacz opozycji, w III rp – działacz społeczny, popularyza ...

                                               

Teodor Kozubski

Piotr Kozubski, ze zm. od 3 marca 1944 r. w Białaczowie) – polski rolnik, kupiec, działacz społeczny, poseł do sejmu IV kadencji w II Rzeczypospolitej.

                                               

Jan Kozyra

Jana Козюра - pedagog, działacz społeczny. Urodził się 3 lutego 1917 roku w Jelnej koła Leżajska, syn Marcin i Zofia z domu kowala. Ukończył Państwową szkołę. Bolesława Chrobrego w Leżajsku i w 1939 roku Państwowego Pedagogium. Estkowskiego Ewary ...

                                               

Irena Koźmińska

Irena Koźmińska – polski działacz społeczny, inicjatorka kampanii społecznej "cała Polska czyta dzieciom". Żona Jerzego Koźmińskiego, dyplomaty i urzędnika państwowego.

                                               

Bogusław Kożusznik

Urodził się w Zaolziu, ukończył wydział lekarski wydział lekarski uniwersytetu Karola w Pradze. W 1935 roku uzyskał stopień doktora, a w 1965 roku-profesorem. Do 1939 roku pracował w Petrzkowicach szpitala w Górniczym rejonie Ostrawy. Następnie s ...

                                               

Wojciech Kóčka

Wojciech Kóčka – polski antropolog i archeolog, polski i serbołużycki, działacz społeczny, budziszyńskiego słowiańskiego komitetu, sekretarza, delegata serbsko-Лужицкого rady Narodowej, członek komitetu słowiańskiego w Polsce.

                                               

Paulina Krakowowa

Paulina Krakowowa Pietrowna – polski pisarz, publicysta i redaktor, nauczyciel, działacz społeczny i profesjonalnie edukacji, założycielka i przełożona pensji dla dziewcząt.

                                               

Julian Kramsztyk

Urodził się w Warszawie w ассимилированной rodzinie żydowskiej, syn Rabina Izaaka Kramsztyka 1814-1899. Jego braćmi byli: Stanisław 1841-1906, Zygmunt i Eugeniusz 1848-1920 1853-1918. W 1874 roku otrzymał dyplom lekarza. Przez rok był asystentem ...

                                               

Ignacy Krasicki (poseł)

Ignacy krasicki z Siecina Рогаля herb – polski ziemianin, działacz społeczny, członek Sejmu Krajowego Galicji.

                                               

Julia Kratowska

Julia Kratowska – polski działacz niepodległościowa, społecznej i edukacyjnej polityk, senator w ii rp.

                                               

Stanisław Krawczyński (lekarz)

Krawczyński Stanisław – polski lekarz, działacz społeczny, poseł na Sejm IV i V kadencji w II Rzeczypospolitej.

                                               

Józef Krawiec

Świecenia kapłańskie przyjął w 1990 roku. W 1998 roku założył z pomocą władz samorządowych w domu bezdomnych, znajdującym się na terenie dawnego majątku stajni strzałek w Opolu i zamieszkał ze swoimi podopiecznymi. W 2002 roku należał do założyci ...

                                               

Stanisław Ludwik Kronenberg

Stanisław Ludwik Kronenberg - polski biznesmen i działacz społeczny żydowskiego pochodzenia. Urodził się jako syn Ludwika i Zofia 1793-1882 może 1793-1877, był bratankiem Leopolda Kronenberga. Ukończyłem rzemieślnicza szkoła zawodowa w Lipsku, a ...

                                               

Władysław Edward Kronenberg

Władysław Edward Kronenberg urodził się syn bankiera Stanisława Leopold Kronenberg 1812-1878 i Ernestyny Lwa 1827-1893, córka Leopolda sierpień Lew. Miał pięciu braci i sióstr: Stanisław Leopold Julian, tekle w Julia, Maria, Rose i Rose Mary nadz ...

                                               

Władysław Królikiewicz

Królikiewicza syn jana i Wilhelmina Marii Magdaleny z domu Bajer. Smyku, w 1914 roku wstąpił do legionów polskich, służył w 3-ch pułków piechoty, a następnie walczył w polskiej Posiłkowego korpusu. 1917 kształcił się na Węgrzech. Po tym, jak Pols ...

                                               

Jędrzej Krukierek

Krukierek Dudley – rolnik, przemysłowiec, działacz niepodległościowy, poseł na Sejm ii RP, burmistrz krosna, współwłaściciel fabryki Żegiestów-Zdrój wanna. Ukończył liceum i technikum rolniczego. Był naftowym potentatem w skali galicyjską i społe ...

                                               

Roman Krukowski

Powieść Stanisława Krukowski – polski robotnik terytorialnego, działaczem, członkiem parlamentu IV kadencji w II Rzeczypospolitej, członkiem sieci władzy, Warszawa-Południowo-obozu zjednoczenia Narodowego w 1939 roku.

                                               

Joanna Krupska

Córka akustyka i działacza na rzecz ślepa Maria i Czesław Пузыны językoznawczyni Jadwiga Puzyniny. Ukończył Katolicki uniwersytet Lubelski, dostał pracę jako asystent edukacji specjalnej. Uczestniczy w promowaniu idei rodzin wielodzietnych i ich ...

                                               

Bonifacy Krupski

Bonifacy Krupski polski działacz narodowy i społeczny, ziemianin, ссылали, komisarz powiat ihumeńskiego w czasie powstania stycznia.

                                               

Leon Lubomir Kruszyński

Leon Lubomir Kruszyński – polski lekarz weterynarii, działacz społeczny, historyk z obszaru i dziennikarz, związanych z turkiem. W 1874 roku współorganizatorem straży pożarnej, a w 1912 roku pierwsza szkoła średnia, gimnazjum dla mężczyzn w Turku ...

                                               

Władysław Remigiusz Krzaczyński

Władysław Ремигиуш Krzaczyński – polski inżynier, rolnik, pracownik ПСЛ "Piast" i partii ludowej, przewodniczący Pomorskiego kiedy osadnicy rolnictwa, zastępca dyrektora departamentu państwowej własności ziemskiej.

                                               

Aleksander Krzeczunowicz

Aleksander Krzeczunowicz własny herb – polski polityk, ziemianin i szlachcic, działacz społeczny. Syn Kornela i wnuk Waleriana, Ojciec Корнель i dziadek Andrzej. Aleksander Krzeczunowicz pochodził ze starej ormiańskiej rodziny na przestrzeni wiek ...

                                               

Kornel Jan Krzeczunowicz

Jan Cornel Krzeczunowicz własny herb – polski polityk, ziemianin i szlachcic, działacz społeczny. Syn Waleriana, ojciec Aleksander, dziadek Kornela i dziadek Andrzej.

                                               

Irena Krzywicka

Irena Krzywicka z domu Goldberg – polski pisarz, publicysta i tłumacz literatury, feminizmu propagatorka świadomego macierzyństwa, antykoncepcji i wychowania seksualnego, począwszy od 1965 roku mieszkał we Francji.

                                               

Aniela Krzyżanowska

W sierpniu 1914 roku, wraz z Steinowa Natalia zorganizowała Tymczasowy komitet pomocnicze kobiet pracujących na rzecz gałęzie strzelanie, a następnie legiony. Była również członkiem założona 8 sierpnia 1914 komitetu Obywatelskiego polskiej wojsko ...

                                               

Edward Krzyżanowski

Dr Edward Krzyżanowski, polski lekarz, znany balneolog, autor popularnych pism medycznych, działacz społeczny. S. K. radny, wiceprzewodniczący powiat, naczelny lekarz miasta i stacji Honorowy obywatel miasta Buczacz w язловце.

                                               

Antoni Krzyżanowski

Ukończył szkołę średnią w Poznaniu, a następnie kontynuowała studia w Akademii budownictwa w Berlinie. Za osiągnięcia naukowe otrzymał nagrodę. Z nieznanych powodów badanie nie koniec. W Kórniku zaczął studiować metrologii. Kierował produkcją w W ...

                                               

Dominik Księski

W 1982 roku uzyskał absolutorium na wydziale filologii polskiej Uniwersytetu. a. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1988 roku ukończył wydział filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1995 roku odbył się nauka współcz ...

                                               

Wojciech Kubanek

Wojciech Kubanek – drukarka i wydawca, Warszawie, działacz niepodległościowy, wykluczony w 1939 roku. Niemcy w Lublinie. Urodził się w rodzinie rolnika. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej wsi był tak zwany bezpańskich kramarzem, zajmują ...

                                               

Stanisław Kubiak

Stanisław Кубяка jest profesorem na Uniwersytecie. Adam Mickiewicz, redaktor radiowy i prasowy, działacz społeczny, pierwszy sekretarz Komitetu czyszczenia uniwersytet PZPR. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 1971 / 1972.

                                               

Jacek Kucharczyk

Ukończył studia w zakresie filologii angielskiej na uniwersytecie Warszawskim, studiował filozofię na Uniwersytecie w Kent. W latach 90-tych. był facet w Nowym Jorku w nowej szkole badań społecznych. W 1999 roku otrzymał tytuł doktora socjologii, ...

                                               

Anita Kucharska-Dziedzic

Anita George Cook-dziedzic – Polska literaturoznawczyni, pedagog, naukowiec, działacz i polityk, doktor nauk humanistycznych, poseł na sejm ix kadencji.

                                               

Teodor Kufel

Robert Kufel, PS. "Teoch", "Ryszard Jankowski" – wspólny dział Polskiej armii Ludowej, komunista, działacz, żołnierzy gwardii i armii ludowej, uczestnik powstania Warszawskiego. Szef Wewnętrznej Służby Wojskowej.

                                               

Marceli Kujawa-Połczyński

Marceli Kujawa-Połczyński – inowrocławski, działacz społeczny, publicysta, pisarz. Przyszedł z Gniewkowa i był syn Pawła i Józefy Poljanskogo Jegor. Po powstaniu został zmuszony do emigracji do Francji, gdzie stał się świadkiem Komuny Paryskiej. ...

                                               

Stanisław Kujda

Stanisław Kujda – więzień obozów koncentracyjnych i GUŁAGÓW, społeczny i polityczny działacz, członek PPR i PZPR członkiem Komitetu Centralnego Polskiej zjednoczonej partii robotniczej, poseł na Sejm PRL V, VI kadencji, sekretarz generalny zarząd ...

                                               

Marcelina Kulikowska

Waldemar Kulikowska – Polska dramatopisarka i poeta, feministką i nauczyciele, przyrodniczką, reportażystka. Ukończył gimnazjum w Warszawie. Ukończył studia przyrodnicze na uniwersytecie w Genewie, a następnie była częścią szkolnej społeczności s ...

                                               

Zofia Kułakowska

Zofia Antonina Kułakowska domu Wajs – Polska neuropediatra, specjalista w zakresie chorób dzieci z porażeniem mózgowym, a także promotorka polskiej historii i kultury w Belgii.

                                               

Teodor Kułakowski

Piotr Kułakowski, polski działacz społeczny, urzędnik, uczestnik powstania Styczniowego, jeden z założycieli Towarzystwa miłośników historii i zabytków Krakowa. Urodził się w podgórzu, składających się na ten moment osobne miasto, gdzie ukończył ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie