★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 83
                                               

Partia Komunistyczna (Serbia)

Partia komunistyczna, w skrócie KP, Komunistycznej partii Serbii. Partia została zarejestrowana w 2010 roku. W wyborach parlamentarnych w 2012 roku partia uzyskała 0.74% poparcie, czyli 28.977 głosowania i 0 miejsc w parlamencie.

                                               

Partia Komunistyczna (Flandria)

Komunistyczna partia belgijskiej partii politycznej o opinie marksistowsko-leninowskich. Został założony w 1989 roku. Grupa wychodzi z Komunistycznej partii Belgii. Partii, jak się wydaje, dziennik Agora. Partia jest członkiem Europejskiej Lewej ...

                                               

Komunistyczna Partia Austrii

Komunistyczna partia Austrii Komunistyczna partia Austrii została założona w 1918 roku. Strona publikuje Volkstimmen. Młodzieżówką Kommunistische partii Österreichs Югенд. W wyborach parlamentarnych w 2002 roku partia uzyskała 27 568 głosów 0.56% ...

                                               

Azerbejdżańska Partia Komunistyczna

Komunistycznej partii Azerbejdżanu – partia polityczna Azerbejdżanu. AKP została założona Ramiza Атакишиева w 1993 roku i zarejestrowana w 1994 roku. Partia 60.000 członków, publikuje həqiqəti Federacja. Partia jest członkiem ЗПК - KPZR.

                                               

Komunistyczna Partia Albanii (1991)

Komunistyczna partia Albanii - marksistowsko-leninowska partie polityczne, działające w Albanii. Partia powstała w 1991 roku w wyniku rozłamu w albańskiej partii pracy. Przeciwnicy przemiany rządzącej partii Wzrastała partię Albanii, postanowił w ...

                                               

Komunistyczna Partia Argentyny

Zainstalowanych w styczniu 1918 roku. Do 1920 roku działa pod nazwą partii Socjalistycznej Internacjonalistyczna Argentyny. W tym samym roku weszła w Komunistyczny międzynarodówkę. W latach 1930-1945 zdelegalizowana i poddane represjom. W 1957 ro ...

                                               

Armeńska Partia Komunistyczna

Armeńska partia Komunistyczna partia Armenii. Gra następczynię partii komunistycznej, jednak główny trzon partii po rozpadzie ZSRR powstała partia Demokratyczna postkomunistyczną Armenii Айастани Demokratakan Кусакцутюн. Hotel i ośrodek jest najw ...

                                               

Komunistyczna Partia Białorusi (1996)

Komunistyczna partia Białorusi jest partią polityczną na Białorusi. Jej przewodniczącym jest Tatiana Hołubiewa i układu kierowniczego – Centralny Komitet. Zdaniem białoruskiego historyka Ихара Lalkoua, ona wraz z Liberalnych demokratów, jednej z ...

                                               

Komunistyczna Partia Białorusi (1918)

Komunistycznej partii Białorusi, do 1952 roku Komunistyczna partia Białorusi, partia Komunistyczna, która istnieje na Białorusi, która powstała w grudniu 1918 r. z RCP.

                                               

Komunistyczna Partia Belgii

Komunistyczna partia Belgii, fr. Partia Communiste de Бельжик, Flåm. W hotelu Belgische partia Communistische opiera się na 3 i 4 września 1921 roku na zjeździe w Anderlechcie jak sekcja Komintierna. W 1923 roku jego działacze zostali represjom, ...

                                               

Komunistyczna Partia Bułgarii

Komunistyczna partia Bułgarii - OFE. Lider grupy Александыр Paunow. Partia została założona w 1996 roku. Od 2001 roku jest częścią koalicji na rzecz Bułgarii, kierowanej przez Bułgarskiej partii socjalistycznej. Partia wydaje gazetę "Rabotniczesk ...

                                               

Komunistyczna Partia Boliwii

Partia komunistyczna partia Boliwii w Boliwii założona w latach 1950 i 1953. Pojawił się komunistycznych grup, powstałych od rewolucyjnej lewej strony. Od 1967 do 1969 roku pracował nielegalnie. W okresie od 1970 do 1971 roku opowiadał się za ref ...

                                               

Związek Komunistów Bośni i Hercegowiny

Związek komunistów Bośni i Hercegowiny − powstał w 1952 roku z Bośniackiej konwersji partii Komunistycznej, w okresie istnienia Socjalistycznej Republiki Bośni i Hercegowiny, była rządzącej partii. Obecnie następca prawny strona, na terenie Bośni ...

                                               

Komunistyczna Partia Brazylii

Utworzony w 1962 roku. Jej założycielami byli prochińscy rozłamowcy z brazylijskiej partii Komunistycznej. Partii przyjął doktrynę maoizmu. W latach 1967-1975 PCdoB prowadził wojnę partyzancką przeciwko rządowi Brazylii. Walki odbywały się w okol ...

                                               

Bhutańska Partia Komunistyczna (Marksistowsko-Leninowsko-Maoistowska)

Założona w 2003 roku. Jego twórcami byli Lhotshampa uchodźców w Nepalu. Grupa działa nielegalnie w Bhutan. Apele do przeprowadzenia "wojna ludzi przeciwko rządowi. Członkowie partii zostali aresztowani i zatrzymani przez policję i oskarżony o dzi ...

                                               

Komunistyczna Partia Wielkiej Brytanii

Komunistyczna partia wielkiej Brytanii – brytyjska partia Komunistyczna, działająca w okresie od 1920 do 1991 roku.

                                               

Komunistyczna Partia Wenezueli

Założona 5 marca 1931 roku. Stało się, w końcu, w 1937 roku. W latach 1931-1941, 1948-1958 i 1962-1969 działał nielegalnie. W czasie zimnej wojny była partia proradziecką i niechętną wszystkie reformistycznym trendy. W 1962 roku, radykalni działa ...

                                               

Komunistyczna Partia Wietnamu

Komunistyczna partia Wietnamu – wietnamski partii politycznej, deklarująca się jako ideowego podstawą jest marksizm-ленинизм. Komunistyczna partia Wietnamu został stworzony po upadku komunistycznej partii Indochin, i aż do zjednoczenia kraju zost ...

                                               

Komunistyczna Partia Niemiec

Komunistyczna partia Niemiec, CNG – Komunistycznej partii Niemiec. Stworzony na bazie Ligi "Spartakus", najpierw pod ideowym wpływem luksemburgizmu, które pozostawiają po śmierci Róży Luksemburg. Stopniowo przeszła na pozycje leninizmu, i w 1920 ...

                                               

Komunistyczna Partia Hondurasu

Partia komunistyczna partia Honduras został założony w 1927 roku. Po 1933 została złamana w wyniku terroru w państwie. Zdelegalizowana w reaktywowała 1954 działalność w podziemiu, i z 1963 roku, a jej członkami przekazane do prokuratury. Uczestni ...

                                               

Komunistyczna Partia Grecji

Komunistyczna partia Grecji-grecka partia polityczna, założona w 1918 roku jako sekcja Komintierna. Obecnie lewy profil grupa eurosceptycznym.

                                               

Komunistyczna Partia Danii

Komunistycznej partii Danii, DCT został założony 9 stycznia 1919 r. na konferencji w Fredericton w trzy separatystycznych grup socjal-demokratów, nowa grupa działała pod nazwą "duński Venstresocialistiske Parti". W 1920 roku, po tym, jak bolszewi ...

                                               

Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi

Komunistyczna partia Zachodniej Białorusi – grupa, praca polityczna w latach 1923-1938, w Północno-Wschodniej Polsce, część składników PPC.

                                               

Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy

Komunistyczna partia Zachodniej Ukrainy, KPZU – nielegalnej partii Komunistycznej, pracując w II Rzeczypospolitej w województwach Lwowskim, stanisławowskim, Tarnopolskim i Wołyńskim. Prekursorami późniejszych KPZU był: Działacze borotbistów. (Act ...

                                               

Rakach

Guzy, Komunistyczna partia Izraela, Maki – izraelska partia polityczna. Założona w 1965 roku w wyniku rozłamu w Komunistycznej partii Izraela na tle prawa Izraela do istnienia. Frakcja propalestyńska i antysyjonistyczna stworzył nową partię guza, ...

                                               

Komunistyczna Partia Indii

Został założony w 1925 roku. W 1934 roku została zdelegalizowana przez brytyjskich władz kolonialnych. Legalna w 1942 roku. Spędziła prosowieckie pozycji, za które otrzymali pomocy finansowej od tego samego państwa. W latach 1957-59 został stworz ...

                                               

Komunistyczna Partia Indii (Marksistowska)

Komunistyczna partia Indii, ang. intencje Komunistycznej partii Indii) – Komunistyczna partia w Indiach. W 1964 roku uciekł z Komunistycznej partii Indii.

                                               

Komunistyczna Partia Indonezji

Komunistyczna partia Indonezja) - indonezyjski polityczny partii. Partia została założona w 1920 roku jako sekcja kominternu z lewego skrzydła w życie z 1914 r. lider Zjednoczenia partii socjaldemokratycznej, obecna nazwa od 1924 roku. W 1925 rok ...

                                               

Komunistyczna Partia Islandii

Komunistyczna partia Islandii – islandzka partia polityczna, która istnieje w latach 1930-1938. Założony w listopadzie 1930 roku grupa młodych działaczy, którzy tworzyli frakcja partii komunistycznej w partii socjaldemokratycznej. Był częścią Kom ...

                                               

Komunistyczna Partia Hiszpanii

Komunistyczna partia Hiszpanii, Hiszpańska partia Komunistyczna założona w 1921 roku jako sekcja Komintierna. W 1936 roku socjalistów i Lewicowych republikanów zorganizowali front ludowy, wykonując go w walce z frankistami w czasie wojny Domowej ...

                                               

Komunistyczna Partia Kambodży

Komunistycznej partii Kambodży – khmerski, partia polityczna, założona w 1951 roku pod partii rewolucyjnej nazwa khmerów narodu. Później nazwa została podjęta w 1966 roku. Początkowo firma działała legalnie, za pomocą należne im skrzydła, że part ...

                                               

Komunistyczna Partia Kanady

Komunistyczna partia Kanady partie polityczne działające w Kanadzie i na podstawie swojego programu na ideologii marksizmu-leninizmu. Partia została założona w maju 1921 roku w mieście Гуэльф, w Ontario, jak podziemny dany roboczej partii Kanady, ...

                                               

Komunistyczna Partia Chin

Komunistyczna partia Chin – rządząca partia Narodowa w Chinach, założona w 1921 roku. W 1927 roku współpracował z Kuomintangiem, potem chodziliśmy z nim wojnę domową w 1949 roku, z przerwą w latach 1937-1945, gdy obie strony zawarły sojusz taktyc ...

                                               

Komunistyczna Partia Kuby

Utworzony w 1925 roku. Początkowo firma działała nielegalnie. Duże znaczenie w konfrontacji z dyktatorskim rządu Gerardo Machado. W 1938 roku, usankcjonowane. W 1938-47 był częścią koalicji rządzącej. W 1944-61 nazwał partią Socjalistyczną Ludowe ...

                                               

Komunistyczna Partia Łotwy

Komunistyczna partia Łotwy, Komunistyczna partia sprawujące władzę na terenie Litewskiej SRR w latach 1940-1991, częścią KPZR.

                                               

Komunistyczna Partia Lesotho

Intencje Komunistyczna partia Izraela powstała na przełomie 1961 / 1962. W 1970 roku zdelegalizowano ją. Uczestniczyła w międzynarodowym spotkaniu komunistycznych i robotniczych partii w Moskwie w 1969 roku. Prasowy organ partii była gazeta Majam ...

                                               

Komunistyczna Partia Litwy

Komunistycznej partii Komunistycznej partii Litwy Litwa została założona w 1918 roku, w latach 1940-1991 mając formalnej władzy w Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej jako integralnej części partii komunistycznej i partii komunistycznej.

                                               

Komunistyczna Partia Luksemburga

Komunistyczna partia Luksemburg – Luksemburg partii politycznej. Obecny lider partii Ali Рюккерта.

                                               

Komunistyczna Partia Malajów

Komunistyczna partia малайцев została założona w 1927 roku działacze Komunistycznej partii Chin sekcja Międzynarodówki Komunistycznej. Pracował głównie wśród ludności chin w Malajach. Po zdobyciu w 1942 roku japończycy, malajczyków podjęli walkę ...

                                               

Maltańska Partia Komunistyczna

Partia komunistyczna partia Malty, działających w Republice Malty. Grupa została założona w 1969 roku podczas tajnego Kongresu w mieście Gwardamangia. Stworzył własną grupę opuścił rozłamowców partii pracy, wcześniej aktywne w walce o niepodległo ...

                                               

Komunistyczna Partia Holandii

Komunistyczna partia Holandii – holenderskie partie polityczne profilu komunista. Istniały w 1909-1991 lat później stał się częścią nowej lewej politycznej formacji, zielony lewy.

                                               

Norweska Partia Komunistyczna

Norweska partia Komunistyczna – korona lewicowe partie polityczne. Założona w 1923 roku, po rozpadzie norweskiej partii Pracy. Partia odegrała ważną rolę w norweskim ruchu Oporu przeciwko okupacji niemieckiej podczas ii wojny światowej. Obecnie o ...

                                               

Komunistyczna Partia Palestyny

Komunistyczna partia Palestyny − partia polityczna, założona w 1923 roku w Brytyjskiego mandatu w Palestynie powstała Palestyńskiej partia Komunistyczna i partia Komunistyczna Palestyny, ponieważ oddział 1924 Komintierna. W 1943 roku, Arabscy dzi ...

                                               

Komunistyczna Partia Polski

Komunistyczna partia Polski Komunistyczna partia założona 16 grudnia 1918 na zjeździe połączeniowym Сдкпил i PPP-po lewej stronie, Kominternu, anulowane 16 sierpnia 1938 w ramach wielkiej czystki w ZSRR. Organizacja powstała w wyniku fuzji radyka ...

                                               

Komunistyczna Partia Polski (1965–1996)

Polska partia Komunistyczna – nielegalnej partii politycznej w Polsce, założony w 1965 Kazimierz spotkał polski maoistę. Istniały w czasach iii rp, formalnie do 1996 roku. 4 grudnia 1965 r. w mieszkaniu Czesław Blicharskiego na ulicy Krakowskie p ...

                                               

Komunistyczna Partia Polski (2002)

Komunistyczna partia Polski – polska partia polityczna, założona 20 lipca 2002 roku, uważająca się do historycznych i ideologicznych spadkobierczynię Komunistyczna partia pracy polskich w latach 1918-1938 i istniejące socjal-demokracji Królestwa ...

                                               

Komunistyczna Partia Osetii Południowej

Komunistyczna partia Osetii Południowej, Rosji: Komunistyczna partia Osetii Południowej) – partia polityczna osetyjska jako komunista. Zespół jest uważany za prorosyjskiego. Partia została założona w 1993 roku pojawiła się bardziej bezpośrednio z ...

                                               

Komunistyczna Partia Reunionu

Partii komunistycznej Reunionu francuskiej partii politycznej Komunistyczna profil, działającą na Reunionie. Grupa powstała jako odrębna struktura w 1959 roku, kiedy to uniezależniło się od Francuskiej partii komunistycznej. Założyciel i lider wi ...

                                               

Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej

Komunistyczna partia Federacji Rosyjskiej – partia polityczna Federacji Rosyjskiej została założona 14 lutego 1993 roku. Liczyć partii komunistycznej spadkobierczynię Zsrr. Zarządzanie partii i jej Komitetu Centralnego. Komunistyczna partia Feder ...

                                               

Komunistyczna Partia Stanów Zjednoczonych

W sierpniu 1919 roku powstała Komunistyczna partia Ameryki. Jej założycielami byli rozłamowcy lewej socjalistycznej partii Ameryki. Kilka dni później został on stworzony konkurencyjnej partii Komunistycznej USA. Komunistyczna partia składała się ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie