★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 368
                                               

Centralny Zlot Młodzieży "Palmiry”

Młodzieżowy zlot "Palmiry" – impreza co roku odbywa się od 1959 roku polskie towarzystwo turystyki i krajoznawstwa, połączenie działania na rzecz pamięci o chwale polskiego oręża z krajoznawstwem. Zlot odbywa się w październiku, tydzień przed Świ ...

                                               

Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK

Centrum fotografii krajoznawczej pttk im. Waldemara Dońca w łodzi – wyspecjalizowana jednostka oprogramowania polskiego towarzystwa turystyczno-krajoznawczego został utworzony w 1989 Рокуа. Centrum fotografii krajoznawczej pttk im. Waldemara Dońc ...

                                               

Europejskie Stowarzyszenie Turystyki Wędrownej

Europejskie Stowarzyszenie Turystyki Pstrąg. Europäische Wandervereinigung, ang. Stowarzyszenie europejskich cyganów - organizacja turystyczna, która łączy 55 krajów turyści z 30 krajów Europy. Jednym z celów statutowych tej organizacji, która zr ...

                                               

Foto-Pam

Foto-pam – rośliny, które miały miejsce w Jaśle po ii wojnie światowej, z inicjatywy Gustawa Russa, syn Williama. Był jedną z trzech firm w Polsce, które produkują pocztówki z całego kraju, a także kolekcji tematycznych, na przykład, Święty Mikoł ...

                                               

Instruktor krajoznawstwa PTTK

Instruktor krajoznawstwa pttk – członek Społecznej ramki programu Polskiej turystycznej i historii społeczeństwa, inicjator akcji, регионоведение. Rozwiązanie powstała w 1970 roku, podczas Zgromadzenia Narodowego wycieczka do Gdańska. Koordynacja ...

                                               

Komisja Działalności Podwodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Komisja działalności podwodnej – organ statutowy-lokalne społeczeństwo historii, pracujących w dive goście. KDP koordynuje działalność i akademickie kluby, organizacje nurkowanie, opracowywaniu programów szkoleniowych, sprawuje nadzór nad przestr ...

                                               

Komisja Opieki nad Zabytkami ZG PTTK

Komisja opieki zabytków ЗГ PTTK – blok zarządu Głównego towarzystwa historycznego, która wykonuje zadania związane z realizacją celów i zadań pttk w całym zakresie pielęgnacji dziedzictwa kulturowego i музеологии społecznego, w szczególności, eks ...

                                               

Pomnik stulecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Poznaniu

Pomnik w wieku z polskiego towarzystwa historycznego – pomnik w formie głazu narzutowego, położonej na wzgórzu Św. Wojciecha w Poznaniu, w pobliżu wejścia na cmentarz na zasłużony urlop i nie daleko od kościoła Świętego Józefa.

                                               

Przodownik turystyki górskiej PTTK

Pośrednie turystyki górskiej i krajoznawstwa – członek oprogramowania strefie klatki Polskiej turystyczną i lokalnymi firmami. Zadaniem napastnika jest popularyzacja turystyki górskiej i wiedzy o górach i promocja ikony turystyki górskiej i krajo ...

                                               

Przodownik turystyki pieszej PTTK

Pracownik turystyki i krajoznawstwa – członek Społecznej ramki oprogramowanie Polska turystyczna i historii społeczeństwa, inicjator rozwoju i propagator turystyki i krajoznawstwa. Prawo do potwierdzenia organizowanych wycieczek ikony piesze wyci ...

                                               

Studencka Baza Namiotowa Lubań

Student baza Namiotowa Lubań – student baza namiotowa w Górny Łące z Lubania, w Gorce. Znajduje się na wysokości około 1200 m nad poziomem morza. M., Na terenie płaskim, pomiędzy dwoma szczytami Lubania: Zachodnią i Wschodnią. Ta baza danych znaj ...

                                               

Szlak Anny Jagiellonki

Trasa Anny Ягеллонки szlak niebieski, piesze wycieczki, utworzone lokalnej historii, długość 35.2 km, przebiega na terenie miasta Szczecin, gmina Goleniów, Stargard-miasto i gmina Кобылянка Stargard Szczeciński w Zachodnio-Pomorskiego.

                                               

Szlak Borów Goleniowskich

Trasa Borowa łyszkowice, Zielony szlak, utworzone lokalnej historii, długość 17.1 km, w całości przebiega przez gminę Goleniów w Zachodnio-Pomorskie. Trasa rozpoczyna się na stacji kolejowej w mieście i biegnie ulicami: Konstytucji 3 maja, genera ...

                                               

Szlak dookoła Wrocławia im. doktora Bronisława Turonia

Szlak dookoła Wrocławia nich. Dr Bronisława Turonia – żółty, z metkami, pieszy szlak turystyczny, który w większości odcinków można przejść na rowerze. Znajduje się na nizinie Śląskiej, przepływa przez wsie, leżące w pobliżu Wrocławia, a niektóre ...

                                               

Szlak Dwudziestopięciolecia PTTK

Będzin. Chorzów WPKiW. (Chorzow WPKiW) Dąbrowa Górnicza. Park Zielony. (Park Green) Zbiornik Pogoria". (Tank Pogoria") Czeladź. Siemianowice Śląskie. Park, Las. (Park, Forest) Sosnowiec. Murawa Lasu. (Forest Lawn) Mąka. (Flour) Balaton. Jaworzno. ...

                                               

Szlak Ułanów Legii Nadwiślańskiej

Szlak Ułanów Legii Nadwiślańskiej – ścieżka góry. Trasa przebiega w okolicy Wałbrzycha porusza się od Świdnicy w Vitosov, w okolicy zielony, Lubiechów, Książ, Sawienko, Podzamcze, piasek Górski, Szczawno-Zdrój, Czerwone Wzgórze, strzykawki, Chwal ...

                                               

Terenowy ośrodek kultury turystyki górskiej

Centrum kultury suv turystyki górskiej-biznesowe i rodzinne tradycje. Gromadzi i udostępnia archiwalne kolekcje, książki, mapy i inne informacje o górach, znajduje się siedziba koordynacji i organizacji działalności pozyskiwania lokalnych firm w ...

                                               

Transbeskidzki Szlak Konny

Transbeskidzki jazda przemian-najdłuższa w polskich górach szlak turystyki konnej zaprojektowany PTTK w 2000 roku. Ma długości 600 km, aby pokonać to trzeba wydać 14 dni. Ona prowadzi z Brenna w beskidzie śląskim, Beskid żywiecki, Podhale, Pienin ...

                                               

Wierchy

"Z góry" – odcinek poświęcony tematyce gór. Początkowo, w roku nosił podtytuł "Rocznika", poświęcony górom i góralszczyźnie, po wojnie Rok produkcji poświęconej górom. Czasopismo jest kontynuacją "Pamiętnik towarzystwa Tatrzańskiego".

                                               

Zamek w Rokitnicy

Zamek w Rokitnicy w dolnoslaskim w okolicy złotoryjskim, w gminie Złotoryja. Tu, na prawym brzegu rzeki Kaczawy pojawiły się w pierwszych latach XIII wieku. z inicjatywy księcia Henryka I brodatego, wspomina o tym dokumencie 1211. Pierwsze kamien ...

                                               

Ziemia (rocznik)

Ziemia – Rocznik poświęcony tematyce biuro turystyki. Publikuje w Warszawie i Krakowie. Jako organ polskiego towarzystwa historii z 1926 roku, a w 1950 roku Polska turystyczna i lokalnymi firmami.

                                               

Chatka "Florianka”

Chatka "Florianka" w Brzeźniaku student chaty, znajdujący się w miejscowości Brzeźniak. Obiekt – dawna remiza strażacka jest własnością gminy Węgorzyno, i zarządzać nimi akademickiej Chatkowe społeczeństwa ze Szczecina. Pomysł domu urodziła się w ...

                                               

Fata Sokoła

Sokół welon już istniejącego chaty student jest w Zdów-Mills w Wadowice gmina na wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Chatka została odkryta sezonowa i w zimie i 60 lecie 20 miejsc. Jej właścicielem była organizacja turystyki aktywnej kompas z Gdań ...

                                               

Fort IV Twierdzy Toruń

Fort IV twierdzy Toruń artylerii fortu, zbudowanego pod nazwą Fort drugi puchar Ludwig, tło itp. Wartenburg. Fort IV jest jedynym w Toruniu został zbudowany do obsługi ruchu turystycznego.

                                               

Gospoda Włóczęgów

Hotel włóczęgów – левак spółdzielni mieszkaniowych i turystyki, a także ogólna nazwa schroniska, w Zakopanem.

                                               

Chatka Kobyle Błota

Student bazy turystyczno-dydaktyczni uniwersytetu Łódzkiego klaczy brudu – hotel położony w miejscowości Las klaczy brud, na terenie Płock depresji. Chata pozostaje pod opieką uniwersytetu technicznego w Łodzi i jest własnością Departamentu Госты ...

                                               

Najwyżej położone schroniska w Karpatach polskich

Alpejskie schronisko turystyczne w polskich Karpatach – w tabeli 25 najbardziej wysoko położonych obiektów rekreacji w granicach Polski. Na wysokości 1000 m nad poziomem morza. M. w tym w polskich Karpatach znajduje się schronisko pttk na luboniu ...

                                               

Najwyżej położone schroniska w Sudetach Polskich

Alpejskie schronisko turystyczne w polskich Sudetach - przegląd najwyżej położonych ośrodków wypoczynkowych w granicach Polski. Po 1945 roku zostały hosteli znajdujących się powyżej 1000 m nad poziomem morza. Moskwa: Hostel na starej Polanie 1067 ...

                                               

Schronisko "Pod Lipami” Lokalna Baza Turystyczna w Jemielnie

Akademik "pod lipami" w lokalnym biurze Jemielnie – turystyczny dom na wsi Z Емельно w województwo Dolny Śląsk. Jest budżet gminy Емельно.

                                               

Schronisko PTTK w Świętej Katarzynie

Schroniska i lokalny świętej Katarzyny – stara baza turystyczna, obecnie znajduje się w miejscowości Świętej Katarzyny, w Łysogórach. Projekt został utworzony w 1957 roku z inicjatywy miejscowego towarzystwa historycznego, a następnie nosił imię ...

                                               

Szlak Romański w Polsce

Romański trasa w Polsce – oznakowanie zabytków romańskich w Polsce, przy założeniu, że trasa turystyczna. Poniżej znajduje się lista obiektów, na romańskim szlaku w Polsce podzielona jest na prowincje.

                                               

Trakt Królewski w Gnieźnie

Droga królewska w Gnieźnie – trasa turystyczna w Gnieźnie. Formie trasie posągi, modeli, kiosków informacyjnych i tablic informacyjnych, znajdujących się w zabytkowym centrum miasta. Trakt królewski został zrealizowany w ramach urzędu miejskiego ...

                                               

Wolność jest w naturze

Wolność jest w naturze – ogólna nazwa turystyczne, szlaki, trasy do narciarstwa biegowego, oznaczone w różnych regionach Polski w 2014 roku, celem uprzystępnienia leśnej społeczeństwa. Inicjatorzy wyznakowania strony Ministerstwa środowiska i las ...

                                               

Lista uzdrowisk w Polsce

W Polsce jest 45 miasto, które posiada status uzdrowiska. Warunki, które powinien spełniać gmina, aby uzyskać status uzdrowiska na ich terenie reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. na leczenie uzdrowiskowe, spa, uzdrowiska i obszary ochrony uzd ...

                                               

Polskie Uzdrowiska

Polskie kurorty-to przedsiębiorstwo państwowe, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra zdrowia Jerzego Sztachelskiego z dnia 26 czerwca 1947 roku. Zgodnie z rozkazem wszystkich kurortach, przedsiębiorstwa i zakłady ośrodek, który jest własnością ...

                                               

Augustów

Augustów-miasto w północno-wschodniej części Polski, w województwie Podlaskim, w powiat w sierpniu i okolice gmina Augustów. Królewski miejskiej augustowskiej zasada w ziemi bielskiej Podlaskie, w 1795 roku. Władze królestwa, był położony jest w ...

                                               

Busko-Zdrój

Busko-Zdrój to miasto uzdrowiskowe w Polsce, w województwie Śląskim, stolica powiatu buskiego, siedziba Busko-Zdrój gminy. Znane już w XII w. jak Bużsk, w XIII wieku. Busk. Ludności 7. w Świętokrzyskie. W latach 1975-1998 miasto należało do admin ...

                                               

Ciechocinek

W latach 1975-1998 miasto należało do administracyjnej do prowincji P. biskupa Włocławek. Miasto położone jest w dorzeczu Toruń w szerokiej dolinie Wisły, na lewym brzegu rzeki. Ciechocinek to miasto, o jako kurortu. W mieście praktycznie nie ma ...

                                               

Cieplice Śląskie-Zdrój

Cieplice Śląskie-Zdrój położony jest w części miasta, hotel w Jeleniej Górze, w dolnej województwa Śląskiego, w latach 1935-1976 niezależnego miasta.

                                               

Czerniawa-Zdrój

Mieście świeradów-Zdrój – uzdrowisko, a obecnie dzielnica miasta świeradów-Zdrój położony jest w dzielnicy lubańskim w województwa Dolny Śląsk. Jeden z najstarszych uzdrowisk na Dolnym Śląsku.

                                               

Dąbki (województwo zachodniopomorskie)

Zakopane do 1945 roku. Wieś Neuwasser uzdrowisko w północno-zachodniej Polsce, położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie sławieńskim, w miejscowości darłowo. Położony na wybrzeżu Словинского, nad morzem Bałtyckim oraz nad brzegiem je ...

                                               

Długopole-Zdrój

Двугополе-Zdrój-wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w gminie Kłodzko gmina Bystrzyca-клодзкая.

                                               

Duszniki-Zdrój

Duszniki-Zdrój miejscowość uzdrowiskowa w województwie dolnośląskim, w gminie Kłodzko, graniczących z Czechami. Historycznie, miasto w hrabstwie kłodzkim. Położony jest w dolinie rzeki Bystrzycy Dushnitsky oddzielając góry bystrzyckie góry orlick ...

                                               

Goczałkowice-Zdrój

Goczałkowice-Zdrój to wieś na południu Polski, położone w województwie Śląskim na północy Europy, w mieście goczałkowice-Zdrój, historycznie na Górnym Śląsku. Miasto jest siedzibą gminy goczałkowice-Zdrój. Miasto jest jednym z dwóch w województwi ...

                                               

Gołdap

Gołdap-to miejscowość wypoczynkowa w województwie Warmińsko-Mazurskim, w powiecie gołdapskim, siedziba miejskiej i wiejskiej gminy Gołdap, na Mazurach. W latach 1975-1998 miasto należało do administracyjnej do Suwalskiego regionu, a w latach 1999 ...

                                               

Horyniec-Zdrój

Horyniec-Zdrój-wieś w Polsce, położonym w województwie Podkarpackim, w powiecie lubaczowskim, w miejscowości Horyniec-Zdrój, na pograniczu płaskowyżu Tarnogrodzkiego i roztocza wschodniego. W XVIII-XIX WIEKU. miasto. Od 1976 roku. Horyniec-Zdrój ...

                                               

Inowrocław

Inowrocław-miasto w Polsce położone w województwie Kujawsko-Pomorskim, siedziba powiatu inowrocławskiego i rolnictwa gmina Inowrocław. Miejsce posiedzeń zgromadzeń ulubionych inowrocławskiego guberni od XVI wieku do pierwszej połowy XVIII wieku. ...

                                               

Iwonicz-Zdrój

Iwonicz-Zdrój-miasto w województwie Podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, siedziba miejsko-wiejskiej gminy miasta Iwonicz-Zdrój. Znajduje się w historycznej ziemi sanocka. Iwonicz-Zdrój-jedno z najstarszych uzdrowisk w Polsce, znany z 1578 roku. ...

                                               

Jedlina-Zdrój

Jedlina-Zdrój to miejscowość uzdrowiskowa w województwie dolnośląskim w rejonie wałbrzyskim, historycznie na Dolnym Śląsku. W latach 1945-54, siedziba wiejskiej administracji Jedlina-Zdrój. Według stanu na 31 marca 2011 roku. miasto miało 5082 mi ...

                                               

Kamień Pomorski

Soczi-miasto w Zachodnio-Pomorskie, w powiecie kamieńskim, urząd gminy miejsko-wiejskiej Kamień Pomorski. Ośrodek położony jest na Mezinskis Pobiega w zatoce Kamieńskiego. Drugi z siedzibą w Krasnojarsku w poniedziałek. i lokalne brakuje. Znajduj ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie