★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 354
                                               

Jerzy Owsiak

Jerzy Zbigniew N obok, Jurek-N, obok – polski dziennikarz radiowy i telewizyjny, showman, działacz charytatywny i społeczny. Założyciel i prezes Fundacji wielkiej orkiestry świątecznej pomocy", inicjatorem i organizatorem corocznego finału prawos ...

                                               

Marian Ozimek

Marian między Озимек – polski działacz partii, państwa i polowania, urzędnik i dyplomata, w latach 1975-1980 zastępca Замойски.

                                               

Jan Ożana

Stycznia Озана – polski działacz edukacyjnej, społecznej i kulturowej, zasłużony Cisownicy. Menedżer w miejscowej szkole.

                                               

Monika Paca

Monika Marie paca-Bros – polski działacz społeczny, prawnik, przedsiębiorca, pionierka odzyskiwania przestrzeni dla rozwoju i wzmocnienia społecznego na Górnym Śląsku.

                                               

Alicja Pacewicz

Alicja Фацевич – ekonomisty Polska, działacz, społecznej i edukacyjnej, jest jednym z założycieli Centrum edukacji obywatelskiej.

                                               

Antoni Pacholczyk

Dominik Pacholczyk – działacz polskiego rządu i związków zawodowych, działacz społeczny, polityk, poseł na Sejm II, III i IV kadencji w II Rzeczypospolitej, członek Zarządu partii pracy w 1930, wiceprezes Związku gmin wiejskich Rzeczypospolitej P ...

                                               

Dariusz Paczkowski

Dariusz Пачковский – polski działacz społeczny, założyciel i były współpracownik wielu organizacji pozarządowych, grafficiarz, performer, animator życia kulturalnego, koordynator krajowy kampanii wspierania demokracji i praw człowieka, LGBT i śro ...

                                               

Jan Paczkowski

Urodził się 26 stycznia 1852 r., w rodzinie Józefa konkursowego majątku i Elinor, z Plewkiewiczów. Rodzice mojej matki, Józefa i Anny Plewkiewicz z Winnickich były właścicielami lub najemcami podgnieźnieńskich nieruchomości w Przyborowie, Pawłowi ...

                                               

Włodzimierz Pajączkowski

Urodził się w 1864 roku. W 1883 roku zostawił honorową ślad egzaminu S. K. I. gimnazjum we Lwowie. Ukończył wydział lekarski, uzyskując stopień doktora filozofii. W okresie nabycia Austrii w ramach autonomii Galicji, przyjął do służby w kościele. ...

                                               

Jan Pająk (ufolog)

Pająk Jan – polski inżynier i naukowiec, doktor nauk technicznych, ufolog i kolekcjoner mądrości ludowej różnych kultur.

                                               

Maria Palester

Maria Palester z domu Szulisławska – Polska romanistka, działacz społeczny, sprawiedliwy wśród narodów świata.

                                               

Andrzej Paluch (bibliotekarz)

Był synem Antoniego i Katarzyny. W 1907 roku ukończył ósmą klasę, zdał egzamin dojrzałości W C. K. gimnazjum Arcyksiężniczki Elżbiety w Samborze w swojej klasie był, w szczególności, Stanisław Kubiński. Następnie studiował z przerwami na wydziale ...

                                               

Wiesław Paluszyński

Paluszyński Jegor Jacek – inżynier-speca od elektroniki, programista, gospodarczy i społeczny działacz, właściciel biznesu i technologii informatycznych.

                                               

Michał Pałasz

Michał głęboko – polski listonosz, działacz społeczny i polityczny, który ocalał od rozstrzelania w lesie Hanusiska.

                                               

Edward Pałłasz

Edward John Pałłasz – polski kompozytor i działacz środowiska artystycznego, dyrektor programowy Drugiego Polskiego radia, prezes Stowarzyszenia autorów ZAiKS.

                                               

Jan Papłoński

Jan Teodor Wibultowicz Paploński – polski historyk, polonista, encyklopedysta, działacz społeczny, dyrektor Instytutu dla głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie, rzeczywisty radca stanu, profesor Warszawskiej szkoły głównej, dyrektor szkoły żeń ...

                                               

Anna Paradowska-Szelągowska

Anna Czesław poziom-Szelągowska – polski działacz społeczny, prezes polskiego Stowarzyszenia kobiet pracujących zawodowo, wiceprezydent Międzynarodowej federacji kobiet pracujących zawodowo, działaczka Międzynarodowego ruchu kobiecego, rozwoju za ...

                                               

Stanisław Pareński

Stanisław Pareński – lekarz, profesor uniwersytetu jagiellońskiego, działacz społeczny i filantrop. Syn prawnika sądzie Józef Pareńskiego i Franciszki z domu Яхович. Po zakończeniu w 1862 roku w hali sportowej w szkole Świętej Anny, zaczął doktor ...

                                               

Kazimierz Paszek

W 1962 roku ukończył uniwersytet Łódzki, a w 1972 roku został doktorem nauk ekonomicznych na Uniwersytecie w Poznaniu. Pracował jako nauczyciel. W latach 1972-1990 był kierownikiem zespołu szkół ekonomicznych w Lesznie. Działał w Związku młodzież ...

                                               

Roman Paszkowski

Roman Paszkowski w. W. – generał-porucznik pilot wojska polskiego, oficer WP z 1936 roku, członek wojnie obronnej 1939 roku, był dwukrotnie ranny podczas walk w przechwyconych niemieckich oflagów, więzień okresu stalinowskiego, dowódca 1-go korpu ...

                                               

Antoni Franciszek Paterski

Antonio publicznych Franz Paterski cyfra związanych z ochotniczej straży pożarnej w Goszczanowie.

                                               

Bronisław Pawlewski

W 1872 roku ukończył Warszawską gimnazjum i studiował chemię na wydziale fizyki i matematyki na miejscowym uniwersytecie. W 1876 roku obronił pracę doktorską na chlorowych związków organicznych i otrzymał tytuł kandydata nauk przyrodniczych. Rok ...

                                               

Jan Pawlik (lekarz)

Jan Pawlik lekarza, specjalisty, lekarza, dyrektora szpitala, działacz społeczny, samorządowiec, radny miasta Sanoka.

                                               

Atenogenes Pawlikiewicz

Pawlikiewicz Atenogenes – polski prawnik, urzędnik, bankier i działacz społeczny. Absolwent wydziału prawa i administracji uniwersytetu jagiellońskiego w 1906 roku. W latach 1918-1919 był szefem Lublin, a następnie wysoki rangą urzędnik w Ministe ...

                                               

Jan Gwalbert Henryk Pawlikowski

Stycznia Gwalbert Henry ego do polski pisarz i poeta, działacz kulturalny, społeczny i sportowy, taternik.

                                               

Piotr Pawłowski (działacz społeczny)

Peter Eugeniusz Pawłowski – polski działacz społeczny, założyciel i prezes Stowarzyszenia przyjaciół integracji oraz Fundacji integracja, której celem jest praca na rzecz osób niepełnosprawnych.

                                               

Leon Fortunat Pękosławski

Leon Fortunat Scuba-Pękosławski – polski lekarz, neurolog, pracownik socjalny, ориенталиста, podróżnik, artysta. Syn Stanisława i Pękosławskiego na Ludwika z domu Nasbert. Ukończył szkołę średnią w swoim rodzinnym mieście 1887, a następnie rozpoc ...

                                               

Abram Perelman

Abram Перельман – polski pedagog, średnia dyrektor szkoły żydowskiej w Łodzi, działacz Żydowskiej kształcenie w łodzi. Po szkole komercyjnych kolekcji kupców. M. Warszawski, pod nazwą Szkoła Rotwanda, złożyła egzaminy eksternistyczne w szkole w p ...

                                               

Rafał Ber Perl

Rafael Ber Pearl – polski działacz społeczny żydowskiego pochodzenia. Urodził się jako syn Isachara. Profesjonalnie kupiectwem. Oprócz działalności zawodowej, prowadzą aktywną działalność na rzecz żydów Warszawy. Był przez wiele lat przewodnicząc ...

                                               

Teresa Perl

Teresa Pearl – polski działacz społeczny, socjalistka pochodzenia żydowskiego. Urodziła się w żydowskiej rodzinie drobnych handlarzy, jak Teresa Reznikowska. Jako nastolatek udał się pieszo do Warszawy i osiedlili się na Szmulkach. Był малограмот ...

                                               

Mojżesz Pfefer

Пфефер Mojżesz – polski działacz społeczny i filantrop pochodzenia żydowskiego, związanych z Kielcami. Był prezesem Stowarzyszenia Ezra i Aci-Eser, założyciel Żydowskiego szpitala w Kielcach i konsultant w prowincji Kielce. Przez wiele lat zasiad ...

                                               

Jan Piątek (działacz społeczny)

Stycznia, piątek – polski filozof i działacz społeczny. Niezmienny dyrektor szkoły w Paszczynie. Ukończył pracownikom warsztatu w Rzeszowie. W 1876 roku decyzją Rady okręgu szkolnego w Rzeszowie został mianowany kierownikiem szkoły w Paszczynie. ...

                                               

Jacek Piątkiewicz

Jacek Antoni Piątkiewicz – polski lekarz i urzędnik samorządowiec, doktor nauk medycznych, 1997-1999-podsekretarz stanu Ministerstwa zdrowia i opieki społecznej.

                                               

Ignacja Piątkowska

Ignacja Пятковской płaszcz Кораб broni – polski poeta, pisarz, dramatopisarka, działacz społeczny. Na jej wychowanie wpłynęło znacząco na ojca Ignacego, człowiek wykształcony, studiował w Paryżu i w Wiedniu, zaniepokojony tym, że kobieta wiedział ...

                                               

Edmund Piechocki

Pochodził z rodziny kupców. Uczeń Królewskiej szkoły na Wyspie, абитур otrzymał w Krakowie. Do pracy na wyspie, gimnazjalnym firmy Tomasza Zana, prowadzących działalność niepodległościową i edukacji. Studiował w akademii handlowej w Wiedniu i na ...

                                               

Anna Pieczarka

Anne-Marie Grzyb – polski ekonomista i samorządowiec, radny sejmiku Małopolskiego w V, VI kadencji, członek zarządu województwa, poseł na sejm IX kadencji.

                                               

Ludwik Pieguszewski

Louis Pieguszewski farmaceuta, działacz patriotyczny i społeczny, długoletni właściciel apteki W Nie. Louis Pieguszewski był syn Vincent, powstałych w styczniu. W 1909 roku ukończył instytut farmaceutyczny na uniwersytecie jagiellońskim. Podczas ...

                                               

Jan Piekło

Stycznia ogłoszenie – polski dziennikarz, ekspert w dziedzinie MEDIÓW, długoletni dyrektor wykonawczy polsko-amerykańsko-ukraińskiej inicjatywy współpracy, w latach 2016-2019 r., ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie.

                                               

Seweryn Pieniężny (ojciec)

Tłumaczenie Jegor pieniędzy – Narodowej społecznej Warmii, drukarki i edytora. Był synem organisty Marcina i Marianna z domu Słupińskiej. W Kwietniu 1891. ożenił się z Joan, siostra Jana Liszewskiego, byli z synem Seweryna. Jegor gotówką opanował ...

                                               

Florian Pierański

Po ukończeniu szkoły średniej w Gnieźnie, studiował w Akademii medycyny weterynaryjnej we Lwowie w 1933 roku otrzymał dyplom lekarza weterynarii. W 1937 roku praktykował w Łasinie, po czym został zatrudniony w Departamencie weterynarii zarządu wo ...

                                               

Jan Pietrzak (poseł)

Jan Patchak – polski działacz społeczny, pracowników i związków zawodowych, polityk, poseł na Sejm IV i V kadencji w II Rzeczypospolitej.

                                               

Andrzej Pietrzyk

Andrzej Bartłomiej ojciec petsec jeszcze – generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku, wojskowy analityk, nauczyciel, brat, profesor, doktor nauk ekonomicznych. Zdzisława Pietrzyka, dyrektor town hall biblioteka.

                                               

Mojżesz Pikielny

Mojżesz Pikielny – polski przemysłowiec pochodzenia żydowskiego. Fabryka włókiennicza w łodzi.

                                               

Jan Pilecki (lekarz)

W latach 1834-1837, studiował w Akademii Duchownej, a w 1837 w 1842 w Medyko-chirurgiczna Akademia. W 1842 roku osiadł w Grodnie. Pracowała jako lekarz, asystent lekarza Ksawery Wolfgang, i z 1845 prowadził samodzielne roślin. W 1846 roku wziął n ...

                                               

Bogdana Pilichowska-Ragno

Edukacja etnolog, zajmował się, w szczególności, tematy, obrzędy i zwyczaje Kraków. W latach 80-tych. uczestniczył w rozdział pomocy humanitarnej, wysłanego z Europy Zachodniej w Krakowie. W 1989 roku uczestniczył w pracach osiedlowego Komitetu O ...

                                               

Michał Pilipiec

Michael Pilipiec PS. "Narty" – ksiądz, kapelan AK, w szczególności schemat Rzeszów, nauczyciele, związane z pracą Futoma i Блажова.

                                               

Aleksandra Piłsudska

Aleksandra Pilsudska z domu Szczerbińska – działacz niepodległościowa, służył w legionach polskich, odznaczony orderem "Virtuti Militari", działacz PPS i POW, druga żona Józefa Piłsudskiego.

                                               

Jadwiga Piotrowska

Pochodził z religijnej katolickiej rodziny. Przed wojną i w czasie okupacji niemieckiej pracowała w wydziale opieki społecznej i ochrony zdrowia rady miejskiej w Warszawie. Była jedną z najbliższych współpracowniczek Irina stowarzyszenie przyznaj ...

                                               

Joanna Piotrowska

Joanna Петровск – założycielka Feminoteki, największej feministycznej usługę informacyjną i jako pierwsi w Europie Środkowo-Wschodniej, księgarnia, feministka w 2005 roku przekształciło się w Fundację. Trenerka samoobrony i asertywności dla kobie ...

                                               

Józef Piotrowski (1895–1961)

Mandat do Sejmu dostał listę z 5-nie. 9 okręg wyborczy Kutno w 1938 roku. Był członkiem ZSLN relacji do Sejmu Krajowego narodu. Od sierpnia 1919 r. był członkiem Krajowego związku ludowych. Pracował w komisjach: skarbowo-budżet, o żydowskim eduka ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie