★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 358
                                               

Tymon Radzik

Timon Радзик Przemysław-polski działacz i aktywista młodzieży. Od kwietnia do lutego 2017 2018 doradca ministra digitalizacja Anny Streżyńskiej dla nieletnich. W 2017 roku został finalistą nagrody Międzynarodowego Dziecięcego świata z popierania ...

                                               

Robert Tyszkiewicz

Robert Tyszkiewicz-polski polityk, wydawca, działacz społeczny, przedsiębiorca, poseł na Sejm V i VI, VII, VIII i IX kadencji.

                                               

Katarzyna Ueberhan

Katarzyna Ueberhan – Polska filozofka, działacz społeczny, feministką i politycznych, poseł na sejm ix kadencji.

                                               

Magda Umer

Małgorzata Magda nie żyje-Przeradzka – polska piosenkarka, wykonawczyni poezji, śpiewu, autor koncertów, dziennikarz, reżyser, scenarzystka i aktorka. Członek Zarządu Fundacji Muzyki Polskiej.

                                               

Piotr Umiński

Piotr Umiński, polski działacz społeczny, urzędnik, jeden z założycieli Towarzystwa miłośników historii i zabytków Krakowa, kolekcjoner.

                                               

Karola Uniechowska

Carl Радогост Uniechowska herb Ostoja broni – wolontariusz pomocnicze kobiet w czasie ii wojny światowej jako pielęgniarki w szpitalach wojskowych, pielęgniarka operacyjna 3. Centrum zdrowia, zorganizowany w venafro w Monte Cassino, Polska lekarz ...

                                               

Jerzy Unolt

Jerzy Saturnin Unolt – polski ekonomista, doktor nauk ekonomicznych, profesor akademii ekonomicznej w Poznaniu.

                                               

Ryszard Urban

Zbigniew Ryszard Urban – polskiego lidera i jego społeczno-kulturowe, popularyzator muzyki, autor scenariuszy radiowych i telewizyjnych, organizator imprez muzycznych i koncertów.

                                               

Konrad Hubert Vieth

Urodził się w rodzinie niemiecko-polski, ojciec Leśnik Fit Jegor tło Golssenau, matka Jadwiga z Drzewieckich. Uczył się w klasycznym gimnazjum w Lublińcu. W 1939 roku. ukończył wydział lekarski uniwersytetu medycznego. W kampanii wrześniowej 1939 ...

                                               

Tomasz Wacko

Szalony Tomasz – historyk, działacz i солидаристских opozycyjnego ruchu "Wolność i pokój" i obrońców praw człowieka, drukarka i kolporter podziemnej prasy, w tym "Przegląd Śląska". W 1989 roku wyemigrował z Wrocławia do Norwegii, gdzie od początk ...

                                               

Marian Wadowski

Marian Wadowski – polski urzędnik państwowy, działacz społeczny, polityk, poseł na Sejm ii RP, członek zarządu koła Parlamentarnego obozu zjednoczenia Narodowego w 1938 roku.

                                               

Feliks Wagner

Świat przyszedł w rodzinie robotniczej w domu na piasku w Śremie. Był synem Pawła i Sajdak z domu. Było trzech braci. Po zakończeniu Сремских. wspólna szkoła, w której jeden z towarzystwa gimnastyczne "Sokół", z uwzględnieniem niezadowalającego s ...

                                               

Bożena Wahl

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w 1957 roku, studiował z Eugeniusza Eibischa. Jej obrazy były prezentowane na autor pokazuje, w szczególności w Warszawie, Paryżu i Sztokholmie, również znajdują się w zbiorach muzeum Narodowego. Bożen ...

                                               

Marceli Wajsbard

Urodził się w Dąbrowie Zielonej Górze w żydowskiej rodzinie, otrzymał z okolic Galicji. Jego rodzice byli dr James Weissbard. 1962, prawnik, który na początku XX wieku osiadł w Dąbrowie i Fryderyka domowy zimny 1892-1969, córka Józefa Чилла, któr ...

                                               

Krystian Waksmundzki

Christian Andrzej Waksmundzki Bolesław – przewodniczący Związku polskich legionistów, szef Federacji polskich związków obrońców Ojczyzny, specjalisty w dziedzinie sozologii, historyk.

                                               

Sławomira Walczewska

Sławomira Walczewska – polska feministka i działacz społeczny, filozofka, publicysta, eseistka, tłumacz, edytor.

                                               

Mieczysław Waldeck

Grzegorz Józef Waldeck – polski działacz społeczny i patriota, właściciel zespołu pałacowo-parkowego i lądowych środków w Racławicach niskie koła, członek polskiego towarzystwa gimnastyce sportowej "Sokół", kierownik stoczni w Pysznicy.

                                               

Jerzy Waldorff

Jerzy Waldorff-Preyss płaszcz Nabram broni – polski pisarz, publicysta, krytyk muzyczny i działacz społeczny w dwadzieścia lat między wojnami słabo związane z młyn "młodokonserwatystów".

                                               

Bogdan Walerczyk

Bogdan Marian Walerczyk – polski rolnik, działacz społeczny i polityk, poseł na Sejm PRL. VIII kadencji.

                                               

Teresa Walewska-Przyjałkowska

Teresa Maria Barbara Valevskaya-Przyjałkowska – Polska naukowiec i działacz społeczny, wiceprezes Fundacji "Golgota Wschodu", założycielem i prezesem Stowarzyszenia na rzecz rozwoju kultu św. Andrzeja Boboli.

                                               

Jan Walewski

Stycznia Валевский) – polski publicysta, działacz społeczny, polityk, poseł na Sejm ii RP, władze członek Rady regionalnej obozu narodowego stowarzyszenia w Krakowie w 1937 roku.

                                               

Teodor Walsleben

Dr Piotr Walsleben, społecznik i filantrop. Dr Walsleben w latach 1902-1908 były dyrektor szpitala w Krośnie. W 1908 roku zrezygnował z tej funkcji i poświęcił się prywatnej praktyki medycznej. Byli wierni przysiędze Hipokratesa, leczył wszystkic ...

                                               

Bożena Walter

Bożena Walter z domu Bukraba – polski dziennikarz i prezenter telewizyjny. Założyciel i były prezes zarządu ТВН fundacja "nie Jesteś sam".

                                               

Franciszek Walter (działacz społeczny)

Franz Walter – działacz społeczny, pierwszy powojenny burmistrz Żagania w latach 1945-1947. Nastolatek brał udział w Wielkiej Polski, walk w Poznaniu. M. W szczególności, w walkach o lotnisko Poznań-ławica i w sercu Pniew, Wolsztyna i Soczi. W 19 ...

                                               

Janina Waluk

Janina Waluk z domu Сафьян – Polska socjolog, ekonomista, pośrednik, społecznik, działacz antykomunistycznej opozycji, pracownik naukowy uniwersytetu Warszawskiego i wieloletni pracownik kancelarii Senatu.

                                               

Bruno Wanke

Ukończył SGGW w Warszawie. Był członkiem POW. W 1920 roku, w ciągu 6 miesięcy dowodził dywizją w pamięć o walce partyzanckiej na tyłach bolszewickiej wojsk. W 1935 roku został posłem IV kadencji 1935-1938 wybierana z listy państw 22 507 głosów w ...

                                               

Leon Wantuła

Leon Wantula – polski pisarz i działacz kulturalny, poseł na Sejm prl IV kadencji z ramienia PZPR, artysta i malarz-amator.

                                               

Eugeniusz Wappa

Eugeniusz Wappa, biały. Ponownie вапа ТРБ. Eugeniusz вапа – polski działacz społeczny i publicysta białoruskiej narodowości, lider Białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce.

                                               

Teresa Warchałowska

Teresa Warchałowska – państwa polskiego kobieta i specjalista w dziedzinie ochrony środowiska, w latach 2005-2006 zastępca sekretarza stanu w Ministerstwie środowiska.

                                               

Aleksander Wareński

Aleksander Wareński – polski żołnierz, nauczyciel, dziennikarz, redaktor "gazeta Lwów".

                                               

Czesław Waryszak

Czesław Waryszak – dowódca taktycznego jednostki, generał dywizji Wojska Polskiego, polityczny i społeczny okresie, NPD, członek komitetu centralnego partii komunistycznej, poseł na Sejm prl IV kadencji, członek zarządu Głównego i Rady LP.

                                               

Władysława Wasilewska

Według Wasilewską - bibliograf, edytor, i literaturoznawczyni. Urodziła się 25 czerwca 1922 roku w Trąbkach koło Krakowa, jako córka Wojciech i Maria dudy z domu Łanoszka. Mieszkała w Krakowie. Po ii wojnie światowej, zapisała się w nauczał filol ...

                                               

Aleksander Wasilewski (poseł)

Uczył się w gimnazjum w Warszawie i Pułtusk. Ukończył szkołę średnią w Tallinie i wydziału lekarskiego na Uniwersytecie w Dorpacie. Z 1902 roku należał do "Зэт"-r. Do udziału w szkole strajk w 1905 roku został usunięty z uczelni w Królestwie Pols ...

                                               

Robert Watson-Priestfield-Aithernay

Ian Robert Watson-Priestfield-Aithernay własny herb – nadintendent magazynie i tajnego doradcy króla Stanisława Augusta.

                                               

Hipolit Wawelberg

Hipolit Wawelberga – polski finansista religii Mojżesza, działacz społeczny i gospodarki, filantrop.

                                               

Wiktor Wawrzyczek

Wiktor Wawrzyczek-polski chemik, działacz społeczny. Był najstarszym z trzech braci i siostry. W 1933 roku ukończył z wyróżnieniem Wyższą szkołę matematyki i nauk przyrodniczych w XIX wieku. Z roku 1934, student chemii na uniwersytecie jagiellońs ...

                                               

Stanisław Weber (działacz narodowy)

Stanisław Weber – polski lider narodowej i plebiscytowy, ekonomista, działacz spółdzielni, organizator ruchów młodzieżowych.

                                               

Jan Wegner

Jan Wegner – polski historyk, kurator nieborowskiego oddział muzeum Narodowego w Warszawie, nauczyciel łowickiego szkole.

                                               

Karol Wendt

Carl Вендт-polski piekarz, działacz społeczny, polityk, senator III kadencji w II RP. Carl Вендт był właścicielem "pierwszy Warszawski хлебобулочными mechaniczne Karol Вендт" przy ulicy Leszno 50 w Warszawie. Był starszym z gildii piekarzy.m.art. ...

                                               

Stanisław Weremczuk

Stanisław Weremczuk - pisarz, poeta, dramaturg, dziennikarz, publicysta, działacz społeczny i kulturalny. Absolwent filologii polskiej kul, długoterminowe pracownika instytucji kultury w Lublinie, autor wielu tomików wierszy, sztuk teatralnych, w ...

                                               

Andrzej Werner (działacz społeczny)

Andrzej Werner-polski dziennikarz i działacz społeczny, doktor nauk politycznych, wieloletni pracownik Ministerstwa handlu zagranicznego, członek Stowarzyszenia dziennikarzy polskich i Związku literatów polskich. W czasie ii wojny światowej był, ...

                                               

Edward Wertheim

Urodził się w żydowskiej rodzinie Eliasza i Gustawy punktów krytycznych, osiadłej w Kieleckiem, uhonorowany polsko – jego pradziadek był oficerem w armii Księstwa Warszawskiego, a babcia – kurierką w czasie powstania styczniowego 1863 roku. Studi ...

                                               

Henryk Węglowski

Henryk Węglowski – polskiego żołnierza, porucznik piechoty wojska polskiego, lekarz i działacz społeczny. Syn Piotr i Marianna Węglowskiego z Krogulskich. Odwiedził szkołę w r. Rzeszów, działając jednocześnie na zwiad, a potem strzelanie. Od 1914 ...

                                               

Chaim Natan Widawski

Był jednym z dziesięciorga dzieci Dawida Enoch i pokonać Hendli Z D. Abubicz. Przed sierotą przerwał naukę w szkole i przyjechał do łodzi w poszukiwaniu pracy. Tam pracował, uczył się i aktywnie uczestniczył w ruchu ogólni syjoniści "Hatechija", ...

                                               

Marceli Wiechowicz

Był – wraz ze Stanisławem Morawsko – właściciela III w Warszawie хлебобулочными mechaniczne. Julia Варданян i Moraw majstrami piekarskimi. Zajmował się także działalności społecznej. Stanisław Morawski był w latach 1928-1930 podstarszym cechu pie ...

                                               

Wojciech Wieczorek

Wojciech wieczór – polski dziennikarz i dyplomata, były redaktor magazynu "link", ostatni ambasador Polski w Niemieckiej Republice Demokratycznej.

                                               

Tomasz Wieczorkiewicz

Urodził się jako syn gen. brig. Wacław Wieczorkiewicza. Był działacz i członek honorowy stowarzyszenia Jarosławia. Odwrócił się na rzeczy, na cześć swojego ojca, generał Wacław Wieczorkiewicza. W 2014 roku pomoc finansową i wsparcie inicjatyw zwi ...

                                               

Alina Wieja

Alina Wieja – polski pisarz, dziennikarz i działacz Chrześcijańsko-udział w religijnej poradnictwem związane z Fundacją ewangelikalna życie i misja w Ustroniu.

                                               

Bolesław Wieliczko

Urodził się w 1826 roku w kowieńskiej prowincji. Syn Kazimierza, brata zbuntowanej stycznia Ignacy Wieliczko. Właściciel Poszumierz nieruchomości w okolicy wilkomirskim w kowieńskiej prowincji. Członek i działacz gospodarczej koła ziemiańskiego z ...

                                               

Antoni Więckowski

Stanisław Antoni Więckowski – lekarz, pułkownik wojska polskiego, polityk, działacz społeczny i niepodległości związane z łodzią.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie