★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 360
                                               

Stowarzyszenie Koty Rasowe

Stowarzyszenie ras kotów-to zrzeszenie osób zainteresowanych amatorską hodowlę kotów, działające na terenie Polski z siedzibą w Warszawie. Rosyjskiej Anna Surowiecka.

                                               

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

W Tatrach ochotniczego pogotowia ratunkowego – polskiej stowarzyszeń, zajmujących się zezwolenia ministra spraw wewnętrznych, ratownictwem górskim na obszarze polskich Tatr. Aby zostać ratownikiem górskim, trzeba przejść okres próbny trwający od ...

                                               

Towarzystwo Opieki nad Majdankiem

Społeczeństwo Majdankiem pielęgnacja – Ogólnopolska otwarta organizacja non-profit, założona 12 października 1945. z inicjatywy działaczy społecznych Lublin i Lublin, który łączy tych, którzy są blisko szeroko pojęta idea, pamięć ofiar niemieckie ...

                                               

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

Towarzystwo pomocy Głuchoniewidomym – organizacji społeczno-użyteczne, skuteczną pomoc osobom z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Istnieje od 1991 roku. Obecny prezes zarządu spółki Michał drzew. Ma siedzibę w Warszawie, przedstawiciele ...

                                               

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej

Polskie społeczeństwo-chińskiej przyjaźni – istnieje od 1957 roku, organizacji pozarządowej, która ma na celu wszechstronny rozwój stosunków rosyjsko-chińskich i promocji Chin w Polsce i Polski w Chiny. W tym celu organizuje konferencje, spotkani ...

                                               

Wrocławska Izba Gospodarcza

Wrocław izby Gospodarczej Organizacji samorządu gospodarczego została założona we Wrocławiu w 2004 roku z inicjatywy lokalnych przedsiębiorców. Ekonomicznej, Wrocław izby wręcza nagrodę "Złotą piłkę". Członkowie izby wspierają inne wrocławskie im ...

                                               

YMCA (Polska)

Chrześcijański związek młodych Polska ИМКА – młodzieżowa społeczna organizacja, stworzona na podstawie programu międzynarodowej organizacji YMCA, której celem jest prowadzenie działalności troski, miłości i edukacyjnej i wychowawczej pracy w duch ...

                                               

Zachodni Zakon Sufi w Polsce

Zachodnie prawo sufi w Polsce – skutki prawne na terytorium Polski od 7 marca 1991 roku wyznaniowy Europejskiej. Polsce Zachodniej zamówienia CENTRALA sufi znajduje się w Warszawie. Relacje związane z New Age. W Polsce, posiada pięć biur regional ...

                                               

Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

Stowarzyszenie zawory землячества Strzelanie z Rzeczypospolitej Polskiej – Stowarzyszenia, akt odnowienia sporządzony i podpisany przez odbyło się spotkanie delegatów землячества w Kórniku 10 listopada 1990 roku. Podczas Drugiej Rzeczypospolitej ...

                                               

Związek Hodowców Psów Rasowych

Związek hodowców psów rasowych – organizacja kynologiczna, powstała w 2000 roku, która zrzesza hodowców, właścicieli i miłośników psów rasowych psów. Związek hodowców psów rasowych, zarejestrowanych na terytorium Federacji Rosyjskiej, z siedzibą ...

                                               

Związek Uzdrowisk Polskich

Związek polskich sanatoriów – organizacja koordynująca przemysłu sanatoryjno-uzdrowiskowych, powstała w 1926 roku. Relacje były kontynuacją Krajowego związku Zdrojowisk i uzdrowisk, który został założony w 1910 roku, podczas Kongresu Narodowego p ...

                                               

Komitet Niesienia Pomocy w Królestwie Polskim

Komitet pomocy w Królestwie Polskim – społecznej Samopomocy organizacja, działająca w zaborze Pruskim w 1915-1918 moc Został stworzony w czasie Pierwszej wojny światowej, w lutym 1915 r. w Poznaniu. Jego głównym zadaniem-aby pomóc ludziom Królest ...

                                               

Komitet Obywatelski stołecznego miasta Warszawy

Została utworzona 1 sierpnia 1914 roku. z inicjatywy Warszawy działacze partii Narodowo-demokratycznej i Partii realnej polityki. Został zatwierdzony 3 sierpnia 1914 roku, na mocy decyzji generał-gubernatora Warszawy Rosyjskiego Jakowa Żylińskieg ...

                                               

Ogólnopolski Komitet Budowy Pomnika Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA

Narodowy komitet budowy pomnika ofiar ludobójstwa, dokonanego przez OUN-UPA komitetu poparcia budowy pomnika ofiarom Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, którzy zginęli na wschodniej granicy II Rzeczypospolitej w ...

                                               

Polski Związek Działkowców

Polski związek Działkowców – od 19 listopada 2014 roku Stowarzyszenie mebli, w okresie od 8 sierpnia 1981 r. do 18 stycznia 2014 roku, samorządna autonomicznej i organizacją, utworzoną w celu reprezentowania i obrony praw i interesów swoich człon ...

                                               

Prołuż

Proluz – utworzony 12 września 1945 r. w Krotoszyn młodzieżowej społecznej organizacji wspierania kultury Serbołużyczan – Słowiańska mniejszość w Niemczech, a także wsparcie лужицких dążenia do niepodległości po ii wojnie światowej. Korzenie tej ...

                                               

Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych

Na zjeździe przedstawicieli różnych organizacji, nauczycieli, w tym działacze polskiego Związku nauczycieli i stowarzyszenia Nauczycielstwa polskiego oba zajmowały centralną część Królestwa Polskiego w Radomiu w dniach 29-30 grudnia 1916 roku pos ...

                                               

Związek Polskiego Nauczycielstwa Ludowego

Polska Nauczycielstwa folk – stopniowe instytucji, nauczycieli, działających na terenie Galicji w latach 1905-1919

                                               

Pomoc społeczna w Polsce

Pomoc społeczna w Polsce, zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 roku. o pomocy społecznej – instytucje polityki społecznej, mającej na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i doprowadzenie do niepodległ ...

                                               

Barszczańska

Barszczańska go z miejskiego punktu widzenia, głównie na wsi obiektów socjalnych, znajdujących się na ulicy Barszczańskiej i Klepackiej-to zamknięte enklawy ubóstwa, w którym mieszka około 2500 osób 600 rodzin. Jest to największa koncentracja mie ...

                                               

Bilet kredytowany

Bilet Kredytowany – Polska forma niepieniężnych świadczeń przysługuje na podstawie przepisów ustawy O pomocy społecznej. Bilet Kredytowany zasiłkiem prawidłowo niepieniężnym pozwala klientowi pomocy społecznej do pokonania określonej trasy, opier ...

                                               

Bogaci Miłosierdziem

Medal przyznawany jest osobom lub organizacjom, które wyróżniły się w pomocy potrzebującym i wspierania organizacji pracy. Medal został opracowany w 1998 roku dla Caritas archidiecezji Krakowskiej. Czesław przeciągnął się w kształt przypominający ...

                                               

Dom samotnej matki

W domu samotna matka, niezależny ośrodek, który zapewnia nieodpłatną pomoc dla samotnych matek z dziećmi i kobiet w ciąży, trudne sytuacje. Pomóż zakres, obejmuje, oprócz pomocy materialnej, a także doradztwo i osoba prawna. Zadaniem tych ośrodkó ...

                                               

Działalność samorządu terytorialnego w opiece społecznej

Pomoc społeczna jest najstarszym polityki społecznej, obecnie jest uznawany w większości krajów na świecie jednym z najważniejszych z wyjątkiem ubezpieczeń i elementy oprogramowania systemu ubezpieczenia społecznego.

                                               

Dzieciniec pod Słońcem

Przedszkole pod słońcem – pierwszy stworzony w Poznaniu, ogród, plac zabaw dla dzieci, nakręcony z rozmachem w latach 1927-1928 na Zachodzie terasie w obszarze drogi Dębińskiej i St-Bielniki na Dębinskich Łęgach w miejscowości samorządu terytoria ...

                                               

Fundusz Alimentacyjny

Cv funduszu, przeznaczonych do wypłaty alimentów, których podatnicy byli niewypłacalni lub pili ich płatności. 18 lipca 1974 roku. Sejm przyjął ustawę o dziennik alimentacyjnym Fundacja praw, począwszy od 1974 roku. R. nr 27, poz. 157. Usługi fun ...

                                               

Instytut Moralnie Zaniedbanych Dzieci

Instytut moralnie zaniedbane dzieci na Mokotowie, Polska i organizacja ubezpieczenia społecznego oparta jest na 1 listopada 1830 roku w Warszawie na Okopowej dalej-uchwała nr 3109. Była pierwszą bazy edukacji w Warszawie.

                                               

Izba Dworcowa dla Matki i Dziecka

Dworcowa, izby matki i dziecka – forma wsparcia społecznego dla kobiet w ciąży i matek z małymi dziećmi, funkcjonujących na dużych dworcach w Polsce w latach 1945-1948. Izba była przygotowanie całodobowymi, organizowanymi w ogóle, szczególnie na ...

                                               

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłek rodzinny był wypłacany na koszt rodziców dziecka, opiekun prawny lub aktualny czas, w związku z urodzeniem dziecka. Warunki do uzyskania prawa do ryczałtu w związku z urodzeniem dziecka ...

                                               

Władysław Kanka

Władysław Kanka – polskich urzędników w zakresie pomocy społecznej, organizator placówek opieki dla różnych grup społecznych. W młodości przeniósł się do Gdańska, gdzie pracował około trzydziestu lat w sektorze pomocy społecznej. Głównie zajmuje ...

                                               

Kolonia dla bezrobotnych na Kopaninie w Poznaniu

Kolonie dla bezrobotnych w Копанина – kwartał budynek znajduje się w Poznaniu, na Копанину na ulicy kopać.

                                               

Krajowy Fundusz Mieszkaniowy

Krajowy fundusz mieszkaniowy, z siedzibą w banku gospodarki narodowej ustawa z 26 października 1995 roku. na niektórych form wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego, w ramach tak zwanego nowego porządku budownictwa mieszkaniowego. Celem КФМ ...

                                               

Kuroniówka

Podpisać – potoczne określenie, darmowe posiłki, tak jak zostało ono opublikowane na ulicach Warszawy, mieszkańcom miasta na początku lat 90-tych. XX wieku, w szczególności, osobiście ministra pracy i polityki socjalnej Jacek Kuroń. Śniadanie był ...

                                               

Markot

Ruch wychodzenia z bezdomności "Маркот – jest ruchem społecznym, utworzonych na podstawie eksperymentu Котан osad Victoria, na przełomie lat 80-tych. 90. XX wieku. Pierwsza taka placówka została uruchomiona w mieście Lutynka, drugi w Jelenim Rucz ...

                                               

Monar

Монар – zintegrowany system przeciwdziałania narkomanii, bezdomności i zagrożeniom dla społecznych i udzielenia pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej – sam na sam z AIDS, bezdomna przeznaczenie. Монар-to неполитическая, organi ...

                                               

Osiedle Darzybór

Wieś Darzybór – model eksperymentalny osiedle społeczne, położony w Poznaniu, w ramach Darzybór. Budowa bloku jest realizowany przy aktywnym udziale w izolacji społecznej na każdym etapie, od planowania do realizacji.

                                               

Osiedle Opieki Społecznej na Naramowicach w Poznaniu

Dobrobyt wsi – obiekt konstrukcji znajduje się w Poznaniu, na Naramowicach w miejscowości samorządu terytorialnego Naramowice, pomiędzy ulicami Adres: ul. umultowska, Madziarską, Słubicka, sycylijskiej i Lechickiej.

                                               

Osiedle socjalne na Zawadach w Poznaniu

Społeczne rozliczenia w Zawadach – jeden z pierwszych w Poznaniu między wojnami, osiedli, społecznej, wcześniej położony jest na skrzyżowaniu przylegania i St. Vincent.

                                               

Piecza zastępcza

Pojęcie opieki i kurateli o wymianie środków wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji organizacji. Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji organizacji to zespół planowych działań mających na celu przyw ...

                                               

Przyjaciel Ludzi Bezdomnych

Inne osoby bezdomne, – honorowe wyróżnienie założona i zapewnić absolutnie Kotańskiego, twórca Монар ruchu i wyjścia z bezdomności. Nazwa każdego z bezdomnych sojuszników działa, aby pomóc swojemu sąsiadowi. Kanclerz nagrody Szefa był Michał Cybr ...

                                               

Towarzystwo Kolonii Letnich dla Ubogiej i Słabowitej Dziatwy Warszawy

Latem społeczeństwo kolonie dla biednych i Słabowitej Dziatwy Warszawa – polska organizacja społeczna, której celem akcji była organizacja letnich kolonii dla ubogich dzieci w Warszawie. Jedną ze szczególnych form pomocy biednym dzieciom w Warsza ...

                                               

Ustawa o pomocy społecznej (2004)

Ustawa z 12 marca 2004 roku. o pomocy społecznej – ustawa uchwalona przez parlament decyzji prawnych dotyczących pomocy społecznej. Ustawa określa: Zasady i tryb postępowania organizacji w zakresie pomocy społecznej. Zadania w zakresie pomocy spo ...

                                               

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku. wsparcie rodziny i rodziców zastępczych opieki, wymiana systemu – ustawa, uchwalona przez parlament, regulujące kwestie prawne, związane z rozwojem rodziny i biura odbioru. Ustawa określa: Zasady finansowania ws ...

                                               

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

Towarzystwo zostało założone w 1814 roku z inicjatywy pracowników. Sofia Zamoyskiej z Czartoryskich. Z 1818 roku, budynek Res Sacra zbawienne łotewski. biedny święty na Krakowskie przedmieście 62. W 1842 roku nastąpiły zmiany w organizacji szpita ...

                                               

Wileńskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi

Społeczeństwo Wilnie z pod opieki dzieci – polskiego Stowarzyszenia organizacja charytatywna, założona w 1901 roku w Wilnie z inicjatywy bankiera Józefa Montwiłła. Głównymi zadaniami organizacji opieki i kurateli dzieci, pozbawionych wsparcia, za ...

                                               

Zielona Akcja

Zielone akcji – studenci-wolontariusze w ramach стартовавшей w 2001 roku na wydziale matematyki i informatyki politechniki Warszawskiej. - Nabycie przez studentów wyższych uczelni do wypoczynku dzieci z terenów wiejskich. W ciągu pierwszego roku, ...

                                               

Prostytucja w Polsce

Prostytucja w Polsce nie jest nielegalne, jednak w polskim kodeksie Karnym wymienione przestępstwa związane z prostytucją: stręczycielstwo, sutenerstwo i kuplerstwo.

                                               

Dziwex

Nielegalnego poboru zajmują się specjaliści od choreografii w stanach Zjednoczonych, firmy, rozrywka. Praca zleciły powiązany z mafią, włoska agencja "Оливеро" i "Thea Maggioli". Kobiety w zdecydowanej większości blondynki, gdzie obiecano nam pra ...

                                               

Pogrom alfonsów

Chaos alfonsów – termin stosowany w trzy dni zamieszki wywołały w 1905 r., Warszawska bojowników Bundu przeciwko środowisku alfonsów. Niezadowolenie członków Bundu był ze względu na pamięć wśród żydowskiej stręczycielstwem. Obraz ten był związany ...

                                               

Fundacja Mamy i Taty

Fundusz został założony przez trzech matkami. Jego prace to przede wszystkim pracować, aby zapewnić poszanowanie godności i praw człowieka, wartości rodzinnych, ochrony praw konsumentów, a także inspirować i inicjatywy, wsparcia i wzmocnienia ins ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie